Adam Smit-əlifbaYüklə 0,57 Mb.

səhifə1/22
tarix04.11.2017
ölçüsü0,57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


 

 

 

 

 

Adam Smit - iqtisadiyyatın əlifbası 

Eamon  Butler 

 

  

 

 “Azad DüĢüncələr” Assosiasiyası  

 

Bakı - 2008  

 www.azadliqciragi.org 

 Ġngiliscədən Azərbaycan dilinə 

çevirənlər: 

 

Tural  K.Vəliyev Səadət Cahangirli 

 

Redaktor:  

Tural K.Vəliyev 

 

 

  

 

  

ISBN  5–8066–1711–4 

 

 

   2008

– 

 655(07)

0605010407

 

 

  

 

 “Elm” nəĢriyyatı – 2008  

 

 


www.azadliqciragi.org Mündəricat 

REDAKTORDAN ...................................................................................................................... 5 

ADAM SMĠTĠN BU GÜN ÜÇÜN ÖNƏMĠ ................................................................................ 6 

XÜLASƏ .................................................................................................................................... 8 

ADAM SMĠT NƏ ÜÇÜN ÖNƏMLĠDĠR? .................................................................................. 9 

Ġqtisadiyyata dair keçmiĢ bir baxıĢ .............................................................................................. 9 

Azad mübadilənin məhsuldarlığı ................................................................................................. 9 

Azadlığa əsaslanan ictimai quruluĢ ............................................................................................ 10 

Əxlaq psixologiyası .................................................................................................................. 10 

ġəxsi maraq və ləyaqət .............................................................................................................. 10 

Ġnsan təbiəti və insan cəmiyyəti ................................................................................................. 11 

SMĠTĠN HƏYATI VƏ KARYERASI ....................................................................................... 12 

Kirkaldi və Qlazqou .................................................................................................................. 12 

Oksford və stimullar ................................................................................................................. 12 

Ġlkin mühazirəçilik karyerası ..................................................................................................... 13 

Səyahətlər ................................................................................................................................. 13 

“Xalqların sərvəti” .................................................................................................................... 13 

Xüsusi səlahiyyətli gömrük müfəttiĢi ........................................................................................ 14 

“XALQLARIN SƏRVƏTĠ” ...................................................................................................... 15 

GeniĢ əhatəli kitab .................................................................................................................... 15 

Ġstehsal və mübadilə .................................................................................................................. 16 

ĠxtisaslaĢmanın üstünlükləri ...................................................................................................... 16 

Mübadilədən gələn ümumi gəlirlər ............................................................................................ 17 

Daha geniĢ bazar daha böyük qazanc gətirir .............................................................................. 17 

Dəyər indeksi ............................................................................................................................ 18 

Torpaq, kapital və əmək ............................................................................................................ 18 

Bazarlar istehsalı necə idarə edir ............................................................................................... 19 

Əmək haqqı iqtisadi artımdan asılıdır ........................................................................................ 19 

Bazar əmək haqqı normaları ...................................................................................................... 20 

Əmək haqqı və siyasət .............................................................................................................. 20 

Kapital və mənfəət .................................................................................................................... 20 

Torpaq və rentalar ..................................................................................................................... 21 

Mexaniki sistem ........................................................................................................................ 21 

Kapital yığımı ........................................................................................................................... 21 

Pul ............................................................................................................................................ 22 

Ġstehlak və sərmayə ................................................................................................................... 22 

Kapital üzərində əlavə düĢüncələr ............................................................................................. 23 

Ġqtisadi institutların tarixi .......................................................................................................... 23 

Ġqtisadi nəzəriyyə və siyasət ...................................................................................................... 24 

Merkantilistlər və pul ................................................................................................................ 24 

Mütləq mənfəət ......................................................................................................................... 24 

Tariflər və subsidiyalar ............................................................................................................. 25 

Müstəmləkə ticarətinin məhdudiyyətləri .................................................................................... 25 

Liberal alternativ ....................................................................................................................... 26 

Dövlətin rolu ............................................................................................................................. 26 

Müdafiə .................................................................................................................................... 27 

Ədalət ....................................................................................................................................... 27 

Ġctimai iĢlər və institutlar........................................................................................................... 27 

Ġctimai iĢlər ............................................................................................................................... 28 

Gənclərin təhsili ........................................................................................................................ 28 

Bütün yaĢlarda olanlar üçün  təhsil ............................................................................................ 29 

Soveren ..................................................................................................................................... 29 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə