Akbar ZamonovYüklə 4,8 Mb.
səhifə1/60
tarix11.03.2018
ölçüsü4,8 Mb.
#31124
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60Akbar Zamonov

TARIX FANIDAN TESTLAR TO‘PLAMI

Toshkent - 2011

Zamonov Akbar

6-SINF TARIX
I - BOB.


1. Qaysi jarayonni olimlar sivilizatsiya deb atashadi?

A) insoniyatning paydo bo‘lishini

B) dehqonchilik va chorvachilikka o‘tilishini

C) eng qadimgi shahar va davlatlarning tashkil topishini

D) uy-joylarning kashf qilinishini

2. Qadimgi dunyo tarixining boshlanish bosqichi – bu …

A) dunyoning paydo bo‘lishi

B) insoniyatning paydo bo‘lishi

C) ilk sivilizatsiyalarning paydo bo‘lishi

D) Rim imperiyasining vujudga kelishi

3. Yevropada dastlabki sivilizatsiya qayerda vujudga kelgan?

A) Rimda B) Yunonistonda

C) Krit orolida D) Kipr orolida

4. Dastlabki sivilizatsiya tarixi qayerdan boshlangan edi?

A) Qadimgi Xitoy

B) Yevropa janubi

C) Kipr oroli

D) Qadimgi Sharq

5. Qadimgi dunyo tarixi qaysi voqeagacha davom etgan?

A) Garbiy Rim imperiyasining qulashi

B) Buyuk ko‘chishlarning boshlanishi

C) Antik tarixning yakunlanishi

D) Franklar imperiyasining tashkil topishi

6. O‘zbekistondagi qadimgi yodgorlik Teshiktosh g‘oridan qanday buyumlar topilgan?

1) tosh qurollari; 2) sopol buyumlari; 3) hayvon suyaklari; 4) dehqonchilik qurollari: 5) qoyatosh rasmlari; 6) inson suyaklari

A) 1, 5 B) 2, 3, 4 C) 3, 4, 5 D) 1, 3, 6

7. Donishmandlar nimani “buyuk o‘qituvchi” deb atashadi?

A) yodgorliklarni B) tarixni C) hayotni

D) kitobni

8. Lingvistlar nima maqsadda qadimgi tillarni tadqiq etadilar?

A) hozirgi zamon tillari qay tariqa shakllanganini tushunib yetish

B) qadimgi yozuvlardan o‘sha davr voqealarini bilib olish

C) qadimgi xalqlarning xo‘jaligi va madaniyatini o‘rganish

D) qadimgi odamlarning muomala jarayonini bilib olish

9. Quyidagi qaysi javobda o‘lkamizning eng qadimgi tarixini o‘rganishga oid manbalar to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) “Avesto” 2) mehnat qurollari 3) ilk yozma matnlar 4) qurol-aslahalar 5) Behistun bitiklari 6) zeb-zeynat buyumlari 7) sopol idishlar 8) yunon-rim tarixchilarining asarlari

A) 2, 4, 6, 7 B) 1, 5, 7, 8 C) 2, 3, 4, 5

D) Barcha javob to‘g‘ri

10. Qaysi omil tufayli olimlar uchun qadim mingyilliklar tarixini tiklash osonlashdi?

A) ularga keng texnik sharoitlar yaratilishi bilan

B) yozma manbalarning topilishi bilan

C) arxeologiya fanining rivojlanishi bilan

D) qadimgi lotin tilini o‘zlashtirish tufayli

11. Makedoniyalik Aleksandr haqida asar yozgan tarixchilarni aniqlang.

A) Sim Siyan, Strabon

B) Arrian, Polien

C) Kvint Kursiy Kuf, Arrian

D) Gerodot, Kvint Kursiy Ruf12. Qachondan boshlab yunonlar yurtimizning qadimgi aholisi haqida ma’lumotga ega bo‘lgan?

A) mil.avv. III-II asrdan

B) Aleksandr Makedonskiy bosqini davridan

C) mil. avv. VI-V asrdan

D) Salavkiylar hukmronligi davridan

13. Mil.avv. I mingyillikda O‘zbekiston qadimgi aholisining ...

A) ko‘p xonali turar joylari paydo bo‘ldi

B) qadimgi Sharq xalqlari bilan madaniy aloqalari kuchaydi

C) urug‘chilikning patriarxat bosqichiga o‘tish boshlandi

D) ilk shahar ko‘rinishidagi qarorgohlari paydo bo‘ldi

14. Urug‘ jamoasida yetakchilik qay tariqa erkak kishiga o‘ta boshladi?

A) iqlimning o‘zgarishi va tez yurar hayvonlarning paydo bo‘lishi natijasida ov jarayonining qiyinlashuvi

B) mehnat qurollari va xo‘jalik yuritish shakllarining takomillashuvi

C) qarindoshchilikning ota tomoniga o‘tishi

D) tosh qurollarning iste’moldan chiqa boshlashi

15. Odamning eng qadimgi ajdodlari topilgan Olduvay darasi hozirda qaysi davlat hududida joylashgan?

A) Efiopiya B) Keniya C) Chad

D) Tanzaniya

16. Yer yuzida iqlim iliq bo‘lgan davrda eng qadimgi odamlarning manzilgohlari qayerlarda bo‘lgan?

A) g‘orlarda va daralarda

B) daryo va soylar yaqinidagi tepaliklarda

C) daralar va o‘rmonlarda

D) chayla va yerto‘lalarda

17. Qadimgi tosh asri madaniyatining dunyoga mashhur yodgorligi Teshiktosh kim tomonidan topilgan?

A) Gerasimov B) Okladnikov C) Albaum

D) Vyatkin

18. Qadimgi odamlarning fikrlash qobiliyati va tafakkuri qaysi omillar oqibatida o‘zgarib bordi?

A) mehnat faoliyati, atrof olam haqida to‘plangan bilimlar

B) tabiiy tanlanish natijasida inson organizmidagi o‘zgarishlar

C) olovning kashf etilishi, pishgan go‘shtning iste’mol qilinishi

D) ilk diniy tasavvurlarning paydo bo‘lishi

19. Eng qadimgi tasviriy san’at rivojlanishi uchun asos bo‘lib xizmat qilgan omil nima?

A) ov manzaralarini aks ettirish

B) kelajak rejalarni tuzish usuli

C) insonning o‘zini o‘rab turgan tevarak dunyoni tushunishga intilishi

D) sovuq iqlim sharoitida g‘or ichidagi zerikarli hayot

20. Qaysi davrga kelib insoniyat uchun qushlarni ovlash imkoniyati yuzaga keldi?

A) so‘nggi poleolit B) mezolit C) neolit D) o‘rta poleolit

21. Qaysi davrdan boshlab odamlar Yevropa shimolida ham keng joylasha boshladilar?

A) mezolit B) neolit C) eneolit

D) ilk temir davri

22. Insonlar qaysi davrda toshni sirlash va teshikchalar parmalashni bilib oldilar?

A) so‘nggi poleolitda

B) neolit va eneolitda

C) mezolit va neolitda

D) bronza davrida

23. O‘troq turmush tarzi va mehnat qurollarining yanada takomillashishi natijasida …

A) ota urug‘i jamoasi vujudga keldi

B) aholining dehqonchilikka o‘tish imkoniyatini yuzaga keldi

C) dehqonchilikdan hunarmandchilik ajralib chiqdi

D) dastlab shahar va keyinchalik davlatlar vujudga keldi

24. Mezolit davriga kelib ov qilishda unumdorlikning ortishi nima bilan bog‘liq?

A) to‘rning ixtiro qilinganligi

B) faqat kichkina sekinyurar hayvonlarning saqlanib qolishi

C) urug‘ning birdamlikda ov qilishi

D) itlar bilan birga ov qilish

25. Qadimgi Sharqda ilk shaharlar va davlatlar vujudga kela boshlagan paytda O‘rta Osiyo janubida ...

1) xon g‘ishtdan ko‘p xonali uylar qurila boshlandi; 2) idishlarni pishirish uchun kulolchilik xumdonlaridan foydalanish boshlandi; 3) sopol idishlar qushlar va o‘simliklar tasviri bilan bezatila boshlandi; 4) chorvachilik asta-sekin dehqonchilikdan ajralib chiqa boshladi; 5) paxsa imoratlar qurila boshlandi; 6) urug‘ jamoasi o‘troq turmushga o‘ta boshladi

A) 1, 4, 5, 6 B) 1, 3, 5 C) 1, 2, 5, 6

D) 1, 2, 3

26. O‘rta Osiyoning qaysi qadimgi manzilgohidan zeb-ziynatlar yasalgan ustaxona qoldiqlari topilgan?

A) Zamonbobo B) Sarazm C) Sopollitepa D) Jarqo‘ton

27. Mehnat qurollari yasash uchun temirdan foydalanish natijasida, eng avvalo ...

A) dehqonchilik texnikasi rivojlandi

B) tosh qurollar iste’moldan chiqib ketdi

C) yuk tashish vositalari yuzaga keldi

D) lalmikor yerlar o‘zlashtirildi

28. Katta-katta maydonlarda ziroatchilikni rivojlantirishga imkon yaratib bergan omilni aniqlang.

A) ota urug‘ining yuzaga kelishi va asosiy xo‘jalik ishlariga erkaklarning jalb qilinishi

B) charxpalakning ixtiro qilinishi

C) temir uchli omochlar, temir boltalar va omochlarning paydo bo‘lishi

D) qabila sardorlari va harbiylarning o‘zaro yerlarni bo‘lib olishi va xususiy mulkchilik

29. Okladnikov tomonidan topib o‘rganilgan manzilgohni aniqlang.

A) Sherobod tumanidagi Sopollitepa

B) Boysun tog‘idagi Teshiktosh g‘ori

C) Panjikent yaqinidagi Sarazm

D) Toshkent viloyatidagi Ko‘lbuloq manzilgohi

30. Quyidagi topilmalarning qaysi biri bronza davriga tegishli?

A) ilonlar tasviri tushirilgan tosh tumor

B) mamont suyaklaridan qurilgan uy-joy qoldiqlari

C) arxar shoxi bilan o‘ralgan bola qabri

D) Zarautsoy darasidagi qoya rasmlari

31. Qadimda qaysi omil dehqonchilik texnikasi rivojiga ta’sir o‘tkazdi?

A) motiga mehnat qurolining paydo bo‘lishi

B) misning ixtiro qilinishi va toshning iste’moldan surib chiqarilishi

C) g‘ildirakning ixtiro qilinishi

D) mehnat qurollarining temirdan yasalishi

32. Arxeologlar neolit davrining boshlanishini qaysi voqea bilan belgilashadi?

A) mikrolitlarning yasalishi bilan

B) dehqonchilikning boshlanishi bilan

C) sopol idishlarning kashf etilishi bilan

D) to‘quvchilikning kashf etilishi bilan

33. O‘zbekiston tarixi bo‘yicha eng qadimgi yozma manba ...

A) “Avesto”

B) Behistun qoyalari bitiklari

C) Gerodotning “Tarix” asari

D) Strabonning “Geografiya” asari

34. Erondagi Kirmonshoh shahri yaqinida joylashgan Behistun qoyalari bitiklari quyidagi qaysi tilda yozilmagan?

A) elam B) qadimgi fors C) hind D) bobil

35. Mil. avv. V asrda yashagan yunon tarixchi Gerodotning “Tarix” asari necha kitobdan iborat?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9

36. “Buyuk Aleksandr tarixi” asari muallifi nechanchi asrda yashagan.

A) mil. avv. I asr oxirlarida

B) mil. avv. II asr oxiri - mil. avv. I asr boshlarida

C) milodiy I asr

D) milodiy II asr

37. O‘zbekiston hududida mil. avv. III va milodiy I asrlarga oid ko‘plab tangalar topilgan, ulardagi yozuv va tasvirlarni tarixning qaysi bo‘limi o‘rganadi?

A) numizmatika B) epigrafika C) lingvistika D) etnografia

38. Pitekantrop odami Indoneziyaning qaysi orolidan topilgan.

A) Sumatra B) Borneo C) Yava D) Timor

39. Quyidagi odamlarning qaysi biri ilk paleolit davrida yashamagan.

A) pitekantrop B) neandertal

C) avstrolopitek D) sinantrop

40.Quyidagi manbalardan qaysi biri hindlarning qadimgi tarixi haqida hikoya qiladi?

A) “Bibliya”

B) “Rigveda”

C) “Marhumlar kitobi”

D) “Mug‘ hujjatlari”

41. Keltirilgan voqealarning qaysi biri ilk paleolitning so‘nggi davrida yuz berdi?

A) tabiiy olov kashf qilindi

B) ilk dafn tartiblari paydo bo‘ldi

C) ilk diniy e’tiqod kurtaklari paydo bo‘ldi

D) buyuk muzlik davri boshlandi

42. ... yil Teshiktosh g‘oridan 3000 dan ziyod tosh qurollar topildi?

A) 1938 B) 1932 C) 1942 D) 1929

43. Ilk qoyatosh rasmlari topilgan Lasko g‘ori qayerda joylashgan?

A) Ispaniya B) Boshqirdiston C) Kavkaz

D) Fransiya

44. Ilk dafn tartiblari O‘zbekistonning qaysi manzilgohidan topilgan?

A) Selung‘ur g‘oridan

B) Zarautsoy darasidan

C) Teshiktosh g‘oridan

D) Zomonbobo manzilgohidan

45. O‘zbekiston hududida bugungi kunda mezolit davriga oid qancha manzilgoh ochilgan?

A) 1000 ga yaqin B) 100 dan ortiq

C) 50 dan ziyod D) 30 ga yaqin

46. Eneolit davriga kelib insonlar nima maqsadda kulolchilik xumdonlaridan foydalana boshladilar?

A) idishlarni pishirish

B) loyni bir necha kun asrash

C) uy ro‘zg‘or buyumlarini hashoratlardan himoya qilish

D) loy qorish

47. Mil.avv. I ming yillik boshlarida O‘rta Osiyo aholisi 4 guruhga bo‘lingan, bular …

A) kohinlar, jangchilar, dehqonlar, hunarmandlar

B) zadogonlar, ruhoniylar, dehqonlar, qullar

C) savdogarlar, dehqonlar, hunarmandlar, qullar

D) kohinlar, savdogarlar, jangchilar, hunarmandlar

48. So‘nggi paleolit odamlarining muhim ixtirosi …

A) sun’iy tarzda olovni hosil qilishdi

B) kesuvchi, arralovchi mehnat qurollarini kashf qildi

C) turar joylar qurish kashf qilindi

D) urug‘ jamoasiga o‘tildi

49. O‘rta Osiyodan topilgan eng qadimgi temir buyumlar…

A) mil.avv. IX-VIII asrlarga tegishli

B) mil.avv. VII-VI asrlarga tegishli

C) mil.avv. VIII-VII asrlarga tegishli

D) mil.avv. VI-IV asrlarga tegishli

50. Mezolit davriga tegishli bo‘lgan manzilgohlarni toping.

A) Obishir, Machay, Zamonbobo, Seleng‘ur

B) Zarautsoy, Sopollitepa, Sarazm, Qo‘shilish

C) Qo‘shilish, Obishir, Machay, Zarautsoy

D) Seling‘ur, Machay, Nomozgoh, Teshiktosh

51. Quyidagilardan O‘zbekiston hududida neolit davriga tegishlisini aniqlang.

A) diniy e’tiqodlar kurtaklari vujudga kelgan

B) paxsa uylar qurish boshlandi

C) kulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishildi

D) xom g‘ishtdan ko‘p xonali uylar qurila boshlandi

52. Kulolchilik charxi qaysi davrda kashf qilingan?

A) neolit B) bronza D) ilk temir D) eneolit

53. Patriarxat davri … dan boshlanadi.

A) mil.avv. IV ming yillik

B) mil.avv. I ming yillik

C) mil.avv. II ming yillik

D) mil.avv. III ming yillik

54. Mil.avv. VI-V mingyillikda O‘rta Osiyoning markaziy o‘lkalardagi aholisi nima bilan shug‘ullangan?

A) lalmi dehqonchilik

B) hunarmandchilik va ziroatchilik

C) ovchilik va baliqchilik

D) sug‘orma dehqonchilik

55. O‘rta Osiyoda ilk ibodatxona qaysi manzilgohdan topilgan?

A) Sopollitepa B) Jarqo‘ton C) Zamonbobo

D) Nomozgoh

56. … inson hayvonlarni qo‘lga o‘rgata boshladi.

A) neolit davri boshlarida

B) mezolit davri o‘rtalarida

C) mezolit davri oxirlarida

D) mezolit davri boshlarida

57. So‘nggi paleolit davri odami manzilgohlari O‘zbekistonning qaysi viloyatlaridan topilgan?

A) Samarqand, Toshkent, Farg‘ona

B) Surxondaryo, Xorazm, Qashqadaryo

C) Xorazm, Farg‘ona, Surxondaryo

D) Toshkent, Jizzax, Qashqadaryo

58. Eng qadimgi odam hisoblangan avstralopitek qayerdan topilgan?

A) Janubiy Afrikadan

B) Avstraliyadan

C) Sharqiy Afrikadan

D) Indoneziyadan

59. “Avesto”gda keltirilgan O‘rta Osiyo jamiyatining bosqichlarini ularning izohi bilan to‘g‘ri joylashtiring.

1) vis 2) nmana 3) varzana 4) zantu 5) dah’yu

a) qabila b) urug‘ jamoasi c) patriarxal oila d) hududiy qo‘shnichilik jamoasi e) qabilalar ittifoqi

A) 1-b, 2-c, 3-d, 4-a, 5-e

B) 1-a, 2-c, 3-a, 4-d, 5-e

C) 1-c, 2-a, 3-d, 4-e, 5-b

D) 1-b, 2-c, 3-a, 4-e, 5-d

60. Maykop qo‘rg‘oni qayerda joylashgan.

A) Kavkazda B) Tog‘li Oltoyda

C) Misrda D) Uralda

61. Quyidagilardan milodiy II asrda yashagan qadimgi yunon tarixchisini aniqlang.

A) Ktesiy B) Arrian C) Strabon

D) Kvint Kursiy Ruf

62. Quyidagilardan qaysi biri so‘nggi paleolitda sodir bo‘lgan?

A) odamlar tabiiy olovdan foydalana boshladi

B) mikrolitlar yasay boshlandi

C) odamlarning urug‘ jamoalarga ajralib chiqishi

D) to‘quvchilikning kashf etilishi

63. Quyidagi qaysi davrda O‘rta Osiyoda o‘zlashtiruvchi xo‘jalikdan ishlab chiqaruvchi xo‘jalikka o‘tilgan?

A) paleolit davrida

B) mezolit davrida

C) neolit davrida

D) eneolit davrida

64. Qaysi davrdan boshlab odamlar kulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishganlar?

A) mezolit davridan

B) neolit davridan

C) eneolit davridan

D) bronza davridan

65. Quyidagilardan qoyatosh rasmlar yodgorliklarining eng qadimgilari ketma-ketligi to‘g‘ri berilgan javobni toping.

A) Altamir, Lasko, Kapovaya

B) Kapovaya, Zarautsoy, Teshiktosh

C) Lasko, Yava, Olduvoy

D) Olduvoy, Kapovaya, Lasko

66. Odamni o‘rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga e’tiqod fanda ...

A) fetishizm deb ataladi.

B) animizm nomini olgan.

C) totemizm deb ataladi.

D) sehrgarlik deb ataladi.

67. Quyidagi qaysi yodgorlik Buxoro viloyatida joylashgan?

A) Sarazm B) Namozgoh C) Zamonbobo

D) Oltintepa

68. Bronza davriga oid quyidagi qaysi yodgorlikdan yirik-yirik xumlarda saqlangan bug‘doy va arpa doni topilgan?

A) Sarazmdan B) Zamonbobodan

C) Namozgohdan D) Sopollitepadan

69. Jarqo‘ton manzilgohi rejasida ...

A) shaharning ilk alomatlari ko‘zga tashlanadi

B) uch qismli rejaviy tuzilish kuzatiladi

C) yirik davlatning poytaxti ekanligi alomatlari seziladi

D) ibodatxona qasrdan tashqarida qurilganligi ko‘zga tashlanadi

70. Kavkazdagi Maykop qo‘rg‘oni yodgorligi qanday topilmalari bilan mashhur bo‘lgan?

A) misdan yasalgan zeb-ziynat buyumlari bilan

B) temirdan yasalgan zeb-ziynat buyumlari bilan

C) g‘ordagi devoriy suratlari bilan

D) tilladan yasalgan zeb-ziynat buyumlari bilan

71. O‘rta Osiyo hududidan topilgan Ilonlar tasviri tushirilgan tosh tumor nechanchi mingyillikka oid?

A) Mil.avv. 2 ming yillik

B) Mil.avv. 1 ming yillik

C) Mil.avv. 3 ming yillik

D) Mil.avv. 4 ming yillik

72. Quyidagi allomalarning yashagan yillariga qarab ketma-ketlikda joylashtiring.

1) Gerodot; 2) Sim Syan; 3) Strabon; 4) Arrian; 5) Kvint Kursiy Ruf; 6) Polien.

A) 1, 6, 2, 3, 5, 4 B) 1, 2, 4, 3, 6, 5

C) 2, 1, 6, 3, 5, 4 D) 1, 2, 3, 6, 5, 4

73. Temirdan birinchi marta kimlar foydalangan?

A) xunnlar B) xettlar C) ossuriyaliklar

D) misrliklar

74. Zeb-ziynatlar yasalgan ustaxona qoldiqlari O‘zbekistonning qaysi manzilgohidan topilgan?

A) Sarazm B) Zamonbobo

C) Namozgoh D) Sopollitepa

75. Odam evolutsiyasi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

A) zinjantrop – avstralopitek – pitekantrop – sinantrop – neandertal – kramanyon

B) avstralopitek – zinjantrop – sinantrop – pitekantrop – neandertal – kramanyon

C) avstralopitek – zinjantrop – pitekantrop –neandertal – sinantrop – kramanyon

D) zinjantrop – pitekantrop – avstralopitek – sinantrop – neandertal – kramanyon


II BOB (71 tasi yangi)
1. Qadimgi Misr dehqonlarining ekin ekish va hosilni yig‘ishtirib olish muddati xususidagi to‘g‘ri fikrni aniqlang.

A) aprel-iyun oylarida dam olishgan, avgust-sentabrda urug‘ sepib, noyabrda hosilni yig‘ib olgan

B) iyul-sentabr oylarida dam olishar, kuzda dalalarga urug‘ sochishar va qishda hosilni yig‘ishar edi

C) yozda kanallar qazishar edi, chunki bu davrda yomg‘ir yog‘magan, kuzda hosilni yig‘ib olar edi

D) kuzda dalalarga dam berib, qishda ekin ekishar va iyun-iyul oyida hosilni yig‘ib olishar edi

2. Qadimgi Misrda oddiy misrliklar va zodagonlarning uylari nimalardan qurilgan?

A) oddiy misrliklar uyi loy suvalgan papirus poyalaridan, zodagonlar uylari esa somon qo‘shib qorilgan loydan yasalgan, oftobda quritilgan xom g‘ishtdan qurilgan

B) oddiy misrliklar uyi xom g‘isht, somon bilan aralashtirilgan guvaladan, zodagonlarning uyi esa yog‘ochdan qurilgan

C) oddiy misrliklar uyi loy suvalgan papirus poyalaridan, tog‘dan keltirilgan xarsang toshlardan, zadogonlar uylari esa pishgan g‘ishtdan va tuproqdan qurilgan

D) oddiy misrliklar uyi somon bilan aralashtirilgan guvaladan, zodagonlarning uyi esa yog‘ochdan qurilgan

3. Qadimda Misr 4 davlat bilan chegaradosh bo‘lgan. Bular qaysi davlatlar edi? 1) Nubiya; 2) Lidiya; 3) Mesopotamiya; 4) Suriya; 5) Yunoniston; 6) Liviya; 7) Midiya; 8) Falastin; 9) Turkiya.

A) 1, 3, 7, 9 B) 1, 4, 6, 8 C) 2, 3, 4, 6

D) 1, 2, 6, 7

4. Qadimgi misrliklar yozuvlarining "muqaddas" yoki "xudolar kalomi" deb nomlashlariga sabab nima edi?

A) yozuvdan turmush tarzi va urf-odatlarni yozib borishda foydalanganlik uchun

B) bu yozuvlar bilan fir’avnlarning buyuk g‘alabalari haqidagi afsonalar yozib borilgan

C) yozuvdan faqat kohinlar foydalanishi mumkin bo‘lganligidan

D) yozuvdan qarg‘ishlar va marosimlarni yozib borishda foydalanilgan

5. Qadimgi misrlik dehqonlarning qachon urug‘likni sepish va qay paytda hosilni yig‘ishtirib olishni bilishi zarur edi. Ular bu vaqtni qanday aniqlaganlar?

A) oyga qarab aniqlaganlar

B) yulduzlarga qarab aniqlashgan

C) qushlarning uchishiga qarab bilganlar

D) fol ochtirish orqali aniqlaganlar

6. Qadimgi misrliklar yig‘ib olingan donni nima maqsadda sopol xumlarda saqlaganlar?

A) sifati buzilmasligi uchun

B) donning qayta o‘sib ketmasligi uchun

C) kemiruvchilardan omon saqlash uchun

D) isrofgarchilikning oldini olish uchun

7. Qadimgi misrlik savdogarlar qaysi davlatga oltin, smola, fil suyagi, nodir navli yog‘ochlarni ayriboshlash maqsadida borishardi?

A) Liviya B) Falastin C) Suriya D) Nubiya

8. Qaysi podsholik davrida Janubiy Falastin va Nubiya shimoli Misrga qo‘shib olindi?

A) Yangi podsholik B) Ilk podsholik

C) Qadimgi podsholik D) O‘rta podsholik

9. Qadimgi Misrda Yangi podsholik nima uchun zavolga yuz tutib, parchalanib ketdi?

1) qo‘shni qabilalarning Mistga tez-tez bostirib kirishi; 2) bo‘ysundirilgan xalqlarning doimo Misr hukmdorlariga qarshi kurash olib borishi; 3) fir’avnlarning uzoq muddat mahalliy qabilalar bilan urush olib borishi; 4) giksoslarning hujumi

A) 2, 3 B) 1, 4 C) 1, 2, 4 D) 1, 2, 3, 4

10. Qadimgi Misr sivilizatsiyasi asosi bo‘lgan Nil vodiysi – ...

A) Har ikkala qirg‘oq bo‘ylab 2 km dan 6 km gacha kenglikdagi va 22 ming km uzunlikdagi yerlardir

B) Har ikkala qirg‘oq bo‘ylab 3 km dan 22 km gacha kenglikdagi va 6 ming km uzunlikdagi yerlardir

C) Har to‘rt tarafdan tog‘lar bilan o‘rab olingan vodiydan iborat bo‘lgan

D) Har uch tarafdan tog‘lar bilan o‘rab olingan, uzunligi 22 km gacha bo‘lgan vodiydan iborat bo‘lgan

11. Nil vodiysining uzunligi qancha bo‘lgan?

A) 3 ming km B) 22 ming km C) 9 ming km

D) 6 ming km.

12. Mill. avv. 2 ming yillikdan boshlab Misr fir’avnlarining bosh ilohi va homiysi hisoblangan xudoni aniqlang.

A) Osiris B) Ptax C) Xapi D) Amon-Ra

13. Geliopol hozirda qaysi shahar?

A) Baolbek B) Qohira C) Abidos

D) Aleksandriya

14. Qadimgi misrliklar xudolarni … .

A) hayvon siymosiga o‘tib, odamlar orasida yashaydi deb hisoblashgan

B) mushuk, qo‘y, sigir, ho‘kiz timsolida Nil vodiysidan uzoqdagi tog‘larda yashaydi deb hisoblashgan

C) deyarli barcha hayvonlar timsolida ibodatxonalarda yuradi deb hisoblashgan

D) barchasi poytaxt Menfisda yashaydi deb hisoblashgan

15. Qadimgi Misrda qay tariqa astronomiya fani vujudga keldi?

A) odamlarning tabiat oldida ojiz qola boshlagach, uni o‘rganishga harakat qilishi natijasida

B) dehqonlar urug‘likni yerga qadab, hosilni yig‘ishtirib olish muddatlarni yulduzlarga qarab aniqlaganliklari natijasida

C) olimlarning quyosh chiqishi va botishini yulduzlarga qarab aniqlashlari natijasida

D) munajjimlarning voqealarni oldindan bilishga harakat qilib, osmon jismlariga qarab fol ochishlari natijasida

16. Qadimgi misrliklarning nazarida xudolar kohinlar tomonidan nima bilan boqilgan?

A) dindorlarning in’om tariqasida keltirgan narsalari

B) guldan olinadigan nektar

C) dunyodagi eng sara oziq-ovqat mahsulotlari

D) qurbonlik qilingan uchqur otlar go‘shtlari

17. Qadimgi Misr xudolarini ularning ta’rifi bilan to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

1) Ptax; 2) Amon-Ra; 3) Set; 4) Bastet; 5) Xatxor

a) musiqa, muhabbat xudosi; b) go‘zallik xudosi; c) baxtsizlik, cho‘l va bo‘ron xudosi; d) fir’avnlarning bosh xudosi; e) odamni yaratayotgan har bir narsaning nomini odamga o‘rgatgan xudo

A) 1-c, 2-d, 3-c, 4-a, 5-b

B) 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a

C) 1-e, 2-d, 3-b, 4-a, 5-c

D) 1-d, 2-e, 3-c, 4-b, 5-a

18. Qadimgi Misrda Apis ...

A) go‘zallik xudosi B) muhabbat xudosi

C) hosildorlik xudosi D) haqiqat va adolat xudosi

19. Qadimgi Misrda qaysi podsholiklar davrida piramidalar qurilgan?Yüklə 4,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə