Aan120014 / didaktika dospěLÝch anpr / Bakalářské studiumYüklə 15,68 Kb.
tarix07.12.2017
ölçüsü15,68 Kb.

AAN120014 / DIDAKTIKA DOSPĚLÝCH

ANPR / Bakalářské studium

2013/2014

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

ZS 2/–, LS 2/1; povinný předmět

Z, Zk / 9 kreditů

Disciplína se věnuje představení vědecké disciplíny zabývající se obecně vyučovacím procesem ve (formálním i neformálním) vzdělávání dospělých. Obsahové zaměření disciplíny se odvíjí od představení základních pojmů a postupně se věnuje jednotlivým tématům didaktiky dospělých, jimiž jsou vzdělavatel a účastník dospělých, cíle vzdělávání, obsah vzdělávání, formy a metody vzdělávání, materiální didaktické prostředky a hodnocení a evaluace ve vzdělávání dospělých.Charakteristika obsahu předmětu:

 1. Základní pojmy didaktiky, činitelé didaktického procesu

 2. Oblasti uplatnění didaktiky dospělých

 3. Androdidaktické principy

 4. Vzdělavatel dospělých

 5. Účastníci vzdělávání dospělých

 6. Cíle ve vzdělávání dospělých

 7. Obsah vzdělávání

 8. Formy vzdělávání dospělých

 9. Metody vzdělávání dospělých – tradiční metody

 10. Metody vzdělávání dospělých – aktivizační metody

 11. Materiální didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

 12. Hodnocení ve vzdělávání dospělých

 13. Evaluace ve vzdělávání dospělýchPovinná literatura:

KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST a kol. Školní didaktika. 1. vydání. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.

MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Vydání neuvedeno. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

MUŽÍK. Jaroslav. Androdidaktika. 2. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-045-9.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.Doporučená literatura:

BEDNÁŘ, Miloš. Etický kodex lektora. Andragogika: čtvrtletník pro vzdělávání dospělých. 1998, č. 2, s. 10–11. ISSN 1211-6378.

BEDNAŘÍK, Aleš. Facilitace: jak vést skupinová setkání. 1. vydání. Kladno: Aisis, 2007. ISBN 80-904071-0-7.

FENSTERMACHER, Gary D. a Jonas F. SOLTIS. Vyučovací styly učitelů. 1. vydání. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-471-7.

GAGNÉ, Robert, M. Podmínky učení. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. ISBN neuvedeno.

HARTL, Pavel. Kompendium pedagogické psychologie dospělých. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-841-7.

KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

KOPECKÁ, Jana. Interaktivita ve vzdělávání dospělých. In: Sborník příspěvků z Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2010. Vydání neuvedeno. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. ISBN neuvedeno.

KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. 1. vydání. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, 2007. ISBN 978-80-87029-12-1.

LAWSON, Karen. The Trainer´s Handbook. 3rd updated edition. San Francisco: Pfeiffer, 2009. ISBN 978-0-470-40304-4.

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.

ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole: praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování. Spolupráce žáků ve skupinách. 1. vydání. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-246-1.

ŠERÁK, Michal a Miroslava DVOŘÁKOVÁ. Kapitoly z teorie a praxe vzdělávání dospělých. 1. vydání. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2009. ISBN 978-80-213-2001-7.

ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0457-5.

Zápočet:

Zápočet bude udělen za včasné vypracování a kladné ohodnocení písemné práce týkající se metod výuky. Téma a forma této práce bude specifikována vyučující na začátku semestru. Splnění zápočtu je nezbytnou podmínkou připuštění ke zkoušce.


Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům – musí mít titulní stranu (název předmětu, název práce, jméno studenta, ročník a forma studia a datum vypracování práce). Obsah práce není vzhledem k jejímu rozsahu nutný, členění do kapitol je vhodné, práce by měla mít alespoň stručný úvod a závěr. Práce musí obsahovat Soupis bibliografických citací – využité zdroje uvedené v textu (odborné prameny, případně další zdroje – odborné časopisy, internetové zdroje). Forma uvádění zdrojů v textu a zápisu zdrojů v soupisu bibliografických citací musí odpovídat formálním požadavkům.

Zkouška:

Zkouška je realizována formou ústního individuálního zkoušení v rozsahu látky uvedené v sylabu disciplíny.


Podmínky pro udělení zápočtu i složení zkoušky jsou stejné pro studenty prezenčního i kombinovaného studia.
: system -> files
files -> Dövlət qeydiyyatına alınmışdır
files -> Şirkət hüquqşunasının fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri
files -> Qəsdən adam öldürmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
files -> Kadrlar şöbəsının mütəxəssısının vəzifə təlimatı Ümumi MÜDDƏalar
files -> Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü IL 13 avqust tarixli 207 nömrəli qərarı ilə
files -> Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında
files -> Valideynlərin və digər qohumların uşaqla ünsiyyətdə olmaq hüquqları ilə əlaqədar qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun q ə r a r I
files -> Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri haqqında
files -> Ceyhun Əzizov


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə