Amea riyaziyyat və Mexanika İnstitutununYüklə 32,89 Kb.

tarix01.08.2018
ölçüsü32,89 Kb.


 

 

 

 

 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun  

 

 

 

 

"Təhsil" şöbəsinin  2018-ci ilin 

 

 

 

 

YARIMİLLİK HESABATI 

 

 

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun “Təhsil” şöbəsi  doktorantura,  dissertantura və magistratura təhsilinin təşkili ilə məşğul olur. 

DOKTORANTURA. 

RMİ doktoranturasında 11 nəfər təhsil alır, onlardan 9 əyani, 2 qiyabi doktorantdır.  

 

Hesabat dövründə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə institutun doktoranturasını 4 nəfər bitirib, onlardan 2 nəfər əyani, 2 nəfər qiyabi.  

 

Dissertasiya  işlərini  əvvəlki  illərdə  qəbul  olunan  doktorantlardan  2  nəfər müdafiə edib. Onlar: Quliyeva Asya və Meşaik Seymur. 

 

Hesabat  dövründə  fəlsəfə  doktoru  hazırlığı  üzrə  Riyaziyyat  və  Mexanika İnstitutunun əyani  doktoranturasına 4 nəfər qəbul olunub: 

1212.01-  Riyazi fizika tənlikləri 

1) Rəcəbov Şahin Şamil 

 Elmi rəhbər: riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Araz Əliyev 

2) Məmmədzadə Nazirə Möhübbət qızı 

Elmi rəhbərlər: AMEA-nın müxbir üzvü, professor Misir Mərdanov;  

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Fərman  Məmmədov 

1214.01-Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə 

3) Hacıyeva Gülnar Vaqif qızı 

Elmi rəhbərlər: AMEA-nın müxbir üzvü,  professor  Misir Mərdanov

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Telman Məlikov. 

2003.01 - Maye,qaz və plazma mexanikası 

4)Nağıyeva  Nəzrin  Bəyoğlan qızı 

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmlər doktoru Qeylani Pənahov DİSSERTANTURA. RMİ dissertanturasında 24 dissertant fəlsəfə doktoru hazırlığı 

üzrə və 12 dissertant elmlər doktoru hazırlığı üzrə təhsil alır. 

  

Hesabat dövründə institutun dissertanturasını fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 8 

nəfər bitirib. 

 

Hesabat  dövründə  fəlsəfə  doktoru  üzrə  Zabidov  Zakir,  Nəzərova  Tubu  və  elmlər doktoru üzrə Bayramov Azad dissertasiya işlərini müdafiə şurasına təqdim 

etmişlər. 

 

Hesabat dövründə RMİ-nin dissertanturasına 9 nəfər fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə və 4 nəfər elmlər doktoru hazırlığı üzrə qəbul olunub: 

Fəlsəfə doktoru - 9 nəfər 

1201.01 - Cəbr - 1 

1. Məmmədova Vəfa 

Elmi rəhbər: f-r.e.n.,dosent Aydın Şahbazov 

1202.01-Analiz    və funksional  analiz  ixtisası üzrə - 2 

2. Abbasova Gülnar Adil qızı 

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü,professor  Vaqif  Quliyev 

3. Nəsibov Yusif İlham oğlu 

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, professor Bilal Bilalov 

1211.01-Diferensial tənliklər ixtisası üzrə - 1 

4. Nabadova Nərmin Aris qızı 

Elmi rəhbər: f-r.e.d., professor Hidayat Hüseynov 

1212.01-Riyazi fizika tənlikləri ixtisası üzrə - 2  

5. Hüseynova Mehri Abbasqulu qızı 

Elmi rəhbər:  r.e.d., professor Ədalət Axundov 

6. Yusibova Elmira Hacı qızı 

Elmi rəhbər: r.e.d., professor Ziyatxan Əliyev 

1214.01-Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə - 1 

7. Səfərova Kəmalə Həsən qızı 

Elmi rəhbər: r.e.d., professor Rövşən Bəndəliyev 

2002.01 - Deformasiya olunan bərk cism mexanikası - 1 

8. Mövsümova Aytən Hafiz qızı 

Elmi rəhbər : f-r.e.d., professor Vaqif Hacıyev 

2003.01 - Maye,qaz və plazma mexanikası - 1 

9. Kərimova Şüşə Ağakərim qızı   Elmi rəhbər:  f-r.e.n., dosent Elxan Abbasov 

Elmlər doktoru - 4 nəfər 

1202.01-Analiz    və funksional  analiz  ixtisası üzrə - 2 

1. Salmanov Valid Fətali oğlu 

Elmi məsləhətçi:  AMEA-nın müxbir üzvü., professor Bilal Bilalov. 

2.Ömərova Mehriban Nazim q. 

Elmi məsləhətçi:  AMEA-nin müxbir üzvü., professor Vaqif Quliyev. 

1211.01-Diferensial tənliklər ixtisası üzrə - 2 

3. Aslanov Xaliq Məhər oğlu 

Elmi məsləhətçi: f-r.e.d., professor Məmməd Bayramoğlu 

4.Şəfiyeva Gülşən Xaliq qızı 

Elmi məsləhətçi: f-r.e.d., professor Əkbər Əliyev 

 

Doktorantlar  və  dissertantlar  üçün  may  ayında  minimum  imtahanları keçirilmişdir. 

İxtisas imtahanları: 

1202.01-Analiz  və funksional analiz ixtisası üzrə: 

1.Hüseynova Rada Əlirza qızı - Elmi rəhbər: r.e.d., professor Ziyatxan Əliyev- (4) 

2.Kərimov Kamil Əjdər oğlu - Elmi rəhbər: f-r.e.d., professor Sabir Mirzəyev - (5) 

3.İsmayılova Afaq Fərhad qızı - Elmi rəhbər: AMEA-nin müx.üz., professor Vaqif 

Quliyev. -(5) 

4.Heydərova Səadət Bayram qızı - Elmi rəhbər: f-r.e.d., professor Sabir Mirzəyev - 

(4) 


5.Əsgərova Aida Xurşud qızı - Elmi rəhbər: r.e.d., professor Vüqar İsmayılov - (5) 

1211.01-Diferensial tənliklər ixtisası üzrə 

6.Rüstəmova Samirə Oqtay qızı - Elmi rəhbər: f-r.e.d., professor Əkbər Əliyev - (5) 

7.Həsənova Günel Şamxal qızı - Elmi rəhbər: f-r.e.d., professor Tahir Hacıyev - (4) 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 

8.Neymanov Elbrus Məlik oğlu - Elmi rəhbər: f-r.e.d., professor Tamilla Nəsirova - 

(5) 

Xarici dil imtahanı: 

1. Müseyibli Pərviz Tofiq oğlu - ingilis dili - (3) 

2. İsmayılova  Günay  Qəfil qızı - alman dil - (4) 3. Bayramova Nigar Vəli qızı - alman dil - (3) 

4. Quliyev Yasin Yaqub oğlu - alman dil - (4) 

5. Bədəlov Xəyyam Əli oğlu - fransız dili - (4) 

Fəlsəfə imtahanı: 

1. Əsgərova Aida Xurşud qızı - (4) 

2. Quliyev Yasin Yaqub oğlu - (4) MAGİSTRATURA 

I kurs 

Yanvar  ayında aşağıda qeyd olunan  I kurs I semestr magistrlər üçün ixtisas üzrə 

imtahanlar keçirilmişdir. 

-    Əlizadə Fidan  Asif qızı  - Ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi (ÜOMG)-95 

bal. 

-    Əliyeva  Dünya  Rəsul qızı (ÜOMG)-93 bal,  -    Qədirova  Xəyalə Məmmədağa  qızı (ÜOMG)-94 bal,  

-    Quluyev Tural  Müseyib oğlu  (ÜOMG)ı-93 bal. 

-    Sadıqov  Elvin Vüqar oğlu (ÜOMG)ı-93 bal. 

-    Məmmədova  Aişən Veyis qızı (ÜOMG)ı-93 bal. 

-    Rəhimli  Könül  Səməd qızı (ÜOMG)ı-95 bal. 

-    Abdullayeva Aydan Cəfər qızı (ÜOMG)ı-94 bal. 

I kurs II semestrdə magistrlərə proqram üzrə tədris fənlər  keçirilmişdir: 

1. Yüksək tərtibli xətti tənliklər üçün sərhəd məsələləri -  tərtib edən  AMEA-nın  

müxbir üzvü, prof.  Rauf  Hüseynov   

 2. Sinqulyar inteqralların struktur xassələri. Çoxölçülü sinqulyar inteqral tənliklər - 

tərtib edən  AMEA-nın  müxbir üzvü prof.,  Vaqif  Quliyev   

3. Diferensial tənliklərin əlavə fəsilləri -  tərtib edən  f-r.-e.d. prof.,  Əkbər Əliyev   

4.  Hamar  çoxobrazlılar  nəzəriyyəsi  -    tərtib  edən    f-r.-e.d.  prof.,    Məmməd 

Bayramoğlu  

5. Riyazi fizikanın tərs məsələləri -  tərtib edən  r.-e.d. prof., Ədalət Axundov  

6.Diferensial  tənliklərin  keyfiyyət  nəzəriyyəsi-    tərtib  edən    r.-e.d.  prof.,  Ədalət 

Axundov 

7. Xüsusi törəməli tənliklərlə təsvir olunan proseslərdə optimal idarəetmə məsələlər 

- tərtib edən  f-r.-e.d. prof., Telman  Məlikov  Bu  fənlər  Elmi  Şuranın  21  fevral  2018-ci  il  tarixində  keçirilmiş  iclasında 

təsdiq olunmuşdur. 

Yuxarıda  qeyd  olunmuş    ixtisaslar  üzrə  imtahanlar  01  Iyun  -  04  iyul 

müddətində keçirilir. II kurs 

 

II  kurs  magistrantların  elmi  tədqiqat  və  elmi-pedaqoji  qiymətləndirmələri  həyata 

keçirilmiş və kompleks şəkildə 100 bal sistemi ilə verilmişdir. 

1.Cəfərova Səbinə  İlqar qızı       - 93 bal 

2.Dadaşova Gülqayit Aydın qızı  - 92 bal 

3.Fərhadova Yetər  Müzakir qızı  - 93 bal 

4.Şirinova  Nərmin  Rəhim qızı    - 91 bal 

Bunlar  Elmi Şuranın 18 fevral 2018-ci il tarixində keçirilmiş iclasda təsdiq 

olunmuşdur. 

Yuxarıda  qeyd  olunan  magistrlərin  dissertasiya  işləri  07.06.2018-ci  il 

tarixində keçirilmiş və bələ qiymətləndirilmişdir. 

1.Cəfərova Səbinə  İlqar qızı       - 95 bal 

2.Dadaşova Gülqayit Aydın qızı  - 95 bal 

3.Fərhadova Yetər  Müzakir qızı  - 95 bal 

4.Şirinova  Nərmin  Rəhim qızı    - 92 bal 

 

12-.06.2018-ci  il  tarixlərində  magistraturaya  qəbul  ilə  əlaqədar  33 abiturientlərlə  müsahibə    keçirilmişdir:    məqbul-25  nəfər,  q/məqbul-5nəfər, 

gəlmədi-1 nəfər.

  

İnstituta  ayrılmış  4  yerə  33  nəfərin  müraciəti  qeydə  alınıb  və  32  nəfər müsabiqədə iştirak edib.  

Müsahibə iştirakçıları komissiyanın:sədri şöbə müdiri, riyaziyyat üzrə elmlər 

doktoru, professor Ədalət Axundov,üzvləri- AMEA-nın müxbir üzvü, texnika üzrə 

elmlər  doktoru,  Qeylani  Pənahov,fizika-riyaziyyat  elmlər  doktoru,  professor 

Həmidulla  Aslanov,  fizika-riyaziyyat  elmlər  doktoru,  professor  Əkbər  Əliyev, 

AMEA-nın professoru Rövşən Bəndəliyevin suallarını cavablandırıblar. 

 

 

Təhsil şöbəsinin müdiri    

 

professor Ədalət Axundov 


 

 

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə