Akbar ZamonovYüklə 4,8 Mb.
səhifə47/60
tarix11.03.2018
ölçüsü4,8 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   60
Жаҳон тарихи Кол.-Лиц.

BIRINCHI BO‘LIM.

DUNYO IKKI JAHON URUSHI ORALIG‘IDA
I BOB. G‘ARB MAMLAKATLARI.

1. 1925-yil Germaniya prezidenti bo‘lgan shaxsni aniqlang.

A) Genrix Bryuning B) Ernest Telman

C) Paul Gindenburg D) E.Lyudendorf

2. Gitler yaratuvchilik qobiliyatiga ega bo‘lmagan qancha nemisni o‘ldirib yubordi?

A) 14 ming B) 145 ming C) 250 ming D) 275 ming

3. Myunxen shartnomasidan keyin Chexoslovakiya qachon o‘z mustaqilligini yo‘qotdi?

A) 1940-yil oktabridan B) 1939-yil martidan

C) 1939-yil oktabridan D) 1938-yil sentabridan

4. Ikkinchi jahon urushidan oldin qaysi Yevropa davlatlarining mustaqil davlat sifatida mavjudligi barham topdi?

A) Chexoslovakiya va PolshaB) Avstriya va Chexoslovakiya

C) Bolgariya va Chexoslovakiya

D) Avstriya va Shveytsariya

5. 1928-yil Parijda qaysi davlatlar tashabbusi bilan Brian-Kellog bitimi imzolandi?

A) AQSH va Germaniya B) Sobiq SSSR va Fransiya

C) Fransiya va AQSH D) Fransiya va Germaniya

6. Angliya va Fransiyaning qaysi bosh vazirlari Myunxenda o‘z imzolari bilan gitlercha hukmronlikni tasdiqlagan? (1938-yil 30-sentabr)

A) G. Dumerg, S. Bolduin

B) E. Dalade, N. Chemberlen

C) A. Lebren, R. Makdonald

D) A. Mileran, U. Cherchill

7. Angliya tarixini eslang. qachon mamlakatda ilk bor tinchlik paytida umumiy harbiy majburiyat joriy qilingan edi?

A) 1914-yil 10-martda, Birinchi jahon urushi arafasida

B) 1939-yil 15-aprelda, Germaniyaning g‘arbda Angliya va Fransiyaga qarshi urush boshlashi mumkinligi oydinlashgandan keyin

C) 1938-yil Myunxen shartnomasi qarorlaridan keyin

D) 1912-yil, Birinchi jahon urushi arafasida

8. Duche qaysi shaxsning devoni bo‘lgan?

A) Gitlerningning B) Frankoning

C) Antoneskuning D) Mussolinining

9. Barcha zarur mahsulot turlari bilan o‘zini-o‘zi ta’minlaydigan xo‘jalikning mohiyatiga muvofiq keluvchi atamani aniqlang.

A) totalitarizm B) avtarkiya C) aparteid

D) moratoriy

10. F. Ruzveltning “Yangi yo‘l” siyosatidagi asosiy maqsadi nima edi?A) Iqtisodiyot va ijtimoiy munosabatlarni davlat tomonidan boshqarilishini joriy etish orqali mamlakatni inqirozdan olib chiqish

B) Iqtisodiyot va ijtimoiy munosabatlariga davlatniing aralashuvisiz mamlakatni inqirozdan olib chiqish

C) Davlat iqtisodiyotiga chet el investitsiyalarini maksimal darajada kiritish orqali davlatni inqirozdan olib chiqish

D) Harbiy sohani rivojlantirish orqali boshqa davlatlarga o‘z bosimini o‘tkazish

11. AQSHda Kongressi “betaraflik to‘g‘risida” qonun qabul qildi. Bu voqea qachon sodir bo‘ldi?

A) 1935-yil B) 1936-yil C) 1937-yil D) 1938-yil

12. AQSHda Kongressi “betaraflik to‘g‘risida” qonun qabul qildi. Bu qonunga ko‘ra … .

A) AQSH Tinch okeani hududidagi urushlarga aralashmaydigan bo‘ldi

B) Angliya va Fransiyadan tashqari boshqa davlatlarga harbiy ko‘mak bermaydigan bo‘ldi

C) urush boshlangudek bo‘lsa, tomonlarga faqat harbiy texnika bilan yordam ko‘rsatishi belgilandi

D) prezident urushga qatnashuvchi davlatlarga qurol sotishni taqiqlash huquqiga ega bo‘ldi

13. 1935-yili AQSH Kongressi Vagner qonunini qabul qildi. Unga muvofiq...

A) soliqlar kamaytirildi, davlat banklari kichik korxona egalariga kreditlar berdi

B) ishchilar jamoa shartnomasini tuzish va ish tashlash huquqlariga ega bo‘ldilar

C) ishchilar jamoa shartnomasini tuzish va xohlagan vaqtda ishdan ketish huquqiga ega bo‘ldilar

D) keksalarni himoyalash va ishsizlik bo‘yicha kompensatsiya to‘lanadigan bo‘ldi

14. AQSH Kongressi 1935-yilda keksalarni moddiy ta’minlash, ishsizlik bo‘yicha kompensatsiyalar to‘lash ko‘zi ojizlarga, nogironlarga, yolg‘iz onalarga va yetimlarga yordam berishni ko‘zda tutgan qanday qonun qabul qildi?A) Ijtimoiy sug‘urtalash haqida

B) iqtisodiy rivojlanish to‘g‘risidagi qonun

C) Da’vatkorlik to‘g‘risidagi qonun

D) Vagner qonuni

15. Sobiq SSSR va AQSH o‘rtasidagi diplomatik munosabatlari nechanchi yilda o‘rnatilgan edi?

A) 1930-yil B) 1928-yil C) 1982-yil D) 1933-yil

16. Franko diktaturasi quyidagi qaysi davlatda o‘rnatilgan edi?

A) Angliyada B) Italiyada C) Ispaniyada

D) Fransiyada

17. Ispaniyada nechanchi yilda “inqilobiy yangilash” dasturi – “26 modda” ishlab chiqilgan edi?A) 1934-yil noyabrda B) 1933-yil martda

C) 1935-yil sentabrda D) 1937-yil avgustda

18. Ispaniyada “26-modda” deb nomlangan dastur e'lon qilganbo‘lib, uning mohiyatini aniqlang.

A) Buyuk ispan imperiyasini barpo etish vositasida “yangi tartib” o‘rnatilishiga erishish

B) Hukumatni inqilobiy yo‘l bilan ag‘darib tashlash, ishchilar rahbarligida sotsialistik jamiyat qurish tarafdori edilar

C) o‘rta tabaqalar va qashshoq aholi iqtisodiy tanglikning yengillatish

D) mamlakatda fashistlar diktaturasining o‘rnatilishiga qarshi turishiga qodir kuchlar topiish

19. AQSHda Kongressi “betaraflik to‘g‘risida” qonun qabul qildi. Bu qonunga ko‘ra harbiy qurollar sotilmaydiga davlatlar ro‘yxatiga quyidagi qaysi davlatlar kiritilmagan edi?

A) Angliya va Rossiya B) Germaniya va Italiya

C) Fransiya va Angliya D) Germaniya va Yaponiya

20. Butun Dunyo xalqlarining antifashistik ongini o‘stirishga fashizm insoniyat rivojiga qarshi ekanligini anglab yetishiga sabab bo‘lgan voqyeani aniqlang.A) Ispaniyadagi fuqarolar urushi

B) Italiyadagi fuqarolar urushi

C) SSSRdagi vayronagarchilik

D) fashistlarning hech kimni ayamay o‘ldirishi

21. 1931-yil 9-dekabrdagi Ispaniya konstitutsiyasiga ko‘ra, mamlakatning qaysi hududiga cheklangan avtonomiya huquqi berildi?

A) Kataloniyaga B) Burgosga C) Saragosaga

D) Kadisga

22. I jahon urushidan so‘ng Germaniya sotsial-demokratik partiyasi o‘ng oqimi qanday siyosat yurgizdi?

A) “Spartak” guruhi vakillari sifatida parlamentar respublikani o‘rnatish siyosatiniB) Ebert, Sheydeman, Bernshteyn, Noskelarning tinchlik va parlament o‘rnatish siyosatini

C) K.Kautskiy, Karl Libknext hukumatni inqilobiy yo‘l bilan ag‘darib tashlash siyosatini

D) “Spartak” guruhi yo‘nalishidagi prezident respublikasi o‘rnatish siyosatini

23. 1931-yil 9-dekabrdagi Ispaniya konsitutsiyasiga ko‘ra, ushbu mamlakat qanday nomlandi?A) barcha mehnatkashlar respublikasi

B) barcha kapitalistlar respublikasi

C) xalq demokratik respublikasi

D) barcha ishbilarmon boylar respublikasi

24. Ispaniyada 1936-yilgi fuqarolar urushi davrida qaysi mamlakatlar uning ichki ishlariga aralashmaslik siyosatini olib bordilar?

A) Belgiya, Fransiya, Italiya

B) Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSH

C) SSSR, Germaniya, ItaliyaD) Buyuk Britaniya, Fransiya, AQSH

25. 1920-yildagi Trianon shartnomasiga ko‘ra Vengriya ...

A) hyech qanaqa to‘lovlar to‘lash majburiyatini olmadi

B) o‘z armiyasini tarqatib yuborishga majbur bo‘ldi

C) Katta miqdorda reparatsiya to‘lashi shart edi, Ruminiya (Transilvaniya, Banat), Yugoslaviya (Xorvatiya, Bachka, Banatning g‘arbiy qismi), Chexoslovakiya(Slovakiya va Karpatorti Ukrainasi) hududlarini berdi

D) Chexoslovakiyaning parchalanishida ishtirok etmadi

26. 1920-yil Versal shartnomasiga ko‘ra, Vengriyaning katta qismi qaysi davlatlarga berilgan?

A) Chexoslovakiya, Yugoslaviya, Ruminiya

B) Chexoslovakiya, Yugoslaviya, Rossiya

C) Belgiya, Italiya, Turkiya

D) Germaniya, Fransiya, Angliya

27. Sobiq SSSR va Fransiya o‘rtasida o‘zaro yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi bitim qachon imzolandi?

A) 1936-yil B) 1934-yil C) 1937-yil D) 1935-yil

28. Lokarno bitimi qachon imzolandi?

A) 1926-yil B) 1922-yil C) 1925-yil D) 1921-yil

29. Gitleryugend so‘zining mohiyati nima?

A) Germaniyadagi natsistlar partiyasi ostida faoliyat ko‘rsatgan yoshlar tashkiloti

B) 1930 yil sentyabrda fashizmga qarshi kurash ittifoqi

C) 1932 yil fashistlarga qarshi aksiya harakati

D) Germaniyasidagi davlat maxfiy politsiyasi

30. Qaysi voqeadan keyin dunyoning bir0biriga dushman bo‘lgan ikki qutbga bo‘linish barham topdi?

A) Ikkinchi jahon urushining yakunlanishidan keyin

B) Berlin devorining qulashidan so‘ng

C) Sovet davlatining qulashidan so‘ng

D) BMTning tashkil etilishidan so‘ng

31. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” qachon qabul qilingan?

A) 1948-yil B) 1947-yil C) 1946-yil D) 1949-yil

32. Birinchi jahon urushi qaysi sanada yakunlandi?

A) 1918-yil 9-mayda B) 1918-yil 11-aprelda

C) 1918-yil 16-sentabrda D) 1918-yil 11-noyabrda

33. Birinchi jahon urushidan keyin mag‘lub davlatlar bilan tuzilgan har bir shartnomaning matni qaysi hujjat asosida tayyorlandi?

A) Millatlar Ittifoqi nizomi asosidaB) V.Vilsonning “14 madda” si asosida

C) 1919-yil 18-yanvardagi shartnoma matni asosida

D) “Versal tizimi” asosida

34. “Versal tizimi” tushunchasining mohiyati nima?A) Versalda 5 ta mag‘lub davlat bilan tuzilgan 5 ta shartnoma

B) Versaldagi barcha shartnomalar, Millatlar Ittifoqi va Vashington konferensiyasining umumiy nomi

C) Germaniya bilan Antanta davlatlarining har biri alohida-alohida imzolagan shartnomasi

D) Parij va Vashingtondagi barcha shartnomalarning umumiy nomi

35. “Adolatsizlik bilan vujudga kelgan Germaniya imperiyasi o‘z hayotini baxtsizlikda tugatdi”, ushbu so‘zlar kimga tegishli?

A) Fransiya bosh vaziri J.Klimansoga

B) AQSH prezidenti V.Vilsonga

C) Angliya bosh vaziri D.Lloyd-JorjgaD) Fransiya prezidenti R.Paunkarega

36. Nima sababdan Parij konferensiyasi o‘z ishini 1919-yilning 18-yanvar sanasida boshladi?

A) 18-yanvarda barcha hududlardagi harbiy harakatlar tugaganligi sababli

B) AQSH 18-yanvar sanasini tanlaganligi tufayliC) 1871-yilgi Fransiya-Prussiya o‘rtasidagi Fransiya uchun haqoratli shartnoma shu sanada imzolanganligi uchun

D) Fransiyaning milliy bayrami 18-yanvar sanasi bo‘lganligi tufayli

37. Versal tinchlik shartnomasini imzolagan “katta uchlik” davlatlarini aniqlang.

A) AQSH, Buyuk Britaniya, Italiya

B) Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya

C) Buyuk Britaniya, Rossiya, FransiyaD) AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya

38. Parij tinchlik konferensiyasi jarayonlaridagi xatti-harakatlari uchun qaysi davlat arbobi “yo‘lbars” degan laqab olgan edi?A) Fransiya bosh vaziri J.Klimanso

B) AQSH prezidenti V.Vilson

C) Angliya bosh vaziri D.Lloyd-Jorj

D) Italiya bosh vaziri V.Orlando

39. Parij konferensiyasi faollari bo‘lgan “katta uchlik” davlatlarining qaysi biri I-jahon urushida eng ko‘p zarar ko‘rgan edi?

A) Italiya B) Rossiya C) Fransiya D) Angliya

40. Birinchi jahon urushidan keyin Fransiya iqtisodi uchun qattiq zarba bo‘lgan omilni aniqlang.

A) Buyuk Britaniyaning Fransiyaga qarshi Germaniyani qo‘llab-quvvatlashi

B) AQSHning Fransiya olgan qarzlarini 5 yil ichida to‘lash shartini qo‘yganligi

C) Saar ko‘mir konining 15 yildan keyin Millatlar Ittifoqi ixtiyoriga qaytarilishiD) Sovet davlati podsho Rossiyasining Fransiyadan olgan qarzini to‘lashdan bosh tortishi

41. Versal tinchlik shartnomasiga ko‘ra, Saar viloyati ...A) 15 yil muddatga Millatlar Ittifoqi ixtiyoriga berilda

B) 15 yil mudddatga Fransiya ixtiyoriga berildi

C) 15 yil Reyn viloyati tarkibiga o‘tdi

D) 15 yil davomida Antanta davlatlari ixtiyoriga o‘tdi

42. Versal shartnomasiga ko‘ra Klaypeda ... .

A) Daniyaga berilda B) Chexoslovakiyaga berilda

C) Polshaga berildi D) Litvaga berilda

43. Birinchi jahon urushi natijasida Germaniya 1914-yil 1-avgustga qadar bo‘lgan hududining qancha qismini yo‘qotdi?A) 1/8 B) 1/5 C) 1/3 D) 1/10

44. Birinchi jahon urushidan keyin Germaniyaning 132 mlrd. oltin marka miqdorida to‘laydigan reparatsiyasi qachon, qaysi konferensiyada hal etildi?

A) 1919-1920-yillardagi Parij konferensiyasida

B) 1921-1922-yillardagi Vashington konferensiyasidaC) 1921-yil aprel-may oyida London konferensiyasida

D) 1919-yil yanvarda Versal konferensiyasida

45. Birinchi jahon urushidan keyin Germaniya to‘lashi lozim bo‘lgan reparatsiyaning qaysi davlatga qancha foiz tekkanligi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping.

1) Angliya; 2) Italiya; 3) Belgiya; 4) Yaponiya.

a) 22 %; b) 10%; c) 0,75 %; d) 8 %.

A) 1-a; 2-b; 3-d; 4-c B) 1-b; 2-a; 3-d; 4-c

C) 1-a; 2-c; 3-a; 4-b D) 1-d; 2-b; 3-c; 4-a

46. Birinchi jahon urushidan keyin Germaniya to‘lashi lozim bo‘lgan reparatsiyaning eng ko‘p qismiga qaysi davlat ega bo‘lishi ko‘zda tutilgan?

A) AQSH B) Angliya C) Fransiya D) Italiy

47. Birinchi jahon urushidan keyin Germaniya to‘lashi lozim bo‘lgan reparatsiyaning eng kam qismiga quyidagi qaysi davlat ega bo‘lishi ko‘zda tutilgan edi?

A) Belgiya B) Yugoslaviya C) RuminiyaD) Yaponiya

48. Birinchi jahon urushidan keyin Millatlar Ittifoqini tuzish tashabbusi bilan chiqqan shaxsni toping.

A) Fransiya bosh vaziri J.Klimanso

B) AQSH prezidenti V.Vilson

C) Angliya bosh vaziri D.Lloyd-Jorj

D) Italiya bosh vaziri V.Orlando

49. Birinchi jahon urushidan keyin tuzilgan Millatlar Ittifoqi Kengashining doimiy a’zolari qaysi davlatlar bo‘ldi?A) AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Fransiya, Italiya

B) Buyuk Britaniya, Belgiya, Yaponiya, Fransiya, Xitoy

C) Buyuk Britaniya, Belgiya, Fransiya, Italiya, Ispaniya

D) AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Xitoy

50. Birinchi jahon urushidan keyin tuzilgan Millatlar Ittifoqi tashkilotining oliy organi ... .

A) Ittifoq Kengashi edi B) Assambleya edi

C) Katta uchlik guruhi edi D) Ittifoq Korpusi edi

51. Birinchi jahon urushidan keyin tuzilgan Millatlar Ittifoqi tomonidan “Mandat tizimi” nomli xalqaro norma belgilab qo‘yildi. Uning mohiyati nima?

A) Ittifoqdagi barcha a’zolarning hududiy yaxlitligini hurmat qilish va asrash

B) biror-bir davlat urush harakatlarini boshlaydigan bo‘la, Ittifoq a’zolari uning xatti-harakatini cheklashiC) mustamlaka bo‘lib kelayotgan biror bir hududning bir davlatga boshqaruv huquqining topshirilishi va u davlat mustamlaka hududni mustaqillikka tayyorlashi

D) mustamlaka bo‘lib kelayotgan biror bir hududning oldingi egasiga qoldirgan holda, u hudud bilan barchaning diplomatik aloqasini yo‘lga qo‘yish

52. Birinchi jahon urushi natijasida Turkiya bilan imzolangan Sevr shartnomasiga ko‘ra ... .

1) Turkiya 50 % yerini boy berdi; 2) Turkiya hududi Kichik Osiyo va Istambul bilan cheklandi; 3) Qora dengiz bo‘g‘ozlarining barcha davlatlar savdo va harbiy kemalari uchun ochiq ekanligi belgilandi; 4) Turkiya faqatgina Egey dengizidagi harbiy flotini saqlab qoldi; 5) Turkiya armiyasining soni 50 ming kishidan oshmasligi belgilandi; 6) Turkiyada respublika tuzumi o‘rnatilishi belgilandi.

A) 1, 3, 5 B) 1, 2, 4, 5 C) 3, 5, 6 D) 2, 3, 5

53. Xalqaro munosabatlar tarixida qurollanishni cheklovchi birinchi shartnoma qachon, qayerda imzolangan?

A) 1921-yil mayda London konferensiyasida

B) 1922-yil 6-fevralda Vashingtonda, “Beshlar shartnomasi”da

C) 1921-yil 13-dekabrda Vashingtonda, “To‘rtlar shartnomasi”da

D) 1929-yil Gaaga konferensiyasida

54. Jahon tarixining qaysi davri tarixga “patsifizm erasi” nomi bilan kirdi?

A) XIX asr oxiri – XX asr boshi

B) XX asrning ikkinchi yarmi

C) XIX asrning 80-90-yillari

D) XX asrning 20-yillari

55. Nima sababdan Xitoy Versal shartnomasini imzolamagan edi?

A) chunki Xitoy birinchi jahon urushida ishtirok etmagan edi

B) Xitoy hududidan Antanta davlatlari o‘z qo‘shinlarini olib chiqib ketmaganligi sababli

C) Tinch okeani hududi va Xitoydagi Germaniya mulklari o‘z holida qoldirilganligi tufayli

D) Germaniyaning Xitoydagi mustamlakalari Xitoyga qaytarib berilmay, Yaponiyaga berilganligi sababli

56. Vashington konferensiyasida qaysi davlatlar ishtirok etgan?

1) Angliya; 2) AQSH; 3) Belgiya; 4) Ispaniya; 5) Italiya; 6) Fransiya; 7) Rossiya; 8) Yaponiya; 9) Gollandiya; 10) Xitoy; 11) Germaniya; 12) Shvyetsariya; 13) Portugaliya; 14) Polsha.

A) 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13

B) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14

C) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

D) 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13

57. Daues rajasiga ko‘ra ... .

A) Germaniya dastlab yiliga 3 mlrd. markadan reparatsiya to‘lashi, keyinchalik bu raqam 1 mlrd markaga tushirilishi lozim ediB) Germaniya dastlab yiliga 1 mlrd. markadan reparatsiya to‘lashi, keyinchalik bu raqam 3 mlrd markaga chiqarilishi lozim edi

C) Germaniya dastlab yiliga 5 mlrd. markadan reparatsiya to‘lashi, 1929-yildan bu raqam 2 mlrd markaga tushirilishi lozim edi

D) Germaniya dastlab yiliga 1 mlrd. markadan reparatsiya to‘lashi, 1927-yildan bu raqam 2 mlrd markaga chiqarilishi lozim edi

58. Brean-Kellog pakti nechanchi yil inzolangan?

A) 1931-yil B) 1929-yil C) 1928-yil D) 1927-yil

59. Yung rajasi qachon, qayerda qabul qilindi?

A) 1929-yil London konferensiyasida

B) 1928-yil Vashingtonda

C) 1925-yil Lokarno konferensiyasida

D) 1929-yil Gaaga konferensiyasida

60. Yung rejasiga ko‘ra ... .

A) Germaniya dastlab yiliga 2 mlrd. markadan reparatsiya to‘lashi, keyinchalik bu raqam 1 mlrd markaga tushirilishi lozim edi

B) Germaniya to‘laydigan har yilgi reparatsiya 2 mlrd. marka miqdorida chegaralandi, reparatsiyaning umumiy miqdori kamaytirildi

C) Germaniya dastlab yiliga 3 mlrd. markadan reparatsiya to‘lashi, 1934-yilda reparatsiya to‘lab bo‘linishi lozim edi

D) Germaniya to‘laydigan har yilgi reparatsiya 3 mlrd. marka miqdorida chegaralandi, reparatsiyaning umumiy miqdori kamaytirildi

61. Vashington konferewnsiyasidagi “To‘qqizlar shartnomasi” qaysi davlatga oid edi?

A) Yaponiya B) AQSH va Yaponiya C) Xitoy

D) AQSH va Angliya

62. Yevropada patsifistik ruhni keltirib chiqargan omilni aniqlang.

A) Versal-Vashington tizimi

B) Fashistlarning hokimiyat tepasiga kelishi

C) Rossiya va Germaniyaning Millatlar Ittifoqiga kiritilmasligi

D) Daues va Yung rejalari

63. Qaysi shartnomaga ko‘ra Germaniyaning Xitoydagi mustamlakalari yana Xitoyga qaytarib berildi.

A) 1919-yil sentabrda Sen-Jermen saroyidagi shartnomaB) Vashington konferensiyasidagi “To‘qqizlar shartnomasi”

C) Vashington konferensiyasidagi “Beshlar shartnomasi”

D) 1919-yil 28-iyunda Versal shartnomasi

64. Birinchi jahon urushidan keyin chetga sarmoya joylashtirish bo‘yicha yetakchilik qaysi davlatlar qo‘lida edi?

A) Fransiya va Angliya B) Angliya va Italiya

C) AQSH va Fransiya D) AQSH va Angliya

65. Birinchi jahon urushidan keyin AQShning xalqaro maydondagi maqsadi…

A) Fransiya va Germaniyani bir-biriga gij-gijlash va shu orqali Yevropadagi muvozanatni ishdan chiqarishB) Buyuk Britaniya gegemonligiga chek qo‘yish, Germaniyaning Fransiya tomonidan asoratga solinishiga yo‘l qo‘ymaslik

C) Tinch okeani havzasidan Germaniya va Yaponiyani siqib chiqarish

D) G‘arb davlatlarining qarzdorligini uzoq muddatga surish, Germaniya dengiz flotini cheklash va dengiz hukmronligini Buyuk Britaniya bilan taqsimlab olish

66. Birinchi jahon urushi natijasida Germaniya to‘lashi lozim bo‘lgan reparatsiya qachon to‘ztatib qo‘yildi?A) 1931-yil B) 1933-yil C) 1932-yil D) 1934-yil

67. “Reyn kafolat pakti” nechanchi yil imzolangan?

A) 1927-yil B) 1936-yil C) 1925-yil D) 1929-yil

68. Mustamlakachilikka intilib, “Buyuk Osiyo” imperiyasini yaratishga intilgan davlatni aniqlang.

A) Turkiya B) Rossiya C) Buyuk Britaniya

D) Yaponiya

69. Fransiya tashqi ishlar vaziri A. Brian qaysi davlatga urushdan milliy siyosat quroli sifatida voz kechish haqida shartnoma imzolashni taklif qilgan edi?

A) Germaniyaga B) AQSHga C) Rossiyaga

D) Buyuk Britaniyaga

70. Germaniya va Sovet davlati o‘rtasida barcha da’volardan, qarz va tovonlardan ham voz kechish haqidagi shartnoma qachon va qayerda imzolangan?

A) 1925-yil avgustda Lokarnoda

B) 1921-yil mayda Londonda

C) 1922-yil aprelda Rapalloda

D) 1924-yil uyulda Parijda

71. Lokarno konferensiyasidan norozi bo‘lgan Rossiya o‘z chegaralari xavfsizligi bo‘yicha qaysi davlatlar bilan betaraflik to‘g‘risida shartnoma imzoladi?

A) Fransiya, AQSH, Yaponiya, Xitoy

B) Eron, Turkiya, Germaniya, Yaponiya

C) AQSH, Angliya, Turkiya, Eron

D) Germaniya, Turkiya, Litva, Afg‘oniston

72. “Reyn kafolat pakti”ga ko‘ra, buyuk davlatlar qaysi davlatlarning chegaralari daxlsizligini kafolatladi?

A) Litva, Latviya, Estoniya

B) Belgiya va Gollandiya

C) Chexoslovakiya va Ruminiya

D) Germaniya, Shvetsiya, Polsha

73. Ikkinchi jahon urushi oralig‘ida Germaniya qaysi davlatning qo‘lla-quvvatlashi natijasidfa xavfsizlik tizimi doirasida tenglik huquqini qo‘lga kiritdi.A) AQSH B) Angliya C) Italiya D) Rossiya

74. Lokarno konferensiyasida imzolangan “Reyn kafolat pakti”ga Rossiya nima sababdan keskin norozilik bildirgan?A) Chegaralarning daxlsizligi Sharqiy Yevropa davlatlari uchun joriy etilmaganligi sababli

B) Rossiya chegaralari buzilganligi sababli

C) Rossiya barcha shartnomalardan chiqarilib, yolg‘izlatib qo‘yilganligi tufayli

D) Polshaning buyuk davlatlar tomonidan taqsimlanishida Rossiya manfaatlari inobatga olinmaganligi sababli

75. Ikkinchi jahon urushi arafasida Italiya nechanchi yil Efiopiyani o‘z mustamlakasiga aylantirdi?

A) 1936-yil B) 1935-yil C) 1938-yil D) 1939-yil

76. Birinchi jahon urushidan keyin yangi jahon urushining birinchi o‘chog‘i qachon vujudga keldi?

A) Germaniyaning 1939-yil Chexoslovakiyani bosib olishi bilan

B) Yaponiyaning 1931-yil Xitoyga hujum qilib, Manjuriyani bosib olishi bilan

C) Italiyaning 1936-yil Efiopiyani bosib olishi bilan

D) Germaniyaning 1939-yil Litvani bosib olishi bilan

77. 1934-yil Fransiya va Sovet davlatining jamoaviy xavfsizlik to‘g‘risidagi shartnoma loyihasini qaysi davlat qabul qilmadi?A) Buyuk Britaniya B) AQSH C) Germaniya

D) Yaponiya

78. Germaniya qo‘shinlari Litvaga qarashli bo‘lgan Klaypedani nechanchi yil egallagan?

A) 1939-yil 11-aprelda B) 1938-yil 13-martda

C) 1937-yil 27-noyabrda D) 1939-yil 22-martda

79. 1932-yil Fransiya qaysi davlat bilan hujum qilmaslik to‘g‘risida shartnoma imzoladi?A) Rossiya B) Germaniya C) Yaponiya D) Angliya

80. Birinchi jahon urushidan keyin yangi jahon urushining ikkinchi o‘chog‘i qachon vujudga keldi?

A) Yaponiyaning 1931-yilda Xitoyga hujum qilishi bilan

B) 1936-yil Germaniyaning demilitarizatsiyalashti-rilgan zonani egallashi va qurollanish poygasini avj oldirishi bilan

C) Italiyaning 1935-yil Efiopiyaga qarshi harbiy harakati bilan

D) 1939-yil Germaniyaning Klaypedani egallashi bilan

81. Germaniya tomonidan Saar viloyati qo‘shib olingan sanani aniqlang?

Dostları ilə paylaş:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   60


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə