Akademik kamal abdulla şaiq oğlu talibzadə HƏyat və FƏALİYYƏTİNİN Əsas tariXLƏRİYüklə 0,71 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix31.10.2018
ölçüsü0,71 Mb.
#77016
  1   2   3   4   5   6   7


 

 

1

 

 

AKADEMIK  

KAMAL ABDULLA ŞAIQ OĞLU TALIBZADƏ 

 

 

HƏYAT VƏ FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS TARİXLƏRİ 

 

1923, 14 avqust      

Bakı şəhərində anadan olmuşdur 1930-1940               

Bakıdakı 9, sonra 14 №-li məktəbin şagirdi 1940-1945              

Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin  filologiya  fakultəsində  oxumuş  və  oranı 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir 

1945, 2 aprel       

Azərbaycan Dövlət Universitetinin «Tərifnaməsini» almışdır 1945, 25 iyun         

SSRİ  Xarici  İşlər  Komissarlığının  Qəbul  Komissiyasının  qərarı  və  Azərb.KP 

MK-nın Birinci katibi M.J.Bağırovun rəsmi zəmanəti ilə imtahan verib  Moskva 

Ali Diplomatiya Məktəbinə qəbul olunmuşdur 1945-1948        

Azərbaycan  Elmlər  Akademiyası  Nizami  adına  Ədəbiyyat  və  Dil  İnstitutunda 

aspirant 

1945, 25 oktyabr         

Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun kiçik elmi işçisi 1946-1990          

SSRİ Həmkarlar İttifaqının üzvü 1947-1990, 27 yanvar          Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının üzvü 

1948, 11 yanvar        

Bakı şəhəri Voroşilov Rayon Sovetinin 33-cü dairəsindən deputat seçilmişdir 1949, 10 iyun         

ADU-nun  Elmi  şurasında  «Abbas  Səhhətin  həyat  və  yaradıcılığı»  mövzusunda 

dissertasiya müdafiə etmişdir 

1949, 17 noyabr       

Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun baş elmi işçisi 1949           

Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu Elmi şurasının üzvü 1950-1952      

Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin  Azərbaycan  ədəbiyyatı  kafedrasında 

müəllim 

1952-1960      

Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunda şöbə müdiri 1953, 21 iyul 

Baş elmi işçi elmi adı verilmişdir 1953, yanvar 

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü 1954 – bu günədək 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə heyətinin üzvü 1957-1975 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq bölməsinin rəhbəri 1957-1976 

 «Müasir  dövrdə  dünya  ədəbiyyatının  inkişaf  qanunauyğunluqları»  Respublika 

Əlaqələndirmə şurasının sədr müavini və sədri olmuşdur 

1960-1981 

Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun elmi işlər üzrə dirktor müavini 1965, 29 aprel 

ADU-nun Elmi şurasında filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün 

«XX  əsrin  əvvəllərində  Azərbaycan  ədəbi  tənqidi»  mövzusunda  dissertasiya 

müdafiə etmişdir 1965-1976 

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı Rəyasət heyətinin üzvü 1966, 17 may 

S.Vurğunun  anadan  olmasının  60  illiyinə  həsr  olunmuş  Ümumbakı  elmi 

sessiyasında «S.Vurğunun ədəbi-tənqidi görüşləri» mövzusunda məruzə etmişdir 

1967 

Azərbaycan  Elmlər  Akademiyasında  Jəlil  Məmmədquluzadənin  anadan 

olmasının  100  illik  yubileyinə həsr  olunmuş  beynəlxalq  elmi  sessiyada  «Molla 

Nəsrəddin curnalının ədəbi mövqeyi» mövzusunda məruzə etmişdir 1968, 2 fevral 

Azərbaycan EA Rəyasət heytinin qərarı ilə «Müasir dövrdə dünya ədəbiyyatının 

inkişaf qanunauyğunluqları» Problem Şurasının sədri təyin edilmişdir 

1968, 14 fevral 

Azərbaycan «Bilik» cəmiyyətinin «Fəxri fərmanını» almışdır 1968, 16 fevral 

Azərbaycan EA-nın Rəyasət heyətinin qərarı ilə Nizami adına Ədəbiyyat və Dil 

İnstitutunun direktoru vəzifəsini icra etmişdir 

1969, 4 iyun 

Azərbaycan  EA-nın  Əlaqələndirmə  Şurasının  «Azərbaycan  ədəbiyyatında 

realizm»  probleminə  həsr  olunmuş  Ümum  Respublika  müşavirəsində  «XX  əsr 

Azərbaycan tənqidində realizm» mövzusunda məruzə etmişdir 1969 

Azərbaycan  «Bilik»  cəmiyyətinin  Bakı  şöbəsinin  Ədəbiyyat  və  İncəsənət 

Metodik Şurasının sədri  

 

2

 

1970, 31 mart 

SSRİ Ali Sovetinin «Əmək igidliyinə görə» medalı ilə təltif olunmuşdur 1971 

Azərbaycan  KP  MK-nın  orqanı  «Azərbaycan  Kommunisti»  curnalı  redaksiya 

heyətinin üzvü 

1971, 1 iyun 

Azərbaycan  Yazıçılarının  V  qurultayında  «Azərbaycan  sovet  tənqidi  və 

ədəbiyyatşünaslığı son beş ildə» mövzusunda məruzə etmişdir 

1972, 18 aprel 

Nizami  adına  Ədəbiyyat  İnstitutunun  elmi  sessiyasında  «N.Nərimanov  və  XX 

əsr Azərbaycan tənqidi» mövzusunda məruzə etmişdir 

1972, 19 iyul 

SSRİ AAK-n qərarı ilə «Professor» elmi adı verilmişdir 1972 

Azərbaycan  EA  Nizami  adına  Ədəbiyyat  İnstitutunun  Müdafiə  Şurasının  sədr 

müavini. 

1972, 17 oktyabr 

Azərbaycan  SSR  EA-da  Əlaqələndirmə  şurasının  Sovet  Şərqi  xalqlarının 

ədəbiyyatlarında  realizm  problemi  müşavirəsində  «Azərbaycan  ədəbiyyatşüna-

slığında Şərq realizmi problemləri» mözusunda məruzə etmişdir 1972, 18 dekabr  

Azərbaycan EA-da A.Səhhətin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi 

sessiyada «A.Səhhətin naməlum satiraları» mövzusunda məruzə etmişdir. 

1974, 20 dekabrda 

Azərbaycan    Yazıçılar  İttifaqı,  Azərbaycan  SSR  «Bilik»  Jəmiyyəti  və  Nizami 

adına  Ədəbiyyat  İnstitunun  Abbas  Səhhətin  anadan  olmasının  100  illik 

yubileyinə həsr olunmuş elmi-ədəbi yığıncaqda giriş sözü demişdir. 1974, 27 dekabr  

Azərbaycan  Yazıçılar  İttifaqı  və  Respublika  Teatr  cəmiyyətinin  A.Səhhətin 

anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsində 

şair haqqında məruzə etmişdir 1976-1987 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası dil və ədəbiyyat elmi redaksiyasının üzvü 1976, 31 mart 

 

Azərbaycan  SSR  EA-nın  M.  Ə.  Əzizbəyovun  anadan  olmasının  100  illik 

yubileyinə  həsr  olunmuş  yubiley  elmi  sessiyasında  «Bədii  ədəbiyyatda  M. 

Əzizbəyovun obrazı» mövzusunda məruzə etmişdir.  1976, 26 iyun 

Azərbaycan  EA-da  S.  Vurğunun  70  illiyinə  həsr  olunmuş  yubiley  elmi 

sessiyasında «Sənətkarın şəxsiyyəti» mövzusunda məruzə etmişdir 

1977 

Neapol  şəhərində  keçirilən  Azərbaycan  günlərində  iştirak  etmək  üçün 

Azərbaycan  nümayəndə  heyəti  tərkibində  İtaliyaya  getmiş,  Roma,  Milan, 

Florensiya, Venesiya, Pompey şəhərlərindəki rəsmi görüşlərdə olmuşdur 1977, 23 noyabr 

İtaliyanın  Neopol  şəhərinin  Şərqşünaslıq  Universitetində  «Azərbaycan  ədəbiy-

yatının tarixi mərhələləri» mövzusunda məruzə etmişdir 

1977, 26 oktyabr  

Azərbaycan EA-nın elmi sessiyasında «Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığının 

inkişaf mərhələləri» mövzusunda məruzə etmişdir  

1977-ci ildən bu 

günədək 

İctimai-siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitunun Elmi şurasının üzvü 1978, 11 sentyabr 

 Azərbaycan  EA  və  Azərbaycan  Yazıçılar  İttifaqının  keçirdiyi  yığıncaqda 

«L.N.Tolstoy  və  XX  əsrin  əvvəllərində  Azərbaycan  ədəbi  fikri»  mövzusunda 

məruzə etmişdir  1979, 21 may  

Nizami  adına  Ədəbiyyat  İnstitunda  Mehdi  Hüseynin  anadan  olmasının  70  illik 

yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiyada giriş sözü demişdir 

1980-1986 

Nizami  adına  Ədəbiyyat  İnstitutunda  Tənqid  tarixi  və  nəzəriyyəsi  şöbəsinin 

müdiri 

1980, 7 fevral 

SSRİ EA Rəyasət heyətinin qərarı ilə Sovet Türkoloqları Komitəsinin üzvü 1980, 20 mart  

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. 1980-bu günədək 

Azərbaycan EA Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət bölməsinin üzvü 1981, 2 iyun 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitunun elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsindən 

öz xahişi ilə azad edilmişdir 

1981, 20 oktyabr 

Azərbaycan  EA-da  Mirzə  İbrahimovun  anadan  olmasının  70  illiyinə  həsr 

olunmuş elmi sessiyada «M. İbrahimovun ədəbi görüşlərində ədəbi irs problemi» 

mövzusunda məruzə etmişdir  1982, 29 dekabr 

Azərbaycanın əməkdar elm xadimi fəxri adı almışdır 1983, 30 sentyabr 

Nizami  adına  Ədəbiyyat  İnstitutu  və  Azərbaycan  Yazıçılar  İttifaqı  birlikdə 

anadan olmasının 60 illiyinə həsr olunmuş yubiley yığıncağı keçirmişdir  

1983, 10 oktyabr 

 «Qabaqcıl maarif xadimi» adı verilmişdir 1984, 6 aprel 

Azərbaycan  EA  «Xəbərləri»nin  /Ədəbiyyat,  Dil  və  İncəsənət  seriyası  /  baş 

Yüklə 0,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə