Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярлярининYüklə 5,36 Kb.

səhifə194/200
tarix15.11.2018
ölçüsü5,36 Kb.
1   ...   190   191   192   193   194   195   196   197   ...   200

Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
365 
I  BÖLMƏ 
FĠZĠKA VƏ ELEKTROENERGETĠKA 
 
1.  Məmmədxanov  Y.A.  Sabit  cərəyan  maşınlarında  fırçaların  həndəsi  neytraldan  sürüşmə 
halının tədqiqi............................................................................................................................. 
 

2.  Məmmədtağıyeva T.H. Rengenoqrafik üsulla bis – (2,2,6,6- tetrametilpiperidin -1-iminoksil 
–  0  –  vanilat)  Cu  (II)  monoaseton 
O
H
C
O
N
H
C
Cu
6
3
2
3
2
24
17
)
(

 paramaqnit  kompleks 
birləşmə-sinin kristallik quruluşunun tədqiqi............................................................................. 
 
 

3. 
Əliyeva V.E. 
3
,
0
2
7
,
0
2
)
(
)
(
TlInS
TlGaSe
bərk məhlulunun qadağan olunmuş zolağının eninin 
təyini.......................................................................................................................................... 
 

4.  İsmayılov  M.H.  Tl  In  S
2
  kristalının  alınması  və  bəzi  fotoelektrik  parametrlərinin 
təyini........... 

5.  Cəfərov  Ş.O.  Tiristor  tezlik  çeviriciləri  ilə  idarə  olunan  vibrotəsirləndiricilərin  dartma 
sürətinin tənzimlənməsi..............................................................................................................  
 

6.  Abdullayev  S.A.  Alçaq    mexaniki  tezlikli  elektromaqnit  vibrotəsirləndiricilərin 
tədqiqi..........  

7.  Mirzəzadə Ü.Ə. TlGaSe
2
 birləşməsinin istidən genişlənməsi və xüsusi istilik tutumu..............   10 
8.  Xələfov S.Ə. Qeyri-bircinsli şəbəkədə gərginliyin qeyri-səlis tənzimlənməsi alqoritmi...........  12 
9.  Əliyeva  F.R.  Silisium  əsasında  hazırlanmış  Şottki  diodlarının  elektrofiziki  xassələrinə 
müxtəlif metallik təbəqənin mikrostrukturunun təsiri................................................................ 
 
12 
10.  Mirzəliyeva 
Ə.F.  Maddənin    klassik  elektron  nəzəriyyəsinin  elmi-metodik 
təhlili....................  
13 
11.  Hüseynova A.Ə. TlJn
1-x
 Gd
x
Te
2
  bərk məhlulların elektrofiziki xassələri..................................   14 
12.  Məmmədxanova  S.A.  Metal  orqanik  kimyəvi  qaz  faza  epitaksiya  (MOCVD-Metal  Orqanic 
Chemical Vapor Deposition) üsulu ilə InGaN/GaN çoxqat kvant çuxurlu mavi led çiplərin 
alınması və tədqiqi......................................................................................................................  
 
 
15 
13.  Heydərova N.E. GaS birləşməsinin istidən genişlənmə  əmsalı əsasında Debay xarakteristik 
temperaturu və digər elastiqiyyət parametrlərinin hesablanması..............................................  
 
17 
14.  Hətəmova  L.Ş.  TlSe  birləşməsinin  istidən  genişlənməsi  və  xüsusi  istilik  tutumu  arasında 
qarşılıqlı 
əlaqə............................................................................................................................. 
 
18 
15.  Əliyeva T.İ. Rentgenoqrafik üsulla 2,2,6,6-tetrametilpiperidin -1-iminoksil – 4 – (N-2-oksi – 
1  –  naftaldehidimin)  C
20
H
25
N
2
O
2 
üzvü  paramaqnit  liqandının  kristallik  və  molekulyar   
quruluşunun tədqiqi.................................................................................................................... 
 
 
19 
16.  Qocayeva T.C. TlIn
1-x
Sm
x
S
2
 bərk məhlullarının voltamper xarakteristikaları. ......................... 
21 
17.  İskəndərova S.İ. TlIn
1-x
Sm
x
S
2
 bərk məhlullarda istilik keçirmə..................................................  22 
18.  Qurbanova 
N.N. 
TlIn
1-x
Sm
x
S
2
 
bərk 
məhlullarında 
istidən  
genişlənmə....................................... 
23 
19.  Nəbiyeva  G.V.  TlIn
1-x
Sm
x
S
2 
  bərk  məhlullarının  qüvvətli  elektrik  sahələrində  elektrik 
keçiriciliyi..................................................................................................................................   
 
24 
20.  Kərimbəyli R.T. TlIn
1-x
Sm
x
S
2
 bərk məhlullarında izotermik sıxılma.........................................   25 
21.  Həsənov 
V.A. 
Azərenerji 
tutumlu 
süd 
emalı 
texnologiyasının 
əsaslandırılması........................  
25 
22.  Eminov  X.Q.  Temperatur  və  nəmliyin  asinxron  mühərriklərin  izolyasiya  müqavimətinə 
təsiri........................................................................................................................................... 
 
26 
23.  Xasməmmədli 
İ.V.  Azərbaycanda  istilik  elektrik  stansiyalarının  istifadəsinin 
üstünlükləri...... 
28 
24.  Məmmədov 
İ.F. 
Elektromaqnit 
vibrotəsirləndiricilərin 
qidalanma 
sxemlərinin 
seçilməsi.........  
28 
25.  Mirzəyev N.Ə. Çoxfunksiyalı vericinin konstruktiv parametrlərinin seçilməsi........................   30 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   190   191   192   193   194   195   196   197   ...   200


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə