Aleşd, Str. Bobâlna, Nr. 3, Jud. Bihor tel: 0259-342547, 342539, fax: 0259-342589Yüklə 0,65 Mb.
səhifə1/6
tarix01.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#60035
  1   2   3   4   5   6
ORAŞUL ALEŞD

415100 Aleşd, Str. Bobâlna, Nr. 3, Jud. Bihor

tel: 0259-342547, 342539, fax: 0259-342589

C.I.F. 4348920www.alesd-bihor.ro

primaria.alesd@cjbihor.ro


Nr. 2940 data 22.03.2013

RAPORT
privind starea economică, socială şi de mediu a

oraşului Aleşd în anul 2012

În conformitate cu prevederile art. 63 alin (3), lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată, vă prezint Raportul cu privire la starea economică, socială şi de mediu a localităţii, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu şi cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei locale.


Date generale

Oraşul Aleşd este aşezat în vestul României la 50 km de graniţa cu Ungaria, în partea de est a judeţului Bihor, pe D.N.1 (E.60) la 38 km est de Oradea şi la 112 km vest de municipiul Cluj - Napoca.

Oraşul ocupă o suprafaţă de 71,95 km2 şi se învecinează la nord cu comuna Popeşti, la nord-est cu comuna Şinteu, la est cu comuna Auşeu, la sud cu comunele Măgeşti şi Aştileu, la vest cu comunele Lugaşu de Jos şi Brusturi.

În componenţa administrativă a oraşului Aleşd intră şi localităţile Pădurea Neagră, Peştiş şi Tinăud.


Populaţia oraşului Aleşd

Populaţia oraşului Aleşd, conform ultimului recensământ agricol din 2011: 9619. În anul 2012 au fost înregistrate un număr de 62 căsătorii şi 103 decese.

Principalele naţionalităţi reprezentative în oraşul Aleşd sunt: română, maghiară, rromă, alte naţionalităţi fiind cu un număr redus de locuitori .
Bugetul local

Unitatea administrativ-teritorială Aleşd a încasat în anul 2012 la bugetul local suma de 17.377.780 lei, faţă de 23.800.690 lei cât previzionase, plăţile efectuate în anul 2012 însumând 17.744.496 lei, înregistrând un deficit bugetar la nivelul anului 2012 în valoare de 366.716 lei.La 01.01.2012 excedentul bugetar al Oraşului Aleşd însuma 442.130 lei, fiind utilizat integral în cursul anului 2012, iar la finele acestuia U.A.T. Oraşul Aleşd înregistra un excedent bugetar de 75.414 lei.
PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE ÎN 2012
1. PROIECT: ,,LUCRĂRI PRIORITARE DE EXTINDERE ŞI REABILITARE A REŢELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN ORAŞUL ALEŞD

 • În derulare în cursul anului 2012;

 • Valoarea decontată în cursul anului 2012- 902.278 lei, din care:
 1. PROIECT: ,,REABILITARE ŞI EXTINDERE CENTRUL DE ZI ALEŞD PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE’’

  • Finalizat în 03.08.2012;

  • Valoarea proiectului: 2.084.222,99 lei;

  • Obiective: Proiectul vizează atingerea a trei obiective specifice, după cum urmează:

 1. Extinderea infrastructurii sociale existente cu 88,65 de metri pătraţi;

 2. Creştere cu aproximativ 20% a capacităţii centrului de la Aleşd de aoferii asistenţă vârstnicilor;

 3. Utilizarea resurselor naturale din zonă pentru diversificarea şi îmbunătăţirea cu 50% a calităţii serviciilor sociale oferite;

 4. Astfel, prin atingerea obiectivelor specifice propuse, proiectul va conduce la îndeplinirea obiectivului general asumat de reabilitare şi extindere a infrastructurii sociale existente la nivelul oraşului Aleşd;

 • Valoarea decontată în cursul anului 2012- 1.083.352,76.
 1. PROIECT: ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE CABINETE AMBULATORII SPITALUL ORĂŞENESC ALEŞD’’.

 • Perioada de implementare: 23.02.2011- 22.02.2013,

 • Valoarea proiectului: 2.173.118,93 lei;

 • Obiective: Proiectul are ca obiectiv general reabilitarea şi dotarea cabinetelor ambulatorii de Interne, Ginecologie- Obstetrică, Pediatrie şi Neurologie;

 • Valoarea decontată în cursul anului 2012- 898.397.25

 1. PROIECT: ,,PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC AL ORAŞULUI ALEŞD- CETATEA PIATRA ŞOIMULUI’’.

 • Perioada de implemantare: 20.09.2011- 20.09.2013;

 • Valoarea proiectului: 496,992 lei

 • Obiective: Obiectivul general al proioectului este promovarea produsului turistic specific oraşului Aleşd, respectiv a Cetăţii Piatra Şoimului, precum şi includerea acestuia în oferta turistică de la nivelul Regiunii de Nord- Vest.

 • Valoarea decontată în cursul anului 2012- 247.359 lei.


ASIGURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICE ÎN ORAŞUL ALEŞD

Poliţia oraşului Aleşd
Circumscripţia judiciară Aleşd are în subordine 14 comune, cu 56 de sate, populaţie de naţionalitate majoritar română, economie relativ prosperă cu peste 1.500 km de drumuri. Traficul rutier şi fluxul de persoane au cele mai înalte valori pe DN1(E60) ajungându-se la peste 1.500 de autovehicule zilnic.

În cele 12 luni ale anului 2012, la nivelul Circumscripţiei Judiciare Aleşd, se înregistrează o scădere a criminalităţii sesizate de la 390 în 2011 la 371 în anul 2012.

Au apărut însă modificări în structura criminalităţii scăzând numărul infracţiunilor economice sesizate, de la 130 în 2011 la 117 în 2012, iar infracţiunile de natură judiciară au crescut de la 115 în 2011 la 125 în 2012. În perioada analizată s-au comis 2 fapte de violenţă, reprezentând 2 tâlhării, 1 săvârşită în locuinţă şi 1 pe stradă, ambele soluţionate prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd.
Criminalitatea economico-financiară:

Dosare penale:soluţionate - 43, din care: RTUP -9, SUP -18/1- 25, SUP -8, Alte soluţii -1, rămase -23;

Infracţiuni: -59, din care: 3/art.84 din Lg.59/1934, 1/art.290 Cp, 1/art.291 Cp, 3/art.264 din Lg. 53/2003, 5/art.213 Cp, 10/art.215 Cp, 36/art. 6 din Lg. 241/2005;

Număr de dosare penale complexe – 2;

Prejudicii recuperate în cauzele de evaziune fiscală – 249.044 lei;

Comisii rogatorii soluţionate – 24.


Faptele penale sesizate în mediul urban

În mediul urban se înregistrează o creştere a infracţionalităţii cu 15 fapte. Infracţiunile judiciare cresc cu 9 fapte penale.


Formaţiunea OP urban

Agenţii de siguranţă publică şi patrulare au constatat în flagrant un număr de 2 infracţiuni(fapte judiciare stradale), au executat un nr. de 55 mandate de aducere, peste 910 patrulări(din care 408 pe timp de noapte), au intervenit la un nr. de 269 apeluri SNUAU 112, au aplanat peste 105 stări conflictuale. Au fost aplicate un nr. de 243 sancţiuni contravenţionale(conform Lg. 61/1991 -231, OUG 195/2002 – 3, Lg.12/90 – 2, alte acte normative).

În perioada analizată cei 11 agenţi de siguranţă publică şi patrulare au participat la un nr. de 13 cercetări la faţa locului şi la 5 executări silite. Totodată au obţinut un nr. de 8 informaţii de la surse ocazionale şi au participat la măsuri de ordine – 95, legitimări persoane -1.164.

Agenţii de siguranţă publică au înmânat 94 citaţii, au însoţit personalul medical la un nr. de 10 internări la Spitalul de psihiatrie Oradea, au participat la dirijarea traficului rutier la un nr. de 22 accidente rutiere, au înmânat 89 procese verbale întocmite de alte unităţi de poliţie, au întocmit un număr de 21 fişe de autovehicule verificate în trafic.


Compartiment sisteme de securitate

În perioada analizată lucrătorul desemnat a desfăşurat următoarele activităţii: • Unităţi controlate – 155 din care:

-acţiuni: 20 din care 4/ Lg. 333/2003;

-sancţiuni aplicate: 16/Lg.333/2003; • Infracţiuni constatate :1;

 • Paznici controlaţi: 82;

 • Unităţi în care s-a asigurat paza urmare a demersurilor depuse;

 • Planuri de pază avizate: 23 din care reactualizate -10;

 • RS şi lucrări masă soluţionate:1;

 • RI implementate:5;

 • HIT POZITIV Obţinut: 1(art.98);

 • Executări silite:1;

 • Activităţi secretariat(perioada CO);

 • Activităţi specifice la comanda formaţiunii (perioada CO).


Activitatea pe linie de poliţie rutieră

În perioada 01.01.2012- 31.12.2012, cei petru lucrători de poliţie rutieră, Cms. Bozga Stelian, As. Gherle Florinel, As. Guran Adrian şi Ap. Toderaş Alexandru, de la Poliţia oraş Aleşd, la care începând cu data de 01.12.2012, au fost repartizaţi sub tutelă pe statul de organizare încă 3 agenţi de poliţie rutieră, respectiv Ag. Popa Cristian, Ag. Buz Vlad Liviu şi Ag. Chira Sergiu, în conformitate cu Programul partenerial de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere, ordinele de linie, situaţia operativă existentă pe raza de competenţă au desfăşurat şi executat următoarele: • 96 acţiuni pe linie de circulaţie, cu lucrători de la SR,OP,Secţii de Poliţie şi reprezentanţi RAR;

 • 12 şedinţe în şcoli, (prelucrări reguli de circulaţie, accidente rutiere cu victime copii);

 • 107 soluţionări de tamponări soldate cu pagube materiale;

 • 29 autorizaţii de reparat eliberate în cazul avarierii;

 • 83 CFL accidente rutiere soldate cu victime(17 accidente grave şi 66 accidente uşoare);

 • 2.415 sancţiuni contravenţionale la regimul circulaţie, 13 alte acte normative(3 -L 61, 1 –L 136/95, 7 –HG 1777/04, 1 –L 67/04, 1 –L 171/2000), în valoare de 485.080 lei. Au fost sancţionaţi 62 pietoni, 27 biciclişti, 36 căruţaşi, 61 conducători mopede şi motociclişti, 1.335 conducători auto pentru viteză, 168 centuri, 147 pentru defecţiuni tehnice, 10 alcool, 116 pentru depăşiri, 15 pentru neacordarea priorităţii, 103 opriri neregulamentare, restul alte abateri.

 • 262 permise de conducere reţinute(10 pentru alcool, 43 pentru viteză, 116 pentru depăşiri, 15 pentru neacordarea priorităţii, 1 CFR, 3 neprezentare soluţionare tamponare, 2 nerespectare interdicţie temporară, 7 circulaţie pe sens opus, 53 din accidente şi 12 din infracţiuni);

 • 81 de certificate de înmatriculare au fost retrase pentru defecţiuni tehnice, lipsă ITP, transcriere sau alte cauze;

 • operatorii RADAR au depistat 3.969 nereguli la regimul circulaţie(3.553 viteză, 59 depăşiri, restul alte abateri);

 • 101 infracţiuni(20 infracţiuni la regimul circulaţie: 7 fără permis sau permis suspendat, 2 refuz recoltare, 3 alcoolemie, 6 auto neînmatriculat, 1 număr fals; 1

furt auto şi 81 infracţiuni din accidente de circulaţie: ucidere şi vătămare corporală);

 • 116 lucrări şi dosare penale fiind soluţionate 101 astfel: 69 cu NUP, 13 cu RTUP, 19 cu SUP, rămând 15 astfel: 6 dosare şi 9 lucrări

 • au participat la măsuri de ordine şi dirijarea traficului rutier cu ocazia manifestărilor cultural, sportive, religioase şi în pieţe.


Compartimentul criminalisticNr. crt.

Activitatea de investigare tehnico- ştiinţifică

2011

2012

1.

Morţi suspecte sau violente

34

37

2.

Tâlhării

-

3

3.

Tâlhării stradale(telefoane, lănţişoare etc.)

1

2

4.

Vătămări corporale

2

1

5.

Violuri

1

1

6.

Furturi(din locuinţe, societăţi, instituţii)

78

93

7.

Furturi de /şi din auto

39

46

8.

Alte furturi(de păsări, animale, material lemons, produse agricole)

83

136

9.

Accidente de circulaţie

86

86

10.

Incendii, explozii,catastrofe

5

5

11.

CIN, PIN, PDD

8

3

12.

Alte evenimente( distrugeri, accidente de muncă, ultraj etc.)

52

64
TOTAL

389

476

1.

Percheziţii, reconstituiri, recunoaşteri din grup

142

103

2.

Urme rămase după excludere: -papilare

-palmare


-biologice

-înscrisuri

-alte urme


60

64

17

22

132

145

5

9

465

829

3.

Planşe fotografice întocmite

466

490

4

Persoane amprentate pentru AFIS 2000

75

80

5.

Persoane introduce în sistemul IMAGETRAK

23

12

6.

Identificări criminalistice:

-din cerc de suspecţi

-prin sistemul AFIS 2000

-capcane criminalistice16

17

-

-

15

16

1

1

7.

Participări la acţiuni şi razii

9

11

1
Măsuri propuse pentru trim.I 2013


 1. Creşterea gradului de siguranţă în spaţiul public prin readaptarea permanentă şi obiectivă a dispozitivului de siguranţă publică care va fi ancorat în realitatea operativă prin creerea de structuri capabile să aibă o reacţie eficientă pe fenomen infracţional.

 2. Adaptarea dispozitivului de patrulare în mediul urban şi rural, ţinând cont de analiza situaţiei operative, conform Disp. IGPR 123/2012.

 3. Organizarea de acţiuni punctuale cu efective sporite în sistem integrat în locurile şi mediile de interes operativ: 1. Identificarea şi supravegherea grupurilor infracţionale, a elementelor suspecte, despre care se deţin date şi informaţii că sunt pretabile sau cunoscute ca şi autori de infracţiuni.

 2. Atragerea în activităţi preventive şi de constatare a tuturor forţelor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul menţinerii ordinii şi siguranţei publice în vederea reducerii fenomenului infracţional.

 3. Desfăşurarea de activităţi specifice privind paza bunurilor conform Legii 333/2003 modifică prin L.40/2010.

 4. Schimb operativ de date şi informaţii cu celelalte structuri în cazul comiterii unor fapte penale cu AN.Jandarmeria
În anul 2012, efectivele din cadrul Grupei de Jandarmi Supraveghere şi Ordine Publică Aleşd, au executat misiuni de menţinere a ordinii publice pe întreaga circumscripţie judiciară Aleşd, în sistem integrat. Pe timpul executării misiunilor au fost obţinute următoarele rezultate:

 1. Misiuni de menţinere ordine publică:

 • misiuni executate – 603, din care 233 misiuni în mediul urban, în sistem integrat, 357 misiuni în mediul rural; 13 misiuni independente în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar(examene de bacalaureat, evaluare naţională);

 • nr. patrule/obiective/dispozitive – 981, din care 445 patrule în mediul urban, 513 în mediul rural şi 23 dispozitive la instituţii de învăţământ preuniversitar(examene de bacalaureat, evaluare naţională);

 • Nr. de localităţi: 14, din care 1 localitate urbană şi 13 localităti rurale;

 • efective folosite – 981 jandarmi, din care 445 jandarmi în mediul urban, 513 jandarmi în mediul rural şi 23 jandarmi la obiective de învăţământ;

 • persoane sancţionate cu avertisment scris – 16 persoane, din care 9 avertismente aplicate în mediul urban şi 7 avertismente aplicate în mediul rural: -sancţiuni contravenţionale aplicate – 89 amenzi aplicate, din care: 40 amenzi aplicate în mediul urban şi 49 aplicate în mediul rural;

-valoarea amenzilor aplicate – 20.150 lei, din care 7.650 lei în mediul urban, 12.500 lei în mediul rural;

 • infracţiuni constatate în comun cu poliţia – 37 infracţiuni, din care 2 infracţiuni pe raza oraşului Aleşd şi 35 infracţiuni pe localităţile rurale;

 • autori identificaţi în comun cu poliţia – 22, din care 1 autor în mediul urban şi 23 în mediul rural;

 • persoane conduse şi predate la poliţie pentru continuarea cercetărilor: – 24 persoane, din care 1 persoană în mediul urban şi 23 persoane în mediul rural.

 1. Misiuni de asigurare a ordinii publice

 • La manifestări cultural artistice, religioase, promoţionale, etc: 14 misiuni (Zilele oraşului Aleşd, a unor comune din circumscripţia judiciară, Manifestări dedicate Zilei Naţionale a României), pe raza a 6 localităţi, cu un efectiv de 66 jandarmi, s-a o amendă în valoare de 600 lei (Zilele oraşului Aleşd) şi nu au fost constatate fapte de natură penală;

 • La manifestaţii de protest(marşuri, pichetări, mitinguri, etc.): 14 misiuni

 • 1 misiune pe timpul campaniilor electorale prin 2 dispozitive cu 2 jandarmi;

 • 31 misiuni pe timpul desfăşurării alegerilor/referendumurilor prin 31 dispozitive cu 34 jandarmi;

 • 27 rezerve intervenţie cu 179 de jandarmi;

 1. Acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii

 • Cu organele piscicole: 2 misiuni, pe raza a 3 localităţi cu un efectiv de 2 jandarmi. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

Total misiuni executate şi rezultate obţinute în 2012

 • Misiuni executate – 678 misiuni;

 • Număr de patrule/obiective/dispositive – 1.014;

 • Număr de localităţi – 14;

 • Efective folosite – 1.264 jandarmi;

 • Persoane sancţionate cu avertisment scris – 16 persoane;

 • Sancţiuni contravenţionale aplicate – 90 amenzi aplicate;

 • Valoarea amenzilor aplicate – 20.450 lei;

 • Infracţiuni constatate în comun cu poliţia – 22 infracţiuni;

 • Autori identificaţi în comun cu poliţia – 24 autori;

 • Persoane conduse şi predate la poliţie pentru continuarea cercetărilor – 24 persoane.


STAREA ECONOMICĂ
Pe raza oraşului Aleşd funcţionează un număr de 997 agenţi economici cu sediul social/secundar sau punct de lucru, din care:Localitate

Sediu şi/sau punct de lucru

Sediu secundar

Înmatriculate în 2012

În întrerupere temporară

Solicitat întrerupere temporară

ALEŞD

796

63

69

108

18

PEŞTIŞ

62

-

7

11

3

PĂDUREA

NEAGRĂ


18

1

3

2

-

TINĂUD

57

-

2

7

1

TOTAL:

933

64

81

128

22Pensii
Conform adresei Casei Judeţene de Pensii Bihor, la data de 31.12.2012 în oraşul Aleşd figurează un număr de 2.383 pensionari.

Totodată în 2012, la Casa Judeţeană de Pensii Bihor, locuitorii oraşului Aleşd s-au adresat cu următoarele solicitări: • 68 - solicitări pensii- cazuri noi;

 • 148 – recalculări pensii;

 • 101 – cereri plată ajutor de deces;

 • 230 – beneficiari de indemnizaţii- legi speciale

 • 24 – beneficiari de indemnizaţii – veterani de război


Forţa de muncă

Conform informaţiilor primite de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, situaţia şomerilor înregistraţi în oraşul Aleşd, pe anul 2012 este următoarea:
LUNA

NUMĂR ŞOMERI ÎNREGISTRAŢI

Ponderea şomerilor în populaţia stabilă între 18-62 ani
TOTAL

FEMEI
IANUARIE

388

200

5,58%

FEBRUARIE

366

180

5,27%

MARTIE

356

174

5,12%

APRILIE

335

166

4,82%

MAI

293

147

4,22%

IUNIE

289

148

4,16%

IULIE

341

175

4,90%

AUGUST

348

188

5,00%

SEPTEMBRIE

324

177

4,65%

OCTOMBRIE

339

186

4,87%

NOIEMBRIE

363

193

5,21%

DECEMBRIE

386

195

5,54%

TOTAL

4.128

2.129
Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə