A ortadi; b kamayadi; c o’zgarmaydiYüklə 28,17 Kb.
tarix23.12.2023
ölçüsü28,17 Kb.
#155318
test boshlang\'ich

1- variant
1. Mushuk va quyon birgalikda 10 kg, it va quyon birgalikda 20 kg, it va mushuk birgalikda 26 kg kelsa, it, mushuk va quyon birgalikda necha kilogramm keladi? J: 28
2. Idishdan 8 litr suv olinganda, unda olingandan 24 litr ko’p suv qoldi. Idishda necha litr suv bo’lgan.J: 40 litr
3. Dengiz suvining 40% i tuzdan iborat. Shu suvdan 15 kg o’lchab olinib undagi tuz foizini 25% qilish uchun qancha toza suv solish kerak
J: 9 kg
4. Berilgan yo’nalishda moddalar tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisi qanday o’zgarishini aniqlang.
a) ortadi; b) kamayadi; c) o’zgarmaydi.
NO H2S PH3 SiH4 SiO2
5.Neytronlar soni barcha zarrachalarning 35 % ini tashkil etadigan noma’lum element izotopi xromning massasi 54 bo’lgan izotopiga izobar bo’lsa, noma’lum elementning protonlar soni qancha?
6. Xona temperaturasida Sx ning bitta molekulasi massasi 3,2⸱10-22 g ga teng bo’lsa, x ning qiymatini toping.
7. Agar nisbiy atom massa birligi sifatida 12C izotopi absolyut massasining 1/12 qismi o‘rniga 96Mo izotopi absolyut massasining 1/12 qismi olinsa, oltingugurtning nisbiy atom massasi nechaga teng bo‘ladi?
8. X3[Al(OH)6] ning molyar massasi 384 g/mol bo‘lsa, X elementning molyar massasini (g/mol) hisoblang.
9. Quyidagi berilganlarning qaysilarining massasi 18 g.
1) 1 mol H2O molekulasi; 2) 2 g vodorod saqlagan H2O massasi; 3) bir dona suv molekulasi;
4) 22,4 litr (n.sh.da) suv.
10. 0,2 mol NH4NO3 uchun quyidagi ifodalardan qaysilari to’g’ri?
1) 3,612⸱1023 dona kislorod atomi bor;
2) 2,8 g azot atomi mavjud;
3) 1,204⸱1023 dona molekula saqlaydi;
4) 0,8 mol vodorod atomi mavjud.
11. 0,1 mol A2B ning massasi 6,2 g, 0,2 mol A2B2 ning massasi 15,6 g va 0,1 mol AC ning massasi10,3 g bo’lsa, C ning nisbiy atom massasini toping.
12. 8,76 g kalsiy xlorid (CaCl2) kistalagidrati qizdirilganda 4,44 g suvsiz tuz qoldi, kristalagidrat formulasini toping.
13. 56 g azotdan ikki marta ko‘p hajmli metan massasi azotdan necha grammga farq qiladi?
14. Vanadiy (II) oksid o‘zgaruvchan tarkibli birikmalarga kiradi. Agar uning 130,8 g namunasida 28,8 g kislorod bo‘lsa, oksidning eng oddiy formulasini va Kurnakov taklif etgan qaysi tarkibli birikmalarga kirishini aniqlang.
A) VO0,9; bertolid B) VO1,3; bertolid
C) VO0,9; daltonid D) VO1,3; daltonid
15. Mg va Li dan iborat aralashma oksidlanganda qattiq modda massasi ikki marta ortdi. Dastlabki aralashmadagi ishqoriy metallning massa ulushini toping.
J: 70%

2- variant


1. Ba3(XO4)2 ning molyar massasi 689 g/mol bo‘lsa, X elementning molyar massasini (g/mol) hisoblang.
2. 8,8 g kalsiy bromid (CaBr2) kistalagidrati qizdirilganda 6,1 g suvsiz tuz qoldi, kristalagidrat formulasini toping.
3. Etalon massa sifatida 16O izotopi absolyut massasining 1/64 qismi qabul qilinsa, massa atom birligi qiymati qanday o‘zgaradi?
4. Mushuk va quyon birgalikda 10 kg, it va quyon birgalikda 20 kg, it va mushuk birgalikda 26 kg kelsa, it, mushuk va quyon birgalikda necha kilogramm keladi
5. Dengiz suvining 40% i tuzdan iborat. Shu suvdan 15 kg o’lchab olinib undagi tuz foizini 25% qilish uchun qancha toza suv solish kerak
J: 9 kg
6. Xona temperaturasida Sx ning bitta molekulasi massasi 3,2⸱10-22 g ga teng bo’lsa, x ning qiymatini toping.
7. 56 g azotdan ikki marta ko‘p hajmli metan massasi azotdan necha grammga farq qiladi?
8. 0,2 mol NH4NO3 uchun quyidagi ifodalardan qaysilari to’g’ri?
1) 3,612⸱1023 dona kislorod atomi bor;
2) 2,8 g azot atomi mavjud;
3) 1,204⸱1023 dona molekula saqlaydi;
4) 0,8 mol vodorod atomi mavjud.
9. Vanadiy (II) oksid o‘zgaruvchan tarkibli birikmalarga kiradi. Agar uning 130,8 g namunasida 28,8 g kislorod bo‘lsa, oksidning eng oddiy formulasini va Kurnakov taklif etgan qaysi tarkibli birikmalarga kirishini aniqlang.
A) VO0,9; bertolid B) VO1,3; bertolid
C) VO0,9; daltonid D) VO1,3; daltonid
10. Mg va Li dan iborat aralashma oksidlanganda qattiq modda massasi ikki marta ortdi. Dastlabki aralashmadagi ishqoriy metallning massa ulushini toping.
J: 70%
11. Quyidagi berilganlarning qaysilarining massasi 18 g.
1) 1 mol H2O molekulasi; 2) 2 g vodorod saqlagan H2O massasi; 3) bir dona suv molekulasi;
4) 22,4 litr (n.sh.da) suv.
12. Berilgan yo’nalishda moddalar tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisi qanday o’zgarishini aniqlang.
a) ortadi; b) kamayadi; c) o’zgarmaydi.
O3 C3H8 NO PH3 H2S
13. Barcha zarrachalarning 37,5 % qismi neytronlardan iborat bo’lgan kalsiy atomiga isobar bo’lgan kaliy atomida musbat nuklonlar yadroning necha foizini tashkil etadi?
14. 0,1 mol A2B ning massasi 6,2 g, 0,2 mol A2B2 ning massasi 15,6 g va 0,1 mol AC ning massasi10,3 g bo’lsa, C ning nisbiy atom massasini toping.
15. Necha dona kislorod molekulasi 16⸱10-4g keladi?

Yüklə 28,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə