Akbar ZamonovYüklə 4,8 Mb.
səhifə10/60
tarix11.03.2018
ölçüsü4,8 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   60

B) Oloqno‘yon va Suketu Cherbiga

C) Chingizxonning o‘zi D) Jo‘jiga

37. Mo‘g‘ullar davlatidagi Szindi shahri hozirgi qaysi shaharga to‘g‘ri keladi?

A) Qoshg‘ar B) Ulan Botar C) Pekin D) Yanchjou

38. 1218-yil bahorida Chingizxon elchilarini Sulton Muhammad qaysi shaharda qabul qiladi?

A) Ko‘hna Urganchda B) Samarqandda

C) Keshda D) Buxoroda

39. Iskandari Soniy so‘zining ma’nosi nima?

A) Buyuk Iskandar B) Iskandar o‘rinbosari

C) Ikkinchi Iskandar D) Iskandar ustozi

40. O‘tror noibi Inolchuq qaysi shaharda mo‘g‘ullar tomonidan qiynab o‘ldirilgan?

A) Ko‘hna Urganchda B) Samarqandda

C) Keshda D) Buxoroda

41. Xo‘jand shahri hokimi Temur Malik mo‘g‘ullarga qarshi janglar qilib, ulardan qaysi shaharni qaytarib ham olgan?

A) Sig‘noq B) Naxshab C) Yangikent D) Binokat

42. Qaysi shahar qamaliga 50 minglik mo‘g‘ul lashkari safarbar qilingan?

A) Xo‘jand B) Samarqand C) Buxoro D) Urganch

43. Urganchni barcha shahzodalar tark etgach, poytaxt nazorati kimning qo‘lida qolgan?

A) Xumortegin B) Qutlug‘xon C) Temur Malik

D) Ahmad ibn Umar Xivaqiy

44. “Jaloliddin Manguberdi” ordeni qachon ta’sis etilgan?

A) 1999-yil 5-oktabr B) 2000-yil 4-oktabr

C) 1999-yil 30-sentabr D) 2000-yil 30-avgust

45. “Falakning to‘qqiz gumbazi” asarining muallifini aniqlang.

A) Sa’diy Sheroziy B) Nizomiy Ganjaviy

C) Xusrav Dehlaviy D) Jaloliddin Rumiy

46. O‘tror qamalining dastlabki kunlaridayoq mo‘g‘ullar tomoniga o‘tib ketgan shahar hokimiyati vakillarini aniqlang.

A) Qoracha Hojib, Rukniddin

B) Badriddin Amid, Safiy Aqra’

C) Sayfutdin Ag‘roq, Qoracha Hojib

D) Badriddin Qozixon, Xumortegin

47. Sind daryosi bo‘yidagi jang taqdirini hal etgan jarayon qaysi edi?

A) Jaloliddin qo‘shinlaridan ayrim lashkarboshilarning chiqib ketishi

B) mo‘g‘ullarga G‘aznadan yangi kuchlarning kelib qo‘shilishi

C) bir guruh xorazmliklarning mo‘g‘ullar tomoniga o‘tib ketishi

D) Chingizxonning 10 minglik jangchisi pistirmadan jangga kirishi

48. Manbalarga qaraganda, mo‘g‘ullar tomonidan qaysi shaharning qamali besh oy davom etgan?

A) Urganch B) O‘tror C) Xo‘jand D) Marv

49. Sulton Jaloliddin G‘aznaga kelguniga qadar qaysi shaharlar yaqinida mo‘g‘ullarga qaqshatqich zarbalar bergan?

A) Marv, Niso B) Niso, Qandahor C) Balx, Bust

D) Balx, Hirot

50. Bir yilda sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang.

1) Xo‘jand shahri mo‘g‘ullar tomonidan bosib olindi; 2) Sa’diy Sheroziy tug‘ildi; 3) Chingizxonning Movarounnahrga yurishi boshlandi; 4) Bahouddin Roziy boshchiligida Mo‘g‘ulistonga elchi jo‘natildi; 5) xorazmshoh Ibn Kafroj Bug‘ro boshchiligidagi elchilarni qatl etdi; 6) O‘tror qamali boshlandi; 7) Jaloliddin Rumiy tug‘ildi.

A) 2, 3, 6 B) 1, 6 C) 2, 3, 7 D) 4, 7

51. Qaysi voqeadan so‘ng Jaloliddinning harbiy kuchi kuchsizlanib qoladi?

A) Sind daryosi bo‘yida bo‘lgan jangdan so‘ng

B) Valiyon qal’asi yonida bo‘lgan jangdan so‘ng

C) Parvon dashtidagi g‘alabadan so‘ng

D) Niso va Qandahor yaqinidagi jangdan so‘ng

52. Jaloliddinning mo‘g‘ullar ustidan qozongan dastlabki yirik g‘alabasi qayerda bo‘lgan edi?

A) Parvon dashtida B) Valiyon qal’asi yonida

C) Niso shahrida D) Qandahor yaqinida

53. Jo‘ji boshliq qo‘shin Sirdaryo bo‘yida joylashgan qaysi shaharga birinchi bo‘lib hujum qilgan?

A) Sig‘noqqa B) Banokatga C) Jandga

D) O‘zganga

54. 1210 va 1212-yillarda qaysi shaharlarda Xorazmshoh Muhammad siyosatidan xalqning noroziligi ifodalangan qo‘zg‘olonlar bo‘lib o‘tdi?

A) Samarqandda, Keshda

B) Buxoroda, Qarshida

C) O‘trorda, Samarqandda

D) Buxoroda, Samarqandda

55. Qaysi shaharlarning bosib olinishi mo‘g‘ul sarkardalari Aloqno‘yon va Suketu Cherbiga topshirilgan edi?

A) Banokat va Xo‘jand B) Siyob va Yangikent

C) Jand va Barchilig‘kent D) Sig‘noq va O‘zgand

56. O‘rta asrlarda Buxoro shahrida qurilgan maqbaralarni aniqlang.

A) Ma’sudiya va Xoniya

B) To‘rabekxonim va Arab ota

C) Said Aloviddin va Qusam ibn Abbos

D) Bayonqulixon va Sayfuddin Boxarziy

57. Kebek hokimiyatni o‘zi bevosita qo‘lga olgan yili

A) Yuz yillik urusb boshlandi

B) Fransiyada parlament vujudga keldi

C) Mo‘g‘ulistonda Tug‘luq Temur bokimiyatni egalladi

D) Bahouddin Naqshband tug‘ildi

58. Chig‘atoy ulusida harbiy hokimiyat, aholini ro‘yxatdan o‘tkazish, soliq yig‘ish ishlari bilan shug‘ullangan amaldorlarni aniqlang.

A) noib va bosqoq B) no‘yon va muhrdor

C) dorug‘achi va tamg‘ach D) tavochi va vazkirom

59. Chingizxon qo‘shini Samarqandning qaysi darvozasidan bostirib kirib, barcha istehkomlarni vayron qilgan?

A) Namozgoh B) Ohanin C) Chorsu

D) So‘zangaron

60. Mahmud Torobiy Buxoroni egallagach, uning yaqin safdoshi bo‘lgan Shamsiddin Mahbubiy qanday lavozimga qanday lavozim beriladi?

A) shayx ul-islom B) bosh qo‘mondon C) sadr

D) bosh vazirlik

61. Ma’lumki, mo‘g‘ul xoni Munke mamlakatda soliq va xashar ishlarini tartibga solish to‘g‘risida maxsus farmon chiqaradi. Unga ko‘ra ...

1) mamlakatda yagona vaznli tanga pullar zarb etiladi; 2) Yomlar bo‘ylab pochta xizmati uchun ajratilgan otlar soni belgilanib, aholidan ortiqcha ot talab qilish man etiladi; 3) zakot solig‘i bekor qilinadi; 4) mamlakat bo‘ylar yuradigan elchilarga qo‘llarida topshiriqlari bo‘lmasa, shahar yoki qishloqqa kirmasligi va aholidan belgilanganidan ortiqcha yem-xashak hamda oziq-ovqat olmasligi belgilanadi; 5) savdogarlar va hunarmandlardan olinadigan bojlar miqdori 10% ga tushiriladi.

A) 1, 5 B) 2, 4 C) 1, 3, 5 D) 2, 3, 4, 5

62. Mo‘g‘ul hukmdorlari orasida kim birinchi bo‘lib o‘z qarorgohini Movarounnahrga ko‘chiradi?

A) Chig‘atoy B) Munke C) Kebekxon

D) Tug‘luq Temur

63. To‘rabekxonim maqbarasi qaysi shaharda bunyod etilgan?

A) Samarqand B) Buxoro C) Qarshi

D) Ko‘hna Urganch

64. 36 ming bayddan iborat bo‘lgan asarni aniqlang.

A) “Masnaviyi ma’naviy” B) “Zafarlar kaliti”

B) “Tabaqoti Nosiriy” C) “Guliston”

65. “Mas’udiya” va “Xoniya” madrasalari qachon bino qilingan?

A) XIV asr birinchi choragida

B) XII asr oxirlarida

C) XIII asr o‘rtalarida

D) XIII asrning oxirgi choragida

66. Mo‘g‘ullar hukmronligi davrida har bir podadan ikki yashar qo‘y, qimiz uchun har ming otdan bir biya hisobida olingan soliq turini aniqlang.

A) kalon B) shulen C) qopchur D) targ‘u

67. Chig‘atoy ulusida harbiy hokimiyat, aholini ro‘yxatdan o‘tkazish, soliq yig‘ish ishlari bilan shug‘ullangan amaldorlarni aniqlang.

A) noib va bosqoq B) no‘yon va muhrdor

C) dorug‘achi va tamg‘ach D) tavochi va vazkirom

68. Yassaviy tariqatining asosida qanday g‘oya ilgari suriladi?

A) kamolotga uzlat va tarkidunyo orqali yetishish

B) bu dunyo noz-ne’matlaridan bahramand bo‘lishning joizligi

C) Vatanga bo‘lgan muhabbat va har qanday og‘ir damlarda ham omma bilan birga bo‘lish

D) mehnatsevarlik, odillik va bilimdonlikni targ‘ib etish

69. Mahmud yalavoch kim tomonidan Pekin shahriga hokim qilib tayinlangan?

A) Tulu B) Chig‘atoy C) Munke D) O‘qtoy

70. Chingizxon qaysi elchilik orqali xorazmshoh Muhammadni G‘arbning sohibqironi, o‘zini esa Sharqning podshosi deb hisoblashini xorazmshohga yetkazgan edi?

A) 1216-yilgi Bahouddin Roziy elchiligi

B) 1218-yilgi Mahmud Yalavoch elchiligi

C) 1218-yilgi ibn Kafroj Bug‘ro elchiligi

D) 1216-yilgi Mahmud Yalavoch elchiligiV BOB.

1. XIV asrning 50-60-yillarida Movarounnahr 10 dan ortiq mustaqil davlatlarga bo‘linib ketgan. Xususan, Balxda kim o‘zini hokimi mutlaq deb e’lon qilgan edi?

A) O‘ljoytu Sulduz B) Amir Yasovuriy

C) Bayon Sulduz D) Amir Husayn

2. Amir Temur va Amir Husayin mo‘g‘ullar ustidan dastlabki g‘alabaga erishgan yilni aniqlang?

A) 1364-y. B) 1361-y. C) 1363-y.

D) 1366-y.

3. Sarbadorlar yo‘lboshchilaridan qaysi biri mohir mergan bo‘lgan?

A) Mavlonozoda B) Abu Bakr Kuluviy

C) Xurdaki Buxoriy D) Nosirbek

4. Sarbadorlar Samarqandda hokimiyatni egallab olgach, quyidagi qaysi islohotni amalga oshirgan?

A) jiz’ya solig‘i bekor qilindi

B) pul islohoti amalga oshirildi

C) xirojdan boshqa barcha soliqlar bekor qilindi

D) barcha javoblar to‘g‘ri

5. Sarbadorlar harakatining boshliqlari qayerda qatl etilgan?

A) Samarqandning Ko‘ksaroyida

B) Samarqand yaqinidagi Konigil mavzeida

C) Termiz yaqinidagi Biyo qishlog‘ida

D) Samarqand yaqinidagi Sheroz qishlog‘ida

6. Amir Temur Xorazmga qarshi … marta yurish qilgan.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 2

7. 1370-yil Shibirg‘on Amir Temurga bo‘ysundiriladi va uning hokimi …

A) Qatl qilindi

B) Haj ziyoratiga yuborildi

C) Umrbod zindonga tashlandi

D) Amir Temur xizmatiga o‘tadi

8. Amir Temurga jangsiz taslim bo‘lgan hududlarni aniqlang?

1) Balx 2) Qavsiya 3) Sabzavor 4) Shibirg‘on 5) Urganch 6) Saraxs 7) Jom

A) 2, 3, 6, 7 B) 1, 3, 5 C) 2, 4, 5, 6 D) 4, 5, 6, 7

9. Tabl nima?

A) davlat bayrog‘i B) katta nog‘ora

C) qo‘shinning zaxira qismi D) ko‘chma chodir

10. O‘rta asrlarda muzaffariylar va jaloyiriylar qayerda hikmronlik qilishgan?

A) Iroq va Falastinda

B) Janubiy Xuroson va Hindistonda

C) Eronda

D) Suriyada

11. Gurjiston va Van ko‘li atroflaridagi yerlar Temurning qaysi yurushida egallanadi?

A) yitti yillik B) besh yillik C) Xorazm yurishi

D) uch yillik

12. Amir Temur va Boyazid o‘rtasida necha marta xat almashinilgan?

A) 3 marta B) 5 marta C) 2 marta D) 4 marta

13. 1395-yilgi To‘xtamish bilan jangda Amir Temur qanday harbiy usulni qo‘llaydi?

A) Ortga chekinib, pistirmadan hujumga o‘tish

B) Otdan tushib kamondan o‘qqa tutish

C) Harbiy fillarni jangga solish

D) To‘lg‘ama

14. Nima maqsadda Amir Temur Oltin O‘rdaga zarba berib, uni kuchsizlantirishga jiddiy harakat qiladi?

A) Oltin O‘rdaning Movarounnahrga tutashgan sharqiy qismini o‘z ta’siri ostiga olish hamda uning poytaxti Saroy Berka orqali o‘tadigan karvon yo‘lini Movarounnahr tomon burib yuborishni ko‘zlaydi

B) Movarounnahrga shimoldan bo‘ladigan jiddiy xavfni oldini olishni ko‘zlaydi

C) Oltin O‘rda taxtiga o‘z o‘g‘lini o‘tkazib, Movarounnahrga qo‘shib yuborishni ko‘zlaydi

D) Oltin O‘rda orqali Kichik Osiyoni shimoldan zabt etishni ko‘zlaydi

15. Quyidagi qay biri Amir Temurning Movarounnahr, Uzoq va Yaqin Sharq mamlakatlarining iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga, xalqlar va mamlakatlarni bir-biri bilan yaqinlashtirishga ulkan hissa qo‘shganligini ko‘rsatadi?

1) Sharq bilan G‘arb uchun yagona bo‘lgan o‘lchov birliklarini joriy qildi; 2) Sharq bilan G‘arbni bog‘lovchi qadimiy karvon yo‘llarini tikladi; 3) Amir Temur Yevropaning Fransiya, Angliya va Kastiliya kabi yirik qirolliklari bilan bevosita savdo va diplomatik aloqalar o‘rnatdi; 4) Bo‘ysundirilgan mamlakatlarning shaharlarini qayta qurdirdi; 5) Karvon yo‘llarida rabotlar, qal’alar, ko‘priklar, shaharlarda masjid va madrasalar hamda bog‘-u bo‘stonlar barpo etdi; 6) Bo‘ysundirilgan mamlakatlarda pul islohotini o‘tkazdi; 7) Eron, Ozarbayjon va Iroqdagi tarqoqlik va boshboshdoqlikka barham berdi; 8) Oltin O‘rda davlatida iqtisodiy va siyosiy islohotlar joriy qildi.

A) 2, 3, 4, 5, 7 B) 1, 4, 5, 6, 7, 8

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 D) 2, 3, 4, 6, 7, 8

16. Qaysi omil Amir Temur davlatining tashqi iqtisodiy va elchilik aloqalarining barqarorligiga olib keldi?

A) Sulton Boyazidning Amir Temurdan yengilishi

B) Oltin O‘rda davlatining Amir Temur tomonidan fath etilishi

C) Buyuk ipak yo‘lida savdo karvonlari qatnovi xavfsizligini ta’minlash

D) Amir Temurning uch, besh, yetti yillik harbiy yurishlari

17. Amir Temur o‘limidan biroz oldin viloyatlar va mamlakatlarni o‘g‘illari va nabiralariga taqsimlab bergan edi. Shundan Mahmud G‘aznaviy mulklari kimga berildi?

A) Mirzo Umar ibn Mironshoh

B) Pirmuhammad Jahongir

C) Ibrohim Sulton

D) Shohrux Mirzo

18. Amir Temur tomonidan Movarounnahrda siyosiy tarqoqlik tugatilib, markazlashgan davlatning tashkil topishi katta ijobiy oqibatlarga olib kelganligini qayd eting.

l) Oltin O‘rda davlatida iqtisodiy va siyosiy islohotlar joriy qildi; 2) sug‘orma dehqonchilikda muayyan siljishlar ro‘y berdi; 3) yangi kanallar qazilib, sug‘orma dehqonchilik maydonlari kengaydi; 4) hunarmandchilik, ichki va tashqi savdo rivojlandi; 5) fan va madaniyat ravnaq topib, shaharlar obodlashdi va gavjumlashdi; 6) Bo‘ysundirilgan mamlakatlarda pul islohotini o‘tkazdi; 7) Sharq bilan G‘arb uchun yagona bo‘lgan o‘lchov birliklarini joriy qildi; 8) iqtisodni tiklash uchun qulay sharoit vujudga keldi.

A) 1, 4, 5, 6, 7, 8 B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

C) 2, 3, 4, 5, 8 D) 2, 3, 4, 6, 7, 8

19. Temur va Temuriylar davrida muhassil lavozimidagi kishi qanday yumush bilan shug‘ullangan?

A) vaqf mulkini taqsimlash

B) hukmdorning saxsiy topshirig‘ini bajarish

C) soliq undirish

D) shikoyatlarni ko‘rib chiqish

20. Amir Temur davrida xonlarni podsholik taxtiga o‘tkazish marosimi qayerda bo‘lgan?

A) Ko‘ksaroyda B) Bo‘stonsaroyda C) Oqsaroyda

D) Konigilda

21. Amir Temur Ispaniya elchisini qayerda qabul qilgan edi?

A) Konigilda B) Bog‘i Dilkushoda

C) Ko‘ksaroyda D) Bo‘stonsaroyda

22. Klavixo boshliq Ispaniya elchilari Samarqandda bo‘lgan vaqtni aniqlang?

A) 1402-1404-yillar

B) 1403-yilning yanvar-may oylari

C) 1404-yilning sentabr-noyabr oylari

D) 1403-yil boshidan, 1405-yil boshigacha

23. Amir Temur Muhammadqozi ismli elchisini qaysi davlatga elchi qilib jo‘natgan edi?

A) Fransiyaga B) Peraga C) Angliyaga

D) Ispaniyaga

24. Katolik missionerlari …

A) Katolik dinini boshqa xalqlarga yoyish maqsadida targ‘ibot bilan shug‘ullanuvchilar

B) Boshqa dinlar bilan madaniy aloqalar o‘rnatish tarafdorlari

C) Barcha xristian elchilari

D) Katolik dinini muhofaza qiluvchilar

25. Anqara yonida Temur Boyazid qo‘shinlari ustidan g‘alaba qozongan edi. Natijada …

1) Salibchilarning Yaqin Sharqdagi so‘nggi qarorgohiga barham berildi; 2) Xristian olamidan Boyazidga beriladigan bojlar endi Amir Temurga beriladigan bo‘ldi; 3) Amir Temurga Misr o‘z itoatkorligini izhor qiladi; 4) Sulton Boyazid asir olinadi; 5) Amir Temur tomonidan Bursa va Izmir bosib olinadi; 6) Ispaniya birinchi marta Amir Temur huzuriga o‘z elchilarini yuboradi; 7) Konstantinopol bilan diplomatik aloqalar yo‘lga qo‘yiladi; 8) Suriya bosib olinadi.

A) 1, 4, 5, 7, 8 B) 1, 2, 3, 4, 5 C) 1, 2, 3, 6, 8

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

26. Temur qo‘shinlari Seiston va Mozandaronni nechanchi yil egallaydi?

A) 1381-y. B) 1396-y. C) 1377-y. D) 1383-y.

27. Anqara yonidagi jangda har ikkala tomondan qancha qo‘shin ishtirok etgan?

A) 400 ming B) 360 ming C) 200 ming

D) 350 ming

28. Amir Temurning qarorgohlaridan biri bo‘lgan Ko‘ksaroy necha qavat bo‘lgan?

A) 1 qavat B) 2 qavat C) 4 qavat D) 3 qavat

29. Bog‘i Dilkusho Samarqand shahrining qaysi qismida joylashgan edi?

A) markazida B) g‘arbida C) shimolida

D) sharqida

30. Amir Temur vorislaridan qaysi biri Angliya qiroli Genrix IV bilan diplomatik aloqalarni faol olib borgan?

A) Halil Sulton B) Shohrux Mirzo

C) Mironshoh Mirzo D) Mirzo Ulug‘bek

31. Klavixo o‘z kundaligida Samarqandga 800 tuyalik savdo karvoni kelganligini yozib qoldirgan. Bu karvon qaysi davlatdan kelgan edi?

A) Erondan B) Hindistondan C) Xitoydan

D) Arabistondan

32. Quyidagi omillarning qaysi biri Boyazid va Temur o‘rtasidagi to‘qnashuvga olib keldi?

A) Yevropa davlatlarining Temurni Boyazidga qarshi urushda ko‘mak bermoqchiligi

B) Boyazidning qoraquyunlilar, muzaffariylar, jaloyiriylarning Temurga qarshi kurashini qo‘llab-quvvatlashi

C) Boyazidning Temur sha’niga haqoratli so‘zlar aytishi

D) Boyazidning Amir Temurdan Kavkaz hududini talab qilishi

33. Amir Temur Amir Husaynning singlisi O‘ljoy Turkon og‘ani nikohiga olgan yilni aniqlang?

A) 1352-y. B) 1355-y. C) 1360-y. D) 1361-y.

34. Noto‘g‘ri berilgan javobni toping?

A) Tug‘luq Temur Movarounnahrga ikki marta bostirib kirdi

B) Temurning uch yillik yurishi 1386-1388-yillarda bo‘ldi

C) Temur va Husayn 1363 yilda mo‘g‘ullarni mag‘lubiyatga uchratadi

D) 1365-yil oxirida Sarbadorlar boshliqlari qatl qilinadi

35. Temurning Xorazmga birinchi yurishidan qancha vaqt o‘tib, u uzil-kesil bo‘ysundiriladi?

A) 16 yil B) 12 yil C) 8 yil D) 6 yil

36. Tug‘luq Temur Movarounnahrga bostirib kirgach, Kesh hokimi Hoji Barlos qayerga qochadi?

A) Xorazmga B) Eronga C) Xurosonga

D) Hindistonga

37. Amir Temur necha yoshga to‘lganda otasi uni maktabga beradi?

A) besh B) olti C) sakkiz D) yetti

38. Amir Temur tug‘ilgan Xo‘jailg‘or qishlog‘i hozirda qaysi tumanda joylashgan?

A) Yakkabog‘ B) Qarshi C) Kitob

D) Shahrisabz

39. Amir Temur saltanida ijroya hokimiyatni kim boshqargan?

A) amir B) xon C) devonbegi D) shayxul rais

40. Mirzo Umar ibn Mironshohga quyidagi qaysi hudud suqurg‘ol shaklida berilgan?

A) Ozarbayjon, G‘arbiy Eron, Iroq, Armaniston, Gurjiston

B) Farg‘ona,Tarozdan to Xo‘tangacha

C) Xuroson, Mozandaron, Ray va Seiston

D) Toshkent, Sayram, O‘tror va Asparadan to Xitoy chegarasigacha

41. Ibrohim Sultonga quyidagi qaysi hudud suqurg‘ol qilib berilgan.

A) Ozarbayjon, G‘arbiy Eron, Iroq, Armaniston, Gurjiston

B) Farg‘ona, Tarozdan to Xo‘tangacha

C) Xuroson, Mozandaron, Ray va Seiston

D) Toshkent, Sayram, O‘tror va Asparadan to Xitoy chegarasigacha

42. Amir Temur lashkarining qo‘shun deb atalgan harbiy bo‘linmasi qancha askardan iborat bo‘lgan?

A) 10 000 B) 1000 C) 100 D) 10

43. Askariy qismlarni viloyatlardan to‘plash bilan qaysi mansabdagi amaldor shug‘ullangan?

A) sarxang B) sohibi shurat C) bahodir

D) tavochi

44. Amir Temur qo‘shini qanotlarini yon tomondan qo‘riqlagan askariy qo‘shilmalar nima deb atalgan?

A) manglay B) burong‘or C) qanbul

D) juvong‘or

45. Amir Temur davlatida hukmdorning shaxsiy topshirig‘ini bajaruvchi amaldor nima deyilgan?

A) Dodxoh B) Muhassil C) Yasovul

D) Sadri a’zam

46. Amir Temur davlatida vaqf mulklarini boshqaruvchi nima deyilgan?

A) Dodxoh B) Muhassil C) Yasovul

D) Sadri a’zam

47. Quyidagi sabablardan qay biri Shohruxning Movarounnahrdagi beboshliklarga chek qo‘yib, Movarounnahr va Xurosonda o‘z hukmronligini o‘rnatishga hamda mamlakatda tinchlik va osoyishtalik o‘rnatishga muvaffaq bo‘lishga imkon berdi?

A) Movarounnahr va Xurosonda Pirmuhammad hukmronligini o‘rnatishga harakat

B) mamlakat fuqarolarining ko‘pgina tabaqalari tomonidan Shohrux boshlagan harakatni quvvatlanishi

C) Xalil Sulton Mirzo o‘zini Movarounnahrning oliy hukmdori deb e’lon qilishi

D) muxolifatchi kuchlarning ajralib chiqish uchun harakat qilishi

48. Sulton Husayn Boyqaroga oid bo‘lgan ma’lumotlarni qayd eting.

l) qariyb 40 yil hukm surgan temuriylarning so‘nggi yirik hukmdori edi; 2) Sarbadorlar harakatini qo‘llab-quvvatlagan; 3) Amudaryoning janubidagi yerlar hukmdori edi; 4) uning davrida mamlakatning xo‘jalik va madaniy hayoti yuksaldi; 5) Xurosonning obod etilishida, ravnaq topishida katta hissa qo‘shgan zamonasining tadbirkor va dono hukmdori; 6) o‘z tasarrufida Xuroson, Xorazm hamda Sharqiy va Shimoliy Eron viloyatlarini birlashtirgan edi; 7) Xorazmga besh marta harbiy yurish qildi; 8) qo‘shinni yetti qo‘lga – qismga bo‘lib joylashtirish tartibini joriy qilgan; 9) Dashti Qipchoqga qarshi jangda yengiladi; 10) Movarounnahr va Xurosonni yagona davlatga birlashtiradi.

A) 1, 3, 4, 5, 6 B) 6, 7, 8, 9, 10

C) 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 D) 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

49. O‘rta asrlarda Suriya ...

A) Shom deb yuritilgan

B) Iroqi Ajam deb yuritilgan

C) Gurjiston deb yuritilgan

D) Fors deb yuritilgan

50. 1398-1399-yillarda Amir Temur ...

A) “Yetti yillik” yurishni boshladi

B) Eron, Suriya, Iroqni egalladi

C) Hindistonga yurish qiladi va Dehlini egallaydi

D) Armanistondagi Van ko‘li atroflarini egallaydi

51. Amir Temirning yetti yillik urushi qaysi hududlarga nisbatan amalga oshirildi?

A) Eron, Suriya, Iroqga

B) Suriya, Iroq, Armaniston, Ozarbayjonga

C) Hindiston, Eron, Kichik Osiyoga

D) Eron, Old va Kichik Osiyoga

52. 1420-yil qurilgan Samarqanddagi Ulug‘bek madrasasi ellik hujradan iborat bo‘lib, ...

A) har bir hujra uch xonaga: qaznoq (omborxona), yotoqxona, darsxonalardan iborat bo‘lgan

B) har bir hujra ikki qismga: darsxona va yotoqxonadan iborat bo‘lgan

C) 10 tasi darsxona, 10 tasi yotoqxona, 5 tasi oshxona, 15 tasi musofirxona, 10 tasi kutubxonadan iborat bo‘lgan

D) yarmi darsxona, 3 tasi kutubxona, 1 tasi omborxona, qolganlari yotoqxonadan iborat bo‘lgan

53. Musavvirlikda “Hirot maktabi” deb nomlangan yangi uslubning asoschisini aniqlang.

A) Mahmud Muzahhib B) Kamoliddin Behzod

C) Alisher Navoiy C) Abdullo Xotifiy

54. Amir Temur vafotidan bir oy o‘tib …

A) Turkiston Movarounnahrdan ajralib chiqdi

B) Xalil Sulton Samarqand taxtini egallab oldi

C) Farg‘onani Amir Xudoydod egallab oldi

D) Shohrux Samarqandga qarshi yurish qiladi

55. Amir Temur vafotidan keyin qaysi hududlar Amir Berdibek tasarrufiga o‘tdi?

A) Turkiston, O‘tror, Sayram, Sabron

B) Ozarbayjon, Armaniston, Iroq

C) O‘ratepa, Qoshg‘ar, Shoxruxiya

D) Qoshg‘ar, Turkiston, Yettisuv, Farg‘ona

56. Shayx Nuriddin boshchiligidagi qo‘zg‘olonchilar va Ulug‘bek o‘rtasidagi jang qayerda bo‘lgan edi?

A) Sheroz qishlog‘ida

B) Bulung‘ur anhori yaqinida

C) Kalif yonida

D) Qizilravot mavzeida

57. 1448-yil Ulug‘bek va Abdullatifning … kishilik birlashgan qo‘shinlari Hirotga yurish qiladi.

A) 50 ming B) 40 ming C) 90 ming D) 100 ming

58. Bir yilda sodir bo‘lgan voqealar to‘g‘ri berilgan qatorni toping.

A) Ulug‘bek mo‘g‘ullar ustidan g‘alaba qozondi, Tarnob yonida jang bo‘ldi

B) Jizzax yaqinidagi Ilono‘tti darasida Ulug‘bek tomonidan “Zafarnoma” yozdirildi, Mirzo Ulug‘bek pul islohotini o‘tkazdi

C) Shayx Nuriddin qo‘zg‘oloni bostirildi, Ulug‘bek Qoshg‘arni egalladi

D) Abulqosim Bobur vafot etdi, Abu Said Abulxayirxon yordamida Samarqand taxtini egalladi

59. Mirzo Ulug‘bek Farg‘ona va Qoshg‘arni egallagan yilni aniqlang?

A) 1414-yil B) 1412-yil C) 1410-yil D) 1415-yil

60. Sulton Husayin Boyqaro Amir Temurning qaysi o‘g‘li avlodi sanaladi?

A) Jahongir Mirzo B) Umarshayx Mirzo

C) Mironshoh Mirzo D) Shohrux Mirzo

61. Ma’lumki, Tarnob jangidan so‘ng Ulug‘bek o‘g‘li Abdullatifga Hirot taxtini olib bergan edi. Abdullatif bu yerda qancha vaqt hukmronlik qilgan?

A) bir oy C) o‘n besh kun

B) olti oy D) yigirma yetti kun

62. Mirzo Ulug‘bek ota yurti Xurosonni egallagach, bu yerga Abdullatifni qoldirib, o‘zi Samarqandga qaytadi. Bunga sabab nima edi?

A) Ota-bola o‘rtasida kelishmovchilikning paydo bo‘lishi

B) Movarounnahrga ko‘chmanchilarning hujumi

C) Poytaxtni ko‘p muddatga bo‘sh qoldirmaslik uchun
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   60


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə