Ana Sayfa Tıbbi Makaleler Anamnez AnamnezYüklə 396,04 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/13
tarix17.09.2017
ölçüsü396,04 Kb.
#138
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Virchow Triadı

Hiperkoagülobilite, staz, endotel yaralanması.Klepotaj

Epigastrik

 bölgeye (mide üzerine) hızlı hızlı bastırıldığında, çalkantı sesi gelmesidir. Pilor stenozu bulgusudur.

Borborygmi

Gurultu. Bağırsak seslerinin çıplak kulakla duyulması.Virchow Nodülü

Sol supraklaviküler lenf nodülü. Karından gelen lenfatik akımı aldığı için karın içinde ve özellikle de ilerlemiş mide kanserinde metastatik büyüme olur. İlk Alman

patolog Rudolf Virchow (1821–1902) mide kanseri ile bu bağlantıyı tanımlamıştır (1848).

Sister Mary Joseph nodülü

Göbekte palpabl nodül.  En çok mide kanseri metastazına bağlıdır. Pankreas, kolon, over ve uterus kanserlerinde de görülebilir. İlk, 

cerrahi

 hemşiresi Sister MaryJoseph Dempsey (Julia Dempsey; 1856-1939) tarafından fark edilmiş, yanında çalıştığı cerrah William J. Mayo’ ya bildirmiş, o da bunu 1928 yılında makale olarak

yayımlatmıştır.Irish Nodülü

Mide kanserinde sol aksillada görülen metastatik lenf nodu.Blummer Rafı (Shelf)

ide kanserinin rektouterin (Douglas) veya rektovezikal 

fossa

ya metastazını gösterir. Rektal tuşede, metastaz önde raf gibi hissedilir.Fötor hepatikus

Karaciğer yewtmezliğinin son döneminde hastanın nefesindeki gaita benzeri kötü kokudur. Genellikle hepatik ansefalopati de eşlik eder. Portosistemik şantlarla

karaciğeri bypass ederek dolaşıma karışan tiyoller, amonyak ve keton bu kokunun nedenidir.

Ksantoma - ksantolezma (xanthoma-xanthelesma)

Vücuddun herhangi bir yerindeki sarı, ciltaltı kolesterol birikintilerine ksantom, göz kapağında olanlara ksantolesma denir. Genellikle hiperlipidemi, 

kronik

 safra yoluobstrüksiyonları ve primer bilier sirozda görülür.

Kayser–Fleischer Halkası

Wilson hastalığında görülen irisin çevresindeki koyu kahverengi halkadır. Korneada bakır birikimine bağlıdır.Palmar Eritem

Avuç içinde kızarıklık. Çoğunlukla 

portal hipertansiyon

kronik karaciğer hastalığı, gebelik, polisitemi,tirotoksikozda görülür.

Flapping teremor (Asterixis)

Eller bilekten ekstansiyona getirildiğinde ortaya çıkan kaba tremor. Daha çok 

kronik

 karaciğer hastalığında görülmekle birlikte tüm metabolik ensefalopatilerde(KBY,KKY solunum yetmezliği gibi) ortaya çıkabilir.

PA Akci

ğ

er Grafisi (.../.../...) : 

 

EKG (.../.../...) :

 


 

Biyokimya (Normal De

ğ

erleri)

Glukoz (75-105 mg/dl)

Glukoz (Normal Değeri: 75-105 mg/dl)

Üre (10-40 mg/dl)

BUN (5-20 mg/dl

Üre (Normal Değeri: 10-40 mg/dl) 

BUN (Normal Değeri: 5-20 mg/dl

Üre ve BUN düzeyi böbrek sağlığını gösterir. Protein sindirimi ile açığa çıkan amaonyak, üreye dönüştürülürür (üre siklusu) ve böbreklerle atılır.

BUN ve ürenin arttığı durumlar: GFR düşmesi (böbrek yetmezliği, hipovolemi, dehidratasyon, kanama, şok), fazla proteinli diyet.

BUN ve ürenin düştüğü durumlar:Karaciğer yetmezliği, anabolik durum, uygunsuz ADH sendromu

Kreatinin (0,5-1 mg/dl)

Kreatinin (Normal Değeri: 0,5-1 mg/dl)

Böbrek sağlığını gösterir. Kreatinin vücuttaki kas metabolizması ile açığa çıkan bir atıktır. Kreatinden oluşur. Kan düzeyi açlık ve tokluktan etkilenmez. Böbrekten

atılımla birlikte üretim de önemlidir. Kas kitlesi fazla olanlarda daha fazla, yaşlı ve malnütrisyonu olanlarda daha düşük çıkar.

BUN/Kreatinin oranı >15 ise prerenal (dehidratasyon, şok vb) yada postrenal (obstüksiyon), <15 ise renal kaynaklı (KBY) olduğunu gösterir.

Trigliserit (50-200 mg/dl)

Total Kolesterol (110-200 mg/dl)

HDL-Kolesterol (40-80 mg/dl)

LDL-Kolesterol (85-125 mg/dl)Trigliserit (Normal Değeri: 50-200 mg/dl) 

Total Kolesterol (Normal Değeri: 110-200 mg/dl) 

HDL-Kolesterol (Normal Değeri: 40-80 mg/dl) 

LDL-Kolesterol (Normal Değeri: 85-125 mg/dl)

Bu testlere lipid profili/paneli de denir. Total kolesterol ve HDL-kolesterol tokken de ölçülebilir ancak genelde tüm lipid profili istendiğinden 12 saatlik açlık

gereklidir. Kan lipidleri başlıca iki çeşittir. Trigliserid ve kolesterol. Lipidler suda çözünmedikleri için proteinlere bağlı olarak taşınırlar (lipoproteinler).

Hiperlipidemidi (dislipidemi) kolesterol ve-veya trigliserid ve LDL seviyelerinin yükselmesidir. Kardiovasküler hastalıklar için büyük risk oluştururlar. HDL kollesterol

kalp damar hastalıklarından koruyucudur (iyi huylu kolesterol). Bu testlere lipid profili/paneli de denir. Doğru ölçüm için 12 saatlik açlık gereklidir.

LDH (50-150 U/L)Laktat dehidrogenaz (LDH) (Normal Değeri: 50-150 U/L)

Test

Normal

Bozulmuş Glukoz Regülasyonu

Diabet

AKŞ


<100

100-125


≧126

OGTT


<140

140-199


≧200

HbA1c(%)


<5,7

5,7-6,4


≧6,5


Laktat dehidrogenaz (LDH) laktat ile privatın birbirlerine dönüşümünü katalizleyen enzimdir. Vücuttaki tüm hücrelerde bulunur.

En yüksek konsantrasyonda,kalp, karaciğer, kas, böbrek, akciğer ve kan da (eritrosit) bulunur ve bunların hastalıklarında yükselir. Megaloblastik 

anemi

, pernisiyözanemi

, Hodgkin hastalığı, karın içi ve akciğer kanserleri, şok ve hipokside ciddi derecede yükselir.

Miyokard enfarktüsü (MI), akciğer embolisi, lösemi, hemolitik 

anemi


infeksiyoz mononükleaz, karaciğer ve böbrek hastalıklarında orta-hafif yükselme olur.

Karaciğer hastalıklarındaki Laktat dehidrogenaz (LDH) artışı, aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz daki artışlar kadar değildir.

Eritrosit içindeki Laktat dehidrogenaz (LDH), serumdakinden kat kat fazladır. İn vitro hemolizin (pnömatik tüp, aşırı çalkalanma, tarvmatik kan alma) en hassas

göstergesidir. Diğer bir deyişle hemolizli kanda çalışılmamalıdır.

AST (SGOT) (0-50 U/L)

Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT) (Normal Değeri: 0-50 U/L)

Aspartat aminotransferaz (AST) karaciğer hastalıklarında ve özellikle parankim hasarına bağlı gelişenlerin tanı ve takibinde kullanılır. Aspartat aminotransferaz

(AST), karaciğer, kalp, iskelet kası ve böbrekte bulunur.Ciddi artışlar (en az on kat, genellile 20-50 kat, 100 kata kadar artabilir) Miyokard infarktüsünde, 

akut


karaciğer hücre hasarında (viral hepatit, iskemi, toksik hepatit) yükselir.Hafif-orta artışlar muskular distrofi, 

akut


 pankreatit, ezilme türü kas yaralanmalarında

görülür.


ALT/AST oranı çoğu hastalıkta 1 den küçük (AST daha fazla artar) iken viral hepatitlerde 1 den büyüktür (ALT daha fazla artar).

ALT (SGPT) (0-50 U/L)Alanin aminotrasferaz (ALT, SGPT) (Normal Değeri: 0-50 U/L)

Alanin aminotrasferaz (ALT) karaciğer 

nekroz

uyla karakterize hastalıkların tanı ve takibinde kullanılır. Primer olarak karaciğerde bulunur. Karaciğer hastalığındaklinik 

semptom


lardan bile önce yükselir. Alanin aminotrasferaz (ALT) karaciğer için AST den daha spesifiktir. Ancak Aspartat aminotransferaz (AST) daha geç

düşer.


Ciddi artışlar (en az on kat, genellile 20-50 kat, 100 kata kadar artabilir) 

akut


 karaciğer hücre hasarında (viral hepatit, iskemi, toksik hepatit) yükselir.

Total Bilirubin (0.3-1.2 mg/dl)

Direkt Bilirubin (0-0.2 mg/dl)

İndirekt Bilirubin (0.3-1 mg/dl)Total Bilirubin (Normal değeri: (0.3-1.2 mg/dl)) 

Direkt bilirubin (Normal değeri: (0-0.2 mg/dl)) 

İ

ndirekt Bilirubin (Normal değeri: (0.3-1 mg/dl))

Sarılık ve karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılır.

Bilirubin

in %85 i hemoglobin yıkımından, %15 i eritrosit prekürsörlerinin kemik iliğinde yıkımından ve diğer hem içeren bileşiklerden oluşur. Periferde oluştuktan

sonra, hepatositler bilurubini alır, glukuronik 

asit


 ile konjuge eder ve mono ve diglukuronid olarak safraya salgılar.

Sarılığa neden olan hastalıklar, artmış 

bilirubin

 üretimi (hemoliz, inefektif eritropoez), bilirubik ekskresyonunda azalma (obstrüksiyon, hepatit) ve anormal 

bilirubin

metabolizmasından (herediter ve neonatal sarılık) kaynaklanır.

Direkt bilirubin

emi yapan kalıtsal hastalıklar Dubin-Johnson ve Rotor sendromlarıdır. Yenidoğanda görülen fizyolojik sarılık indirekt hiper

bilirubin

emiye bağlıdır.

Bilier atrezide ise 

direkt bilirubin

emi olur.

Crigler-Najjar sendromlarında 

bilirubin

 UDP-glukuronil transferaz enzim aktivitesi yoktur (tip 1) ya da azalmıştır (tip 2). 

Bilirubin

 ekskresyonu azalır ve indirekt

hiper

bilirubinemi gelişir.

Hepatosellüler hastalıklarda hem konjuge hem de unkonjuge blirubin yükselir. Safra yolu tıkanmalarında (pankreas başı kanseri, safra yolu kanseri, safra kesesi

kanseri, koledok taşı) 

indirekt bilirubin

 de yükselmekle beraber 

direkt bilirubin

 artışı çok daha belirgindir.

Laboratuvarlarda total 

bilirubin

 ve 


direkt bilirubin

 ölçülür. Aradaki fark 

indirekt bilirubin

 olarak hesaplanır.

Total Protein (6.5-8.5 g/dL)

Albumin (3.5-5.5 g/dL)

Globulin (2.6-4.6 g/dL)

Total Protein (Normal değeri: (6.5-8.5 mg/dL))Yüklə 396,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə