Akbar Zamonov


D) G‘azovot, Mang‘it, Bog‘otYüklə 4,8 Mb.
səhifə37/60
tarix11.03.2018
ölçüsü4,8 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   60

D) G‘azovot, Mang‘it, Bog‘ot


66. Quyidagi sindikatlarning qaysi biri beda urug‘ini sotib olish bo‘yicha Xiva bozorida o‘z yakka hokimligini o‘rnatgan edi?

A) aka-uka Rizayevlar sindikati

B) “Kudrin va K” jamiyati

C) “A-Meta” sindikati

D) “Besh-bosh” fabrikasi

67. XX asr boshida Xiva xonligining qaysi shahrida Rossiya-Osiyo va Sibir savdo bankining bo‘limlari va pochta-telegraf idorasi joylashgan edi?

A) Mo‘ynoq B) Gurlan C) Toshovoz

D) Yangi Urganch

68. Quyidagi jarayonlarning qaysi biri Xivaning Rossiyaga qaramligini kuchaytirdi?

1) Krasnavodksdan Qizilarvotgacha temiryo‘lning qurilishi; 2) Amudaryo flotiliyasining tashkil etilishi; 3) Kaspiyorti temir yo‘li qurilishi; 4) Rossiya imperatorining siyosiy agentligining tashkil etilishi.

A) 1, 2, 3 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 4

69. 1902 yil Xiva xonligida …

A) Sibir savdo banki kashkil qilindi

B) Matyoqub pishiq rahnamoligida qo‘zg‘olon bo‘ldi

C) Xonlikda qurg‘oqchilik va ocharchilik bo‘ldi

D) “Yosh xivaliklar” partiyasi tusildi

70. 1912 yil Hazorasp va Xonqada ko‘tarilgan qo‘zg‘olon xalq norozilik chiqishlaridagi qanday yangi omilni namoyon etdi?

A) ular hukumat qo‘shinlarini butunlay mag‘lubiyatga uchratgan

B) ular qo‘zg‘olonga rahbarlik qiladigan yo‘lboshchisiz harakat qilishgan

C) ular o‘qotar qurollar bilan qurollangan va jang qilish usulini o‘zlashtirgan

D) ular yagona birlashgan kuchga ega bo‘lgan

71. Asfandiyorxon xonlik bosh vaziri Islomxo‘jani nimada ayblab qatl qildirgan edi?

A) qo‘zg‘olonlarni yashirincha qo‘llab-quvvatlaganlikda

B) davlat yerlarini o‘z qarindoshlariga bo‘lib berishda

C) viloyat hokimlarini nohaq o‘ldirganlikda

D) davlat mablag‘larini isrof qilishda

72. Yosh xivaliklar xonga “Islohotlat loyihasi”ni nechanchi yilda taqdim etishdi?

A) 1910-yil B) 1915-yil C) 1916-yil D) 1917-yil

73. Asfandiyorxon harbiy kuchlarining bosh qo‘mondoni Junaidxon qaysi urug‘ vakili bo‘lgan?
A) mang‘it B) turkman C) qo‘ng‘irot

D) qoraqalpoq

74. XIX asr oxirida Xiva shahrida qancha avliyo dahmalari bo‘lgan?

A) 15 ga yaqin B) 60 dan ortiq C) 50 ga yaqin

D) 20 dan ortiq

75. Aka-uka Rizayevlar va Solijonovlarning paxta tozalash zavodlari qaysi shaharda bo‘lgan?

A) Yangi Urganchda B) Xivada C) Mo‘ynoqda

D) Gurlanda

76. 1909-yili Xiva xonligida nechta sanoat korxonasi bor edi?

A) 81 ta B) 92 ta C) 70 ta D) 66 ta

77. Xiva xonligi hunarmandchiligida qoplar va arqonlar asosan qaysi shaharda tayyorlangan?

A) Gurlanda B) Xo‘jaylida C) G‘azovotda

D) Yangi Urganch

78. 1887-yil bo‘lgan voqeani aniqlang.

A) Kaspiyorti temiryo‘li qurildi

B) Amudaryo flotiliyasi ta’sis etildi

C) “A-Meta” sindikati tashkil etildi

D) Xivada dastlabki bosmaxona ochildi

79. 1910-1911-yillarda Xiva xonligida …

A) qurg‘oqchilik bo‘ldi

B) qo‘zg‘olonlar avj oldi

C) sanoat korxonalari qurila boshladi

D) Tovar-pul munosabatlari jonlandi

80. 1910-yil Xiva xonligi taxtiga kim o‘tirgan?

A) Muhammad Rahim II B) Asfandiyorxon

C) Rahimqulixon D) Said Abdullaxon

81. Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tashkil etilgani e’lin qilingan sanani aniqlang.

A) 1920-yil 12-may B) 1920-yil 27-aprel

C) 1919-yil 21-uyun D) 1918-yil 2-fevral

82. Kaspiyorti temiryo‘li qurilgan yili Buxoro amirligida ...

1) Amir Abdulahad taxtga o‘tirdi; 2) Rossiya imperiyasining vakili lavozimi ta’sis etildi; 3) Baljuvonda Vose qo‘zg‘oloni bo‘ldi; 4) “Rossiya imperatorining siyosiy agentligi” tashkil etildi; 5) Vose va Amir Muzaffar o‘rtasida so‘nggi jang bo‘lib o‘tdi; 6) Amir Muzaffar vafot etdi.

A) 1, 3, 4, 5, 6 B) 1, 2, 6 C) 1, 2, 5, 6

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6

83. Eski tuzum tarafdorlari, islohotlar va o‘zgarishlarga qarshi turuvchilar nima deb yuritilgan?

A) radikallar B) liberallar C) konservatorlar

D) novatorlar

84. Xiva xonligi davlat sifatida qancha vaqt hukm surdi?

A) 3 asr B) 2,5 asr C) 370 yil D) 410 yil

85. 1912-yil Hazorasp va Xonqada qo‘zg‘olon ko‘targan aholi qayerda Xiva xoni qo‘shinlarini mag‘lubiyatga uchratgan?

A) Bog‘ot yaqinida

B) Alieli va Toshhovuz oralig‘ida

C) Yangi Urganch ostonasida

D) Mang‘it qishlog‘ida

86. XX asr boshlarida Gurlanda tashkil etilgan Rossiya savdogarlarining 10 ta idorasi asosan nima bilan shug‘ullangan?

A) neft mahsulotlarini tashib ketish

B) paxtani qayta ishlash

C) paxtani tashib ketish

D) yog‘ ishlab chiqarish

87. XX asr boshida Xiva xonligining qaysi shahrida ikkita yog‘ zavodi, sovun va ko‘n zavodi hamda bitta tegirmon joylashgan edi?

A) Mo‘ynoq B) Gurlan C) Toshxovuz

D) Yangi Urganch

88. XX asr boshida Xiva xonligida qaysi savdo-sanoat tashkiloti har yili Rossiyaga qariyb 3 ming tonna paxta xonashyosini ekspert qilgan?

A) “A-Meta” sindikati

B) Rossiya-Osiyo banki

C) Sibir savdo bankining bo‘limi

D) aka-uka Rizayevlarning paxtaga dastlabki ishlov berish zavodi

89. Xiva xonligida faoliyat ko‘rsatgan jadid taraqqiyparvarlarini aniqlang.

A) Polvoniyoz Yusupov, Bobooxun Salimov, Saidahmad Siddiqiy-Ajziy, Is’hoqxon Ibrat, Musajon Sayidjonov

B) Bobooxun Salimov, Polvoniyoz Yusupov, Nazir Sholikorov, Jumaniyoz Sultonmurodov, Bekjon Rahmonov

C) Jumaniyoz Sultonmurodov, Bobooxun Salimov, Polvoniyoz Yusupov, Abdulvohid Burhonov, Usmon Xo‘ja, Abduqodir Muhitdinov

D) Bobooxun Salimov, Polvoniyoz Yusupov, Mirzo G‘ulom, Bekjon Rahmonov, Abduqodir Muhitdinov

90. Yosh xivaliklar xonga taqdim qilgan “Islohotlar loyihasi”ga muvofiq, xon hokimiyatiga qanday o‘zgartirish kiritilishi kerak edi?

A) xon devoni tugatilib, uning o‘rniga Nozirlar kengashi tashkil etilishi kerak edi

B) xon saylab qo‘yiladigan bo‘lishi kerak edi

C) xon devoni saqlab qolinib, faqat amaldorlar davlat ta’minotiga o‘tkazilishi kerak edi

D) xon hokimiyati Nozirlar kengashi va Majlis bilan tuzish va konstitutsion monarxiya shaklida cheklanishi kerak edi

91. Yosh xivaliklar 1917-yil 5-aprelda xondan islohot o‘tkazish to‘g‘risidagi manifestni imzolashni talab qilgan edi. Manifest o‘z ichiga nimalarni olgan edi?

1) odil sudlov, xiroj, zakot va boshqa soliqlarni undirishning barqaror asosini yaratish; 2) xon hokimiyati Nozirlar kengashi va Majlis bilan cheklangan konstitutsion monarxiyani tashkil qilish; 3) amaldorlarga xizmat yuzasidan vazifalarni ijro etish chog‘ida qo‘shimcha ustama haq olish taqiqlanishi; 4) davlat mablag‘lari sarflanishi ustidan moliya vazirligini tashkil qilish; 5) suv taqsimotini isloh qilish; 6) xonlikning barcha hududida yangi usul maktablarini tashkil qilish uchun qo‘mita tuzish; 7) xon xazinasidan tashqari davlat xazinasini tashkil qilish; 8) Amudaryodagi savdo kemalarini qisqartirish.

A) 2, 4, 5, 6 B) 1, 3, 5, 7, 8 C) 1, 3, 6, 8

D) 2, 3, 4, 5, 7

92. Xiva xoni Said Abdulla nechanchi yillarda hukmronlik qilgan?

A) 1910-1918-yillar B) 1917-1919-yillar

C) 1917-1920-yillar D) 1918-1920-yillar

93. Xiva xoni Said Abdulla kimning tashabbusi bilan taxtni egallagan edi?

A) Rossiya imperatori B) Buxoro amiri Olimxon

C) Junaidxon D) Yosh xivaliklar

94. 1917-yil Xiva xonligida tashkil etilgan Majlisning birinchi sessiyasida ... xivalik deputat va ... turkmanlar vakili ishtirok etdi.

A) 28 ta, 4 ta B) 30 ta, 7 ta C) 27 ta, 3 ta

D) 15 ta, 5 ta

95. Xiva xonligi tarixida “xalq inqilobi” nomi bilan kirgan inqilob qachon yuz berdi?

A) 1917-yil 26-aprelda B) 1917-yil 5-aprelda

C) 1920-yil 27-aprelda D) 1920-yil 2-fevralda

96. Amir Sayid Olimxon harbiy-siyosiy bilimini oshirish maqsadida Peterburgga o‘qishga jo‘natilgan yildan 20 yil o‘tib Xiva xonligida ...

A) taraqqiyparvar xonlik bosh vaziri Islomxo‘ja qatl etildi

B) Hazorasp va Xonqadagi qo‘zg‘olonlar keskin tus oldi

C) Yosh xivaliklar xonga “Islohotlar loyihasi”ni taqdim qildi

D) Pitnak, Hazorasp, Yangi Urganch, Ko‘hna Urganch tumanlarida dehqonlarning norozilik uyushmalari vujudga keldi

97. Yosh xivaliklarning yosh buxoroliklardan asosiy farqli jihatini aniqlang.

A) yosh xivaliklarning islohotlarga oid talablari ancha yumshoq va xon hokimiyati bilan murosa qilishida edi

B) yosh xivaliklar ichita uchta bir-biriga qarama-qarshi oqim mavjud edi

C) yosh xivaliklar harakatida turli qatlamlari – dehqonlar, hunarmandlar, savdogarlar, mayda mulk egalari, ziyolilarning ishtirok etishi edi

D) yosh xivaliklar harakati vakillari yosh buxoroliklar singari ikki oqimdan emas, yagona fikrga ega bo‘lgan bitta oqimdan iborat edi

98. Bir yilda taxtga chiqqan Xiva xoni va Buxoro amirlarini aniqlang.

A) Muhammad Rahinxon II va Amir Muzaffar

B) Asfandiyorxon va Sayid Olimxon

C) Said Abdullaxon va Sayid Olimxon

D) Ollohqulixon va Amir Nasrulloxon

99. Xiva xoni Asfandiyorxon taxtga chiqqach, xonlikdagi yerlarni qaytadan o‘lchashni boshlaydi. Bundan maqsad nima edi?

A) mamlakatda yangi soliqlarni joriy qilish

B) egasi tashlab ketgan yerlarni aniqlash va ularni yersiz dehqonlarga bo‘lib berish

C) bosh vazir Islomxo‘ja tasarrufida bo‘lgan yerlarni tortib olish

D) Rossiya sarmoyadorlarining sanoat korxonalari qurishi uchun yangi yerlar ochish

100. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Xiva xonligi tumanlari hunarmandchilik ishlab chiqarishining u yoki bu sohasiga ixtisoslangan bo‘lib, shundan gilam va kigizlar asosan qaysi tumanlarda ishlab chiqarilar edi?

A) Yangi Urganch, Xonqa, Xo‘jayli

B) Chimboy, Hazorasp, Xonqa, Yangi Urganch

C) Mo‘ynoq, Taxta, Bog‘ot

D) Porsu, Ko‘hna Urganch, G‘azovot, Alieli

IX BOB.


1. Jadidlar tarixni xonlar, amirlar almashinuvini tasvirlash o‘rniga ...

A) madaniyat tarixini yo‘ritishni taklif qildi

B) xalq tarixning haqiqiy bunyodkori ekanligini yoqlab chiqdi
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   60


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə