Almaz Əliyeva Məcid qızı nato da həRBİ-Sİyasi İslahatlar vəYüklə 1,82 Mb.
səhifə59/67
tarix25.06.2018
ölçüsü1,82 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   67

Maddəl4

Hazırkı  Müqavilə,  hansının  ki,  ingilis  və  fransız 

mətnləri  eyni  qüvvəyə  malikdir,  Amerika  Birləşmiş 

Ştatlan Hökumətinin arxivlərində saxlanılmalıdır.  Müvafiq 

şəkildə  rəsmiləşdirilmiş  surətləri  bu  Hökumət  tərəfindən 

Müqaviləni 

imzalayan 

digər 


Hökumətlərə 

göndəriləcəkdir.

236

Əlavə 2.

NATO-ya üzv ölkələr və onların 

Alyansa birləşdirilməsi tarixi

1. Amerika Birləşmiş Ştatlan - 4 aprel  1949-cu il, təsisçi 

ölkə

2. Belçika Krallığı -  4 aprel  1949-cu il, təsisçi ölkə3. Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığı -  4 aprel 

1949-cu il, təsisçi ölkə

4. Danimarka krallığı - 4 aprel  1949-cu il, təsisçi  ölkə

5. Fransa Respublikası - 4 aprel  1949-cu il, təsisçi ölkə. 

1966-cı ildən Fransa NATO-nun hərbi təşkilatından 

çıxmış, lakin Alyansın siyasi strukturlannm işində 

iştirakda davam etmişdir. 2009-cu ildən yenidən NATO­

nun tamhüquqlu üzvüdür.

6. İslandiya Respublikası  - 4 aprel  1949-cu il, təsisçi 

ölkə


7. İtaliya Respublikası - 4 aprel  1949-cu il, təsisçi ölkə

8. Kanada - 4 aprel  1949-cu il, təsisçi ölkə

9. Lüksemburq Böyük Hersoqluğu - 4 aprel  1949-cu il, 

təsisçi ölkə

10. Niderland Krallığı  - 4 aprel  1949-cu il, təsisçi ölkə

11. Norveç Krallığı - 4 aprel  1949-cu il, təsisçi ölkə

12. Portuqaliya Respublikası - 4 aprel  1949-cu il, təsisçi 

ölkə


13. Yunanıstan Respublikası -   18 fevral  1952-ci il. 

Türkiyənin Şimali Kipri tutması səbəbindən Yunanıstan 

1974-cü ildən  1980-ci ilə qədər NATO-nun hərbi 

təşkilatından çıxmışdır.

14. Türkiyə Respublikası -  18 fevral  1952-ci il

23715. Almaniya Federativ Respublikası -  6 may  1955-ci il

16.  İspaniya Krallığı -  30 may  1982-ci il

17.  Çexiya Respublikası -   12 mart  1999-cu il

18. Macarıstan Respublikası -  12 mart  1999-cu il

19. Polşa Respublikası -   12 mart  1999-cu il

20. Bolqarıstan Respublikası -  2 aprel 2004-cü il

21. Estoniya Respublikası -  2 aprel 2004-cü il

22. Latviya Respublikası -  2 aprel 2004-cü il

23. Litva Respublikası -  2 aprel 2004-cü il

24. Rumıniya -  2 aprel 2004-cü il

25.  Slovakiya Respublikası -  2 aprel 2004-cü il

26.  Sloveniy Respublikası -  2 aprel 2004-cü il

27. Albaniya Respublikası -   1  aprel 2009-cu il

28. Xorvatia Respublikası -  1  aprel 2009-cu il

238

istifadə olnimuş ədəbiyyat və 

informasiya  resursları

Azərbaycan dilində

1.  Abdullayev. 

Ə.,  Əhmədov  X.  Terrorizm  və 

beynəlxalq  cinayətkarlıq  .  Bakı:  BDU  nəşriyyatı,  2003, 

168 s.

2.  Abdullayev  M.İ.  Beynəlxalq  münasibətlər  tarixi. Bakı: 2003,  504 s.

3.  Adıgözəlov,  K.  Müasir  beynəlxalq  münasibətlərdə 

NATO amili //Azərbaycan qəz.,  17 iyul, 2004-cü il.

4.  Arif  Q.  Azərbaycan-NATO  əməkdaşlığı  sürətlə 

inkişaf edir //Xalq qəz., 20 iyun, 2004-cü il

5.  Avropa  İttifaqı  Cənubi  Qafqaza  və  ümumilikdə 

«Şərq 

Tərəfdaşlığı»na böyük 

diqqət 


ayıracaq. 

http://www.avciya.az/news/inthecountry/print:page, 12940- 

avropa -304ttifaq305-c601nubi-qafqaza.html

6.  Avropa 

ittifaqının 

genişləndirmə 

və 

Avropa 


Qonşuluq  Siyasəti  məsələləri  üzrə  komissarı  Ştefan 

Fülenin Azərbaycana səfəri başlayıb.

http://www.infoaz.eu/index.php?option=com_content&v 

iew=article&id=280:avropa-ttifaqn-genilndirm-  v-avropa- 

qonuluq-siyasti-msllri-uezr-komissar-tefan-fuelenin- 

azrbaycana-sfri-bal ayb&catid= 17:siyaset

7.  Azərbaycan 

antiterror 

mübarizəsinin 

ən 


fəal

üzvlərindən  biridir:  NATO  baş  katibinin  mətbuat

konfransı:  Corc  Robertsonun  //Azərbaycan  qəz.,  16  may, 

2003-cü il

8.  Azərbaycan 

Beynəlxalq 

aləmdə 

Azərbaycan Respublikasının  prezidenti  Heydər  Əliyevin  1995-1996-cı 

illərdə  xarici  ölkələrə  səfərlərinə  dair  materiallar:  /  tərt.:

239E.  Abdullayev,  F.  Muradov./1  cild,  Bakı:  Göytürk,  1997, 

761  s.


9.  Azərbaycan fərdi tərəfdaşlıq üzrə Fəaliyyət Planının 

ikinci  mərhələsinin  yerinə  yetirilməsində  də  yüksək 

nəticələr  əldə  edəcəkdir:  Müdafiə  Nazirliyində  Səfər 

Əbiyevlə  NATO  baş  katibinin  Cənubi  Qafqaz  və  Orta 

Asiya  üzrə  xüsusi  nümayəndəsi  Robbert  Simmonsun 

görüşü haqqında //Azərbaycan qəz., 28 iyun, 2008-ci il

10. Azərbaycanlı  hərbçilər  NATO  ilə  əməkdaşlıq  və 

ikitərəfli 

sazişlər 

çərçivəsində 

tədbirlərdə 

iştirak 


edəcəklər.

http://www.interfax.az/az/index.php?option=:com_ 

content&task=view&id=34962&İtemid=9. 01.04.2009,

11. Azərbaycan  hərbiçiləri  NATO-nun  tədbirlərində 

iştirak edirlər //Azərbaycan qəz., 20 may, 2008-ci il

12. Azərbaycan  hərbiçilərinin  fəaliyyəti  NATOnun  baş 

katibi 

tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilmişdir 

//Azərbaycan qəz.,  19 mart, 2004-cü il

13. Azərbaycan-İran  münasibətləri.  http://library.aliyev- 

heritage.org/print.php?lang= az&page=6163780

14. Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasında  görüş 

olmuşdur:  NATO  Parlament  Assambleyasının  Beynəlxalq 

Böhran  qrupunun  Qafqaz  layihəsi  üzrə  direktoru  xanım 

Şəbinə  Freyzer  ilə  görüşmüşdür  //Azərbaycan  qəz.,  3 

dekabr, 2004-cü il

15. Azərbaycan-Nato münasibətləri 

http://www.mfa.gov.az

16. Azərbaycan-NATO əlaqələri. 

http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan% 

E2%80%93NATO_%C9%991aq%C9%991%C9%99ri

240


17. Azərbaycan-NATO 

məsləhətləşmələri 

olub. 

http://www.voanews.com/azerbaija ni/news/Azrbaycan- 

NATO-mslhtlmlri-olub-104286674.htm

18. Azərbaycan 

NATO 


ilə 

əməkdaşlığa 

xüsusi 

əhəmiyyət  verir:  Azərbaycan  Prezidenti  Heydər  Əliyev NATO  Parlament  Assambleyasının  rəhbərlərini  qəbul 

etmişdir// Azərbaycan qəz.,  19 yanvar, 2002-ci il

19. Azərbaycan 

NATO 


ilə 

əməkdaşlığı 

inkişaf

etdirməkdə maraqlıdır: 

[Xarici 


İşlər  naziri 

Elmar


Məmmədyarovla  Azərbaycanda  səfərdə  olan  NATO  Baş 

katibinin  Cənubi  Qafqaz  və  Mərkəzi  Asiya  üzrə  xüsusi 

nümayəndəsi  Robbert  Simmonsun  görüşü  haqqında] 

//Azərbaycan qəz., 28 iyun, 2008-ci il

20. Azərbaycan  NATO  ilə  hərtərəfli  əməkdaşlığın 

genişlənməsinə tərəfdardır:  Azərbaycan Prezidenti Heydər 

Əliyev  NATO  Baş  katibinin  müavinini  qəbul  etmişdir  // 

Azərbaycan qəz., 8 may, 2002-ci il

21. Azərbaycan 

NATO 


ilə 

sıx 


əməkdaşlıq 

edir//Azərbaycan qəz., 4 fevral, 2004-cü il

22. Azərbaycan  Silahlı  Qüvvələrinin  nümayəndələri 

NATO-nun  tədbirlərində  iştirak  edirlər:  [Qara  dəniz 

bölgəsində 

regional 

təhlükəsizlik 

üzrə 


seminar]//Azərbaycan qəz., 7 dekabr, 2004-cü il.

23. Azərbaycanın  NATO-ya  üzv  olması  üçün  problem 

yoxdur:  Zbiqnev Bjezinski  ölkəmizin bu  qruma üzvlüyünü 

real hesab edir //Azərbaycan qəz., 28 noyabr, 2002-ci  il.

24. Azərbaycan  Prezidenti  Heydər  Əliyevin  və  NATO­

nun  Baş  katibi  Xavyer  Solananın  görüşü  və  danışıqları 

//Azərbaycan qəz.  14 fevral,  1997-ci il

241

Dostları ilə paylaş:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə