Akbar ZamonovYüklə 4,8 Mb.
səhifə5/60
tarix11.03.2018
ölçüsü4,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

A) o‘z yerlarini yunonlardan tortib olish uchun

B) yangi koloniyalarga ega bo‘lish uchun

C) boylik orttirish uchun

D) Sharq mamlakatlari bilan erkin savdo-sotiq qilish uchun

8. Apinnin yarim oroliga ko‘chib kelgan etrusklarning asosiy mashg‘uloti nima bo‘lgan?

A) chorvachilik B) ovchilik C) dehqonchilik

D) hunarmandchilik

9. Qachon etrusklar yunon koloniyalari bilan kurash boshladilar.

A) mil.avv. IX asr B) mil.avv. VIII asr

C) mil.avv. IV asr D) mil.avv. VII asr

10. Apennin yarimorolining eng yirik oqar suv manbai qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A) Tibr B) Sena C) Po D) Rubikon

11. Qadimgi Rimda “Xalq majlisi” qanday vakolatlarga ega bo‘lgan?

1) turli soliqlar va bojlarni joriy qilgan; 2) urush e’lon qilgan, sulh tuzgan; 3) davlat xazinasi xohlagancha tasarruf qilgan; 4) qonunlarni qabul qilgan va bekor qilgan; 5) zarur hollarda konsul nomidan farmon chiqargan; 6) urush paytida armiyani boshqargan; 7) barcha muhim mansabdor shaxslarni tayinlagan.

A) 2, 4, 7 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 3, 5 D) 2, 3, 5, 6

12. Qadimgi Rimda liktorlar bu – …

A) Konsulni qo‘riqlovchi 12 kishilik faxriy qorovul

B) otliq qo‘shinning boshlig‘i

C) 80 kishidan iborat bo‘lgan jangchilar guruhi

D) 25 yil askar bo‘lgan nafaqadagi faxriy kishilar

13. Qadimgi Rimda nima sababdan oddiy kishilar konsul bo‘la olmasdi?

1) nomzodini saylovga qo‘yish uchun katta miqdorda pul sarf qilinishi kerak edi; 2) davlatga xizmat qilish evaziga haq to‘lanmasligi sababli; 3) hukumat ishlarida faqat boy zodagonlar ishtirok etganliklari sababli; 4) konsul faqatgina harbiylardan saylanganliklari sababli

A) 1, 3 B) 1, 2 C) 2, 4 D) 3, 4

14. Quyidagilardan qaysilari Qadimgi Rimdagi konsullar faoliyatiga tegishli?

1) jinoyatchilarni sud qilgan; 2) “veto” huquqidan foydalangan; 3) ikkita konsul muhim masalalarda maslahatlashgan; 4) plebeylar manfaatini himoya qilgan; 5) yil davomida Rim respublikasini boshqargan; 6) urush paytlarida qo‘shinga qo‘mondonlik qilgan; 7) xalq qo‘zg‘olonlarini bostirishga rahbarlik qilgan; 8) har yili Xalq majlisiga hisobot berib turgan.

A) 1, 3, 5, 6, 8 B) 2, 3, 7 C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 5, 6, 7, 8

15. Qadimgi Rimda Xalq tribunining vakolatlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

1) xalq qo‘zg‘olonlarini bostirishga rahbarlik qilgan; 2) qashshoq rimliklar manfaatini himoya qilgan; 3) harbiy davrlarda qo‘shinlarga qo‘mondonlik qilgan; 4) “veto” huquqidan foydalana olgan; 5) jinoyatchilarni sud qilgan; 6) har yili Senatga hisobot berib turgan.

A) 2, 3, 5 B) 1, 2, 4 C) 3, 5, 6 D) 2, 4

16. Qadimgi Rimda Senat tomonidan o‘nta mis plastinada chekib yozilgan qonunlar kimlarning talabiga binoan qilingan edi?

A) patrisiylar B) plebeylar C) ruhoniylar

D) harbiylar

17. Qadimgi Rimda o‘nta mis plastinada chekib yozilgan qonunlar nima sababdan patritsiylarni qoniqtirmagan?

A) chunki qonun yangi ko‘chib kelganlar manfaatiga xizmat qilar edi

B) chunki u kambag‘al aholi manfaatlarini himoya qilar edi

C) chunki u patrisiylarni davlat ishlaridan chetlashtirar edi

D) chunki qonun zodagonlar mulki hisobiga kambag‘allarni boyishini ta’minlar edi

18. Qaysi davrga kelib Rimning barcha fuqarolari mavqeyidan qat’i nazar qonun oldida teng bo‘lib qoldi?

A) mil.avv. IV asrning o‘rtalari

B) mil.avv. V asrning oxiri

C) mil.avv. IV asrning boshlari

D) mil.avv. VI asrning o‘rtalaridan

19. Qadimgi Rimga tegishli bo‘lgani atamalarni aniqlang.

1) mino; 2) triumf; 3) goplit; 4) titan; 5) liktor; 6) sirena; 7) satira; 8) akveduk; 9) veto; 10) nimfa

A) 2, 4, 5, 7, 8, 9 B) 1, 5, 8 C) 2, 5, 8, 9

D) 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

20. Qadimgi Rimda 10 ta mis plastinaga chekib yozilgan qonunlar majmuasi qaysi qonunlarga asoslanib ishlab chiqilgan edi?

A) Xammurapi qonunlariga B) Solon qonunlari

C) Drakont qonunlari D) “Avesto”asosida

21. Qadimgi Rimda nima sababdan patritsiyar 12 jadvaldan tashkil topgan yangi qonunlarni qabul qilishga majbur bo‘ladilar?

A) butun Italiyada qo‘zg‘olonlar boshlanib ketishidan cho‘chiganliklari sababli

B) plebeylardan iborat bo‘lgan shahar aholisi barcha davlat xizmatlaridan voz kechib, patrisiylar qo‘lida ishlashdan bosh tortganligi

C) patritsiylarga qarshi plebeylarning qo‘shni mamlakatlar bilan aloqa o‘rnata boshlaganliklari

D) plebeylardan iborat bo‘lgan Rim qo‘shinlari isyon ko‘tarib, o‘z qonunlari bo‘lgan yangi shahar barpo etish da’vosi bilan chiqqanligi

22. Selgimagan suvoqqa ishlangan rasmlar nima deb atalgan?

A) freska B) mozaika C) villa D) ikona

23. Selgimagan suvoqqa shisha yoki tosh parchalari yopishtirilib ishlangan rasm nima deb ataladi?

A) freska B) mozaika C) geraldika D) ikona

24. Qadimgi rimliklarning shohona koshonalari – uy-joylari qanday nomlangan?

A) pomeste B) akveduk C) freskalar D) villalar

25. Qadimgi Rim forumidan nimalar o‘rin olgan edi?

A) senat binosi, altar va ibodatxona

B) konsullarning uylari, bozor maydoni, kolizey teatri

C) bozor maydoni, yig‘ilish joyi va ibodatxona

D) senat binosi, senatorlar uylari, ibodatxonalar

26. Qadimgi Rimda qanday qilib odamlarning jamiyatdagi mavqeyini bilib olish mimkin edi?

A) kiyib yuradigan libosiga qarab

B) uyining qurilishiga qarab

C) uyining joylashgan o‘rni orqali

D) yosh xususiyatlari orqali

27. Qadimgi Rimda altar bu – …

A) 14 yoshga qadar kiyib yuriladigan o‘g‘il bolalar kiyimi

B) xudolarga qurbonlik qilinadigan ko‘tarma joy

C) rimliklar nazdida xudolarning asosiy yeguligi

D) fol ochuvchi ruhoniylar

28. Qadimgi Rimda ko‘zlari bog‘langan ayol ko‘rinishida tasvirlangan ilohani aniqlang?

A) Venera B) Diana C) Vesta D) Yustitsiya

29. Qadimgi Rimda “pontifiklar” kimlar edi?

A) diniy marosimlarning o‘tkazilishi ustidan nazorat qilib boradigan ruhoniylar

B) kichik kohinlar

C) fol ochuvchi kohinlar

D) qurbonlikni amalga oshiruvchi kohinlar

30. Qadimgi Rimda Yupiter qanday xudo hisoblangan?

A) adolat va odil sudlov xudosi

B) osmon, momaqaldiroq va yashin xudosi

C) taqdir xudosi

D) urush va tinchlik xudosi

31. Qadimgi rimliklar xudosi Yustitsiyaning o‘ng qo‘lidagi qilich nimaning timsoli hisoblangan?

A) jazo timsoli B) g‘alaba timsoli

C) urush timsoli D) adolat timsoli

32. Qadimgi rimliklarda qaysi ilohaning qo‘lida aybdorlik va aybsizlikni taqqoslab beradigan tarozi bo‘lgan?

A) Venera B) Yustitsiya C) Diana D) Fortuna

33. Qadimgi rimliklarning barcha muhim ishlari qanday tadbirlar bilan boshlangan?

A) xudolarga in’omlar qilishdan

B) kohinlar bilan maslahatlashishdan

C) qurbonliklar baxshida qilishdan

D) fol ochtirishdan

34. Quyidagi xudolarining qaysilari qadimgi rimliklarga tegishli?

l) Eros; 2) Venera, 3) Geya; 4) Femida; 5) Yustitsiya; 6) Gratsiya; 7) Nika; 8) Fortuna; 9) Germes; 10) Vulkan; 11) Uran; 12) Baxus.

A) 1, 2, 4, 5, 6, 7 B) 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11

C) 2, 3, 5, 7, 9, 12 D) 2, 5, 8, 10, 12

35. Rim respublikasi Senati necha kishidan iborat bo‘lgan?

A) 300 kishi B) 120 kishi C) 200 kishi

D) 100 kishi

36. Qadimgi Rimda harbiy qo‘shinlar imperiya hududi bo‘ylab tezroq harakatlanishi uchun qanday tadbir amalga oshirilgan?

A) mamlakatda tekis yo‘llar bunyod etilgan

B) barcha askarlar otlar bilan ta’minlangan

C) yo‘llar daraxtlardan tozalandan

D) yo‘l bo‘ylarida bir-biriga yaqin bo‘lgan hovuzlar qurilgan

37. Rim imperiyasida tosh qal’alar qayerlarda bunyod etilar edi?

A) yangi barbo qilingan shaharlarda

B) qishloq va shahar atroflarida

C) imperiya chegaralarida

D) Rim shahrining markazida

38. Qadimgi rimliklar qo‘lga kiritilgan g‘alaba uchun minnatdorlik tariqasida qayerda xudolarga qurbonlik bag‘ishlaganlar?

A) Vezuviy tog‘larida B) Rim senati oldida

C) Pompey shahrida D) Kapitoliy tepaligida

39. Rim respublikasida armiyadagi xizmat muddati necha yosh qilib belgilangan?

A) 17-46 yosh B) 16-45 yosh C) 19-50 yosh

D) 20-45 yosh

40. Rim respublikasida xizmat muddati … yil bo‘lgan.

A) 20 B) 25 C) 30 D) 23

41. Qadimgi yunonlarning Gipnos xudosiga rimliklarning qaysi xudosi to‘g‘ri kelgan.

A) Neptun B) Mars C) Morfey D) Baxus

42. Buyuk pontifik rahbarlik qiladigan pontifiklar hay’atiga qancha ruhoniylar kirgan.

A) 15-25 B) 10-15 C) 5-15 D) 10-15

43. Qadimgi rimliklar olov va temirchilar xudosi deb ...ni hisoblashgan.

A) Yupiter B) Vulkan C) Gefest D) Vesta

44. Rim foydasiga Sitsiliyadagi yo‘qotishlar uchun o‘zlarini taqdirlash va qanoatlantirish uchun Karfagen quldorlari ...

A) O‘rtaer dengizidagi Korsika va Sardiniya orollarini bosib oldilar

B) Janubiy Italiya shaharlarini talon-taroj qildilar

C) Ispaniyaning katta qismini bosib oldilar

D) O‘rtayer dengiziga Rim savdo kemalarini talay boshladilar

45. Rim-Karfagen o‘rtasidagi Kann jangi nechanchi yilda bo‘lib o‘tgan?

A) mil.avv. 183- yil B) mil.avv. 147- yil

C) mil.avv. 237- yil D) mil.avv. 216- yil

46. Quyidagi qaysi tarixiy voqealar orasida 70 yil farq bor?

A) Kanna yonidagi jang va Karfagenning butunlay vayron bo‘lishi

B) Etrusklarning Rimga ko‘chib kelishi va Rim davlatining paydo bo‘lishi

C) Rim shahriga asos solinishi va Rimda respublika tizimining o‘rnatilishi

D) Spartak qo‘zg‘olonining boshlanishi va Oktavian Avgustning vafot etishi

47. Puni urushlari arafasida harbiy jihatdan Karfagen Rimga qaraganda qanday ustunlikka ega edi?

A) armiyada yollanma askarlarning xizmat qilishi juhatidan

B) qo‘shin tarkibida piyodalarning bo‘lmaganligi jihatidan

C) katta va kuchli flotga ega bo‘lganligi bois

D) qo‘shindagi askarlarning o‘lja hisobiga jang qilishlari jihatidan

48. Nima sababdan Rim va Karfagen o‘rtasidagi urushlar tarixda “Puni urushlari” nomini oldi?

A) yunonlar Karfagenni Puna deb ataganligi bois

B) rimliklar Karfagenni Puna deb atashgani uchun

C) rimliklar O‘rtayer dengizini Puni deb atashganligi sababli

D) urushlar boshlanishiga Sitsiliyadagi Puna shahriga davogarlik bo‘lganligi bois

49. Karfagen qo‘shinlarining Rim qo‘shinlariga nisbatan zaif tomoni nimada edi?

A) yollanma askarlarning xizmat qilishi

B) otliqlarning bo‘lmaganligi

C) sarkardalarning alohida-alohida harakat qilishi

D) qo‘shinning aksariyati dehqonlardan tashkil topganligi

50. Karfagen va Rim o‘rtasidagi birinchi Puni urushi qanday natija bilan turgan edi?

A) Karfagen Rimning janubini bosib oladi va Rimga o‘lpon yukladi

B) Karfagen Rimga qarashli bo‘lgan Ispaniyani bosib oldi

C) rimliklar Karfagenning shimoliy shaharlarini bosib olib, ularni o‘lpon to‘lashga majbur qildi

D) rimliklar Sitsiliyani bosib oldilar va karfagenliklarni o‘lpon to‘lashga majbur qildilar

51. Rim davlati qaysi hududlarni bosib olganidan keyin O‘rtayer dengizi mintaqasida eng kuchli davlatga aylandi?

A) Sitsiliya va Krit B) Sardiniya va Korsika

C) Malta va Korsika D) Sitsiliya va Neapol

52. Rim o‘z provinsiyalarida o‘zaro nizolarni avj oldirish uchun qanday siyosatni qo‘llar edi?

A) o‘zaro ikchi nizo chiqarish uchun quldorlar sonining oshishini ta’minlar edi

B) bir-biriga hasad uyg‘otish maqsadida ayrim shaharlarga imtiyozlar berishar edi

C) bir-biriga hasad uyg‘otish maqsadida ayrim shaharlarning soliq majburiyatidan voz kechishar edi

D) qullarning qo‘zg‘olonlariga erishish maqsadida qul savdosining rivojlanishini ta’minlar edi

53. Puni urushi davrida rimliklarning karfagenliklarga qarshi ikki tomondan zarba berish rejasini qaysi sarkarda barbod qilgan edi?

A) Gannibal B) Pirr C) Ssipion D) Gastrubal

54. Qadimgi Rimda mil. avv. I asrda qullar qo‘zg‘olonlari quldorlarni qattiq qo‘rquvga solib qo‘yadi. Shu bois mamlakatda qanday hokimiyat zarur bo‘lib qoldi?

A) respublika B) aristokratlar hokimiyati

C) harbiy diktatura D) demokratiya

55. Rimdagi gladiatorlar jangi o‘tkaziladigan eng katta amfiteatr – Kolizeyga qancha tomoshabin joylashgan?

A) 17 ming B) 50 ming C) 35 ming D) 70 ming

56. Spartak qo‘zg‘olonining boshlanishidan 30 yil o‘tgach …

A) Senatdagi majlis vaqtida fitnachilar Yuliy Sezarni o‘ldirishdi

B) Krass Parfiya hukmdori Orod bilan bo‘lgan jangda halok bo‘ldi

C) Rimda “Uchlar ittifoqi” – Sezar, Pompey va Krass o‘rtasida ittifoq tuzildi

D) Yuliy Sezar Rim taxtini egalladi

57. Qadimgi Rim tarixiga oid voqealar qaysi javobda xronologik jihatdan ketma-ket berilgan?

A) Spartak qo‘zg‘olonining boshlanishi, Yuliy Sezar o‘limi, Karfagenning rimliklar tomonidan yondirilishi

B) Oktavianning Avgust laqabini olishi, Antoniyning o‘limi, Krass va Parfiya shohi Orod o‘rtasidagi jang.

C) Rim davlatining tashkil topishi, Rimda respublika tizimining o‘rnatilishi, Rimda harbiy hokimiyatning kuchayishi

D) Puni urushlarining boshlanishi, Rimda 12 jadval qonunining qabul qilinishi, Spartak qo‘zg‘olonining bostirilishi

58. Qadimgi Rimda Sezarning hokimiyat tepasiga kelishi arafasida kambag‘allarning ham uni qo‘llab-quyvatlashiga sabab nima edi?

A) agar Sezar Senat majlisida qatnashsa, bizga yer ajratib beradi, qarzlarimizni bekor qiladi deb umid qilgan edi

B) o‘zaro urushlardan charchagan aholi Sezar mamlakatda tinchlikni ta’minlaydi deb umid qilar edi

C) agar Sezar Senatda konsul bo‘lib olsa, kambag‘allarni ham davlat ishlariga tortadi deb umid qilishgan

D) Sezar kambag‘al dehqonlarga yangidan yer bo‘lib berishni va’da qilgan edi

59. Rim imperatori Sezarga qarshi fitna uyushtirgan senatorlarning maqsadi nima edi?

A) Pompey hokimiyatini qayta tiklash

B) Senatning avvalgi mavqeyini qayta tiklash

C) Xalq majlisi va Xalq tribunining oldingi mavqeyini qayta tiklash

D) Mark Antoniyga hokimiyatni olib berish

60. Rim imperatori Yuliy Sezar davrida sodir bo‘lgan voqealari aniqlang.

1) konsul lavozimi qayta tiklandi; 2) Rim imperiyasiga asos solindi; 3) mamlakatda Respublika tuzumi o‘rnatildi; 4) hech qanday saylovlarsiz mansabdor shaxslar tayinlandi; 5) imperator Senat va Xalq majlisiga hisobot bermay qo‘ydi; 6) Parfiyaga qarshi urushlarda muvaffaqiyatlarga erishildi; 7) Misr va Mesopotamiya hududlari bosib olindi; 8) imperatorning xohish-irodasi Rim uchun qonun kuchiga aylandi.

A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 7 C) 4, 5, 8 D) 2, 4, 5, 6

61. Mil.avv. 216-yilgi Kann yaqinidagi jangda qancha rimlik legioner halok bo‘ldi?

A) 50 ming B) 35 ming C) 70 ming D) 60 ming

62. Qadimgi Rimni larzaga solgan qo‘zg‘olon boshlig‘i Spartak asli qayerlik bo‘lgan?

A) kapuyalik B) fessaliyalik C) sitsiliyalik

D) frakiyalik

63. Prokonsul Rimda qanday lavozim edi?

A) Konsullikka o‘z nomzodini qo‘ygan shaxslarni qayd etuvchi va uni o‘rganuvchi lavozim.

B) Konsul yordamchisi

C) bosib olingan provinsiyalarga tayinlangan noiblar

D) Senat majlislarini yozib boruvchi

64. Oktavian Senatdan imperator unvoni va Avgust laqabini olganidan 20 yil oldin bo‘lgan voqeani aniqlang?

A) Krass Parfiya ustiga harbiy yurish boshladi

B) Antoniy Parfiya ustiga muvaffaqiyatsiz yurish qildi

C) Yuliy Sezar Senat majlisida o‘ldirildi

D) Yuliy Sezar yakka hokimlik uchun oshkora kurash boshladi

65. Yuliy Sezar o‘ldirilgach respublika tarafdorlari mag‘lubiyatga uchradi. Respublikani qayta tiklashga uringan Brut va uning tarafdorlari qayerga qochishga majbur bo‘lishgan?

A) Kichik Osiyoga B) Galliyaga C) Misrga

D) Yunonistonga

66. Mark Antoniy nima sababdan respublikaning dushmani deb e’lon qilingan?

A) Sharqiy hududlarni Misr malikasiga hikoh sovg‘asi sifatida tortiq qilganligi uchun

B) Oktavian hokimiyatiga qarshi chiqqanligi uchun

C) Misr malikasi Kleopatraga uylanganligi uchun

D) Sezarning o‘limida ishtirok etganligi uchun

67. Qaysi voqeadan keyin Qadimgi Rim imperiyasida Oktavian davlatning G‘arbiy qismini, Antoniy esa Sharqiy qismini boshqarishni o‘z qo‘liga oldi?

A) Oktavian va Mark Antoniy ittifoq tuzib, respublikachilarni tor-mor etganidan keyin

B) Yunoniston qirg‘oqlarida Mark Antoniy va Oktavian o‘rtasida jang bo‘lganidan keyin

C) Mark Antoniy Misr malikasi Kleopatraga uylanganidan keyin

D) Mark Antoniy Sharqiy hududlarni Misr malikasiga hikoh sovg‘asi sifatida tortiq qilganidan keyin

68. Trayanning Dunay daryosi bo‘yidagi daklar bilan olib borgan urushi qaysi yodgorlikda saqlangan?

A) Trayan kolonnasida

B) Pompey shahri ibodatxona devorida

C) Kolizey devorlarida D) Alp tog‘idagi qoyatoshga

69. Mark Antoniyning qaysi xatti-harakati Oktavianning noroziligiga va ular o‘rtasida jang bo‘lishiga sabab bo‘ldi?

A) Antoniyning nikoh sovg‘asi tariqasida Kleopatraga Rimning g‘arbiy provinsiyalarini berishi

B) Antoniyning nikoh sovg‘asi tariqasida Kleopatraga Rimning sharqiy provinsiyalarini berishi

C) Mark Antoniyning Misr qo‘shinlari bilan ittifoq tuzib, Rimga qarshi yurishi

D) Sezarning o‘limida ishtirok etganligi uchun

70. Imperator Oktavian Avgust davrida armiyaning umumiy soni qanchaga yetdi?

A) 500 ming B) 200 ming C) 150 ming

D) 300 ming

71. Yunoniston qirg‘oqlarida Antoniy va Oktavian flotlari o‘rtasida jangda mag‘lub bo‘lgan Kleopatra va Antoniy qaysi shaharga qochib ketadilar?

A) Qohira B) Aleksandriyaga C) Quddusga

D) Iyrusalimga

72. Yuliy Sezarning o‘limidan 13 yil o‘tgach, Rim tarixida sodir bo‘lgan voqeani aniqlang.

A) Oktavianning butun Rim imperiyasining yakkahokim hukmdori bo‘ldi

B) Yunoniston qirg‘oqlarida Antoniy va Oktavian flotlari o‘rtasida jang bo‘ldi

C) Misr Rim imperiyasi provinsiyasiga aylanishi

D) Rimliklar O‘rtayer dengizining sharqiy sohilidagi mamlakatlarda va Kichik Osiyoda o‘z mavqeyini qayta tiklab oldi

73. Qadimgi Rimda kimning hukmronligi davrida yolg‘onchi chaqimchilikka asoslanib qatl etish bekor qilindi?

A) Antoniy B) Trayan C) Oktavian Avgust

D) Yuliy Sezar

74. Qaysi voqeadan so‘ng Oktavian butun Rim imperiyasining yakka hukmdoriga aylandi?

A) Brut boshchiligidagi respublikachilarning mamlakatdan qochishlari natijasida

B) Senatdan imperator unvoni va Avgust laqabini olishi natijasida

C) Antoniyning Yunoniston qirg‘oqlarida bo‘lgan jangda yengilishi natijasida

D) O‘rtayer dengizining sohillaridagi o‘z mavqeyini tiklab olishi natijasida

75. Yuliy Sezarning Pompey ustidan g‘alabaga erishishiga nimalar sabab bo‘lgan edi?

A) Sezar armiyasida yollanma askarlarning xizmat qilishi, Pompey qo‘shinlarining esa Rim dehqonlaridan tuzilganligi

B) Sezar qo‘shini tarkibida piyodalarning bo‘lmaganligi, barcha qism otliqlardan iborat bo‘lganligi

C) Sezarning katta va kuchli flotga ega bo‘lganligi, Pompeyning senatorlar bilan yagona ittifoqqa kela olmaganligi

D) Rim aholisining Sezarni qo‘llab-quvvatlashi, Pompey qo‘shinlarining asosiy qismi Ispaniya bo‘lganligi

76. Rim imperatori Oktavian davrida yuz bergan voqealarni aniqlang? 1) Misr Rim provinsiyasiga aylandi; 2) Rim imperiyasiga asos solindi; 3) armiyasining umumiy soni 500 mingga yetdi; 4) mamlakatda respublika tizimi o‘rnatildi; 5) senatorlar soni qisqartirildi; 6) konsul lavozimi qayta tiklandi; 7) Mesopotamiya Rimga bo‘ysundirildi; 8) armiyadagi jangchilar xizmati 20 yil etib belgilandi; 9) Kichik Osiyoning g‘arbiy qismi bo‘ysundirildi; 10) keng ko‘lamli qurilish ishlari olib borildi.

A) 1, 2, 5, 8, 10 B) 2, 3, 7, 8, 9 C) 1, 2, 5, 6, 7

D) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

77. Qachondan boshlab Qadimgi Rimda imperatorni armiya saylaydigan bo‘ldi?

A) mil.avv. I asr B) milodiy III asr

C) milodiy II asr D) milodiy I asr

78. Rim hukmdorlarining ramzi nima hisoblangan?

A) uchqur ot B) lochin C) burgut D) bo‘ri

79. Rim imperatori Trayan davrida sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang.

1) mamlakat miqyosida keng ko‘lamli qurilish ishlari olib borildi; 2) imperator Senatga hisobot bermaydigan bo‘ldi; 3) Ossuriya va Mesopotamiya hududlari bosib olindi; 4) Parfiya bilan bo‘lgan urushda muvaffaqiyatga erishildi; 5) armiyadagi qo‘shinlar soni qisqartirildi; 6) Kichik Osiyoning g‘arbiy qismi bo‘ysundirildi; 7) daklar bilan urushlar olib borildi; 8) yolg‘onchi chaqimchilikka asoslanib qatl etish bekor qilindi

A) 1, 5, 7 B) 2, 3, 6 C) 1, 3, 5, 7 D) 3, 4, 7, 8

80. Qaysi imperator davridan boshlab rimliklar bosqinchilik urushlarini olib bormadilar?

A) Sezar B) Trayan C) Krass D) Oktavian

81. Yuliy Sezar dinorida qaysi hayvonning tasviri keltirilgan?

A) fil B) ot C) bo‘ri D) arslon

82. Yuliy Sezar tomonidan zarb qilingan dinor nechanchi yillarga oid?

A) mil.avv. 45-44-yillar B) mil.avv. 55-52-yillar

C) mil.avv. 49-48-yillar C) mil.avv. 47-46-yillar

83 Milodiy 476-yilda sodir bo‘lgan voqealarni aniqlang.

1) G‘arbiy Rim imperiyasi quladi; 2) Rim imperatori Romul hukmronligi tugadi; 3) Qadimgi dunyo tarixi tugadi; 4) Rim imperiyasi ikkiga ajralib ketdi; 5) Rimga germanlarning gestgot qabilalari hujum qildi; 6) xunnlar Italiyaga bostirib kirdi; 7) Rim imperiyasiga xunn qabilalari bostirib kirdi; 8) poytaxt Konstantinopol shahriga ko‘chirildi.

A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 5, 7 C) 2, 3, 5, 6 D) 2, 4, 6

84. Milodiy 330-yilda Rimda ...

A) Imperiya poytaxti Bosfor bo‘g‘ozidagi shaharga ko‘chirildi

B) Xristian dini davlatning boshqa dinlari bilan tenglashtirildi

C) Shahar markazida kambag‘allar uchun “term” – hammomlar qurish boshlandi

D) Barcha shaharlarda o‘rta maktablar tashkil qilindi

85. Milodiy V asrda Rim imperiyasiga hujum qilgan qabilalar nomini to‘g‘ri ko‘rsating.

1) frigiy; 2) axey; 3) vandal; 4) fin; 5) xunn; 6) aramey; 7) doriy; 8) kassiy

A) 2, 3, 4 B) 3, 4, 5, 8 C) 3,6 D) 3, 5

86. 410-yilda G‘arbiy Rim imperiyasini bosib olgan gotlarning boshlig‘i kim edi?

A) Alarix B) Attila C) Siagriy D) Egidey

87. Germanlarning Rim imperiyasiga hujumlari necha yil davom etgan ?

A) 100 yildan ko‘proq B) 50 yildan ko‘proq

C) 150 yildan ko‘proq D) 100 yilga yaqin

88. Qaysi imperator vafotidan so‘ng Rim imperiyasi G‘arbiy va Sharqiy qismlarga taqsimlandi?

A) Konstantin B) Feodesiy C) Oktavian

D) Trayan

89. Quyidagilardan qadimgi Rim tarixchilari berilgan qatorni toping.

1) Plutarx; 2) Aristobul; 3) Kaligula; 4) Kvint Kursiy Ruf; 5) Pompey Trog; 6) Polien; 7) Tit Liviy; 8) Strabon; 9) Arrian; 10) Ksenofont; 11) Tatsit; 12) Ktisey.

A) 1, 4, 5, 7, 11 B) 1, 3, 4, 5, 6

C) 3, 4, 7, 10, 11 D) 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12

90. Kimlar Iso payg‘ambarni mavjud diniy haqiqatlarlarni buzib talqin etishda ayblab, uni o‘lim jazosiga mahkum etgan?

A) yahudiy ruhoniylari

B) Pim imperiyasi amaldorlari

C) o‘zining shogirdlari

D) Quddus cherkovining monaxlari

91. Qadimgi Rimda siyosiy arbob bo‘lishni istagan har bir kishi qaysi sohani egallashi kerak edi?

A) grammatika B) falsafa C) ritorika D) tarix

92. Qadimgi Rimda qaysi tilni o‘rganishga alohida e’tibor berilgan?

A) yunon B) lotin C) sanskrit D) qadimgi Misr

93. Rim me’morchiligi yunon me’morchiligidan nimasi bilan farq qilgan?

A) imoratlar balandligi va ulkanlagi bilan

B) rim imoratlarida ustunlar kam qo‘llanilgan

C) rim imoratlari odatda haykallar bilan bezatilgan
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə