Akarsularda aşindirma akarsu, belirli bir yatak içinde sürekli veya en az bir mevsim boyunca akan sudurYüklə 445 b.
tarix04.02.2018
ölçüsü445 b.


  AKARSULARDA AŞINDIRMA

 • Akarsu, belirli bir yatak içinde sürekli veya en az bir mevsim boyunca akan sudur.

 • Akarsuyun doğduğu yere kaynak, döküldüğü yere ağız denir.

 • Bir akarsuyu komşu akarsu havzasından ayıran sınıra su bölümü çizgisi denir.

 • Su bölümü çizgisi, kalkerli arazilerde, kurak bölgelerde ve bataklık alanlarda belirsizdir.


AKARSULARDA AKIM (DEBİ)

 • Akım, akarsu yatağının herhangi bir kesitinden 1 sn.de geçen su miktarıdır.

 • m ³/sn  olarak ifade edilir.

 • Akımı en yüksek olan akarsu Amazon

 • dur. Türkiye’de ise Fırat tır.Akımda Etkili olan Faktörler

 • Havzaya düşen yağış miktarı,

 • Araziyi oluşturan taş ve tabakaların geçirimliliği,

 • Sıcaklık : Sıcaklığın arttığı dönemlerde buharlaşma artacağından dolayı o dönemde akım düşmesi olur. Ayrıca kış sıcaklıklarının çok düşük olduğu yerlerde yağışlar kar  şeklinde düşer. Bunlar kışın erimediği için akarsu bu dönemde beslenemez. Dolayısıyla akım düşmesi görülür.

 • Akarsu yatağı çevresindeki bitki örtüsü

 • Havzanın genişliği,

 • Havzadaki dağların kar buzları,

 • Yer altı suları ve kaynakları,

 • Beşeri faktörler: Akarsulardan sulama amacıyla yararlanılmasıAKARSU REJİMİ [Akarsuyun akımında yıl boyunca meydana gelen değişikliğe akarsu rejimi denir]

 • Akarsu Rejiminde Etkili Faktörler

 • Yağış rejimi (en fazla etkili olan faktördür)

 • Sıcaklık şartları

 • Havzanın genişliği: Aynı iklim bölgesinde geniş olması sadece akımı etkiler. Farklı iklim bölgelerinde geniş ise rejim daha düzenli olur.

 • Akarsu yatak eğimi: Eğimin fazla olması rejimin düzensizliğine yol açar.Rejimlerine Göre Akarsular

 • Düzenli Rejimli Akarsular: Yıl boyunca akım değişikliğinin az olduğu akarsulardır. Ekvatoral iklim ve Ilıman Okyanus iklimlerindeki akarsular. Bu akarsular yıl boyunca  enerji üretmeye, sulama, içme suyu elde etmeye ve ulaşıma elverişlidir.

 • Düzensiz Rejimli Akarsular: Yıl boyunca akım değişikliğinin fazla olduğu akarsulardır. Yağış rejimi düzensiz olan iklimlerde görülür.

 • Karma Rejimli Akarsular: Sularını farklı iklim bölgelerinden toplayan akarsulardır. Türkiye akarsuları genelde karma rejimlidir. Çünkü kısa mesafede iklim değişmeleri  görülür.  • Sel Rejimli Akarsular: Yağışlı dönemlerde coşkun akarsular haline gelip, kurak dönemde kuruyarak ortadan kalkan akarsulardır. Örnek: İç Anadolu Bölgesi akarsularında olduğu gibi.

 • Kaynak Sularıyla Beslenen Akarsular: Gür kaynaklarla beslenen ve seviyelerinde çok  az değişikliğin olduğu akarsular da vardır. Örnek: Manavgat Çayı gür karstik kaynaklarla beslendiği için Akdeniz’deki diğer akarsulara göre daha düzenli akıma sahiptir. Ayrıca  Düden Suyu ve Köprü Çayı da kaynaklarla beslenen akarsulara örnektir.AKARSULARDA AŞINDIRMA  

 • Kimyasal aşındırma: Akarsuyun geçtiği yerlerdeki kolay eriyebilen kayaları eriterek beraberinde taşıması olayıdır.

 • Mekanik aşındırma: Akarsuların aşındırması daha çok mekanik yolla gerçekleşir.  Mekanik Aşındırmada Etkili Olan Faktörler

 • Akarsu yatak eğimi,

 • Akarsuyun akımı,

 • Akarsuyun akış hızı,

 • Akarsuyun yük miktarı,

 • Akarsuyu yatağı çevresindeki bitki örtüsü,

 • Akarsu yatağındaki kayaların özelliği,

 • Akarsular aşındırma faaliyetini daha çok ağızdan kaynağa doğru geri aşındırma şeklinde gerçekleştirir.

 • Denize dökülen bir akarsu yatağını en son deniz seviyesine kadar aşındırır.AKARSU ASINIM ŞEKİLLERİAKARSU AŞINIM ŞEKİLLERİ

 • 1. VADİ: Akarsuların aşındırarak içinde aktığı , sürekli inişi olan yatağına denir.

 • Vadi Tipleri:

 • a. Çentik (“v” biçimli ) vadi: Akarsu yatak eğiminin fazla olduğu alanlarda derine aşındırmanın etkisiyle oluşurlar.  b. Boğaz (yarma ) vadi: Akarsular tarafından dağların enine yarılması sonucu oluşan ve 

 • b. Boğaz (yarma ) vadi: Akarsular tarafından dağların enine yarılması sonucu oluşan ve 

 • profilleri “u” harfine benzeyen vadilerdir. Türkiye’de en fazla Karadeniz ve Akdeniz

 • Bölgelerinde görülür. Kıyı ile iç kesim arasında önemli geçit yollarıdır.c. Kanyon Vadi: Oluşumu boğaz vadilere benzer. Fakat kalkerli arazi üzerinde oluştukları için yamaçları basamak basamak düzlüktür.

 • c. Kanyon Vadi: Oluşumu boğaz vadilere benzer. Fakat kalkerli arazi üzerinde oluştukları için yamaçları basamak basamak düzlüktür.

 • Ör: Göksu vadisi ve Köprülü kanyonu. Dünyanın en büyük kanyonu A.B.D’de Colorado kanyonudur.  d. Tabanlı vadi: Akarsu yatak eğiminin az olduğu alanlarda yana aşındırmanın etkisiyle oluşur.

 • d. Tabanlı vadi: Akarsu yatak eğiminin az olduğu alanlarda yana aşındırmanın etkisiyle oluşur.

 • Ör: Ege Bölgesi akarsu vadilerinde olduğu gibi.   2)MENDERES (BÜKLÜM): Akarsu yatak eğiminin az olduğu alanlarda , akarsuyun büklümler yaparak akması sonucu oluşurlar.

 • Menderesler oluşturan bir akarsuyun özellikleri

 • Yatak eğimi azdır.

 • Akış hızı azdır.

 • Aşındırma gücü azalmıştır.

 • Boyu uzamıştır.

 • Sık sık yatak değiştirir.

 • Hem aşındırma hem de biriktirme yapar.  DEV KAZANI

 • Akarsuların şelale şeklinde aktığı yerlerde, suların düşme alanında aşındırma ile oluşan çukurluklara denir.

 • Ör:Manavgat, Kurşunlu, Düden şelalelerinde 

 • olduğu gibi.PERİBACALARI:

 • Volkanik arazilerde kalın tüflü arazilerde) sel aşındırması sonucu oluşur.

 • Tüfler içindeki lavlar yüzeyi kaplayarak akan sel sularının aşındırıcı etkisine karşı  altlarındaki tabakaları korurlar. Zamanla çevresine göre aşınmamış yer şekilleri oluşur. 

 • Bunlara peribacaları denir.

 • Ör: Ürgüp, Göreme, Avanos, ıhlara Vadisi çevresinde (Nevşehir) görülür.6)KIRGIBAYIR (Badlands: Kötü arazi):

 • Eğimin fazla , bitki örtüsünün seyrek olduğu milli, tüflü arazilerde sel sularının araziyi çok sık bir şekilde yarması ile oluşan yer şekilleridir.

 •   En fazla İç Anadolu ve G.Doğu Anadolu Bölgelerinde görülür.  PLATO:

 • Akarsular tarafından derince yarılmış yüksek düzlüklere denir. En fazla İç Anadolu Bölgesinde görülür.

 • İç Anadolu Bölgesi: Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok, Uzun yayla.

 • Akdeniz Bölgesi: Taşeli ve Teke platoları.

 • G.Doğu Anadolu Bölgesi: G. Antep ve Ş.Urfa platoları

 • Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum-Kars platoları.

 • Ege Bölgesi:Bayat (Yazılı kaya ) platosuAşınma

 •  

 • Çevre koşulları bir yüzeyin çeşitli biçimlerde aşınmasına neden olabilir. Bunlar ortaya çıkış biçimlerine göre fiziksel-mekanik, kimyasal, biyolojik ve biyokimyasal aşındırmalar olarak sınıflandırılabilir. Aşınmanın derecesi o çevrenin iklim ve hidroloji koşullarına bağlı olarak değişir.AKARSU BİRİKİM ŞEKİLLERİAKARSULARDA BİRİKTİRME  

 • Akarsu Biriktirmesinde Etkili Olan Faktörler

 • Yatak eğiminin azalması (en fazla etkili faktör).

 • Akış hızının azalması.

 • Yük miktarının artması.

 • Akımın düşmesi.

 • Akarsu gücünün azaldığı yerde taşıdığı maddeleri biriktirmeye başlar. Gücünün azaldığı  yerde önce iri maddeleri gücünün tamamen azaldığı yerde ise ince maddeleri biriktirirler.  BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ

 • 1. Birikinti Konisi: Dağlardan inen akarsu veya derelerin taşıdığı malzemeleri, dağ eteğinde eğimin azalması sebebiyle yelpaze şeklinde biriktirmesidir.  2) Dağ eteği ovası: Birikinti konilerinin birleşmesi sonucu oluşan hafif dalgalı düzlüklere  denir.

 • 2) Dağ eteği ovası: Birikinti konilerinin birleşmesi sonucu oluşan hafif dalgalı düzlüklere  denir.

 • 3)Dağ içi ovası: Etrafı dağlarla çevrili çukur alanlara inen akarsu ve derelerin taşıdıkları malzemeleri yatak eğimlerinin azaldığı yerde biriktirmesi sonucu oluşan düzlüklerdir.4)Taraça (Seki):

 • Akarsuların önce biriktirmesi, sonra tekrar aşındırması ile oluşan basamak şeklindeki düzlüklerdir. Sekiler eski vadi tabanlarıdır.

 • Akarsuyun tekrar aşındırma yapabilmesi için:

 • Akım yükselmesi veya taban seviyesinin yükselmesi gerekir.5)Delta ovası:Akarsuların denize döküldüğü yerde taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle  oluşan düzlüklerdir.

 • 5)Delta ovası:Akarsuların denize döküldüğü yerde taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle  oluşan düzlüklerdir.

 • Ör: Çukurova, Bafra, Çarşamba, Göksu gibi.

 • Delta ovasının oluşabilmesi için:

 • Döküldüğü deniz sığ olmalı (kıta sahanlığı geniş olmalı)

 • Kıyı akıntısı olmamalı.

 • Gel-git olayı kuvvetli olmamalı.

 • Bol miktarda alüvyon taşınmalı.

 • Kuzey batı akarsularının hiç birisi döküldüğü yerde delta ovası oluşturamaz.6)Irmak adası: Akarsu yatak eğimini azaldığı ve yatağın genişlediği yerlerde taşınan alüvyonların yatak içinde birikmesi ile oluşur.  

 • 6)Irmak adası: Akarsu yatak eğimini azaldığı ve yatağın genişlediği yerlerde taşınan alüvyonların yatak içinde birikmesi ile oluşur.  

 • 7)Taban Seviyesi Ovası: Deniz seviyesine yaklaşan akarsuların taşıdığı maddeleri yatağı çevresinde biriktirmesi ile oluşan düzlüklerdir.HAZIRLAYAN: ÖZGE SALARVAN

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə