Amerika niYƏ MƏhv olacaq? MÜƏLLİF: oleq platonov ooo «Evro-press» ooo «Mediцina» zao «Slavяnskiй dom kniqi» Moskva 2003Yüklə 0,59 Mb.

səhifə13/25
tarix13.11.2017
ölçüsü0,59 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

53

sədrliyi ilə satış və alış qiymətləri arasındakı orta

qiyməti müəyyənləşdirirlər.  Bu,  «Londan fiksi» 

adlandırılır.  Onlardan hər birinin stolunun üstündə

kiçik Britanya bayrağı‒«Yuniyon Cek»  olur və qızılın

yekun qiyməti yalnız bütü n bayraqcıqlar şaquli

vəziyyətdə olarkən qəbul edilmiş sayılır,  yəni beş

iştirakçının hər biri bununla öz razılığını ifadə edir. 

Uzun illərdir ki, dünyanın ən iri bankları və qızıl e᾽mal

şirkətləri London fiksindən qızıla qoyacaqları qiyməti

müəyyənləşdirmək üçün istifadə edirlər.

48

Dünya maliyyə sistemi üzərində Rotşild birjasıtərəfindən həyata keçirilməyə başlayan yəhudi nəzarəti

20-ci əsrin əvvəllərində Federal ehtiyat sisteminin

yaradılması ilə daha da qüvvətləndi.  Bu sistemin

yaradılması yəhudi bankerlərinə qızılla fırıldaqlar

etməklə yanaşı, dolların beynəlxalqlaşdırılması və onun

dəyərinin sü᾽ni şəkildə artırılması fırıldağına da əl

atmaq imkanı verdi.  Mə᾽lum olduğu kimi,  yəhudi

bankerlərinin birinci cəhdi dəhşətli iflasla ‒ milyonlarla

insanı müflisləşdirən,  iqtisadiyyatın bütöv sahələrinin

məhvinə səbəb olan böyük böhranla nəticələndi.  ABŞ

və digər Qərb ölkələrində sənaye istehsalı  2-3  dəfə

azaldı ki, bu da milyonlarla adamı dilənçiliyə və aclığa

sürüklədi.

Bu fırıldağın təşkilatçılarından heç biri isə

müflisləşmədi.  Rotşildlər,  Kunlar,  Varburqlar,  Leblər

və digər yəhudi bankerlər yalnız öz sərvətlərini

artırdılar və müflisləşmiş bir çox müəssələri dəyər-

dəyməzinə aldılar.  Yəhudi bankerlərindən birinin

e᾽tiraf etdiyi kimi, müflisləşmə, bədbəxtçilik, dilənçilik

54

yəhudi sərvətlərinin yaradılması üçün münbitmühitdir:  Bizim sərvətimiz var-dövlət yaradılması, 

hətta ondan istifadə edilməsi ilə deyil,  var-dövlətin

təmərküzləşdirilməsi ilə idarə olunur ki, möhtəkirliyin

canı elə bundadır.  Var-dövlət əldən-ələ nə qədər çox

keçirsə,  onun daha çox hissəsi bizə qalır.  Biz ‒  bütü n

mübadilə əməliyyatları üçün sifarişlər qəbul edən

maklerlərik.  Biz ‒  yer kürəsinin bütün nöqtələrinə

nəzarət edən, anonim və sərgərdan kapitalın hər hansı

bir yerdəyişməsindən ‒  istər bir ölkədən digərinə pul

köçürməsi olsun, istərsə də kursun dəyişilməsi ‒ rüsum

toplayan vergi yığanlarıq. Biz çiçəklənmənin yeknəsəq, 

yorucu


zümzüməsindənsə,  kursların

artım


azalmasının coşqun,  həyəcanlı səslərini daha çox

xoşlayırıq.  Bu səslərin oyanışı üçün inqilab,  yaxud elə

inqilabın eyni olan müharibə ilə heç bir müqayisəyə

gəlməz.  İkincisi,  inqilab xalqları zəiflədir və onların

özləri


üçün

yabançı


olan

tə᾽sisatlara

qarşı

müqavimətini azaldır.49

Beynəlxalq maliyyə sisteminin yəhudilərin əlində

son olaraq təmərküzləşdirən sonuncu addım yəhudi

bankerlərinin BVF-nu və ümumdünya bankını

yaratmaları oldu.  Bununla da yəhudi bankerləri

özlərinin dünya qiymətlərini tənzimləyənlər və bütöv

dövlətlər üçün bankerlər  (pul satıcıları)  qismində

üstünlüklərini təmin etdilər.

Bu üstünlükdən istifadə edən ABŞ və digər Qərb

ölkələri başqa ölkələrin ehtiyatlarının öz xeyirlərinə

yenidən bölüşdürülməsi üçün xüsusi vasitə yaratdılar. 

Onlar digər ölkələrdən gətirilən xammal və yanacağın
55

qiymətini bilərəkdən əhəmiyyətli dərəcədə aşağı

salmağa başladılar.

BMT ekspertləri dəfələrlə qeyd etmişlər ki,  inkişaf

etməkdə olan ölkələrin xammalı və yanacaq əldə etmək

üçün real məsrəfləri və müvafiq ekoloji aspektlərin

xərcləri xammal və yanacaq üçün müəyyənləşdirilən

ümumdünya

qiymətlərindən

xeyli


yüksəkdir. 

Qiymətlərin aşağı salınması həm xammalı çıxaran

fəhlələrə əhəmiyyətli dərəcədə az maaş verilməsi (əksər

hallarda bir neçə dəfə az),  həm də xammal çıxaran

ölkələrin təbiətinə də zərərə e᾽tinasızlıq hesabına əldə

edilir.  Beynəlxalq təşkilatların mə᾽lumatlarına görə, 

inkişaf etməkdə olan öləkələrin öz məhsulunu qərb

ölkələrinə ixrac edən müəssisələrdən ABŞ-da qüvvədə

olan ekoloji normalara riayət etmələri tələb edilsəydi, 

onlar təkcə ətraf mühitin çirkləndirilməsinə qarşı

mübarizəyə on milyardlarla dollar xərc çəkməli

olardılar.

ABŞ qiymətlərin endirilməsi ilə bağlı məqsədyönlü

siyasət yeridir və buna ilk növbədə,  e᾽mal olunmuş

məhsullar üçün tarif sədləri hesabına nail olur.  Bu

sədlər inkişaf etməkdə olan ölkələrə artıq e᾽mal edilmiş

xammal əmtəələrini ixrac etmək imkanı vermir.  ABŞ

onları yalnız xammal satmağa məcbur edir,  çünki

qiymətin əsas hissəsi e᾽malın son mərhələsində

formalaşır.  Bu işi görən müəssisələr isə artıq ABŞ-da

yerləşir.

Qiymətlərin endirilməsinin digər bir aləti ABŞ kənd

təsərrüfatına, xüsusilə də həm ekoloji, həm də iqtisadi

baxımdan baha başa gələn istehsala daxili subsidiyalar

56

verilməsidir. Bu gün ABŞ ərzaq taxılı artıqlığı yaradanən böyük istehsalçıdır. Bu isə bütövlükdə dünya ərzaq

bazarına depressiv tə᾽sir göstərir.

Xammal və yanacağın qiymətinin endirilməsi qərb

aləminin iqtisadi mövqeyinin qüvvətlənməsi ilə

mütənasib şəkildə,  iqtisadi inkişaf templərinin

qabaqlayıcı artımına uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Qiymətlərin aşağı salınması nəinki eyni səviyyədə

qalmır,  əksinə,  daim

dərinləşir.  90-cı

illərin


əvvəllərində neft istisna olmaqla,  digər xammalların

qiyməti mütləq dərəcədə endi. 90-cı illərin ortaları üçün

xammal qiymətləri əmsalı YİNNTAD  1980-cı ilin orta

səviyyəsindən  80  faiz aşağı idi.  Bu me᾽yar indiyədək

qalmaqdadır.  Bu,  inkişaf etməkdə olan ölkələrdə

dilənçilik və yoxsulluğu gücləndirir,  onların bir

milyarddan çox vətəndaşı aclıqdan əziyyət çəkir. 

Beləliklə,  ətraf mühit və inkişaf üzrə Beynəlxalq

Komissiyanın mə᾽ruzələrində qeyd olunduğu kimi, 

«inkişaf etməkdə olan ölkələr öz məhsullarının

istehlakçıları

olan


daha

zəngin


ölkələri

maliyyələşdirməyə məcbur olurlar».  Bu sırada ABŞ

birincidir.

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdən alınan xammal və

yanacağın qiyməTinin endirilməsi fenomeni rublun

dollara nisbətən kursunun aşağı salınması fenomeni ilə

ümumi cəhətlərə malikdir.  Sonuncu hadisə Qərbin

müvafiq tüfeyli strukturlarının mənafeyini ifadə edən

işbazların pərdəarxası fırıldaqlarının nəticəsidir.

ABŞ və bütün Qərb aləminin tüfeyliliyindəki

hiddətləndirici paradoks həm də ondan ibarətdir ki, 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə