Açiklamali-yargi ve kik kararli halûk nalçakar içişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü mahalli İdareler derneğİ yayinidirYüklə 129,69 Kb.
tarix29.05.2018
ölçüsü129,69 Kb.

MAHALLİ İDARELERİMİZ AÇISINDAN YORUMLANMIŞ
2886 SAYILI

DEVLET İHALE KANUNU


(AÇIKLAMALI-YARGI VE KİK KARARLI)

Halûk NALÇAKAR

İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü

MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ YAYINIDIR
(ÜÇÜNCÜ BASKI)

Kitabın mahalli idarelerimiz çalışanlarına ve yöneticilerine ve tüm okurlara faydalı olmasını dilerim.Halûk NALÇAKAR
“Sevgili Aile’me …”

ÜÇÜNCÜ BASKI


İSTEME ADRESİ

Mahalli İdareler Derneği

Cihan Sokak 31/9 Sıhhiye/ANKARA

Telefon : 0312 231 50 69-230 55 80-230 42 72

Faks : 0 312 231 40 58

Web : www.mahalliidarelerdernegi.ogr.tr www.mahalliidarelerdergisi.org

e-mail : info@mahalliidarelerdernegi.org.tr info@mahalliidarelerdergisi.org

BASKI

Korza Yay. Bas. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çubuk/Ankara

Telefon: 312 342 22 08

www.korzabasim.com.tr

Dizgi : Mahalli İdareler Derneği (Zeki ERTAŞ)


ISBN: 978-975-6807-83-5

SUNUŞ

Kamu Yararı Dernek statüsünde ki Mahalli İdareler Derneği olarak amacımız; mahalli idarelerimizi mevzuat yönünden desteklemek, karşılaştıkları sorunlara çözümler bulmak, mahalli idarelerimizle birlikte ortak hizmet projeleri üretmek, seminerler, hizmet içi eğitim seminerleri ile personellerini bilgilendirmek, yayınlarımız ve her ay düzenli olarak yayın hayatına devam eden, alanında tek hakemli dergi olan Mahalli İdareler Dergisi ile her an ellerinin altında ve yanlarında olmak, aradıkları çözümleri için en öncelikli ve güvenilir kaynak olmaktır.

Sizlere sunduğumuz yeni eserimiz “2886 Devlet İhale Kanunu” Kitabımız ile bu hedeflerimize ulaşmak için yeni bir adım daha atıyoruz. Kitabın alanında bir boşluğu dolduracağına inancım ve güvenim tamdır. Emek ve düşüncenin bir ürünü olan kitapların tümünün bir değer ifade ettiği kuşkusuzdur.

Mahalli İdareler Derneği olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da mahalli idarelerimizin ve mahalli idareler çalışanlarının karşılaştıkları sorunları bizlere ulaştırmaları halinde kendilerine yardımcı olacağımızı belirtmekten büyük mutluluk duyacağımızı ifade eder, Derneğimizle yeniden bir kitap çalışmasına imza atan, bu güzel çalışmayı gerçekleştiren değerli dostum İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü Sayın Haluk NALÇAKAR’a teşekkür ederim.

Bu eserimizin de tüm okuyucularına ve kullanıcılarına yararlı olması dileğiyle selam ve saygılarımı sunarım.

Osman USTA

Mahalli İdareler Derneği

Genel Başkan
Bir kamu tüzel kişisi olan belediyelerimize başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, diğer kanunlar ve ilgili mevzuat ile pek çok görev ve sorumluluk verilmiştir.

2886 sayılı Kanunun değişen ve gelişen ihtiyaçlara cevap vermediği; ortaya çıkan aksaklıkları gidermede yetersiz kaldığı, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını bünyesinde barındırmadığı, bünyesinde gelir getirici ve kamu harcaması yapılmasını gerektiren işlerin bir arada bulunması ve benzeri gerekçelerle; 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile kamu hukukuna tâbi olan; Kamunun denetimi altında bulunan; Kamu kaynağı kullanan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yapacakları mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket etmeleri gerektiği ortaya konulmuştur. Böylelikle kamu harcamalarını gerektiren işler, kamuya gelir sağlayan/kamu harcaması gerektirmeyen işlerden ayrılmıştır.

4734 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2003 tarihi itibarıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre sadece,

1- Bütçeye gelir getirici menkul/gayrimenkul malların satışı veya kiraya verilmesi,

2- Kamu kaynağı kullanımını/harcamasını gerektirmeyen, yani bütçeden herhangi bir harcama yapılmasına gerek olmayan

a- mülkiyetin gayri ayni hak tesisi veya

b- kat/arsa karşılığı inşaat işleri,

3- Trampa

İşlerinin yürütüleceği ortaya konulmuştur.

Özellikle, 4734 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, 2886 sayılı Kanun uygulama alanının daralması ile birlikte, biraz gündemden düşmüş ve hatta uygulayıcıları tarafından unutulmaya başlanmıştır. Ancak, son zamanlarda Devletin yaptığı yatırımlarda kamu harcamasını gerektirmeyen yollara başvurması sonucunda, tabiri caiz ise 2886 sayılı Kanunun yıldızı yeniden parlamış, Kanunun varlığı uygulayıcıları arasında daha fazla fark edilmeye başlanmıştır.

İşte böyle bir ortamda 2886 sayılı Kanunu yürürlükte olan maddeleri itibarıyla açıklamak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve en önemlisi de Kanunu mahalli idarelerimizin kendi özel kanunlarındaki hükümler ışığında yorumlamak suretiyle mahalli idarelerimiz açısından yorumlanmış bir 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ortaya konulması hedeflenmiştir.

Bu Kitap çalışmasında sevgili eşime ve kızlarıma bu süreçte bana olan sabırları ve destekleri sebebiyle en içten sevgilerimle çok teşekkür ediyor, Kitabın dizim ve basımını gerçekleştiren Mahalli İdareler Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Zeki ERTAŞ’a sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Kitabın, tüm kullanıcılarına karşılaştıkları sorunlarda çözüm üretmesi en büyük arzum ve dileğimdir.

Bâki selamlar….Halûk NALÇAKAR

İçişleri Bakanlığı

E. Başkontrolörü
SUNUŞ 3

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar
MADDE 1 – KAPSAM 19

- Bütçeye gelir getirici menkul/gayrimenkul malların satışı veya kiraya verilmesi 21

- Belediyelerin ellerinde bulundurdukları taşıtlarının satışı 21

- Belediyelerimizin taşıtları dışındaki menkul malları ile gayrimenkul mallarının satışı veya kiraya verilmesi 24

- Belediye arsaların satışında katma değer vergisi uygulaması 25

- Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesinde katma değer vergisi uygulaması 28

- Satış işlemi olsa (gelir getirici) dahi, 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan işler 30

- Belediyelerin % 50 oranından fazla hissesine sahip oldukları şirketlerinin durumu 33

- Belediyelerimize bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin durumu 33

- Köylerin durumu 33

- Kamu kaynağı kullanımını/harcamasını gerektirmeyen, yani bütçeden herhangi bir harcama yapılmasına gerek olmayan işler 37

. mülkiyetin gayri ayni hak tesisi 37

. kat/arsa karşılığı inşaat işleri 52

. Trampa 76

- Madde ile ilgili kararlar 82

MADDE 2 – İLKELER 84

- Madde ile ilgili kararlar 88MADDE 3 – İHALE YETKİLİSİ 89

- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 24.02.2006 tarih ve B050MAH07440001/45181 sayılı “Harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi” konu başlıklı Genelgesi 92

- Maliye Bakanlığının 31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu “Harcama Yetkilileri Hakkında” Genel Tebliği 97

- Özel İdarelerde Harcama Yetkilisi/İhale Yetkilisi 102

. Belediyelerde Harcama Yetkilisi/İhale Yetkilisi 103

- 4734 sayılı Kanun açısından 103

- 2886 sayılı Kanun açısından 105

. Mahalli İdare Birliklerinde Harcama Yetkilisi/İhale Yetkilisi 105

. Harcama/İhale yetkililerinin yetki devri usul ve esasları 107

- Madde ile ilgili kararlar 117MADDE 4 – TANIMLAR 118

- Alım, Satım 119

- Kira 120

- Trampa ve Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi 121

- Tahmin edilen bedel 124

- Uygun bedel 125

- İdare 125

- İstekli 125

- İhale 126

- Müteahhit 126

- Müşteri 126

- Şartname 127

- Sözleşme 128

- Madde ile ilgili kararlar 128MADDE 5 – İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 129

- Kanuni ikametgâh sahibi olmak 129

- Gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz bulunmak 130

- İstenilen teminat ve belgeleri vermek 130

- Madde ile ilgili kararlar 131

MADDE 6 – İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 132

- İhaleyi yapan idarenin ita amirleri 132

- İhaleyi yapan idarenin ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar 134

- (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları 134

. Kan Hısımlığı 135

. Üstsoy (usul)/Altsoy (füru) Hısımlığı 135

. Yansoy Hısımlığı 135

. Kayın/Sıhri Hısımlık 136

- (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) 137

- Bu Kanunun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince, geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar 138

. 2886 sayılı Kanunun 84. maddesi 138

. 4734 sayılı Kanunun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58. maddesi 139

. 4734 sayılı Kanunun “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59. maddesi 140

. 4735 sayılı Kanunun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 26. maddesi 142

. 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 143

. 5393 sayılı Belediye Kanunu 145

. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 154

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 156

. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 163

. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 164

- Madde ile ilgili kararlar 164

MADDE 7 – ŞARTNAMELER 167

- İşin niteliği, nevi ve miktarı 169

- Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu 170

- Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar 170

- İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları 171

- İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar 171

- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler 172

- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu 172

- İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği 173

. İhale komisyonunca alınan ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptalinde yetki sınırı 174

- Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği 177

- Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı 178

- Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği 178

- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 178

- İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli 178

- İhtilafların çözüm şekli 178

- Madde ile ilgili kararlar 179

MADDE 8 – ŞARTNAME GENEL ESASLARI 184
İKİNCİ KISIM

İhale İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık
MADDE 9 – TAHMİN EDİLEN BEDELİN TESPİTİ 186

- Madde ile ilgili kararlar 188MADDE 10 – BEDELİN TAHMİN EDİLEMEMESİ 189

MADDE 11 – ONAY BELGESİ 190

- Onay belgesi şekli 192MADDE 12 – ŞARTNAMELERİN VERİLMESİ 193

- Madde ile ilgili kararlar 194MADDE 13 – İHALE KOMİSYONLARI 195

- Madde ile ilgili kararlar 197MADDE 14 – KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI 199

- İhale komisyonlarının çalışma usul ve esaslarına düzenleyen bu maddeyi mahalli idarelerimiz açısından inceleme 120

- Madde ile ilgili kararlar 206

MADDE 15 – İHALE İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ 207

- Madde ile ilgili kararlar 208MADDE 16 – İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER 209

- Madde ile ilgili kararlar 210MADDE 17 – İHALENİN İLANI 212

- İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar 214

. Günlük gazete çıkan yerlerde ilan 214

. Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan 214

- Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar 215

- Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar 216

- İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile ilan 216

- Pazarlık usulünde ilan 217

- Diğer hususlar 217

- Madde ile ilgili kararlar 220MADDE 18 – İLANLARDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR 223

- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı 223

- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı 223

- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı 224

- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı 224

- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu 225

- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği 226

- Madde ile ilgili kararlar 226MADDE 19 – ŞARTNAME VE EKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HALİNDE İLAN 227

- Madde ile ilgili kararlar 228MADDE 20 – İLANIN UYGUN OLMAMASI 229

- Madde ile ilgili kararlar 231MADDE 21 – İLANI SAKINCALI GÖRÜLEN HUSUSLAR 232

MADDE 22 – YABANCI ÜLKELERDE İLAN 233

MADDE 23 – İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI 236

- Madde ile ilgili kararlar 246MADDE 24 – TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI 247

MADDE 25 – GEÇİCİ TEMİNAT 248

- Madde ile ilgili kararlar 249MADDE 26 – TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 250

- Tedavüldeki Türk Parası 251

- Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları 252

- Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerive bu senetler yerine düzenlenen belgeler 254

- Madde ile ilgili kararlar 257

MADDE 27 – TEMİNAT MEKTUPLARI 259

- Madde ile ilgili kararlar 261


İKİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları
MADDE 28 – UYGUN BEDELİN TESPİTİ 263

- Madde ile ilgili kararlar 265MADDE 29 – KOMİSYONLARIN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST OLMASI 267

- Madde ile ilgili kararlar 268MADDE 30 – KARARLARDA BELİRTİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 269

MADDE 31 – İHALE KARARLARININ ONAYI VEYA İPTAL EDİLMESİ 270

- Madde ile ilgili kararlar 278MADDE 32 – KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ 283

- Anayasa Mahkemesi Kararı 284

- Madde ile ilgili kararlar 296

MADDE 33 – ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ 297

MADDE 34 – İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER 298

- Madde ile ilgili kararlar 299


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri
MADDE 35 – İHALE USULLERİNİN NELER OLDUĞU 300

- Madde ile ilgili kararlar 301MADDE 36 – İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜNÜN ESAS OLDUĞU 302

- Madde ile ilgili kararlar 303MADDE 37 – TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 304

- Madde ile ilgili kararlar 308MADDE 38 – TEKLİFLERİN VERİLMESİ 314

- Madde ile ilgili kararlar 315MADDE 39 – DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI 317

- Madde ile ilgili kararlar 318MADDE 40 – İÇ ZARFLARIN AÇILMASI VE SON TEKLİFLERİN ALINMASI 319

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesinde 5577 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin değerlendirilmesi 321

- Madde ile ilgili kararlar 326

MADDE 41 – İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI 327

- Madde ile ilgili kararlar 328MADDE 42 – TEKLİFLERİN AYNI OLMASI 329

MADDE 43 – İHALENİN YAPILAMAMASI 330

- 2886 sayılı Kanunun 43. veya 49. maddeleri gereğince pazarlığa bırakılan işlerde, ihaleye katılanların haricinde başka isteklilerinin de pazarlığa katılıp, teklifte bulunmaları 331

- Madde ile ilgili kararlar 333

MADDE 44 – BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA YAPILACAK İHALELER 334

- Açık Teklif Usulü 336MADDE 45 – AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILABİLECEK İHALELER 336

- Madde ile ilgili kararlar 337MADDE 46 – AÇIK TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI 338

MADDE 47 – AÇIK TEKLİF USULÜNDE İHALE 339

- Madde ile ilgili kararlar 341MADDE 48 – İHALE SONUCUNUN KARARA BAĞLANMASI 342

- Madde ile ilgili kararlar 342MADDE 49 – İHALENİN YAPILAMAMASI 343

- Madde ile ilgili kararlar 344MADDE 50 – PAZARLIK USULÜNDE İHALE 345

MADDE 51 – PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK İŞLER 346

- Yer, özellik (askeri birliklerin kuruluş özellikleri dahil) ve nitelikleri itibariyle her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilecek belli tutarları aşmayan ve süreklilik göstermeyen,bu Kanunun 1 inci maddesinde gösterilen işler 350

- 43 üncü ve 49 uncu maddeler uyarınca, pazarlık usulüyle sonuçlandırılacak işler 351

- İdarelerin, müştereken veya iştirak halinde sahibi bulundukları taşınmaz mallardaki paylarının paydaşlara kiraya verilmesi 352

- Kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen, Devletin özel mülkiyetindeki taşınır ve taşınmaz malların kiralanması,trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi 352

- Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su ürünleri istihsali hakkının, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde, o yerde kurulan, üyeleri 5 yıldan az olmamak üzere istihsal bölgesinde ikamet eden münhasıran su ürünü istihsal ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif birliği, kooperatif veya köy birliklerine kiralanması 354

- Madde ile ilgili kararlar 356

MADDE 52 – YARIŞMA USULÜNÜN UYGULANMASI 357
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SözleşmeMADDE 53 – İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI 358

- Madde ile ilgili kararlar 361MADDE 54 – KESİN TEMİNAT 363

- Madde ile ilgili kararlar 366MADDE 55 – YAPIM İŞLERİNDE KESİN TEMİNAT 367

MADDE 56 – KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ 369

- Geçici Kabul 371

- Kesin kabul 374

- Madde ile ilgili kararlar 374MADDE 57 – SÖZLEŞME YAPILMASINDA MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN GÖREV VE SORUMLULĞU 377

- Madde ile ilgili kararlar 379MADDE 58 – TAŞINMAZ MALLARIN MÜŞTERİ TARAFINDAN ADINA TESCİL ETTİRİLMESİ 380

MADDE 59 – MÜŞTERİNİN SÜRESİ İÇİNDE TAŞINIR MALLARI TESLİM ALMAMASI 382

MADDE 60 – İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU 384

- Sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak 384

- Taşınmaz malların satımında ferağa ait işlemleri tamamlamak 385

- Şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları müşteriye teslim etmek 386

- İdarenin yükümlülüğünü yerine getirmek için gerekli olan süre 387

- İdarenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi 387

- Taahhüdünden vazgeçen müteahhit veya müşterinin hakları ve feshin sonuçları 388

- İdarenin zararına sebep olanlar hakkında yapılacak işlemler 388

- Madde ile ilgili kararlar 389

MADDE 61 – SÖZLEŞME YAPILMASI VE KESİN TEMİNAT ALINMASI ZORUNLU OLMAYAN HALLER 392

MADDE 62 – MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN

BOZULMASINA NEDEN OLMASI 393

- Madde ile ilgili kararlar 403MADDE 63 – SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN İŞİN ARTIŞ VE EKSİLİŞİ 406

- İş artışının yapılabilmesi şartları 408

- Madde ile ilgili kararlar 412

MADDE 64 – KİRALARDA SÖZLEŞME SÜRESİ 413

- Belediye gayrimenkullerinin kiralanması ve tahliyesi 415

- Madde ile ilgili kararlar 427

MADDE 65 – SU ÜRÜNLERİ İSTİHSALİ HAKKI KİRALARINDA SÜRE 429

MADDE 66 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ 431

- Sözleşmenin devrine ilişkin işlemler 431

. Sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması 431

. İhale yetkilisinin yazılı izninin bulunması 432

. Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması 433

- Madde ile ilgili kararlar 434MADDE 67 – MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ 435

- Madde ile ilgili kararlar 436MADDE 68 – MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN İFLASI HALİ 437

- Madde ile ilgili kararlar 438MADDE 69 – MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKUMİYET HALİ 439

- Madde ile ilgili kararlar 441MADDE 70 – MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİ 442

- Madde ile ilgili kararlar 443ÜÇÜNCÜ KISIM

İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler
MADDE 71 – İHTİYAÇLARIN KAMU KURULUŞLARINDAN KARŞILANMASI 444

- 1 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 446

- Belediyelerimizin birbirlerinden taşıt teminlerinde izlemeleri gereken yollar nedir? 450

. Belediyelerimiz 2886 sayılı Kanunun 71. maddesini kullanarak birbirlerine bedel tesbiti suretiyle taşıt devrinde bulunup bulunamayacakları? 451

. Belediyelerimizin 4916 sayılı Kanunun 37. maddesini kullanmak suretiyle bedel takdirinde bulunmak suretiyle birbirlerine taşıt devrinde bulunup bulunmayacakları? 452

. Belediyelerimizin demirbaşlarında kayıtlı bulunan taşıtlarını bedelsiz olarak birbirlerine nasıl devredecekleri? 453

. Belediyelerimizin birbirlerine geçici olarak taşıt tahsislerinin mümkün olup olmadığı? 455

. Yukarıda belirtilen durumlar haricinde satın alma yoluyla taşıt edinimleri nasıl olacaktır? 459MADDE 72 – KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE

TAŞINMAZ MALLARIN SATIMI 460

- Kamu Yararına Dernek ne demektir? 461MADDE 73 – TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARIN KİRAYA VERİLMESİ 469

MADDE 74 – TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLMAYAN TAŞINMAZ MALLARLA İLGİLİ İŞLEMLER 471

- Madde ile ilgili kararlar 473MADDE 75 – ECRİMİSİL VE TAHLİYE 474

- Ecrimisil 475

- Fuzuli şagil 475

- Madde ile ilgili kararlar 480MADDE 76 – MAHALLİ KOMİSYONLARIN YETKİLERİ 481

MADDE 77 – KIZILAY DERNEĞİNDEN YAPILACAK ALIMLAR 482

MADDE 78 – İLAÇ VE GEREÇ SAĞLANMASI 484

MADDE 79 – DIŞ ÜLKELERDEKİ KURULUŞLARIN İHTİYAÇLARI 485

MADDE 80 – YURT DIŞINDA BULUNAN GEMİ VE UÇAKLARIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI 486

MADDE 81 – EMANET SURETİYLE YAPILACAK İŞLER 487

MADDE 82 – ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR UYARINCA YAPILACAK İŞLER 489
DÖRDÜNCÜ KISIM

İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar
MADDE 83 – YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 490

- Türk Ceza Kanununun 235. ve 236. maddelerinin ve genel olarak ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma kavramlarının ne olduğu? 492

- Madde ile ilgili kararlar 511

MADDE 84 – İDARELERCE İHALELERE KATILMAKTAN GEÇİCİ YASAKLAMA 512

- Madde ile ilgili kararlar 519MADDE 85 – CEZA SORUMLULUĞU VE SONUÇLARI 521

- Madde ile ilgili kararlar 525MADDE 86 – GÖREVLİLERİN SORUMLULUĞU 526

- Disiplin soruşturması 527

- Ceza kovuşturması 529

- Mali sorumluluk 533

- Madde ile ilgili kararlar 537

MADDE 87 – HİLELİ İNŞAAT VE ONARIM 538

- Madde ile ilgili kararlar 542


BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler
MADDE 88 – ERKEN BİTİRME PRİMİ 543

MADDE 89 – ÖZELLİĞİ BULUNAN İŞLER 544

MADDE 90 – TARIM VE ORMAN ÜRÜNLERİNDE TERCİHLİ USULLER VE TEKEL MADDELERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 545

MADDE 91 – MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 576

MADDE 92 – SÜRELERİN HESABI 578

MADDE 93 – TEBLİGAT 578
ALTINCI KISlM

Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – BAŞLAMIŞ OLAN İŞLER 579

GEÇİCİ MADDE 2 – TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER 579

GEÇICI MADDE 3 – TERKİN EDİLECEK ECRİMİSİLLER 580

GEÇİCİ MADDE 4- 580

MADDE 94 – KALDIRILAN HÜKÜMLER 581

MADDE 95 – YÜRÜRLÜK 581

MADDE 96 – YÜRÜTME 581

EKLER

- 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 585

- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 614

- 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 671

- 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU 685

- 3996 SAYILI BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 707

- BAYINDIRLIK İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ 715

- BAYINDIRLIK İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ 744

- DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ 759

- TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ 788

- TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 791

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİ 796

- 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 801

- YARARLANILAN KAYNAKLAR 806YAYIN ADI / YAZAR ADI

1

Açıklamalı-İçtihatlı

BELEDİYE VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU (Ramazan Sodan -Vali)

2

BELEDİYE YÖNETİMİ

Mustafa DÖNMEZ (İçişl.Bak.Mah.İdr. Gn. Müd. Şb. Müd)

3

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNİN EL KİTABI

4

KÖY MUHTARININ EL KİTABI

5

MAHALLE MUHTARININ EL KİTABI

6

İL GENEL MECLİS ÜYESİNİN EL KİTABI-

7

YEREL YÖNETİCİLER İÇİN GAYRİMENKUL HUKUK BİLGİSİ
Hamza YAMAN (Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı)

8

SEÇİM KANUNLARI VE UYGULAMASI SEÇİLME YETERLİLİĞİ (TÜRKİYEDE MAHALLİ İDARELERİN YAPISI ORGANLARI VE GÖREVLERİ)
Ali PARLAR-Muzaffer HATİPOĞLU(Yargıtay Cumh.Savcısı)

9

MÜLKİ İDARİ AMİRLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ - Selehattin KARDEŞ

10

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU VE KONUT YAPI KOOPERATİFLERİ YENİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

- Akın BALCI (Avukat) - Önder KIVANÇ (Emk.San. Ve Tic. Bnk.Şb.Müd)11

İDARİ YARGILAMA USULÜ AÇIKLAMALI-İÇTİHATLI
İbrahim TOPUZ – Kadir ÖZKAYA (Danıştay Teknik Hakimleri)

12

MEMUR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUŞTURMA VE YARGILAMA USULLERİ
İbrahim TOPUZ (Danıştay Teknik Hakimi)

13

AÇIKLAMALI-İÇTİHATLI KAMU PERSONEL HUKUKU (3Cilt)

Mehmet KAYHAN (Adalet Bak.Hak.)14

AVRUPA İNSAN HAK.MAHKEMESİNE MÜRAACAT USUL VE ESASLARI AVRUPA YEREL YÖNETİM ÖZERK ŞARTLARI AVRUPA BİRLİĞİ MEVZ.VE ULUSAL MEVZUATI
Hamza YAMAN (Diyarbakır DGM Savcısı)

15

BELEDİYELERİN TAŞINMAZ MAL ZİLLİYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN İDARİ YOLDAN ÖNL. - Hüseyin BİLGİN (Diyarbakır İdare Mah.Hak.)

16

AÇIKLAMALI-İÇTİHATLI 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU - Cemal ÖZYARDIMCI - Mustafa DÖNMEZ (Mah.İd.Gen.Md.Şb.Md.)

17

ANALİTİK BÜTÇE VE TAH.ESASLI MUHASEBE VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BÜTÇE VE MUH.USULÜ YÖN. - Hikmet BAL (Mah.İd.Gn.Müd.Şb.Müd.)

18

BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNE HAZİNE TAŞINMAZI EDİNME YOLLARI
Tuncay KARARTI (Maliye Bak.Danışmanı) Murat GÜRSOY (Mil.Eml.Şb.Müd)

19

MAHALLİ İDARELERLE İLGİLİ SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARLARI
Erdoğan DEDEOĞLU (Sayıştay Uzman Den.)

20

HUKUK SETİ MASA ÜSTÜ MEVZUAT SERİSİ (10 ADET)

İbrahim TOPUZ (Danıştay Tetkik Hak.)21

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE KURULU KARARLARI(Güncellenebilir)

M. Rasih ALTUNKULÇE (Sayıştay Den.)-Ahmet KAZAN- H.Bahadır BARÇIN (Sayıştay Den.)22

YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İŞ HUKUKU ve PERSONEL (DMK) HUKUKU UYGULAMALARI
Ersin UMDU(SGK Müf.,SGK İst. İl Müd.Yrd.)Ramazan YILDIZ (SGK İst. İl Müd.)
Dr.Mehmet BULUT(SGK Müf. İşv.Prim D.Başk.)

23

MAHALLİ İDARELER AYLIK MESLEKİ MEVZUAT VE HAKEMLİ DERGİSİ

( YILLIK ABONELİK)

 

KİMLİK KARTI

 

ARAÇ ÇIKARTMASI

 

ARAÇ ÇIKARTMASI FOSFORLU

 

ROZET

 

KRAVAT İĞNESİ
HESAP NUMARALARIMIZ
T.C.Ziraat Bank. Necatibey/Ankara Şubesi

IBAN No: TR47 0001 0007 9506 5689 8850 01


Mahalli İdareler Derneği Posta Çek No: 1027003
| Sayfa

: img
img -> Mövzu fəLSƏFƏ onun predmeti, problem dairəsi və CƏmiyyəTDƏ rolu
img -> Multikulturalizmə giriş” fənninin predmeti və əhəmiyyəti plan mədəniyyətin sosioloji anlayışı Mədəniyyətin Elementləri
img -> Çocuklarda Anamnez Alma
img -> Herhangi bir uyaran karşısında organizmanın verdiği tepkilere davranış denir. Dav­ranışları üç grupta toplayabiliriz
img -> Azərbaycan döVLƏt aqrar universiteti MÜHƏNDİSLİk fakultəSİ HƏyat fəALİYYƏTİNİn təHLÜKƏSİZLİYİ kafedrası
img -> Ahlak; İnsanların bir toplum içinde uyumlu yaşamaları için kendilerine göre belirledikleri ilkelerin tümüdür
img -> Mövzu Dövlət və hüququn Plan
img -> Yazıya qədərki qaynaqlar. Mixi yazılar və antik ədəbiyyat. "Albaniya tarixi"
img -> Gençler çok farklı nedenlerle madde kullanırlar. Ergenliğin hedefi güçlü bir kimlik oluşturmaktır
img -> Rsf index tr-1


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə