Amerika niYƏ MƏhv olacaq? MÜƏLLİF: oleq platonov ooo «Evro-press» ooo «Mediцina» zao «Slavяnskiй dom kniqi» Moskva 2003Yüklə 0,59 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/25
tarix13.11.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#9834
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

103

Donahyunun «Bu e᾽tirafla öz biznesinizə zərər vura

biləcəyinizdən qorxmursunuzmu?»  sualına isə bu

iblissevərlər belə cavab verdilər:  «ABŞ-da bizə ziyan

vura biləcək qədər xristian yoxdur». Tamamilə aşkardır

ki,  şirkət rəhbərlərində ABŞ əhalisinin böyük

hissəsində satanizmə bu və ya digər şəkildə rəğbət

olması barədə əminlik var.

Bundan sonra ABŞ-da iblissevərlər şirkətinin

məhsullarının baykotu üçün e᾽tiraz və imza toplamaq

kompaniyası

başladı.  Lakin

hökumət

dərhal


iblissevərlərin şərəfini tutaraq imza toplayanlara dini

azlıqlar haqqında qanunu pozduqlarını izah etdi.

99

SÖZARDI

Yaxın onilliklər ərzində ABŞ-ın vahid ərazi və birgə

əhalisi olan dövlət kimi varlığı başa çatacaq.  Əgər bu

proses öz axarı ilə gedərsə,  Amerikanın dağılması

planetimiz üçün də faciəvi olacaq.  Nüvə silahı və

bəşəriyyətə qarşı iblisanə nifrətlə zəngin olan ABŞ

bütün dünyanı da uçruma sürükləyə bilər. Ona görə də

bəşəriyyət əks hərəkət başlamalı, bu faciəvi prosesin ‒ 

ABŞ-ın gələcəkdəki parçalanmasını bütün ‒  milli,  irqi, 

maliyyə,  iqtisadi,  ekoloji və beynəlxalq xətləri üzrə

tənzimlənməsi prosesinə rəvac verməlidirlər.  İstənilən

ictimai-siyasi fenomen kimi ABŞ-ın dağılması prosesi

də çoxvariantlı ehtimali səciyyə daşıyır. Deməli, onu bir

neçə ssenari üzrə proqnozlaşdırmaq və tənzimləmək

mümkündür. Məsələ yalnız bizim seçəcəyimiz alətlərin

toplusundan və səmərələliyindən asılıdır.  Tənzimləmə

104

şər imperiyasının zəif nöqtələrinə tə᾽sir vasitəsiləhəyata keçiriləcək.

Dünya dövlətləri və xalqları bütün mümkün yollarla

ABŞ-a müqavimət infrakstrukturu yaratmalıdır.  Bunu, 

ilk növbədə,  Birləşmiş ştatların dağıdıldması üçün

işləyən,  bu prosesin uzun müddətli strateqiyasını

işləyib hazırlayan,  kütləvi informasiya vasitələrində

aramsız və hərtərəfli təbliğ edən xüsusi mərkəzlər

yaradılması vasitəsilə həyata keçirmək lazımdır.

Amerikanın tanrı əleyhinə,  tüfeyli və totalitar

xarakterli,  onun mə᾽nəvi dəyərlərinin kasadlığını, 

amerikalıların

əksəriyyətinin

mə᾽nəvi-əxlaqi

miskinliyini daim əyani nümunələr əsasında nümayiş

etdirmək zəruridir.

MİLLİ PARÇALANMA

Milli parçalanma xəttini çəkərkən,  ilk növbədə ABŞ-ın

ayrı-ayrı ərazilərində, xüsusən də hindu rezervasiyalarında, 

alyaskada və havay adalarında həmçinin Texas,  Nyu-

meksika,  Florida və digər cənub ştatlarında milli və dini

müqavimət qüvvələrinin hər tərəfli dəstəkləmək və

fəallaşdırmaq,  həmin qüvvələrin müstəqil qurumlar

yaratmağa istiqamətləndirmək lazımdır.  ABŞ tərəfindən

qeyri-qanuni istila olmuş şimal ərazilərinin Meksikanın

tərkibinə qaytarılması üçün meksikalılardan qiyamçı

dəstələrin yaradılması və onların dəstəklənməsi də qanuni

və ədalətli addımdır.  Amerikadakı milli azlıqların ağır

maddi və mə᾽nəvi durumu dünya ictimaiyyətinin daim

diqqət mərkəzində olmalı,  hətta lazım gələrsə,  ABŞ-ın

əsarətdə olan xalqları haqqında xüsusi memorandum105

yaradılmasına, həmçinin ABŞ-a qarşı iqtisadi, siyasi və digər

sanksiyaların tətbiqinə əl atılmalıdır.

İRQİ PARÇALANMA qara qulların xəlifələri ilə

ağdərililər arasındakı dönməz ziddiyyətlərə əsaslanır. Qara

dərililər indi də irqi ayrı-seçkiliyə mə᾽ruz qalırlar ki, bu da

özünün

həyatın


bütün

sahələrində,  ilk

növbədə

mədəniyyətdə və əməyin ödənişində göstərir.  Zəncihərəkatlarına onların ədalət uğrunda mübarizələrində

yardımçı olmaq,  həmçinin zəncilərin çoxluq təşkil etdikləri

yerlərdə zənci özünüidarələrinin yaradılması üçün sə᾽yləri

dəstəkləmək,  gələcəkdə bu qurumların,  tədricən müvafiq

ştatlar hüdudlarında müstəqilləşməsini nəzərdə tutmaq

lazımdır.

MALİYYƏ

PARÇALANMASININqaçılmazlığını

Amerikanın

pulqiymətsiyasətinin

yuxarıda


sadaladığımız xüsusiyyətləri şərtləndirir. Çox güman ki, bu

parçalanma kortəbii baş verəcək, lakin onun tənzimlənməsi

də mümkündür. Bunun üçün, birincisi, dollardan «qaçmaq» 

yolu ilə onun qondarma dəyərinin dağıdılmasına dəstək

vermək lazımdır.  Məqsədə nail olmaq üçün  «çətin»  anda

bazara çoxlu dollar çıxarmaq,  sonra isə onunla

əməliyyatlardan imtina etmək, səciyyəvi zəncirvari reaksiya

xüsusiyyətinə malik birja təlatümü yaratmaq lazımdır. 

İkincisi, yanacaq və xammalın dünya qiymətlərinin islahına

can atmaq,  bunun üçün sona məhsuldan əldə edilməsi

nəzərdə tutulan gəlirdən tutulmalı olan vergilərin həmin

qiymətlərə daxil edilməsinə can atmaq zəruridir. Ü çüncüsü, 

transmilli korporasiyaların əməliyyatlarına hər tərəfli

maliyyə nəzarəti təşkil etmək,  onların üzərinə daxili

hesablaşmalar zamanı dünya qiymətlərindən istifadə etmək

təəhhüdünü

qanunvericilik

qaydasında

qoymaq,  o

cümlədən,  keyfiyyətini nəzərə alaraq,  işçi qüvvəsinin

dəyərini də bura daxil etmək lazımdır.

106


İQTİSADİ PARÇALANMA istehlak yarışı ilə bəşəriyyətin

real imkanları arasında artmaqda olan uyğunsuzluqdan irəli

gəlir.  Dağdan üzü aşağı buraxılan tormuzsuz avtomobil

kimi,  ABŞ iqtisadiyyatı da artıq dayana bilmir,  çünki

özünüməhdudlaşdırma mexanizminə malik deyil. Ekstensif

inkişaf


imkanları

artıq


tükənmişdir.  Ən

müasir


texnologiyalar da istehlak yarışı nəticəsində ehtiyatların

kasadlaşmasından bütövlükdə geri qalır.  Odur ki,  öz

istehlak

iqtisadiyyatını

doyuzdurmaq

üçün


ABŞ

başqalarının payına daha çox şərik çıxmalıdır ki,  hazırkı

şəraitdə bu, xeyli çətinləşmişdir.

Uzun on illiklər boyu daha çox başqa dövlətlərin iqtisadi

talanına istiqamətlənərək,  dünya qiymətləri və dolların

qondarma qiyməti ilə fırıldaqçılıq edərək ABŞ yüksək

texnologiyalar sahəsində də lider mövqeyini ardıcıl olaraq

əldən verirdi.  Əgər  70-ci illərin əvvəllərində dünyada

yüksək texnologiyalar ixracının  30%-i ABŞ-ın payına

düşürdüsə,  80-cı illərdə bu pay  21%-ə düşdü,  90-cı illərin

axırında isə  5-10  %-dən artıq olmayacaq.  Yüksək

texnologiyalar sayəsində liderlik rolu Yaponiyanın və

Asiyanın bir sıra milli dövlətlərinin əlinə keçir.

İqtisadi imkanları ilə daim artan istehlak tələbatı

arasındakı kəskin uyğunsuzluq üzündən  90-cı illərin ikinci

yarısı  2000-ci illərin əvvəllərində ABŞ uzun sürən iqtisadi

böhran dövrünə qədəm qoyacaq.

EKOLOJİ PARÇALANMA iqtisadi parçalanma ilə

oxşardır.  O,  təbiətin təbii imkanları ilə ABŞ-ın istehlakçı

iqtisadiyyatının ona tə᾽siri ᾽arasındakı tarazlığın kəskin

şəkildə pozulmasından doğur. Dünya birliyi ABŞ-ın üzərinə

yer planetinə vurduğu ziyana bərabər bir vergi qoymalıdır.

BEYNƏLXALQ PARÇALANMA ABŞ-ın digər ölkələrlə

münasibətdə təcavüzkar-istehlakçı siyasətinin nəticəsidir və

həmin ölkələrin bir çox sakinləri də Amerikanın tüfeyli107

səciyyəsini dərk etməkdədir. ABŞ ilə digər ölkələrin mütləq

əksəriyyəti arasında ziddiyyətlər dərinləşməkdədir və

Amerikanın öz daxili quruluşu bunları aradan qaldırmağa

imkan vermir.  Bir çox ölkələrdə keçirilən sorğulardan

göründüyü kimi,  bəşəriyyətin böyük hissəsi Amerikaya və

amerikalılara nifrət edir, bu ölkənin məhvini, ləğvini ədalətli

həll kimi qəbul edir.

Amerika

özünün


qanunauyğun

sonuna


doğru

irəliləməkdədir və bu özünü ilk növbədə, ən᾽ənəvi Amerika

dəyərlərinin süqutunda göstərir.

Harris institutunun ABŞ-da apardığı sosioloji sorğu

göstərdi ki, amerikalıların yalnız 17 %-i daha yüksək həyat

səviyyəsi əldə edilməsinə can atmağa hazırdır,  halbuki

onların  70%-i ixtiyarlarında yalnız ən əsas əmtəələr və

xidmətlər qalmaq şərti ilə həyatı daha yaxşı qurmağı

öyrənməyə razıdırlar. Rə᾽yi soruşulanların cəmi 22%-i daha

səmərəli texniki sistemlərin yaradılmasına tərəfdar olmuş, 

əksəriyyət  (66%)  daha humanist həyat tərzi yaradılmasını

üstün tutmuşdur.  Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki,  ən

anti-humanist sistem də insanın daxilindəki insaniyyət

hissini məhv etməyə qadir deyil.  Anti-humanist sistemlər

quran Çingiz xan və Hitler insanın ilahi təbiətilə ziddiyyətə

girdikləri üçün məhvləri labüd idi.  Amerika da elə bu

səbəbdən məhvə məhkumdur və mütləq məhv olacaq.

108


QEYDLƏR

1. Zonbart V. Yəhudilər və təsərrüfat həyatı. 1 hissə, SPb., 

1911, s. 39

2.

3.4.

5. Yenə orada, s. 6

6. Yenə orada

7. Yenə orada, s. 13

8. Yenə orada,  s.  14;  Sonralar Nyuport Nyu-yorkun

ərazisinə qatıldı.

9. Yenə orada

10. Yenə orada, s. 8, 13.

11. Burada nə irəlidə  (ayrıca qeyd olunan hallardan

başqa)  ABŞ-da hindu soyqırımına dair faktlar məşhur alim

M.  Stinqlin  «Tomoqavksız hindular»  əsərindən verilir. 

M.,1984.


12. Zombart V, Gös. əsəri, s. 45.

13. Olduğum mason lojalarında rəsm əsərlərini və

portretləri şəxsən görmüşəm.

14. Moromarko M.  Gös.  əsəri,  s.  105-106;  Çernilovski E. 

M. Dövlət və hüququn ümumi tarixi. M., 1973, s. 257.

15.


16. Çernilovski E.M. Gös. əsəri, s. 264.

17.


18.

19. Yenə orada

20. Moromarko M. Gös. əsəri, s. 166.

21. Moromarko M. Gös. əsəri, s. 14.

22. Yenə orada, s. 19.

25.109

26. Kalaiç D.  Dolların rəmzləri haqqında,  Literaturnaya

Rossiya, 8/ 1/ 1993.

27. Təsadüfü deyil ki,  A.Kestler xəzərlər haqqında öz

əsərini «13-cü nəsil» adlandırıb /bax:

28. Bir çox ölkələrdə, məsələn Fransada yalnız «azad daş

yonanlar» arasında yayılan «Akasiya» adlı mason jurnalı çap

edilir.


29. Sitat:  Devis D.  Kapitalizm və onun mədəniyyəti.  M., 

1949, s. 378.

30. Devis D. Gös. əsəri, s. 382-383.

31.


32. Zombart V. Gös. əsəri, s. 44-45

33. Yenə orada, s. 41

34. Onlar hamısı mason lojalarına mənsubdur.

35. Sitat: Eperson R. Gözə görünməz əl. SPb., 1996, s. 241.

36. Bu yaxınlarda öz mə᾽şuqlarından biri tərəfindən

öldürülən məşhur modelyer-sodomit (uşaqbaz) C.Versaçelin

e᾽tirafına görə:  «Maneken və fotomodel qadınların

əksəriyyəti gəlir mənbəyinə görə varlı adamlar üçün adi

fahişələrdir.» (       1995, №3)

37. Nyu-york tayms.  Həftəlik icma  (rus dilində).  28 

sentiyabr-11 noyabr 1993.

38.


39. Pravoslav rahib Serafim  (Rouz)  bu barədə çoxdan

danışırdı.  Onun üçün  «disney istibdadi»  bayağılıq,  insanı

həqiqətə aparan yoldan təcrid edən maniə idi.  Amerika

ailəni müdafiə assosiasiyası ABŞ xristianlarını «Uolt Disney» 

şirkətini baykota səslədi.  Şirkətin assosiasiya tərəfindən

tərtib olunmuş  «nailiyyətləri»  siyahısına aşağıdakılar daxil

idi:  dinin alçaldılması,  təhqiri-4  dəfə,  pornoqrafiya-3  dəfə, 

digər «nailiyyətlər» - narkomaniya, uşaqbazlıq, söyüşçüllük-

hərəsi bir dəfə.  Şirkətin prezidenti mason Ayznerə baykot

e᾽lan edən yüz minlərlə açıqca göndərilmişdir/A.

110

40.


41.

42. Sonradan yəhudi D. Rabin İsrailə köçdü və orada çox

hörmətli, nifuzlu bir adam oldu.

43. Sitat: Provaslov Rusiya, 1977, №20, s. 6.

44. Gizli biliklə tovlama, M., 1997, s.47.

45.


46. Literaturnaya Rossiya, 8/1/1993

47. Finansovıye izvestiya, 8/10/1996

48. İzvestiya, 14/04/1993

49. Sitat: Mokşanski V.M. Yəhudi məsələsinin mahiyyəti. 

Buenas-Ayres, 1957, s. 40.

50. İzvestiya, 5/1/1994

51. Yenə orada; Qərb hökumətləri və yəhudi bankirlərinin

narkotik alveri «    » kitabında ətraflı təsvir edilib.

52. Yenə orada

53.


54. (Amerikalı sənayeçi Henri Ford yəhudi zorakılığına

qarşı məşhur mübariz,  «Beynəlxalq yəhudilik»  kitabının

naşiri idi.  Lakin həyatına edilən bir neçə qəsddən və

müflis olmaq təhlükəsi ilə qarşılaşdıqdan sonra o öz

baxışlarından imtina etdi və fəal masona çevrildi).

55.


56.

57.           (kitab masonlar arasında istifadə üçün nəzərdə

tutulub,  açıq mətbuatda çap edilməməlidir;  onunla Tüson

(Arizona)  şəhərinin mason lojasının kitabxasında tanış

olmuşam).

58. Yenə orada, s. 241-242

59. Yenə orada, s. 136-147

60. Yenə orada, s. 146-147

61.

62.111

63.


64.

65.


66.

67. Novoye russkoye slovo (Nyu-york), 20/04/1989.

68.

69.


70. Burada və irəlidə çap olunmuş sorğu nəticələri

göstərilir.

71. «Əhdi-cədid»ə görə,  mənşəy e᾽tibarı ilə iudaizm

həmişə satanizm,  iblisə sitayişin bütün təzahürlərinin ən

əsas mənbəyi.  Təsadüfü deyil ki,  bütün iblissevərlər

cəmiyyətləri yəhudi kabbalasından öz mərasimlərində

istifadə edirlər.

72. Steffon Ceffri. Satanizm və yeni bütpərəstlik. M.,1997, 

s. 81

73. Yenə orada74.

75. Steffon C. Gös. əsəri, s. 80-81

76. Yenə orada, s. 98-99

77.


78.

79.


80.

81. Steffon C. Gös. əsəri, s. 86-90

82. 70-ci illərin sonu  80-cı illərin əvvəllərində Lavey

Sanfransiskoya, oradan da İsrailə köçdü və indi də oradadır. 

Laveyin ABŞ-da yaşayan qızı isə satanizmin əsas kahinidir.

83. İblissevərlərin müxtəlif qruplarında bayramların

keçirilmə tarixi fərqli ola bilər.  Lakin oktyabrın  29-u ilə

noyabrın 2-si arasında onların demək olar ki, hər birində hər

hansı bir bayram mərasimi keçirilir.  İosif Brenna özünün

«Zülmət səltənəti»  kitabında iblisanə bayramları sadalayır. 

112

Bunlardan ən önəmli sayılanları ‒  müqəddəs Valpurki, müqəddəs Vinebald,  müqəddəs Eyhard günləri,  «iblis»  və

«şeytan» şənlikləri, yaz və payız gecə-gündüz bərabərlikləri, 

yay və qış günəş qarşı durmaları, həmçinin hər il aprelin 26-

a keçirilən «baş» bayram ‒ V...

84.

85. Steffon C. Gös. əsəri, s. 9586.

87.


88.

89.


90.

91. Pravoslav Rusiya, 1992 №18, s. 14

92. Bu barədə daha ətraflı bax:

93. Todd Con. İblisin buxovunda. Kuban. 1993, №9-10, s. 

60

94. Sitat: Todd C. Gös. əsəri, s. 60.95. «Gizli bilik»lə tovlama. M., 1997.

96.


97. Yenə orada

98. Yenə orada

99.

MündəricatŞƏR İMPERİYASININ SONU......................................................... 3


113

ÖN SÖZ..............................................................................................6

ABŞ-IN ŞƏR İMPERİYASI KİMİ TƏŞƏKKÜLÜ ..................................................... 8

ABŞ YƏHUDİ-MASON RUHUNUN KRİSTALLAŞMASI.................................. 20

ABŞ‒YƏHUDİ‒MASON SİVİLİZASİYASININ ŞƏR SİMASININ RƏMZİ KİMİ31

İQTİSADİ TÜFEYLİLİYİN ZİRVƏSİ ...................................................................... 46

BƏŞƏRİYYƏTİN VÜ CUDUNA YAPIŞMIŞ ZƏLİ ................................................ 60

QÜ DRƏTLİ MASON SUPERDÖVLƏTİ ................................................................ 65

ƏHDİ-CƏDİDƏ QARŞI............................................................................................ 78

ABŞ ƏHALİSİNİN YƏHUDİLƏRƏ MÜNASİBƏTİ ............................................. 85

SATANİZMİN RƏSMİ DƏSTƏKLƏNMƏSİ......................................................... 87

SÖZARDI ................................................................................................................. 103

MİLLİ PARÇALANMA.......................................................................................... 104

QEYDLƏR......................................................................................108
Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə