Абшерон игтисади ъоьрафи районун шящярлярининYüklə 8,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə196/200
tarix15.11.2018
ölçüsü8,01 Mb.
#79784
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200

Magistrantların XV Respublika Elmi konfransı, 14-15 may  2015-ci il 
 
 
 
368 
 
IV BÖLMƏ 
YENĠ  ĠNFORMASĠYA TEXNOLOGĠYALARI 
 
1.  Həsənzadə A.Ə. Rəqəmli diaqnostika qurğusunun struktur sxemi.........................................................  101 
2.  Allahverdiyeva  C.N.  ADNA  timsalında  ―Ali  məktəb  müəssisələri  üçün  dərs  cədvəli‖ 
qurulmasının alqoritm və proqram təminatının işlənilməsi......................................................... 
 
102 
3.  Кемпф Т.А. Исследование текушего состояния процесса при прогнозировании..............   103 
4.  Məmmədli J.N. Qeyri-izotermik süzülmə prosesinin bir optimal idarəetmə məsələsinin ədədi 
həll alqoritmi haqqında................................................................................................................ 
 
103 
5.  Şəmiyev S.H. Diskret elektron qurğularının diaqnostikası üçün mikrokontrollerin  işlənməsi..  104 
6.  Əzimova G.A. Metal məmulatların uzunluğunu təyin edən qurğunun icmalı............................   105 
7.  Cahangirli  J.F.  Ədədi  eksperiment  əsasında  bircins  mayenin  nəqli  boru  kəmərinin  hidravlik 
xarakteristikasının təyin edilməsi.......................................................................................................... 
 
106 
8.  Nəsirli G.F. Qızma prosesinin minimal enerji ilə idarə etməsinin sintezi məsələsi....................  107 
9.  Мамедюсифов М.К. Алгоритм решения и разработка  программы граничной обратной 
задачи процесса теплопроводности......................................................................................... 
 
108 
10.  Güləhmədov  K.S.  Nəqliyyat  məsələsinin  həlli  üzrə  proqram  sənədinin  Mathcad  mühitində 
işlənməsi......................................................................................................................................   
 
108 
11.  Məmmədli T.İ. Tibbi əməliyyatlar zamanı narkozun verilməsində istifadə olunan qurğuların 
icmalı........................................................................................................................................... 
 
111 
12.  Şəfiyev M. Çevik istehsal modulunun obyektlə əlaqə qurğusuna qoyulan tələbatların təyini....  112 
13.  İbrahimov  E.R.  Etan-etilen  traksiyasının  ayrılması  qovşağının  reqressiya  analizi  əsasında 
riyazi modeli................................................................................................................................ 
 
112 
14.  Məmmədov R.R. Rəqəm çıxışlı qüvvə vericisi...........................................................................  113 
15.  Əsədova  A.V.  Neft  və  qaz  quyularının  geofiziki  tədqiqi  ücün  İÖK  Universal  qida 
mənbəyinin 
işlənməsi 
(ÜQM)......................................................................................................................... 
 
114 
16.  Alızadə  E.Ş.  Binalarda  elektrik  enerjisinə  nəzarətin  və  uçotun  aparılması  üsullarının 
müqayisəli təhlili......................................................................................................................... 
 
115 
17.  Mirzəxanov V.E. Mobil robotun robast idarəetmə sisteminin sintezi.........................................  116 
18.  Məmmədov  M.N.  Çevik  istehsal  modullarının  avtomatlaşdırılmış  nəzarət  alt  sisteminə 
qoyulan tələbatlar......................................................................................................................... 
 
118 
19.  Hüseynov P.M. İzopropil spirti istehsalında rektifikasiya qovşağının optimal idarə sisteminin 
qurulması..................................................................................................................................... 
 
118 
20.  Lətifov  D.A.  ―Eletronics  workbench‖  proqram  mühitinin  ―loqıc  convertor‖  aləti  ilə  virtual 
qurğu modelinin işlənməsi........................................................................................................... 
 
119 
21.  Kazımova G.Z. Neft və qaz quyularında geofiziki tədqiqat üsullarının araşdırılması................  120 
22.  Dünyamalıyeva  G.İ.  Çevik  istehsal  modullarının  informasiya  idarəetmə  sisteminin 
arxitekturası................................................................................................................................. 
 
121 
23.  Məmmədov T.T. Kimya sənayesi reaktor-regenerator sistemlərinin idarəetmə yönümlü riyazi 
modeli........................................................................................................................................... 
 
122 
24.  Pənahova H.F. Çevik istehsal modullarının avtomatlaşdırılmış sazlama alt sisteminə qoyulan 
tələbatların təyini.......................................................................................................................... 
 
123 
25.  Fərəcli S.İ. Tibbi mikroelektron qurğularının adaptiv diaqnoz prosesi.......................................  123 
26.  Həbilova  N.S.  Süni  neyron  şəbəkələrin  tətbiqi  ilə  Azərbaycan  nitqinin  tanınması  üçün 
əlamətlərin təyin edilməsi üçün klasterləşdirmə alqoritmlərinin tətbiqi..................................... 
 
124 
27.  Behbudova  M.F.  Boruları  emal  mərkəzinə  nəql  edən  çevik  istehsal  moduluna  qoyulan 
təlabatların təyini......................................................................................................................... 
 
125 
28.  İsmayılova G.T. Aktiv elementlərin diskret hərəkət trayektoriyası.............................................  126 
29.  Əiyeva T.A. İntellektual dinamik sistemlərin tədqiqi..................................................................  127 
30.  Əliyev  B.M.  Tibbi-bioloji  informasiya  mübadiləsində  informasiyanın  oxunması  və  ötürülməsi   Yüklə 8,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   192   193   194   195   196   197   198   199   200
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə