A pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének h-fk-i-1867/2012. számú határozata a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt számáraYüklə 9,93 Kb.

tarix20.09.2017
ölçüsü9,93 Kb.

background image
A  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyeletének

  H-FK-I-1867/2012. 

számú  határozata  a 

Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. 

számára 

 

A  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyelete  (székhelye:  1013  Budapest,  Krisztina  krt.  39., 

továbbiakban:  Felügyelet)  által  dr.  K.  Á.  (Budapest,  továbbiakban:  Ügyfél)  2012.  április  19-én 

érkeztetett  kérelme  alapján  a  Merkantil  Váltó  és  Vagyonbefektető  Bank  Zrt.-nél  (székhelye: 

1051  Budapest,  József  Attila  u.  8.,  a  továbbiakban:  Bank)  lefolytatott  fogyasztóvédelmi  eljárás 

megállapításai alapján Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az alábbi  

 

h a t á r o z a t o t  

hozom: 


A Felügyelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 

64. §-ban biztosított hatáskörében eljárva az Ügyfél kérelmére lefolytatott fogyasztóvédelmi 

eljárás  során  jogszabálysértést  nem  tárt  fel,  a  kérelmet  jogszabálysértés  megállapítása 

hiányában elutasítja. 

 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten  rá  vonatkozó  rendelkezés  tekintetében  az  eljárás  egyéb  résztvevője  a  határozat 

felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi 

Törvényszéktől  keresettel  kérheti.  A  keresetlevelet  –  a  Fővárosi  Törvényszéknek  címezve  –  a 

Felügyeletnél  kell  3  példányban  benyújtani  vagy  ajánlott  küldeményként  postára  adni.  A 

keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

 

*** 


A határozatot a Felügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése alapján, a Psztv. 4. § (1) 

bekezdése  a)-r)  pontjában,  valamint  a  64.  §  -  72.  §-aiban  biztosított  hatáskörében  eljárva  hozta 

meg.  


A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 100. § 

(2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdésén, 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, a 327. § (1)-(2) bekezdésein és 330. § (2) 

bekezdésén alapul. 

A  határozat  a  Ket. 73/A. §  (1)  bekezdés  c)  pontja és  a  73/A.  (3)  bekezdése értelmében a  közlés 

napjával jogerős. 

Budapest, 2012. szeptember 17.

 

  

dr. Szentirmay Melinda s.k., 

                                                                              

 a PSZÁF főosztályvezetője Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə