Acil durum planlaması acil durumları ve afetleri en az zararla atlatmak için olaylardan çok önceden yapılan hazırlıkların tümünü kapsarYüklə 445 b.
tarix14.04.2018
ölçüsü445 b.
#38437Acil durum planlaması acil durumları ve afetleri en az zararla atlatmak için olaylardan çok önceden yapılan hazırlıkların tümünü kapsar.

 • Acil durum planlaması acil durumları ve afetleri en az zararla atlatmak için olaylardan çok önceden yapılan hazırlıkların tümünü kapsar.

 • Acil durum planlamasının son aşaması ise tahliye planlanmalarının yapılarak acil durumlarda ve afetlerde insanların belirli toplanma sağlıklı olarak ulaşmalarını sağlamaktır.ACİL EYLEM PLANI AŞAMALARI

 • ACİL EYLEM PLANI AŞAMALARI • Acil durumlara hazırlıklı olmak, çok büyük bir önceliktir. Bu plan içinde verilmiş olan görevler titizlikle uygulanmalı , bu konuda eğitimler yapılmalı ve hiçbir şekilde taviz verilmemelidir.

 • İlk aşama Acil eylem ve tahliye planlamalarını yapacak ve organize edecek bir komisyon uluşturmaktır.ACİL EYLEM PLANI AŞAMALARI

 • ACİL EYLEM PLANI AŞAMALARI6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında yönetmelik

 • gereği tüm kurumların Acil Durum planlamalarını yapılması zorunludur.Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

 • Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

 • Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

 • Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,

 • Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayı,

 • Yangın : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasını,

 • Deprem : Fay üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucu meydana gelen yer değiştirme hareketlerini,İlk Yardım : Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmiş olan, hastalanan veya kazaya uğrayan bir kişiye durumunun daha kötüye gitmesini önlemek üzere olay yerinde yapılan tıbbi olmayan geçici müdahaleyi

 • İlk Yardım : Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmiş olan, hastalanan veya kazaya uğrayan bir kişiye durumunun daha kötüye gitmesini önlemek üzere olay yerinde yapılan tıbbi olmayan geçici müdahaleyi, 

 • Sabotaj : Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis işyerlerinin geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şeklini,

 •  Travma : Bir doku veya organın yapısını, biçimini bozan ve dıştan mekanik bir tepki sonucu oluşan yerel yara, örselenmeyi 

 • Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi tanımlar…Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi

 • Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi

 •  

 • Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde söndürme ekibi olarak görevli olan kişiler; yangın talimatı ve yangın acil durum planına göre hareket eder. Olası yangın durumlarında söndürme faaliyetlerini yürütürler. Büyük çaplı yangınlarda Yangın Asansörü (B6NE 3275 kodlu müşteri asansörü) çalıştırma butonunu açmakla görevlidirlerTahliye ve Kurtarma Ekibi

 • Tahliye ve Kurtarma Ekibi

 • Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde tahliye ve kurtarma ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, acil durum telefon listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kişilere haber vermek, tehlike altındaki kişilerin binayı güvenli bir şekilde terketmesini sağlamak, çevre güvenliğini sağlamak, paniği yatıştırmak ve acil durum bölgesinin tamamen boşaltıldığı (öğrenci ve ziyaretçiler dahil toplanma bölgesinde mevcut sayımı yaparak) kontrol etmekle görevlidir .Koruma ve Haberleşme Ekibi

 • Koruma ve Haberleşme Ekibi

 •  

 • Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde koruma ve haberleşme ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, acil durum telefon listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kişilere haber vermek, yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede ortamdan uzaklaştırma ve güvenli bir alana taşımakla görevlidir

 • İlk Yardım Ekibi

 •  

 • Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde ilk yardım ekibi olarak görevli olan kişiler; sağlık ekiplerine haber vermekle ve tahliye-kurtarma ekibi tarafından ilk yardım bölgesine getirilen kişilere sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ilk yardım müdahalelerini uygulamakla görevlidir. İlk yardım ekibinde görev alan personelin ’’İlk Yardım Sertifikasına’’ sahip olması zorunludur.TAHLİYE

 • TAHLİYE

 • Tahliyenin amacı, düzenli ve emniyetli olarak binayı boşaltmaktır. Bu maksatla mümkün olan en yakın emniyetli çıkış kullanılmalıdır. Tahliye sırasında ilave bir acil durum yaratmamak için mutlaka kurallara uyulmalıdır. Yangın durumunda, yangının çıktığı yönün ters tarafındaki çıkış ve merdivenler kullanılmalıdır.

 • Tahliye Nedenleri :

 • Yangın, ve duman, alev, koku ve sıcaklığın görülmesi,

 • Patlama,

 • Şüpheli durum

 • Şüpheli paket bulunması vb.

 • Kaza

 • Gaz kaçağı,

 • Sağlığa zararlı buhar,

 • Zehirli gazlar,

 • Deprem, sel heyelan vb. Doğa kaynaklı olaylar

 • Toplu zehirlenmeler vb… • Panik olmayın, sakin kalmaya çalışın. Panik en olmayacak anlarda hata yapmanıza neden olabilir.

 • Yanınıza sadece çok gerekli olacak eşyaları alın. Gereksiz eşyaları almaya çalışarak zaman kaybetmeyin. Hareket kabiliyetiniz azalır. 

 • İnsanların tahliye sırasında panik halinde koşturmalarına engel olup sakin olmalarını sağlayın. Panik başladığında engel olmak zor olacağı için paniği olay başlar başlamaz önlemeye çalışın. Tahliye sırasındaki yaralanmalarının tümünün panik ve telaş yüzünden olduğunu unutmayın

 • Deprem anında hareket etmeyip, sarsıntının bitmesini bekleyin. Büyüklüğü 7 olan bir depremde koşarak bir yerden başka bir yere gitmeniz mümkün değildir.

 • Hangi nedenle olursa olsun binadan çıktıktan sonra ya da tahliye sırasında geri dönmeyiniz. Eğer yardım edilecek biri varsa ana tahliyeyi yaptıktan sonra ona yardım etmek için yeni bir plan yapın.Sorumlu olduğunuz insanları toplanma bölgesine götürmeden kimseyle iletişim kurmaya çalışmayın. Telefonla konuşmaya çalışmak dikkatinizi dağıtacağı gibi sorumlu olduğunuz grubun size olan güvenini de azaltabilir. Bu nedenle tam konsantrasyonla toplanma bölgesini doğru yönelin.

 • Sorumlu olduğunuz insanları toplanma bölgesine götürmeden kimseyle iletişim kurmaya çalışmayın. Telefonla konuşmaya çalışmak dikkatinizi dağıtacağı gibi sorumlu olduğunuz grubun size olan güvenini de azaltabilir. Bu nedenle tam konsantrasyonla toplanma bölgesini doğru yönelin.

 • Tahliye sırasında hareket kabiliyeti kısıtlı olanlara yardım etmesi için güvenebileceğiniz kimselerden yardım almak için önceden planlama yapın.

 • Tahliyesinden sorumlu olduğunuz birimin her hangi bir olay sırasında tahliyesinin sorunsuz yapılabilmesi için biriminizde tahliye tatbikatları düzenleyin ve birim çalışanlarının herhangi bir acil durumda nerden çıkacakları konusunda bilgilenmelerini sağlayın.

 • Toplanma bölgesine gelindiğinde sorumlu olduğunuz kişilerin eksik olup olmadıklarına bakın. Eksik varsa bulmaya çalışın.Tahliye sorumlusu tarafından verilen yönergelere harfiyen uyun ve tartışmayın.

 • Tahliye sorumlusu tarafından verilen yönergelere harfiyen uyun ve tartışmayın.

 • Tahliye başlamadan kullandığınız cihazları kapatın.

 • Yakınınızda bulunan açık pencere ve kapıları kapatın. 

 • Panik olmayın, sakin kalmaya çalışın  

 • Yaralandıysanız telaşa kapılmayınız, ilgililer toplanma bölgesinde size yardımcı olacaktır. Hareket edemiyorsanız olduğunuz bölgede bekleyin ve tahliye sorumlusuna ulaşmaya çalışın. Ulaşamasanız bulunduğunuz bölgeyi terk etmeyin. Kurtarma ve tahliye ekipleri siz bulacaktır.

 • Kendinizi iyi hissetmiyorsanız yardım istemekten çekinmeyin..

 • Yönlendirildiğiniz merdivenlere sakin ama hızlı bir şekilde gidiniz. Panik halinde koşmayın. Tahliye anında bazen ölümlü kazalarım meydana geldiğini unutmayın

 • Duman dolu bölgeleri geçerken eğilin. ( Duman yukarı gideceğinden alt bölümde görüş daha kolay olur ve bir miktar teneffüs edilecek oksijen bulunur) Bir duvarı istinat noktası alın, elinizi duvardan ayırmayın ve seri hareket edin ama koşmayın, gözlerinizi kırpıştırarak duman girmesini engelleyin ve az nefes almaya çalışın.ACİL EYLEM PLANI AŞAMALARI

 • ACİL EYLEM PLANI AŞAMALARIÇeşitli riskleri tamamen azaltmak veya yok etmek mümkün olmayabilir. Ön hazırlıklar; olay öncesi acil durum veya afetlerin etkisini azaltmaya yardım edebilen önlemlerdir.

 • Çeşitli riskleri tamamen azaltmak veya yok etmek mümkün olmayabilir. Ön hazırlıklar; olay öncesi acil durum veya afetlerin etkisini azaltmaya yardım edebilen önlemlerdir.

 • Ön hazırlık Daire- Site- Mahalle- köy- Kasaba- İlçe- İl- Bölge aşamalarını izler. Herkes kendine düşeni yapmalıdır.Binanızın basitleştirilmiş bina ve kat planları hazırlandı mı ?

 • Binanızın basitleştirilmiş bina ve kat planları hazırlandı mı ?

 • Yapılan kat planları üzerinde acil çıkışlar gösterildi mi ?

 • Bina, kat ve koridor sorumluları belirlendi mi ?

 • Bina, kat ve koridor sorumluları herhangi bir doğal afet sırasında nasıl davranacaklarını biliyorlar mı ?Bina içine acil çıkış kapılarını gösteren fosforlu oklar yerleştirildi mi ?

 • Bina içine acil çıkış kapılarını gösteren fosforlu oklar yerleştirildi mi ?

 • Acil çıkışlara, dikkati çekecek şekilde acil çıkış tabelası asıldı mı ?

 • Personel bir doğal afet sırasında acil çıkışı nereden yapacakları konusunda bilgilendirildi mi ?

 • Dışarı çıkacak personel nereye gideceğini ve nasıl davranacağını biliyor mu ? Bir toplanma bölgesi belirlendi mi ?Binanızda yangın merdiveni var mı ? Varsa merdivene giriş ve merdivenden çıkış kapıları açıldı mı ?

 • Binanızda yangın merdiveni var mı ? Varsa merdivene giriş ve merdivenden çıkış kapıları açıldı mı ?

 • Yangın vanalarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek, arızalı olanlar tamir edildi mi ?

 • Yangın tüplerinin periyodik kontrolleri yapılarak eksikleri giderildi mi ?

 • Personel yangın tüpü kullanmasını biliyor mu ?Binanızda patlayıcı, zehirleyici ve radyoaktif maddeler var mı ? Bununla ilgili gerekli tedbirler alındı mı ?

 • Binanızda patlayıcı, zehirleyici ve radyoaktif maddeler var mı ? Bununla ilgili gerekli tedbirler alındı mı ?

 • Gece ve gündüz hangi odada yaklaşık olarak kaç personelin bulunduğu biliniyor mu ?

 • Tüm bina personeline deprem önlemleri ile ilgili seminer/konferans verildi mi ?

 • Binanızda tamamen gönüllülerden oluşan acil müdahale birimi kuruldu mu ?Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə