Akbar Zamonov


A) 10 mln B) 9 mln C) 12 mln D) 8,5 mln 4. Yaponiya qachon AQSH tomonidan okkupatsiya qilindi? A) 1945-yil 2-sentabr B) 1945-yil 16-sentabrYüklə 4,8 Mb.
səhifə57/60
tarix11.03.2018
ölçüsü4,8 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60

A) 10 mln B) 9 mln C) 12 mln D) 8,5 mln

4. Yaponiya qachon AQSH tomonidan okkupatsiya qilindi?

A) 1945-yil 2-sentabr B) 1945-yil 16-sentabr

C) 1944-yil dekabr D) 1947-yil 1-oktabr

5. Tokio shahrida tuzilgan Ittifoq Kengashining vazifasi nima bo‘lgan?

A) mamlakat iqtisodiyotini bir xilda borishini nazorat qilib turgan

B) mamlakat tashqi siyosatini nazorat qilib turgan

C) mamlakatda demakratik tartib o‘rnatilishi va qurolsizlantirishni nazorat qilib tugan

D) ittifoqchi davlatlar bilan bo‘ladigan aloqalarni amalga oshirgan

6. Urushdan keyin Yaponiyada amerikaliklar kimni bosh vazir qilib qo‘ydilar?

A) Tanaka B) J. Koidzumi C) Iosuda

D) Fukuda

7. Tokio shahrida tuzilgan Ittifoq Kengashi qaysi davlatlar tomonidan tuzilgan?

1) AQSH; 2) Fransiya; 3) SSSR; 4) Buyuk Britaniya; 5) Turkiya; 6) Hindiston; 7) Xitoy;

A) 1, 3, 5, 7 B) 2, 4, 6, 7 C) 1, 2, 3, 4D) 1, 3, 4, 7

8. 1944-yildan qurol-yarog’ vaziri bo‘lib ishlagan va “komersiya xabarini” yetkazishda ayblanib,

1945-yildan qamoqqa olingan Yaponiya bosh vazirini toping.

A) Tanaka B) J. Koidzumi C) Iosuda

D) Fukuda

9. Yapon xalqi va mamlakat kelajagi uchun katta ijobiy ta’sir qilgan omil…

A) urushda Yaponiyaning mag’lubiyatga uchrashi

B) SSSR bilan tuzilgan shartnomalar

C) AQSHning Yaponiyani okkupatsiya qilinishi

D) A va C

10. 1945-yilda amerikaliklar tomonidan bosh vazir qilib qo‘yilgan Iosuda mamlakatni nechanchi yilgacha boshqardi?

A) 1955-yil sentabrgacha

C) 1948-yil sentabrgachaB) 1954-yil dekabrgacha

D) 1947-yil 1-oktabrgacha

11. Urushdan keyin Yaponiyada qanday siyosiy partiyalar tuzildi?

A) taraqqiyparvar, liberal va sotsialistik

B) komunistik va sotsialistik

C) diniy, xalqparvar va sotsialistik

D) urushdan keyin AQSH okkupatsiyasi ta’sirida siyosiy partiyalar tuzilishiga yo‘l qo‘yilmadi

12. Nimaning oqibatida Yaponiya Osiyo va Tinch okeani havzasida yangi bosqichli urushlar olib borish imkoniyatidan mahrum edi?

A) harbiy kuchlarning teng emasligi sababli

B) SSSRning bu hududga davosi borligi sababli

C) Ittifoqchi davlatlarning Yaponiya uchki ishlariga aralashuvi oqibatidaD) Yaponiyada militarizmning tugatilishi oqibatida

13. Urushdan keyin Yaponiyada amalga oshirilgan ishlarni to‘g’ri belgilang.

1) mamlakat armiyasi demobilizatsiya qilindi; 2) harbiy muassasalar tarqatib yuborildi; 3) militaristik tashkilotlar tugatildi; 4) mamlakat armiyasi qaytadan qurollantirildi; 5) harbiy va siyosiy jinoyatchilar sudga tortildi; 6) demokratik siyosiy partiyalar tuzildi; 7)yashirin politsiya tuzildi; 8) kasaba uyushmalari faoliyati tiklandi;

A) 1, 3, 5, 7 B) 2, 4, 6, 8 C) 1, 2, 3, 5, 6, 8

D) 1, 3, 4, 5, 7

14. Yaponiyaning yangi Konstitutsiyasi qachon qabul qilindi?

A) 1945-yil B) 1944-yil C) 1946-yil D) 1947-yil

15. Yangi qabul qilingan Konstitutsiyaga ko‘ra …

1) Yaponiya konstitutsion monarxiya davlatiga aylandi; 2) Yaponiya mutlaq monarxiya davlati deb e’lon qilindi; 3) imperator hokimiyati saqlanib qolindi; 4) Yaponiya demokratik davlat deb e’lon qilindi; 5) Yaponiya agrar davlat deb e’lon qilindi.

A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 4, 5 C) 1, 3, 4 D) 1, 3, 4, 5

16. Qaysi davlat Yaponiyaning BMT Xavfsizlik Kengashining doimiy a’zosi bo‘lishini yoqlab kelmoqda?

A) Rossiya B) AQSH C) O‘zbekiston

D) KXDR

17. Kisi hukumati nechanchi yilda AQSH bilan xavfsizlik shartnomasini imzoladi?A) 1960-yil B) 1970-yil C) 1952-yil D) 1957-yil

18. Kimning davrida Yaponiyaning “Umumiy bozor” davlatlari bilan raqobati kuchaydi?

A) Kisi B) Miki C) Fukuda D) Iosuda

19. Prezident I. Karimov qachon Yaponiyaga birinchi marta rasmiy safar bilan tashrif buyurdi?

A) 1991-yil 5-9-avgust

B) 1994-yil 16-19-may

C) 2002-yil 28-31-iyul

D) 1992-yil 15-16-mart

20. SSSR va Yaponiya o‘rtasida diplomatik munosabatlar nechanchi yil tiklandi?

A) 1960-yil B) 1974-yil C) 1956-yil D) 1957-yil

21. Sovet davlati bilan munosbatlarni yaxshilashga o‘z dasturining bir punkitini bag’ishlagan Yaponiya Bosh vaziri kim edi?

A) Kisi B) Miki C) Fukuda D) Xatoyama

22. Yaponiyada Bosh vazirlik lavozimida bor yo‘g’i 2 yil turgan bosh vazirni toping.

A) Kisi B) Miki C) Fukuda D) Xatoyama

23. 1957-yil …

A) Yaponiya va SSSR o‘rtasida diplomatic munosabatlar tiklandi

B)Yaponiyaning yangi Konstitutsiyasi qabul qilindiC) sovet-yapon savdo shartnomasi imzolandi

D) Xitoy bilan diplomatic munosabatlar o‘rnatildi

24. 1946-yil Yaponiya parlamenti qanday qonun qabul qildi?

A) agrar islohat to‘g’risidagi qonun

B) harbiy xizmat to‘g’risidagi qonun

C) ta’lim to‘g’risidagi qonun

D) fuqarolik to‘g’risidagi qonun

25. Yaponiyaning yangi Konstitutsiyasiga uning kelgusi taraqqiyoti uchun juda katta ijobiy rol o‘ynagan qanday modda kiritildi?

A)imperator hokimiyati saqlanib qoldi

B) Yaponiyaning konstitutsion monarxiya deb e’lon qilindi

C) Yaponiya AQSHga qaramligini tan oldiD) urushdan millatning suveren huquqi sifatida voz kechganliga va mamlakatning armiyaga ega bo‘lish huquqini taqiqladi

26. San-Fransisko shartnomasini ittifoqchi davlatlardan qaysi biri imzolamadi?A) SSSR B) AQSH C) Fransiya D) Angliya

27. Nechanchi yili San-Fransisko konferensiyasi yakunlariga ko‘ra ittifoqchi davlatlar bilan Yaponiya o‘rtasida bir tomonlama shartnoma imzolandi?

A) 1952-yiln 28-aprel B) 1951-yil 2-sentabr

C) 1956-yil 6-avgust D) 1954-yil dekabr

28. Nima uchun SSSR San-Fransisko shartnomasini imzolamadi?

A) AQSH Yaponiyani okkupatsiya qilganligi uchun

B) bu narsa SSSR uchun hech narsani belgilab bermas edi

C) AQSH-Yapon harbiy ittifoqi tuzilganligi sababli

D) to‘g’ri javob yo‘q

29. Qaysi konferensiya qaroriga ko‘ra Yaponiya shimoliy yerlarining bir qismi SSSRga berilgan edi?

A) Yalta konferensiyasi

C) Tehron konfrensiyasi

B) Qrim konferensiyasi

D) San-Fransisko konferensiyasi

30. Nima uchun AQSH “Sovuq urush” boshlangach Yaponiyaga nisbatan munosabatini o‘zgartirdi?

A) AQSH Uzoq Sharqda SSSR ta’sirining kuchayishini xoxlamas edi va Yaponiya unga ittifoqdosh bo‘lishi kerak edi

B) Yaponiya AQSHga qurol-yarog’ yetkazib berishi kerak edi

C)chunki AQSH Yaponiyani okkupatsiya qilgan edi

D) Korea urushida Yaponiya AQSHga ittifoqdosh bo‘lishi kerak edi

31. San-Fransisko konferensiyasi yakunlariga ko‘ra ittifoqchi davlatlar bilan Yaponiya o‘rtasida tinchlik shartnomasi bilan yana qanday shartnoma imzolandi?

A) ko‘p tomonlama strategic shartnomaB) AQSH-Yapon harbiy ittifoqi to‘g’risidagi shartnoma

C) sovet-yapon shartnomasi

D) Yaponiyaning dengizdagi erkin faoliyati to’g’risidagi shartnoma

32. AQSH va Yaponiya o‘rtasida imzolangan harbiy ittifoqi to‘g’risidagi shartnoma nima deb ataldi?A) “xavfsizlik to‘g’risidagi shartnoma”

B) “daxlsizlik to‘g’risidagi shartnoma”

C) “kuch ishlatmaslik to‘g’risidagi shartnoma”

D) “harbiy aloqalar to‘g’risidagi shartnoma”

33. 1951-yil San-Fransisko konferensiyasida imzolangan tinchlik shartnomasi qachon kuchga kirdi?

A) 1952-yil 28-aprel B) 1951-yilning o‘zida

C) 1956-yil 6-avgust D) 1954-yil dekabr

34. 1951-yil 2-sentabrda San-Fransisko konferensiyasi yakunlariga ko‘ra ittifoqchi davlatlar bilan Yaponiya o‘rtasida tinchlik shartnomasi imzolanda. Unga ko‘ra …

1) Yaponiya Korea mustaqilligini tan oldi; 2) Yaponiya AQSHning harbiy ittifoqchosi bo‘ldi; 3) bu hududda AQSHning ta’siri yo‘qqa chiqdi; 4) Yaponiya Tayvan, Peskador, Kurill orollari va Saxalinning janubigadaxl qilmaydigan bo‘ldi;

A) 1, 2, 3, 4 B) 2, 4 C) 1, 4 D) 1, 3, 4

35. 1946-yil Yaponiya parlamenti tomonidan qabul qilingan agrar islohot to‘g’risidagi qonunning maqsadi nima edi?

A) fermer xo‘jaligini tugatish edi

B) sanoatni qayta tiklash edi

C) davlatning qishloq xo‘jaligidagi rolini kuchaytirish edi

D) pomeshchik yer egaligini tugatish edi

36. Urushdan keyin Yaponiyaning harbiy xarajatlari yillik ijtimoiy mahsulot qiymatining necha foizini tashkil etardi?

A) 15% B) 14,6 C) 3% D) 1%

37. 1951-1970-yillarda mamlakat iqtisodiyatining yillik o‘sishi necha foizni tashkil etdi?

A) 15% B) 14,6 C) 3% D) 1%

38. Yaponiyada qay tariqa pomeshchik yer egaligi tugatildi?

A) mamlakatda barcha yerlarni davlat tasarrufiga o‘tkazilishi bilan

B) davlat yer egalaridan yerni sotib oldi va dehqonlarga sotishi bilan

C) parlament pomeshchik yer egaligini tugatish to‘g’risida qonun qabul qilishi bilan

D) Yaponiyada pomeshchik yer egaligi tugatilmagan va hozirgacha mavjud

39. Yaponiyaning urushdan keyin gurkirab rivojlanishini ta’minlagan omillarni aniqlang.

1) pomeshchik yer egaligining tugatilishi; 2) ish beruvchi bilan xodim o‘rtasidagi o‘ziga xos shartnoma; 3) harbiy xarajatlarning kamligi; 4) o‘zgalar yutug’ini erinmay o‘rganish va ulardan unumli foydalandi; 5) ishlab chiqarishga butun kapitalning katta qismini yo‘naltirilganligi; 6) AQSHning okupatsiyasi; 7) San-Fransisko shartnomasini imzolashi;

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 B) 1, 2, 4, 7 C) 1, 4, 6, 7

D) 1, 3, 5, 7

40. NImaning natijasida Yaponiya valyuta zaxirasi 1952-yilda 1 mlrd. dollarni tashkil etdi?

A)ishlab chiqarishga butun kapitalning katta qismini yo‘naltirilganligi

B)qishloq xo‘jaligidagi o‘zgarishlar natijasida

C)asosiy kapitalnning yangilanishiD) AQSH tomonidan juda ko‘plab harbiy buyurtmalar berilishi

41. 1960-yilda Yaponiyada sanoatning yillik o‘sishi necha foizni tashkil etdi?

A) 15% B) 20% C) 3% D) 1%

42. Olimlarning aniqlashicha dunyoni lol qoldirgan “yapon mo‘zijasi” nechta?

A) 15 B) 7 C) 9 D) 11

43. Nechanchi yilgacha Yaponiyada import darajasi eksportga nisbatan yuqori edi?

A) 1981-yilgacha B) 1968-yilgacha

C) 1954-yilgacha D) 1965-yilgacha

44. Prezident I.Karimov va Yaponiya Bosh vaziri J.Koidzumi “Do‘stlik, strategik sherikchilik va xalqaro hamkorlik to‘g’risidagi” bayonatni qachon imzolagan ?

A) 1991-yil 5-9-avgust

B) 1994-yil 16-19-may

C) 2002-yil 28-31-iyul

D) 1992-yil 15-16-mart

45. Shu vaqtgacha Yaponiya O‘zbekistonga qancha sarmoya kiritgan?

A) 1,6 mlrd$ B) 2,2 mlrd$ C) 1,8 mlrd$

D) 2,3 mlrd$

46. Ayni paytda O‘zbekistonda …. ta yapon kompaniyasining vakolotxonasi, …. ga yaqin qo‘shma korxona faoliyat yuritmoqda.

A) 10, 18B) 20, 18 C) 18, 10 D) 16, 21

47. O‘zbekiston Prezidenti I. Karimovga ishonch yorlig’ini topshirgan birinchi yapon elchisi kim?

A) Kisi B) Miki C) Sulilo Edammura

D) Xatoyama

48. Yaponiyada nechanchi yili o‘rta va mayda korxonakar qurildi?A) 1960-yil B) 1974-yil C) 1956-yil D) 1957-yil

49. 1970-yili harbiy xarajatlar Yaponiya budjetining necha foizini tashkil etdi?

A) 15% B) 1,2% C) 3% D) 1%

50. Yaponiya qaysi mahsulotlarni 100% chetdansotib oladi?

1) neft; 2) paxta; 3) temir; 4) jun; 5)oziq-ovqat; 6)kauchik; 7) nikel; 8)boksit; 9) xomashyo.

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 B) 1, 2, 4, 7, 9 C) 3, 4, 6, 7, 8D) 2, 4, 6, 7, 8

51. Nechanchi yili Yaponiya jami milliy mahsulot hajmi jihatdan Fransiya, Angliya va GFRni ortda qoldirib, dunyoda AQSHdan keyin ikkinchi o‘ringa chiqib oldi?A) 1968-yil B) 1974-yil C) 1956-yil D) 1960-yil

52. Yaponiya dunyoning necha foiz balig’ini ovlaydi va qayta ishlaydi?A) 15% B) 1,2% C) 3% D) 1%

53. Dunyo aholisining 2 % necha mln bo‘ladi?

A) 130 mln B) 127 mln C) 160 mln D) 95mln

54. Yaponiya dunyoning necha foiz mahsulotini ishlab chiqadi?

A) 15% B) 12% C) 3% D) 13,3%

55. Yaponiya qaysi davlat bilan Tinch okeani shimoli-g’arbida baliq ovlash, dengiyda halokatga uchraganlarga yordam berish to‘g’risida bitim tuzadi?A) SSSR B) AQSH C) Fransiya D) Angliya

56. Ma’lumki, Kisi hukumati 1960-yilda AQSH bilan xavfsizlik shartnomasini imzoladi. Bu shartnoma nechanchi yilda uzaytiriladi?

A) 1968-yil B) 1974-yil C) 1970-yil D) 1981-yil

57. Yaponiya nechanchi yilda yengil avtomobil ishlab chiqarish bo‘yicha AQSHni ortni qoldirdi?

A) 1968-yil B) 1974-yil C) 1970-yil D) 1981-yil

58. Baliq ovlash bo‘yicha Yaponiya dunyoda nechanchi o‘rinda turadi?

A) 4-o‘rinda B) 1-o‘rinda C) 3-o‘rinda

D) 5-o‘rinda

59. Xitoyda pragmatiklar aralash iqtisodni yoqlab chiqqan yili Yaponiyada…

A) Yaponiya va Xitoy o‘rtasida tinchlik va do‘stlik to‘g’risida bitim imzolandi

B)Yaponiyaning yangi Konstitutsiyasi qabul qilindi

C) sovet-yapon savdo shartnomasi imzolandi

D) Xitoy bilan diplomatic munosabatlar o‘rnatildi

60. AQSH bilan 1960-yilda tuzilgan “Xavfsizlik shartnomasi”ga muvofiq, Yaponiya hududida AQSHning … ta harbiy ob’ekti bo‘lib, ularga … yaqin harbiylar joylashtirilgandi.

A) 150,100 ming B) 118, 75 mingC) 118, 50 ming D) 130, 1 mln

61. Bosh vazirlik lavozimida 2 yil turgan Yaponiya bosh vaziri Miki nechanchi yili bu lavozimga saylangan?

A) 1968-yil B) 1974-yil C) 1970-yil D) 1981-yil

62. Yaponiya Xitoy bilan nechanchi yili tinchlik va do‘stlik to‘g‘risida bitim tuzdi?

A) 1968-yilB) 1974-yilC) 1970-yilD) 1978-yil

63. 1990-yillarda Yaponiya …..

A)sovet davlati bilansavdo shartnomasi imzoladi

B)Xitoy bilan diplomatic munosabatlar o‘rnatdiC)o‘z taraqqiyotining yuqori cho‘qqisiga ko‘tarildi

D) xali ham AQSH dan avtomobil ishlab chiqarishda ortda qolar edi

64. Qaysi yapon bosh vaziri Amerikaning «Lokxid» aviakompaniyasidan katta miqdorda pora olganligi aniqlangan?

A) TanakaB) MikiC) FukudaD) Xatoyama

65. Osiyoda kuchayib borayotgan Yaponiyaning raqobatchi davlatlarini belgilang.

1)Janubiy Koreya, 2) Singapur, 3) Vetnam 4) Tayvan, 5) Shimoliy Korea, 6) Bruney qirolligi7)Tailand,8) Xitoy 9) Malayziya

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 B) 1, 3, 5, 7, 9 C) 1, 4, 7, 9

D) 2, 4, 6, 7, 8

66. Siyosiy hayotda 1955-yildan beri qaysi partiya hukmronlik qilib kelmoqda?A) Liberal-demokratik partiya

B)sotsiolstik partiya

C) Yapon birligi partiyasi

D) Yaponiyada bir partiyaning hukmronligiga yo‘l qo‘yilmaydi

67. I. Karimovning 2002-yilning 28-31-iyul kunlarida rasmiy tashrif chog’ida Yaponiya bosh vaziri kim edi?

A) Tanaka B) Miki C) FukudaD) J. Koidzumi

68. Yaponiyaning qaysi dasturi doirasidagi 100 mln dollardan ziyod mablag‘i O‘zbekistonga ajratilgan?

A) Ta’lim grantlari dasturi

B) Qishloq taraqqiyoti dasturi

C)Sanoatni rivojlantirish dasturi

D) Taraqqiyotga rasmiy yordam dasturi

69. Yaponiya Bosh vazirlarining saylangan yillari bilan to‘g’ri ko‘rsatilgan qatorni toping.

1) 1974-yil; 2) 2000-yil; 3) 2006-yil; 4) 2007-yil.

a) Ya. Fukudo; b) Sundzo Abe; c) Miki; d) Mori.

A) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d B) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a

C) 1-d, 2-b, 3-c, 4-a D) 1-c, 2-d, 3-a, 4-b

70. Yaponiyada qaysi tashkilot ichki va tashqi bozor muhitini o‘rganadi hamda ilmiy-texnikaviy axborotni barcha korxonalarga tarqatadi?

A)Vazirlar Mahkamasi

B) Iqtisodiyot vazirligi

C) ParlamentD) Iqtisodiy rejalashtirish qo‘mitasi

71. “Do‘stlik, strategik sheriklik va xalqaro hamkorlik to‘g‘risida”gi bayonotni, “O‘zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish to‘g‘risida”, “O‘zbekistondagi islohotlarni qo‘llabquvvatlash to‘g‘risida” kabi hujjatlar Prezident I. Karimovning Yaponiyaga qilgan qaysi tashrifida imzolandi?

A) 1991-yil 5-9-avgust

B) 1994-yil 16-19-mayC) 2002-yil 28-31-iyul

D) 1992-yil 15-19-mart

72. Yaponiya Bosh vazirlarining ketma-ketligi to‘g’ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang.

A) Iosuda, Xatoyama, Kisi, Tanaka, Miki, Mori, Koidzumi, Sundzo Abe, Ya. Fukoda

B) Iosuda, Xatoyama, Miki, Mori, Kisi, Tanaka, Koidzumi, Sundzo Abe, Ya. Fukoda

C) Iosuda, Xatoyama, Miki, Mori, Kisi, Tanaka, Koidzumi, Ya. Fukoda, Sundzo Abe

D) Tanaka, Koidzumi, Sundzo Abe, Ya. Fukoda, Iosuda, Xatoyama, Miki, Mori, Kisi

73. Nechanchi yili Yaponiyaning birinchi elchisi O‘zbekistonda faoliyat boshlagan?

A) 1992-yil 28-avgust

B) 1994-yil 19-may

C) 1993-yil 28-iyul

D) 1992-yil 15-16-mart

74. AQSHning San-Fransisko shahrida xalqaro konferensiya chaqirilgan yili …

A) Yaponiya va Xitoy o‘rtasida tinchlik va do‘stlik to‘g’risida bitim imzolandiB) Yaponiyada sanoat ishlab chiqarish urushdan oldingi darajaga yetdi

C) sovet-yapon savdo shartnomasi imzolandi

D) Xitoy bilan diplomatic munosabatlar o‘rnatildi

75. SSSR bilan diplomatic munosabatlar o‘natilganidan qancha vaqt o‘tib Yaponiya Xitoy bilan ham diplomatic munosabatlarni o‘rnatadi?

A) 12 yil B) 16 yil C) 20 yil D) 11 yil

76. Ikkinchi jahon urushi tugashi arafasida Xitoyda amalda nechta hokimiyat bor edi?

A) 2 ta B) 1ta C) 3ta D) 4 ta

77. Ikkinchi jahon urushi tugashi arafasidamamlakat janubig‘arbidagi kimning hokimiyati o‘rnatilgan edi?A) Chan Kayshi B) Dalaylama

C) Den Syaopin D) Sun Yatsen

78. Qay tariqa Xitoyda fuqarolar urushi boshlandi?

A) Gomindan armiyasi XKP armiyasi egallab turgan hududga hujum qilishi oqibatida

B) Iqtisodiy inqiroz oqibatida kelib chiqqan siyosiy inqiroz oqibatida

C) Ikkinchi jahon urushi tugashi oqibatida

D) madaniy inqilb natijasida

79. Xitoy Xalq Respublikasi (XXR)qachon tashkil etildi?

A)1950-yil 30-iyundaB) 1949-yilning 1-oktabrida

C) 1921-yil 1-oktabr

D) 1945-yil 9-avgust

80. Qachon Xitoy tomonidan Tibet bosib olindi?

A) 1958-yil B) 1976-yil C) 1970-yil D) 1950-yil

81.Qishloq xo‘jaligida shirkatlarning tuzilishi bilan bir vaqtning o‘zida …..

A)kolxoz va sovxozlar qurila boshlandi

B)savdo sotiq ham rivojlana boshladiC)industrlashtirish ham boshlandi

D) xalq kommunalari tuzildi

82. Xitoyda fuqarolar urushi qachon bo‘lib o‘tdi?

A) 1945-yil yozidan 1948-yil kuzigacha

B) 1946-yil yozidan 1950-yillar boshigacha

C) 1946-yilning yozidan 1949-yilning kuzigacha

D) 1944-yildan 1949-yilning bahorigacha

83. Fuqarolar urushi natijasida Gomindan armiyasi yengildi. Uning qolgan qismi Chan Kayshi boshchiligida qayerga joylashib oladi?

A)mamlakat shimoliga B) Tibetga

C) Yaponiyaga D) Tayvan oroliga

84. O‘zbekistonning aysi viloyatida Xitoyning «Nunkel» firmasi bilan hamkorlikda yog‘och tolali plita ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi?

A) Namangan B) Samarqnd C) Jizzax

D) Qashqadaryo

85. 1978-yildan pragmatiklar aralash iqtisodiyotni yoqlab chiqdilar. Davlat rahbarligida bozor iqtisodiyotiga o‘tish yo‘li tanlandi.Bu tarixga qanday nom bilan kirdi?

A)industirlashtirishB)iqtisodiy va siyosiy hayotni modernizatsiya qilish

C)sotsiolistik bozor iqtisodiyotiga o‘tish

D) madaniy inqilob

86. Ikkinchi jahon urushi tugashi arafasida Xitoyda amalda 3 ta hokimiyat bor edi. Bular…..

1)Xitoydagi Yaponiya ma’muriyat; 2) Xitoy sotsiolistik partiyasi; 3) Xitoy Kommunistik partiyasi; 4)Gomindan hukumati; 5) Liberal demakratik partiya

A)1, 3, 5 B) 2 ,4, 5 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 5

87. Xitoyda katta yer egaligi qay tariqa tugatildi?

A) 1950-yil 30-iyundagi qonun asosidagi islohot natijasida

B) fuqarolar urushi natijasida

C) davlat barcha yerlarni sotib olib, dehqonlarga sotishi natijasida

D) industirlashtirish natijasida

88. Qishloq xo‘jaligida bo‘lgani kabisanoatda ham chuqur islohotlar o‘tkazildi. Chunonchi…..

1) davlat korxonalari xo‘jalik hisobi asosida ishlaydigan bo‘ldi; 2) kichik va o‘rta tadbirkorlikka keng yo‘l ochildi; 3) ayni paytda sanoatning maishiy tovarlar ishlab chiqaruvchi sohalarini rivojlantirishga katta e’tibor berildi;4) davlat korxonalari o‘z hisobi asosida ishlaydigan bo‘ldi; 5) davlat korxonalari xususiylashtirildi

A)1, 3, 5 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 5

89. 1950-yilda Tibet bosib olindi. O‘sha paytda Tibetda hokimiyat kimning qo‘lida edi?

A) Chan Kayshi B) Dalaylama

C) Den Syaopin D) Sun Yatsen

90. Nechanchi yilgacha Xitoyda qishloq xo‘jaligi shirkatlari tuzildi?

A) 1958-yilgacha B) 1949-yilgacha

C) 1976-yilgacha D) 1956-yilgacha

91. Ma’lumki, 1958-yilda XKP “Katta sakrash” deb atalgan (1958-1962) yangi bosh yo‘lni tasdiqladi. Uning mazmuni…

1) iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish,2)sotsialistik jamiyat qurish edi3)katta sakrashni amalga oshirish, 4) armiyani qaytadan qurollantirish edi, 5) kommunistik jamiyat qurishdan iborat edi

A) 1, 3, 5 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 5

92. Xitoy tarixida “buyuk proletar madaniy inqilobi” nechanchi yillarda bo‘gan?

A) 1955-1965-yillar B) 1966-1976-yillar

C)1966-19860-yillar D) 1976-1986-yillar

93. “Pragmatiklar” deb atalgan guruhga kim rahbarlik qilgan?

A) Chan Kayshi B) Den Syaopin

C) Den Syaopin D) Sun Yatsen

94. 1978-yildan pragmatiklar aralash iqtisodiyotni yoqlab chiqdilar. Davlat rahbarligida bozor iqtisodiyotiga o‘tish yo‘li tanlandi. Bu tarixga qanday nom bilan kirdi?A) «iqtisodiy va siyosiy hayotni modernizatsiya qilish»

B) «Madaniy inqilob»

C) «Katta sakrash»

D) «Insoniyatning baxtli kelajagi»,

95. Xitoy har yili AQSH dan 14 mlrd dollarga nima sotib oladi?

A)neft B) oziq-ovqat C) chiqindi D) go‘sht

96. XXR rahbariyatining so‘zlariga qaraganda, XKPning 100 yillik yubileyiga Xitoy qanday davlat bo‘lishi kerak?

A) yuksak darajada rivojlangan zamonaviy davlat

B) industrial davlatga

C) o‘rtacha rivojlangan mamlakat

D) demokratik davlatga

97. Xitoyda iqtisodiy munosabatlarni tartibga soladigan qonunlar qanday qonunlarga bo‘linadi?

A) fuqarolik va iqtisodiy qonunlarga

B)soliq va iqtisodiy qonunlarga

C)jinoiy va iqtisodiy qonunlarga

D) fuqarolik va soliq qonunlariga

98. Qachon XXR raisi Xu Szintao Markaziy harbiy kengash raisi lavozimini egalladi?

A) 1978-yil B) 2000-yil C) 1998-yil D) 2004-yil

99. 1962-yilda Hindiston bilan Xitoy o‘rtasida qurolli mojaro kelib chiqishiga nima sabab edi?

A) Himolaydagi chegara masalasi

B) Xitoyning Vetnamga harbiy yordami

C) Kashmir masalasi

D) AQSHning bu ikki davlatni bir-biriga gijgijlashi

100. Buyuk Britaniya qachon Xitoyga Gonkongni qaytarib berdi?

A) 1997-yil B) 2000-yil C) 1998-yil D) 2004-yil

101. O‘zbekiston Xitoyga qanday rusumdagi samolyotlarini yetkazib bermoqda?

A)YAK-40 B) IL-76 C) BOYN D) IL-45

102. Xitoy sotsialistik rahbarlikka o‘zgartishlar kiritib, uni bozor iqtisodiga moslashtirgan va katta yutuqlarni qo‘lga kiritgan yagona davlatdir. Bunga u qanday erishdi?

A) komunistik mafkura yakka hokimligini tugatganligi tufayli

B) iqtisodni siyosatdan ustun qo‘yganligi tufayli

C) katta sakrashni amalga oshirganligi bois
Dostları ilə paylaş:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   60


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə