Akbar ZamonovYüklə 4,8 Mb.
səhifə24/60
tarix11.03.2018
ölçüsü4,8 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   60

C) Polvon Abdusattor D) Olloyorbek

30. Dishan qal’a devorining balandligi necha metr bo‘lgan?


A) 5-6 m B) 9-10 m C) 10-12 m D) 7-8 m

31. Xiva xonligida mehnatkash xalq … soliq va to‘lovlar to‘lagan.

A) 18 xil B) 22 xil C) 27 xil D) 30 xil

32. Ingliz razvedkasi boshlig‘i kapitan Jeyms Abbot nechanchi yilda Xivaga keldi?

A) 1819-yil B) 1832-yil C) 1840-yil D) 1842-yil

33. “Dili g‘aroyib” asarining muallifi berilgan javobni toping.


A) Yusuf Bayoniy B) Hasanbek Rumlu

C) Xudoyberdi Avaz Muhammad

D) Xerman Vanberi

34. 1858-yil Xiva va Buxoroga yuborilgan rus missiyasi rahbarini aniqlang.

A) S. Jukovskiy B) N. Ignatiyev C) N. Vasilevskiy

D) G. Danilevskiy

35. Qaysi rus elchisi o‘z “esdaliklar”ida o‘zbeklarni “aql-idrokli, suhbati yoqimli va o‘tkir, qat’iyatli, matonatli, urf-odati oddiy, yolg‘on va aldovdan nafratlanuvchi mard va jasur kishilar”, deb ta’riflagan?

A) F. Benevini B) G. Danilesvkiy C) N.Vasilevskiy

D) N. Muravyov

36. Akademik I. Mo‘minov boshchiligida yozilgan “Xorazmning qadimgi davrdan hozirgi kungacha bo‘lgan tarixi” asari nechanchi yilda chop etilgan?


A) 1997-yil B) 1962-yil C) 1973-yil D) 1976-yil

37. “Qo‘ng‘irotlar sulolasi” asarining muallifi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan.

A) F. Benevini B) G. Danilesvkiy C) N. Vasilevskiy

D) N. Muravyov

38. Munis vafot etgach, xonlik tarixini yo‘zish ishini Ogahiy davom ettirdi va “Shohidi iqbol” deb atalgan tarixiy asar bitgan. Bu asar nechanchi yilgacha bo‘lgan tarixni aks ettiradi?

A) 1873-yil B) 1874-yil C) 1872-yil D) 1876-yil

39. Xiva xonligi bilan Rossiya o‘rtasida yaxshi qo‘shnichilik munosabatlarining qaror topishiga to‘sqinlik qilgan omillarni aniqlang.

1) savdo karvonlariga hujum qilish xavfining mavjudligi; 2) har ikki taraf tomonidan Kichik juz qozoqlarini va qoraqalpoqlarni o‘z fuqarolari deb hisoblashlari; 3) har ikki tomonning o‘zaro savdodan olinadigan boj hajmi masalasida bir to‘xtamga kela olmaganliklari; 4) o‘zaro savdodan har ikkala davlat ham birdek manfaatdorligi

A) 1, 4 B) 2, 3, 4 C) 3, 4 D) 1, 2, 3

40. Xiva xonligida inoqlarning mavqeyi kuchli bo‘lgan davrlarda ulardan 5 kishi a’zo bo‘lgan qanday idora faoliyat ko‘rsatgan?

A) Xon kengashi B) Devon C) Masvarat

D) Davlat maslahatxonasi

41. Qaysi yilga kelib Xiva shahrida qayta tiklash ishlari tugallandi?

A) 1870-yil B) 1790-yil C) 1765-yil D) 1782-yil

42. Ma’lumki, Ollohqulixon davrida Xiva shahri devor bilan o‘ralib, devorning uzunligi necha metr bo‘lgan?
A) 6620 m B) 2550 m C) 4500 m D) 6250 m

43. Xiva hokimiyatni egallagan Muhammad Amin dastlab kimni soxta xon qilib ko‘taradi?

A) Abulg‘oziyning o‘g‘li Avaz Muhammadxonni

B) Abulxayrxonning o‘g‘li Bo‘lakayxonni

C) Sherg‘ozixonning o‘g‘li Ubaydullaxonni

D) Shohniyozning o‘g‘li Kelimuhammadxonni

44. Xiva xonligi taxtini inoq unvoni bilan boshqargan hukmdorlarni aniqlang.

A) Muhammad Rahim I, Avaz Muhammad

B) Muhammad Amin, Avaz Muhammad

C) Eltuzar, Ollohqulixon

D) Muhammad Amin, Muhammad Rahim I

45. 1804-yil Xivaga chetdan chaqirilgan xon qatl etilib, taxtni Eltuzar egallaydi. Chaqirilgan xonning ismi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) Abdulmo‘min B) Sherg‘ozi C) Abulg‘oziy

D) Abdulamin

46. Buxoroga yurishi chog‘ida halok bo‘lgan Xiva xonini aniqlang.

A) Eltuzar B) Ollohqulixon C) Anushaxon

D) Avaz Muhammad

47. Muhammad Rahim I ning tazyiqi ostida Xurosonga ko‘chib ketgan turkmanlarning yovmut qabilasi nima sababdan yana Xivaga qaytib kelishga majbur bo‘lgan?

A) Eron hukumatining tazyiqi va yaylovlarning yetishmasligi

B) kuchli Afg‘on davlatining vujudga kelishi va yovmutlarning mamlakatdan haydab chiqarilishi

C) Afg‘oniston hukmdorining yovmutlarga katta miqdordagi o‘lpon solishi

D) qurg‘oqchilik va ular orasida vabo kasalligining tarqalishi

48. Marvga 10 marta yurish qilgan Xiva xonini aniqlang.

A) Muhammad Aminxon B) Ollohqulixon

C) Muhammad Rahim I D) Eltuzarxon

49. Yangi Marv shahri nechanchi yilda bunyod etilgan?

A) 1813-yil B) 1824-yil C) 1822-yil D) 1820-yil

50. Qaysi Xiva xoni davrida turkmanlarning yovmut qabilasining taqdiri uzil-kesil Xiva xonligi bilan bog‘lanib, xonlik fuqaroligiga qabul qilindi?

A) Muhammad Aminxon B) Ollohqulixon

C) Muhammad Rahim I D) Eltuzarxon

51. Muhammad Amin inoq turkmanlarga qarshi dastlabki urushlarda muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan keyin kimning huzuriga qochishga majbur bo‘lgan?

A) Eron shohi Og‘a Muhammad

B) Buxoro amiri Doniyolbiy

C) Afg‘oniston hukmdori Ahmadshoh

D) Buxoro amiri Muhammad Rahimbiy

52. Muhammad Rahim I Kichik juz xonligiga 2 marta hujum uyushtirgan yillarni aniqlang.

A) 1813-1815-yillar B) 1822-1824-yillar

C) 1812-1820-yillar D) 1811-1813-yillar

53. 1819-yil Possiya hukumati tomonidan Xivaga jo‘natilgan N. Muravyov ekspeditsiyasining maqsadi nimalardan iborat edi?

1) Kaspiy dengizining sharqiy qirg‘og‘ida istehkom qurish; 2) xonlikdagi Rossiya fuqarolarining xavfsizligini ta’minlash; 3) Rossiya tovarlaridan olinadigan bojning 7 % dan oshirmaslik; 4) Boku – Astraxan savdo yo‘lini ochish; 5) qozoq qabilalarining talanishiga yo‘l qo‘ymaslik 6) xonlikning 2 ta bekligida ruslarning bojsiz savdo qilishini ta’minlash.

A) 2, 3, 6 B) 1, 4, 6 C) 1, 4 D) 1, 2, 3, 4, 6

54. XIX asrning 20-yillarda Buxoroga yuborilgan, ammo Xiva qo‘shinlari tomonidan karvonni Xivaga burish sharti qo‘yilgan savdo karvoniga kim rahbarlik qilgan?

A) N.Muravyov B) V.Perovskiy C) S.Sealkovskiy

D) N.Vaselevskiy

55. XIX asr 40-yillari boshida Xivada bo‘lgan ingliz kapitani J. Abbot Xiva xoni Ollohqulixonga Rossiyaga qarshi bo‘lgan qanday tadbirni taklif qilgan?

A) asirlikda bo‘lgan Rossiya fuqarolarini shartlar bajarilmagunga qadar ushlab turish

B) Rossiyaga qarshi harbiy istehkomlar qurish

C) Rossiya bilan savdo shartnomalarini bekor qilish

D) O‘rta Osiyoning boshqa xonliklari bilan Rossiyaga qarshi harbiy ittifoq tuzish

56. Xiva xonligida mavjud bo‘lgan soliq turlari va ularning mazmuni bilan to‘g‘ri belgilang.

1) qo‘riqbonga; 2) qo‘nalg‘a; 3) afanak puli; 4) uloq tutuv; a) elchi va amaldorlarga ko‘chib o‘tish uchun joy berish; b) aholining ot va tuyalarini jamoat ishiga safarbar etish; c) o‘rmon yoki yaylov nazoratchisi foydasiga to‘lov; d) begar majburiyati haqida xabar berganlik uchun to‘lanadigan to‘lov.

A) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b B) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

C) 1-a, 2-c, 3-d, 4-b D) 1-d, 2-a, 3-c, 4-b

57. Xiva xonligida himoya damdalarini qurish va ularni ta’mirlash majburiyati nima deb atalgan?

A) Qazu B) Hachi C) Otlanuv D) Begar

58. Qaysi rus elchisining tashabbusi bilan imzolangan bitimda Xiva xonligida Rossiya savdogarlaridan olinadigan boj miqdori 5 % dan oshmasligi belgilangan edi?

A) N.Muravyov B) N.Ignatyev C) S.Sealkovskiy

D) G.Danilevskiy

59. Xiva xonligida mavjud bo‘lgan 2 ta noiblik qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) Toshhovuz va Hazorasp

B) Beshariq va Qiyot-Qo‘ng‘irot

C) Xo‘jayli va Qo‘ng‘irot

D) Shohabbos va G‘azovat

60. Xivadagi qaysi madrasalar aynan bir yilda bunyod etilgan?

A) Muhammad Rahimxon va Shohniyoz madrasasi

B) Ollohqulixon va Qutlug‘ Murod inoq madrasasi

C) Sherg‘ozixon va Muhammad Amin madrasasi

D) Muhammad Yoqub va Ollohqulixon madrasasi

61. Markaziy Osiyo an’anaviy me’morchiligida inshootlarni ro‘parama-ro‘para qurish uslubi nima deyilgan?

A) sinchkori B) g‘uvoki C) qo‘sh D) gumbazli

62. Abulg‘oziy Bahodirxon nechanchi yillarda yashagan?

A) 1605-1663-yillar B) 1604-1663-yillar

C) 1609-1664-yillar D) 1603-1664-yillar

63. Munisning “Firdavs ul-iqbol” asari kimning topshirig‘i bilan yozilgan?

A) Ollohqulixon B) Eltuzar C) Asfandiyorzon

D) Muhammad Rahimxon I

64. “Eng go‘zal tarix” asari Xivaning nechanchi asr voqealari haqida ma’lumot beradi?

A) XVII-XVII asrlar

B) eng qadimgi davrdan – XVI asrgacha

C) XVI-XIX asrlar D) XVI asrning birinchi yarmi

65. “Xiva va xonlikning boshqa shaharlari hamda qishloqlari, savdo-sotig‘i va sanoati” nomli asar muallifini aniqlang.

A) N. Vaselevskiy B) N. Ignatyev va S. Jukovskiy

C) N. Muravyov D) G. Danilevskiy va R. Baziner

66. “Rossiyaning keyingi 300 yilda Buxor va Xiva bilan aloqalari” asarining muallifini aniqlang.

A) N. Vaselevskiy B) N. Ignatyev

C) N. Muravyov D) S. Jukovskiy

67. “Xiva – ming gumbaz shahri” kitobi qaysi davr voqealarini o‘z ichiga oladi?

A) XVII-XVII asrlar B) XVI asrning birinchi yarmi

C) XVI-XIX asrning birinchi yarmi

D) eng qadimgi davrdan – XVI asrgacha

68. Musa To‘ra madrasasi qaysi shaharda joylashgan?

A) Uganch B) Xiva C) Qiyot D) Hazorasp

69. Ollohqulixon madrasasi qurib tugallangan yilni aniqlang.

A) 1842-yil B) 1851-yil C) 1824-yil D) 1834-yil

70. Yangi Marv shahri bunyod etilgan yili qaysi rus ekspeditsiyasi tashkil etildi?

A) S.Sealkovskiy B) N.Muravyov C) N.Vasilevskiy

D) G.Danilesvkiy

VI BOB.


1. Tarixiy manbalarda yozilishicha hozirgi Qoraqalpog‘iston hududida odamlar qachondan yashab kelishadi?
A) So‘nggi poleolit B) Mil.avv. V asrdan

C) Neolit davri D) Bronza davri

2. Qoraqalpoq xalqining shakllanish jarayoni qachon nihoyasiga yetdi?
A) XII asr B) XV asr C) XVI asr D) XIV asr

3. Qoraqalpoq xalqi qaysi qabilalar negizida shakllangan edi?

A) qiyot, qo‘ng‘irot, nayman, qipchoq, ming

B) qipchoq, kenagas, xitoy, qo‘ng‘irot, mo‘yten

C) uygur, oyrat, mang‘it, barlos, saroy, qiyot

D) qalmoq, qipchoq, do‘rmon, qo‘shlu, nayman

4. Qoraqalpoqlar sharq manbalarida qanday nom bilan tilga olinadi?

A) qora malaqayli B) qora sochli

C) saka tigraxauda D) qora bo‘rkli

5. No‘g‘ay xonligi … uchga bo‘linib ketgan.

A) XVI asr ikkinchi yarmida B) XIV asr o‘rtalarida

C) XV asr birinchi yarmida D) XVII asr boshlarida

6. XVIII asr boshlariga kelib Sirdaryo bo‘ylarida yashovchi qoraqalpoqlar birlashishga harakat qilgan edi. Ularning birlashuvida muhim rol o‘ynagan shaxslarni aniqlang.

A) Ernazarbiy, Esangeldi

B) G‘oyibxon, Omongeldi, Maman botir

C) Surtoyshi, Rizo, To‘rabiy

D) Kuchukxon, Taburchak, G‘oyib sulton

7. No‘g‘ay xalqining ikkinchi nomi qanday ataladi?


A) qo‘ng‘irot B) mang‘it C) bijanak D) o‘g‘uz

8. Amudaryo, Quvondaryo va Orol dengizi atrofida yashovchi qoraqalpoqlar nechanchi yilda Xiva xonligiga bo‘ysundiriladi?

A) 1809-yil B) 1811-yil C) 1810-yil D) 1831-yil

9. Quyidagi qaysi omil qoraqalpoqlarni Eron shohi Nodirshoh hujumidan saqlab qolgan?


A) Qoraqalpoqlarning Kichik juz xonligi tarkibiga kirganligi

B) Qish mavsumining boshlanib qolishi va eronliklarning sahro yurishidan voz kechishi

C) Qoraqalpoqlarning Rossiya imperiyasi fuqaroligiga o‘tganligi

D) Eronda boshlangan qo‘zg‘olon va Nodirshohning o‘z vataniga qaytib ketishi

10. 1731-yil qozoq xoni Abulxayrxon huzurida bo‘lgan Rossiya elchisini aniqlang.

A) A. Burnashev B) T. Beznosikov C) I. Troiskiy

D) M. Tevkelev

11. Qoraqalpoq xonligi kim boshchiligida tashkil topgan?


A) Eshimxon B) Abulxayrxon C) Oydo‘stbiy

D) Idigu


12. Qoraqalpoqlarning ma’muriy markazi bo‘lgan shaharlarni aniqlang.

A) Qiyot, Xo‘jayli B) Qo‘ng‘irot, Chimboy

C) Mang‘it, Xo‘jayli D) Chimboy, Nukus

13. Quyidagi qaysi dostonda qoraqalpoqlarning yerlar o‘zlashtirib, suv inshootlari qurib, yer haydab g‘alla yetishtirganligi, bog‘lar yaratganligi haqida ma’lumotlar berilgan?

A) “Qirqqiz” B) “Qo‘blan” C) “Edigey”

D) “Mastposhsho”

14. Xiva xonligida urush xavfi tug‘ilgan paytda qoraqalpoqlardan qanday soliq undirilar edi?
A) ushur solig‘i B) miltiq puli C) qo‘riqbon

D) qozon solig‘i

15. Oydo‘stbiy qo‘zg‘oloniga qarshi Xiva xoni kimni qo‘shin bilan Xo‘jayliga jo‘natgan edi?
A) Muhammadniyozni

B) Mahmud Rizoni

C) Muhammad Yaqubni

D) Muhammad Nazarbiyni

16. Xiva xoni qo‘shinlari Oydo‘stbiy boshchiligidagi qo‘zg‘olonchilarni qayerda tor-mor keltiradi?

A) Sori o‘tovida B) Chirikrabot mavzeida

C) Mang‘it yaqinida D) Xo‘jaylida

17. Oydo‘stbiy qoraqalpoq biylarini yig‘ib qayerda maslahat o‘tkazgan edi?

A) Mang‘it shahrida B) Orol dengizi bo‘yida

C) Amudaryo bo‘yida D) Kegayli ovulida

18. Oydo‘stbiy o‘limiga bag‘ishlab marsiya yozgan shoirni aniqlang?

A) Munis B) Ogahiy C) Berdaq D) Ajiniyoz

19. XIX asrdagi Qoraqalpoq xalqining rasmiy dinini aniqlang?

A) islom B) otashparastlik C) nistorianlik

D) buddaviylik

20. Qoraqalpoqlarning Orol va Xiva oralig‘idagi bojxona shahri qaysi edi?

A) Mang‘it B) Xo‘jayli C) Chimboy

B) Qo‘ng‘irot

21. XVIII asrda qoraqalpoqlarning jung‘orlarga qarshi kurashi qaysi dostonda o‘z ifodasini topgan?
A) “Edigey” B) “Qo‘blan” C) “Qirqqiz”

D) “Qurbonbek”

22. Cho‘qon Valixonov …

A) Turkman tarixchisi va shoiri

B) Qoraqalpoq yozuvchisi

C) Qrim-tatar ma’rifatparvari

D) Qozoq ma’rifatparvari

23. “Qirqqiz” dostoni nechanchi yil, kimdan yozib olingan?


A) 1891-yil, Berdimurod Qarg‘aboy o‘g‘li

B) 1952-1953-yillar, Mahmud Zaripov

C) 1926-yil, Ergash Jumanbulbul

D) 1939-1940-yillar, Qurbonboy Tojiboy o‘g‘li

24. Mashhur qoraqalpoq baxshisi Kunxo‘ja Ibrohim yashagan yillarni aniqlang.

A) 1730-1784-yillar B) 1799-1880-yillar

C) 1771-1831-yillar D) 1801-1864-yillar

25. Qoraqalpoq elining begona o‘lkalarga ko‘chib yurganliklariga bag‘ishlangan dostonlarni aniqlang.


A) “Qirqqiz”, “Qurbonbek”

B) “Bo‘zatov”, “Darbadal el”

C) “Omongeldi”, “Avlodlar”

D) “Ernazarbiy”, “Edigiy”

26. Qoraqalpoqlarning “Qirqqiz” dostonida keltirilgan jung‘orlarning xonini aniqlang.

A) Qurbonboy B) Ernazarbiy C) Surtoyshi

D) Maman botir

27. Ajiniyozni O‘rta Osiyoga tanitgan asarini aniqlang?


A) “Qiz Mengesh bilan aytishuv”

B) “Bo‘zatov” C) “Oq qamish” D) “Yegitlar”

28. Berdaq necha yoshida iste’dotli shoir sifatida xalq orasida tanildi?
A) 18 yosh B) 19 yosh C) 20 yosh D) 25 yosh

29. Berdaq qalamiga mansub qaysi doston Buxoro amirligiga qarshi ko‘tarilgan qo‘zg‘olon boshlig‘i jasoratiga bag‘ishlangan?

A) “Oydo‘stbiy” B) “Avlodlar”

C) “Ernazarbiy” D) “Omongeldi”

30. Quyidagilardan muallifi bilan to‘g‘ri ko‘rsatilgan dostonlarni aniqlang?

1) Ajiniyoz; 2) Berdaq; 3) Jiyen Jirov.

a) “Bo‘zatov” b) “Darbadar el” c) “Avlodlar”

A) 1-a, 2-c, 3-b B) 1-a, 2-b, 3-c C) 1-b, 2-a, 3-c

D) 1-c, 2-a, 3-b

31. Bo‘zatovda tug‘ilgan qoraqalpoq shoirini aniqlang.


A) Kunxo‘ja Ibrohim B) Ajiniyoz C) Berdaq

D) Jiyen Jirov

32. Ajiniyoz tavalludining 175 yilligi nechanchi yilda nishonlangan?

A) 1998-yil B) 1999-yil C) 1997-yil D) 2000-yil

33. XIX asrda Qoqaqalpoqlarda nechta maktab bo‘lgan?
A) 318 ta B) 103 ta C) 83 ta D) 78 ta

34. Oydo‘stbiyning o‘g‘illari ismi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.


A) Ernazar, Ko‘kazak B) Qurbonbiy, Tojiboy

C) Esangeldi, Maman botir D) Rizo, To‘ra

35. Noto‘g‘ri berilgan javobni toping!

A) 1723-yildan keyin qoraqalpoqlar ikkiga bo‘linib ketdi

B) XIV asr oxirida No‘g‘oy xonligi tashkil topdi

C) 1716-yil Eshmuhammadxon boshchiligida Qoraqalpoq xonligi tashkil topdi

D) Qoraqalpoq xalqi haqida XII asr rus manbalarida ma’lumotlar uchraydi

36. Qaysi Xiva xoni davrida Orolbo‘yi o‘zbeklari va qoraqalpoqlar Xiva xonligi hokimiyatini tan oldi?


A) Sherg‘ozixon B) Elbarsxon C) Ollohqulixon

D) Muhammad Rahim I

37. Kunxo‘ja Ibrohimning quyidagi qaysi she’rlarida u Xiva xoni ustidan kuladi?

A) “Boy bolasi”, “Hoy xonimiz, xonimiz”

B) “Xon yonida to‘ralar”, “Tuya ekansan”

C) “Unutmasman”, “Hoy xonimiz, xonimiz”

D) “Tuya ekansan”, “Unutmasman”

38. Quyidagi qaysi baxshi 1730-1784-yillarda yashab, ijod etgan.

A) Zevar C) Ajiniyoz B) Berdaq D) Jiyen Jirov

39. Quyidagi qaysi qoraqalpoq dostonida Amir Temur va To‘xtamish faoliyati bilan bog‘liq voqealar bayon etilgan.

A) “Edigey” B) “Qo‘blan” C) “Qirqqiz”

D) “Qurbonbek

40. Quyidagi qaysi qoraqalpoq shahri Orol va Xiva o‘rtasidagi savdo markazi bo‘lgan?

A) Qong‘irot B) Chimboy C) Xo‘jayli D) Nukus

41. Qaysi Xiva xoni davrida qoraqalpoqlarni bo‘ysundirish uchun bo‘lgan harakatlar mufavvaqiyatsiz tugagan?

A) Sherg‘ozixon B) Elbarsxon C) Ollohqulixon

D) Muhammad Rahim I

42. Sharqdan G‘arbga boruvchi savdogarlar uchun qoraqalpoqlar tayyorlagan … xaridorgir edi.

A) na’mat gilamlar

B) sahroga chidamli otlar

C) tuzlangan baliq mahsulotlari

D) egar-jabruqlar

43. XIX asrning 50-yillarida Qong‘irotda necha marotaba qo‘zg‘olon ko‘tarildi?

A) 1 marta B) 3 marta C) 2 marta D) 4 marta

44. Quyidagi qaysi qoraqalpoq dostoni atoqli xalq baxshisi Qurbonboy baxshi Tojiboy o‘g‘lidan 1939-1940-yillarda yozib olingan?

A) “Edigey” B) “Qo‘blan” C) “Qirqqiz”

D) “Qurbonbek”

45. Qoraqalpoq folklori namunalarining necha jildi nashr qilingan?

A) 16 B) 18 C) 22 D) 20

46. Qoraqalpoqlar haqida manbalarda qaysi nomlar bilan qayd etilgan?

1) rus yilnomalari; 2) mo‘g‘ullar tarixi; 3) sharq manbalari; 4) fors bitiktoshi

a) “cherniy klobuki”; b) “qora malaqayli”; c) “qora bo‘rkli”; d) “saka tigraxauda”

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d B) 1-a, 2-c, 3-b, 4-d

C) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c D) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d

47. Qoraqalpoqlar ijtimoiy hayotida biylar va botirlar muhim o‘rin tutgan bo‘lib, biylar qanday vazifalarni bajargan?

1) qoraqalpoq urug‘lariga boshchilik qilganlar; 2) qoraqalpoqlarning ichki huquqiy va xo‘jalik ishlariga doir muammolarni hal qilganlar; 3) qo‘shni xalqlar bilan munosabatlarda o‘z urug‘i yoki qabilasi nomidan vakil sifatida qatnashganlar; 4) jang paytlarida qo‘shinga qo‘mondonlik qilgan.

A) 1, 2, 3 B) 2, 4 C) 1, 4 D) 1, 2, 3, 4

48. Qay tariqa qoraqalpoqlarni Xiva xonligiga bo‘ysundirish nihoyasiga yetkazildi?

A) Orolbo‘yi qabilalari yerlarining xonlik tomonidan bosib olinishi tufayli

B) Yangidaryo atrofida yashovchi qoraqalpoqlar tobe etilishi tufayli

C) Quvondaryo bo‘yida yashovchi qoraqalpoqlarning bo‘ysundirilishi tufayli

D) Shimoliy Orol dengizi bo‘yi qoraqalpoqlarining tobe etilishi tufayli

49. Qaysi shaharlar qoraqalpoq xalqi tomonidan qal’a shaklida qurilgan?

A) Janaqal’a, Oydo‘stqal’a, Ernazarqal’a, Eshonqal’a, Ko‘ko‘zakqal’a

B) Janariq, Xo‘jayli, Qirqqizqal’a, Chimboy

C) Qo‘ng‘irot, Chimboy, Ernasarqal’a, Mang‘it

D) Mang‘it, Eshonqal’a, Ko‘ko‘zakqal’a, Chimboy

50. Qoraqalpoqlarning xalq qo‘shiqlarida qaysi qahramonlar ulug‘lanadi?

A) Surtoyshi, Arslon, Omongeldi, Edigey, O‘tbosgan

B) Maman botir, Esangeldi mahram, Oydo‘stbiy, Ernazarbiy

C) Oydo‘stbiy, Olloyorbey, Esangeldi, Po‘latxon

D) Qublan botir, Maman botir, Omongeldi, Arslon, Qulbobo

51. Jiyen Jirov tomonidan yozilgan she’rlarni qayd eting?

A) “El bilan”, “Boy bolasi”, “Mening bolam”, “Hoy xonimiz, xonimiz”, “Xon yonida to‘ralar”

B) “Hoy yigitlar, yigitlar”, “Xayr endi, do‘stlar”, “Yuragimda ko‘p dog‘im”, “Tuyani ber”, “Hoy xonimiz, xonimiz”, “Xon yonida to‘ralar”

C) “Kerak”, “Bo‘ladi”, “Bo‘lmasa”, “Yaxshi”, “Yigitlar”, “Avlodlar”, “Bo‘lgan emas”

D) “Bo‘lgan emas”, “Umrim”, “Yordam ber”, “Hoy yigitlar, yigitlar”, “Xayr endi, do‘stlar”, “Yuragimda ko‘p dog‘im”

52. Berdaqning qaysi she’rlarida mehnatkash xalqning og‘ir hayoti o‘z aksini topib, Xiva xonlari, amaldorlari zulmiga qarshi xalq noroziligi ifodalangan?

A) “Kerak”, “Bo‘ladi”, “Bo‘lmasa”

B) “Xalq uchun”, “Avlodlar”, “Ahmoq bo‘lma”

C) “O‘g‘limga”, “Kerak”, “Yordam ber”

D) “Bo‘lgan emas”, “Umrim”, “Yordam ber”

53. Oltinoy, O‘tbosgan singari obrazlar qaysi asar qahramonlari hisoblanadi?

A) “Edigey” B) “Qo‘blan” C) “Qirqqiz”

D) “Qurbonbek”

54. Qozoq xoni Abulxayrxondan mag‘lubiyatga uchraganidan keyin, Sirdaryo bo‘ylab har yoqqa tarqab ketgan va sarson-sargardonlikda yurgan qoraqalpoqlar hayoti haqida hikoya qiluvchi asarni aniqlang.

A) “Edigey” B) “Qo‘blan” C) “Darbadar el”

D) “Avlodlar”

55. Oydo‘stbiy boshchiligidagi qo‘zg‘olonchilarga qarshilik ko‘rsatgan Qo‘ng‘irot hokimini aniqlang.

A) Muhammadniyoz B) Mahmud Rizo

C) Muhammad Yaqub D) Muhammad Nazarbiy

56. Qalliko‘l va Kegaylida qoraqalpoqlar dehqonchilik vohasini tashkil etgan davrni aniqlang.

A) XIX asr o‘rtalarida B) XVIII asr oxirlarida

C) XVII asr oxirlarida D) XVI asr o‘rtalarida

57. XIV asrda tashkil topgan No‘g‘ay xonligining chegarasi haqidagi to‘g‘ri ma’lumot qaysi javobda keltirilgan?

A) Balxash ko‘lidan Dnepr daryosigacha, Kaspiy dengizidan janubiy Sibirgacha

B) Volga daryosidan Irtish daryosigacha, Kaspiy va Oroldan Kama daryosigacha

C) Issiqko‘ldan Sirdaryo havzasigacha, Ili daryosida Ural tog‘larigacha

D) Orol dengizidan Kaspiy dengizigacha, Sirdaryodan Issiqko‘lgacha

58. X asr boshlarida bijanaklarning bir qismi Volga ortiga, Janubiy Rus dashtlariga ko‘chishiga nima sabab bo‘lgan edi?

A) o‘g‘uz va qipchoqlarning siquvi

B) yaylovlarning qo‘riqqa aylanishi

C) dehqonchilik xo‘jalikning asosiy tarmog‘iga aylanib, unumdor yerlariga bo‘lgan ehtiyojning paydo bo‘lishi

D) slavlan qabilalarining hujumi va tazyiqi

59. Eshmuhammad boshchiligida qoraqalpoq xonligi tashkil etilgan yilni aniqlang.

A) 1716-yil B) 1419-yil C) 1809-yil D) 1714-yil

60. Qachon va nimaning oqibatida qoraqalpoqlar quyi va yuqori deb nomlangan tarmoqlarga bo‘linib ketdi?

A) 1726-yil qozoq xoni Abulxayrning hujumi natijasida

B) 1731-yil qoraqalpoqlarning qipchoqlar hujumiga duchor bo‘lishi natijasida

C) XVI asrda Shayboniylarning tazyiqi oqibatida

D) 1723-yil jung‘orlarning Sirdaryo o‘rta oqimini egallashi oqibatida

VII BOB.


1.Qo‘qon xonligining poytaxti kimning davrida Qo‘qon shahriga ko‘chirilgan?

A) Shohruxbiy B) Abdurahimbiy

C) Adukarimbiy D) Norbo‘tabiy

2. Xo‘jand va O‘ratepa kimning davrida Qo‘qon xonligiga qo‘shib olindi?

A) Shohruxbiy B) Abdurahimbiy

C) Abdukarimbiy D) Norbo‘tabiy

3. O‘sh va O‘zgan kimning hukmronligi davrida Qo‘qon xonligiga bo‘ysundirildi?

A) Erdonabiy B) Norbo‘tabiy

C) Abdurahimbiy D) Abdukarimbiy

4. Qo‘qon xoni Abdurahimbiy davrida quyidagi voqealardan qay birlari ro‘y bergan?

1) Xo‘jand, O‘ratepa viloyatlari qo‘shib olindi; 2) hozirgi Qo‘qon shahriga asos solindi; 3) poytaxt Tepaqo‘rg‘ondan Qo‘qon shahriga ko‘chirildi; 4) Ohangaron vohasi, Toshkent, Chimkent, Sayram va Turkistonni o‘ziga bo‘ysundirdi; 5) Shahrisabz ostonalariga qo‘shin tortib bordi va uning hokimi bilan Qo‘qonga tobelik haqida bitim tuzishga erishadi; 6) Samarqandni va Jizzaxni egalladi.

A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 6 C) 1, 5, 6 D) 1, 2, 3

5. Qo‘qon xoni Erdona hukmronlik qilgan yillarni aniqlang.

A) 1733-1750-y. B) 1751-1762-y.

C) 1721-1733-y. D) 1763-1798-y.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   60


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə