A nevelés területei testi nevelésYüklə 445 b.
tarix30.12.2017
ölçüsü445 b.
#18392


A NEVELÉS TERÜLETEI


A nevelés területei

 • Testi nevelés

 • Értelmi nevelés

 • Érzelmi nevelés

 • Erkölcsi nevelés

 • Esztétikai nevelésTesti nevelés

 • Testi nevelés

 • a testi fejlődés elősegítésére irányuló pedagógiai tevékenységek összessége:

 • testnevelés, testápolásra vonatkozó ismeretek, szokások, testi önfejlesztésEgészségnevelés

 • Egészségnevelés

 • tudatos egészségfenntartó és egészséget erősítő viselkedésmódok kialakítása

 • mozgás és sport, egészséges táplálkozás mentálhigiénéKörnyezeti nevelés

 • Környezeti nevelés =

 • az ember környezetéhez való tudatos viszony kialakítása

 • a környezetre vonatkozó ismeretek átadása,

 • környezeti attitűdök megváltoztatása

Pislogási reflex: megvédi a szemet a túl erős fénytől. A szem gyors becsukása inger hatására.

 • Pislogási reflex: megvédi a szemet a túl erős fénytől. A szem gyors becsukása inger hatására.

 • Szopó- és nyelőreflex: a táplálkozáshoz szükséges. Szopni kezd, ha valamit a szájába tesznek.

 • Keresőreflex: a fejét fordítja és a száját nyitja, ha az arcát megérintik.

 • Fogóreflex: amikor hozzáér valami a tenyeréhez, összezárja ujjait. 3-4 hónapos korban tűnik el.Reflexek

 • Moro-reflex: erős hangot hall, akkor karjait először széttárja, majd hirtelen összezárja.

 • Mászóreflex: ha hasra fektetik az újszülöttet, és talpát megtámasztják, akkor mászó mozdulatokat végez.

 • Babinski-reflex: ha a talpát végigsimítjuk, akkor a lábujjak szétnyílnak, majd begörbülnek. • A fejlődéslélektan a

 • csecsemőkort két

 • szakaszra bontja.

 • Első szakasz: A a születéstől 2, - 2,5 hónapos korig.

 • Második szakasz: 2,5 hónapos kortól 1 éves korig tart.  • A második szakasz jellemzői
   • A csecsemő növekedése és testi fejlődése együtt jár a a koordináció és a mozgáskészségek intenzív fejlődésével
   • A magasság és testsúly növekedésével a fej, törzs és láb testhosszhoz viszonyított arányai megváltoznak, ennek következtében a súlypont a 12 hónapos korra lejjebb süllyed, ez megkönnyíti a két lábon történő egyensúlyozást
   • Az izmok növekedése és a csontok keményedése, valamint az agykéreg, idegrendszer fejlődése előfeltétele a koordináltabb mozgásnak


1. hónapos Hason fekve átfordítja a fejét, ha ülésbe húzzuk egy pillanatig meg tudja tartani a fejét.

 • 1. hónapos Hason fekve átfordítja a fejét, ha ülésbe húzzuk egy pillanatig meg tudja tartani a fejét.

 • 2. hónapos Fejét pár másodpercig meg tudja tartani, hason fekve kicsit megemeli.

 • 3. hónapos Kezével játékok után nyúl, fejét meg tudja tartani, ha állásba emeljük, kirúgja magát.

 • 4. hónapos Forgáshoz hasonló mozdulatokat végez, 1-1 alkalommal oldalra fordulhat, apró tárgyakat is meg tud fogni, a felé nyújtott tárgyat megfogja

 • 5. hónapos már tud hasról hátra fordulni, feltámasztva tud ülni6. hónapos Hasról hátra fordul és esetleg vissza is, a tárgyakat a szájához emeli

 • 6. hónapos Hasról hátra fordul és esetleg vissza is, a tárgyakat a szájához emeli

 • 7. hónapos Körbe-körbe vagy hátrafelé kúszik, az ügyesebbek előrefelé is tudnak, kezére támaszkodva ül

 • 8. hónapos Előrefelé kúszik, néhány másodpercig támaszték nélkül ül

 • 9 hónapos Mászni kezd, kapaszkodva megáll, de még nem tud felkapaszkodni, magától felül

 • 10. hónapos Ügyesen mászik, feláll

 • 11. hónapos Kapaszkodva, oldalazva jár

 • 12. hónapos Néhány másodpercig egyedül megáll, kapaszkodó nélkül

 • 13. hónapos Megteszi az első önálló lépéseket1. hónapos Ha a fejét egyáltalán nem emeli, ha szemével és fejével nem követi a mozgásokat, hangra nem reagál.

 • 1. hónapos Ha a fejét egyáltalán nem emeli, ha szemével és fejével nem követi a mozgásokat, hangra nem reagál.

 • 2. hónapos Ha két kezénél fogva ülő helyzetbe húzzuk és ilyenkor egyáltalán nem tartja meg egy pillanatra sem a fejét

 • 3. hónapos Ha ismerős hangokra nem fordul oda, nem forgatja a fejét, ha hason fekve nem emeli a fejét

 • 4. hónapos Ha soha, még egyetlen alkalommal sem fordult oldalra vagy hasról hátra, ha hason fektetve nem támaszkodik a könyökére vagy a kezére

 • 5. hónapos Ha még soha nem fordult meg, megtámasztva nem tud ülni6. hónapos Ha nem forog, nem kezd el legalább minimális mértékben (körbe-körbe vagy hátrafelé) kúszni, nem nyúl a tárgyak után

 • 6. hónapos Ha nem forog, nem kezd el legalább minimális mértékben (körbe-körbe vagy hátrafelé) kúszni, nem nyúl a tárgyak után

 • 7. hónapos Ha nem tud pár másodpercig támasz nélkül, vagy a kezére támaszkodva ülni, nem kúszik

 • 9. hónapos Ha nem tud felülni

 • 10. hónapos Ha nem mászik, nem húzza magát fel állásba

 • 11. hónapos Ha nem áll fel, nem ül stabilan támaszték nélkül is

 • 12. hónapos Ha nem jár kapaszkodva

 • 18. hónapos Ha nem képes még önállóan járni, kapaszkodás nélkül állniA korai gyermekkorban (1-3 év) a gyermekek növekedési üteme jelentős, de a csecsemőkorhoz képest lelassul.

 • A korai gyermekkorban (1-3 év) a gyermekek növekedési üteme jelentős, de a csecsemőkorhoz képest lelassul.

 • Az agy idegsejtjei kezdik elérni a felnőtt méretét és sűrűségét.

 • Az idegrendszeri fejlődés következtében a gyermek izomkontrollja javul, a cselekvéseit egyre jobban összehangolja észleleteivelMozgásfejlődés szempontjából a tapasztalatszerzésnek, a sokrétű mozgásformák elsajátításának az időszaka ez.

 • Mozgásfejlődés szempontjából a tapasztalatszerzésnek, a sokrétű mozgásformák elsajátításának az időszaka ez.

 • A gyermekek már többféle alapvető mozgásformát ismernek (mászás, járás, emelés, hordás, futás, dobás, ugrás, gurulás, húzás-tolás, függés)

 • Ezek a mozgásformák még nincsenek készség szinten2 - 3 éves korra a a gyermekek csípőmagasságú akadályokra fel – lemásznak

 • 2 - 3 éves korra a a gyermekek csípőmagasságú akadályokra fel – lemásznak

 • Az egyensúlyozó képesség még kevésbé fejlett, ezért a járás tipegőMegtanul ülni, átfordulni, mászni, mielőtt eljönne a felhúzódzkodás és az állás ideje.

 • Megtanul ülni, átfordulni, mászni, mielőtt eljönne a felhúzódzkodás és az állás ideje.

 • Ezek után már csak önbizalom és egyensúly- érzék kérdése, hogy mikor indul el.

 • Sebessége a korai gyermekkorban javul

  • Lépéshossz nő
  • Lépésfrekvencia csökken


Az ugrás fejlődése a járáshoz képest lemarad

 • Az ugrás fejlődése a járáshoz képest lemarad

 • Kezdetben helyből ugrik a gyermek

 • Gyakori a futásból történő megállás és ugrásMegfogás, elkapás kezdeti mozzanatai 1,5 – 2 éves korban figyelhetőek meg.

 • Megfogás, elkapás kezdeti mozzanatai 1,5 – 2 éves korban figyelhetőek meg.

 • Két éves kor körül kezd iránya lenni a dobásnak

 • Korai gyermekkorban a dobó mozgás karból történikElőzményei megtalálhatóak a csecsemőkorban (fordulásoknál)

 • Előzményei megtalálhatóak a csecsemőkorban (fordulásoknál)

 • Szívesen gurul a gyermek lejtőnCsecsemőkorban emelik, majd helyváltoztatás megjelenésével hordják a tárgyakat

 • Csecsemőkorban emelik, majd helyváltoztatás megjelenésével hordják a tárgyakat

 • Járás tanulásnál már megjelenik a húzás tolás, később a gyermek előszeretettel mozgat testméretéhez képest nagy tárgyakatA bölcsődében a gyermek mozgásfejlődéséhez biztosítani kell a megfelelő mozgásteret és tárgyi környezetet.

 • A bölcsődében a gyermek mozgásfejlődéséhez biztosítani kell a megfelelő mozgásteret és tárgyi környezetet.

 • Egyes mozgásformák fejlődése, azok változatos formáinak megjelenése különösen igénylik a felnőttek segítségét, mozgásmintáját.

 • Az utánzás korai életévekben meghatározó a tanulás, így a motoros tanulás szempontjából is.

 • Ezért fontos, hogy a bölcsődében dolgozó szakemberek jól képzettek legyenek, ismerjék a csecsemő-, és a korai gyermekkor mozgásfejlődési sajátosságaitMÉDIA ÉS NEVELÉS KIGYERMEKKORBANA kisgyermekekben az erőszakos rajzfilmek hatására növekedett a fizikai és verbális agresszió

 • A kisgyermekekben az erőszakos rajzfilmek hatására növekedett a fizikai és verbális agresszió

 • NEM MINDEN AGRESSZIÓ EGYFORMA!Ok- okozati összefüggés

 • Tévében látott erőszak agresszív viselkedés

 • Ennek mértéke függ:

 • Gyermek társadalmi helyzetétől

 • Intelligenciájától

 • Szülői példától

 • (George Gerbner)Hogyan reagálnak a gyerekek az agresszióra?

 • Többség: Normális, elfogadható válaszreakció a külvilág ingereire. Toleránsabbá válnak az agresszióval szemben.

 • Fokozott félelemmel és visszahúzódással reagálnak. (Aronson)

 • Az agresszió megértése

 • fokozatosan változik a gyermek fejlődésével!Az agresszió megértése

 • Az agresszió megértése

 • 3-6 éves: csak az agresszív cselekményre emlékszik

 • Képlékeny a normarendszerük, meggyőződésük, hogy amit a felnőttől látnak, az csakis jó lehet.Miért veszélyesek a gyermekekre?

 • 3 évesek – fizikai valóságként élik meg a képernyőn látottakat

 • 4 évesek – már kezdik érteni, hogy ezek csak képekA reklámok és hatásuk a gyermekekreA reklám és a gyermek

 • A 4-10 éves gyermekek a reklámipar legfontosabb célrétegei.

 • Játékaikat egyre inkább a média határozza meg.

A reklámipar célja:

 • A reklámipar célja:

 • Fogyasztásra ösztönzés

 • Manipulálással az életfilozófiánk alakítása

 • MANIPULATÍV technikák

 • Az ismert ember hitelesebb.

 • Rövid verses, humoros szövegek – akaratlanul rögzülnek.

 • Szakemberek ajánlása.

 • A film legizgalmasabb részét szakítják meg reklámmal –

 • a magas vérnyomáskor jobban rögzül az üzenet

 • 5. Erősebb hangerő – érinti a küszöb alatti ingert

A védekezés taktikái

 • Másik csatornára kapcsolunk -

 • A gyermek tudatos fogyasztóvá nevelése +Gyermek-reklámok veszélyei

 • Misztikus erővel ruházzák fel a termékeket.

 • A történetek beépülnek a gyermekek szerepjátékaiba, a szlogenek korlátozzák kifejezőképességüket.

 • A gyerekek vásárlóként vesznek részt a fogyasztási folyamatban. Döntésük erősen befolyásolható.

 • A reklám a gyereket, mint ügyfelet szólítja meg.

 • Összemossák a felnőtt- és gyermekvilág határait.

 • Az elektronikus játékok – nem tudja reálisan felmérni a saját képességeitA gyermek, mint ügyfélMit tehetünk?

 • Együtt televíziózás, folyamatos magyarázat

 • A reklámról gyermeknyelven való beszélgetésFiziológiai és pszichés hatások

 • Kevesebb időt tölt a szabadban

 • Kevesebbet játszik

 • Kevesebbet mozog

 • A mozgáshiány és a tévézés közben való evés miatt egyre több a gyomorpanaszos gyermek.

 • Neurotikus tünetek – „tévékór”Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə