Açik emirler ve tüm emirler raporlari kilavuzuYüklə 39,38 Kb.
tarix21.04.2018
ölçüsü39,38 Kb.
#39672

AÇIK EMİRLER VE TÜM EMİRLER RAPORLARI KILAVUZU
İ.M.K.B. tarafından, üyelere gönderilecek olan “Açık Emirler Raporu” ile “Tüm Emirler Raporu”nda yer alan bilgilerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayacak ayrıntılı açıklamalar aşağıda verilmiştir.
A. AÇIK EMİRLER RAPORUNUN İÇERİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Hisse Senetleri Piyasası Alım Satım Sistemi’nde (Sistem) Açık Emirler Raporu’nda, üyelerin seans sonu itibariyle karşılanmamış bekleyen emirleri yer almaktadır. Dolayısıyla işleme dönüşmüş emirler ile iptal olan emirler bu raporda yer almayacaktır.


Aşağıda soldan sağa her bir kolonda yer alan bilgilerin ayrıntılı açıklaması yapılmıştır.

1. Emir No


Girilen emre Sistem tarafından otomatik olarak verilmiş olan emir numarasıdır.

2. Emri Giren Temsilcinin Kodu

Söz konusu emri Sistem’e giren üye temsilcisinin kodunu gösterir.3. Hissenin Kodu

Emrin İMKB’de işlem görmekte olan hangi hisse senedi için girildiğini gösteren alandır.4. Hissenin Özellik Kodu

Emrin, İMKB’de işlem görmekte olan hisse senedinin hangi özellik kodu için verildiğini ifade eden alandır. Örneğin; EREGL.E hisse senedine girilen emrin “E” özellik koduna, ya da EREGL.Y hisse senedine girilen emrin “Y” özellik koduna girilmesi gibi.
5. İşlem Kodu

Tek harfle ifade edilen işlem kodunda, emirlere ilişkin aşağıda ayrıntıları verilmiş notlar yer alacaktır:


A: Alış

S: Satış

Q: Açığa Satış


6. Orjinal Emrin Miktarı


Sisteme girilen (eğer değiştirilmişse değiştirilmiş haliyle) emrin miktarı yer alacaktır.


7. Kalan Emrin Miktarı


Sisteme girilen emir kısmen işlem görmüşse, emrin kalan miktarı gösterilmektedir. Eğer emir tamamen işlem görmüşse, bu raporda yer almayacaktır.


8. Fiyat


Emrin fiyatı gösterilmektedir. Eğer emrin orjinal fiyatı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmışsa, emrin fiyatı değiştirilen en son haliyle bu raporda yer alır.


9. Emir Türü


Emrin türü tek harfle ifade edilmiştir. Bu kısaltmalara ilişkin açıklamalar:
B: Piyasa Emirleri

S: Özel Emir

O: Küsurat Emri

K: Kotasyon Emri

10. Emrin Geçerlilik Süresi


Girilmiş olan emrin, sistemde hangi tarihli günün sonuna kadar yer alacağını belirtir. Bu bölümde emrin hangi günün sonunda sistemden silineceği izlenebilmektedir. Tek seanslık emirlerin geçerlilik süresi sıfır (0) olarak yayınlanmaktadır. Tarihli emirlerin geçerlilik süresi, tarih bazında gösterilmektedir; örneğin sisteme 15.06.1999 tarihinde “1 günlük” olarak girilmiş bir emrin açık emirlerde yer alan geçerlilik süresi “99.06.15” olarak gösterilecektir.


11. Emrin Giriş Saati


Emrin sisteme girildiği saati gösteren alandır. Ancak emir üzerinde değişiklik yapılmışsa emrin giriş saati;


  • normal bir emir için, sisteme emrin ilk girildiği saati,

  • bir özel ya da bir küsurat emir için ise, değişiklik yapıldığı saati

göstermektedir.

12. Emrin Son Değiştirilme Saati

Bu alanda, sistemde var olan bir emir üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda (fiyat, geçerlilik süresi ya da miktarın değiştirilmesi veya emrin bölünmesi gibi) bu değişikliğin yapıldığı saati gösteren alandır.


Bir emrin değiştirilmesi veya üzerinde daha önce değişiklik yapılmış bir emrin tekrar değiştirilmesi halinde;

  • Eğer bu limit fiyatlı bir emir ise, bu alanda emrin en son değiştirilmiş olduğu saat görülebilecektir;

  • Eğer bu bir özel ya da küsurat emri ise bu alanda, emrin en son değiştirilme saati (emrin giriş saati ile aynı) görülecektir.

Emrin bir kısmı işlem görmüşse, bu alanda gösterilen saat en son işlemin gerçekleştiği saattir.
13. Emir Referans No


Eğer emir girilirken üye temsilcisi tarafından bir referans numarası verilmişse, bu numaranın gösterileceği alandır.


14. Emir Hesap No


Eğer emir girilirken üye temsilcisi tarafından bir hesap numarası verilmişse, bu numaranın gösterileceği alandır.

15. Müş/Port

Emri veren kişiyi tanımlayan alandır. Emir müşteri veya portföy ya da fon emri olabilir. Kısaltmaların anlamları:


M: Müşteri

P: Portföy

F: Fon

16. Kurumiçi sıra no

Disketle emir iletimi ve ExAPI için eklendi.17. Acente/Fon Kodu (AFK) (Üç (3) Karakter)


Sisteme İletilen emirlerde yer alan müşteri hesap numarasının emri ileten üye nezdinde açılmış bir hesap numarası olmayıp, acente bankanın müşterisine ait olması ve “Hes.No” alanına müşterinin acente bankadaki hesap numarasının girilmesi durumunda, müşteri hesap numarasının bulunduğu acente bankaya ait üye kodunun yazıldığı alandır.


  • Fonlar/Yatırım Ortaklıkları Adına Girilen Emirler

Üyenin kendisine ait fonlar dahil olmak üzere, sisteme fonlar veya yatırım ortaklıkları adına iletilen tüm emirlerde, fon/yatırım ortaklıklarına Borsamız tarafından verilmiş olan 3 haneli kodların girildiği alandır.
17.

B. TÜM EMİRLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tüm Emirler Raporu’nda, üye temsilcisi tarafından Sistem’e girilmiş tüm emirler gösterilmektedir.


Aşağıda soldan sağa her bir kolonda yer alan bilgilerin ayrıntılı açıklaması yapılmıştır.


1. Emir No


Girilen emre Sistem tarafından otomatik olarak verilmiş olan emir numarasıdır.

2. Emri Giren Temsilcinin Kodu

Söz konusu emri Sistem’e giren üye temsilcisinin kodunu gösterir.3. Hissenin Kodu

Emrin İMKB’de işlem görmekte olan hangi hisse senedi için girildiğini gösteren alandır.4. Hissenin Özellik Kodu

Emrin, İMKB’de işlem görmekte olan hisse senedinin hangi özellik kodu için verildiğini ifade eden alandır. Örneğin; EREGL.E hisse senedine girilen emrin “E” özellik koduna, ya da EREGL.Y hisse senedine girilen emrin “Y” özellik koduna girilmesi gibi.
5. İşlem Kodu

Tek harfle ifade edilen işlem kodunda, emirlere ilişkin aşağıda ayrıntıları verilmiş notlar yer alacaktır:


A: Alış

S: Satış

Q: Açığa Satış

C: Alış emrinin değiştirildiğini ifade eder.

D: Satış emrinin değiştirildiğini ifade eder.

P: Alış emrinin bölündüğünü ifade eder.

R: Satış emrinin bölündüğünü ifade eder.

T: Açığa satış emrinin değiştirildiğini ifade eder.

L: Açığa satış emrinin bölündüğünü ifade eder.

6. Emrin Miktarı


Sisteme girilen veya değiştirilen emrin miktarını gösterir.


7. Emrin Fiyatı


Sisteme girilen emrin fiyatını gösterir.

8. Emir Türü

Emrin türü tek harfle ifade edilmiştir. Bu kısaltmalara ilişkin açıklamalar:


B: Lot Emirleri

S: Özel Emir

O: Küsurat Emir

K: Kotasyon Emri Giriş

G: Kotasyon Emri Güncelleme

9. Emrin Geçerlilik Süresi


Emrin Sistemde kaç gün ya da hangi tarihin sonuna kadar kalmasının istendiğini belirten alandır. Tek seanslık emirlerin geçerlilik süresi sıfır (0) olarak yayınlanmaktadır. Tarihli emirler, sisteme gün belirtilerek girilmişse gün sayısı olarak (örneğin 1 günlük girilmişse “1” ifadesiyle), sisteme tarih belirtilerek girilmişse o tarih belirtilerek (örneğin tarihli emrin son geçerlilik tarihi 05 HAZ 99 olarak girilmişse tüm emirler raporunda geçerlilik süresi “99-06-05” olarak yayınlanacaktır) tüm emirler raporunda yayınlanacaktır.

10. Emrin Giriş Saati

Emrin girildiği veya emirle ilgili olarak işlem kodunda yer alan değişikliğin yapıldığı saati gösteren alandır. Örneğin alış emri ilk kez giriliyorsa, bu alanda yer alan, emrin sisteme girildiği saattir; bu alış emri üzerinde bir değişiklik yapılıyorsa, bu alanda yer alan, değişikliğin yapıldığı saattir.
11. Emir Referans No


Eğer emir girilirken üye temsilcisi tarafından bir referans numarası verilmişse bu numaranın gösterileceği alandır.


12. Emir Hesap No


Eğer emir girilirken üye temsilcisi tarafından bir hesap numarası verilmişse bu numaranın gösterileceği alandır.

13. Müş/Port/Fon

Emri veren kişiyi tanımlayan alandır. Emir müşteri veya portföy ya da fon emri olabilir. Kısaltmaların anlamları:


M: Müşteri

P: Portföy

F: Fon
14. Kurumiçi sıra no

Disketle ve Ex-API ile emir kabulü için eklendi.15. Acente/Fon Kodu (AFK) (ÜÇ (3) Karakter)


  • Acente Banka İlişkisi Olan Kurumlar

Sisteme iletilen emirlerde yer alan müşteri hesap numarasının emri ileten üye nezdinde açılmış bir hesap numarası olmayıp, acente bankanın müşterisine ait olması ve “Hes.No.” alanına müşterinin acente bankadaki hesap numarasının girilmesi durumunda, müşteri hesap numarasının bulunduğu acente bankaya ait üye kodunun yazıldığı alandır.


  • Fonlar/Yatırım Ortaklıkları Adına Girilen Emirler

Üyenin kendisine ait fonlar dahil olmak üzere, sisteme fonlar veya yatırım ortaklıkları adına iletilen tüm emirlerde, fon/yatırım ortaklıklarına Borsamız tarafından verilmiş olan 3 haneli kodların girildiği alandır.

16. Orjinal Emir Numarası / Kotasyon Numarası (16 Karakter)
Emrin bölünmesi durumunda hangi numaralı emirden bölündüğünü göstermek amacıyla eklenen alandır. Söz konusu olan Sistem’e yeni girilmiş ya da değiştirilmiş bir emirse, bu alanda ilgili emrin kendi numarası yer alacaktır.
Bölünerek yeni oluşturulmuş bir emir için bu alanda emrin bölündüğü orjinal emrin numarası yer alacak, ancak yeni yaratılmış olan bu emir üzerinde daha sonra bir değişiklik yapılırsa bu alanda artık emrin kendi numarası gösterilecektir. Örneğin "236" numaralı emir bölünerek "500" numaralı emir oluşturulsun; tüm emirler dökümünde "500" nolu emre ait "orjinal emir no" sütununda "236" görünecektir. Ancak "500" numaralı yeni emir tekrar bölündüğünde ya da değiştirildiğinde bu emre ait "orjinal emir no" sütununda artık "500" görünecektir.
Kotasyon emirlerinde bu alanda kotasyon numarası yer alacaktır.


Ek-1: “Açık Emirler Raporu - Tüm Emirler Raporu Kılavuzu”

Yüklə 39,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə