Analiza metodą wstępująCĄ ANALIZA wstępująCAYüklə 445 b.
tarix22.05.2018
ölçüsü445 b.
#45344


ANALIZA METODĄ WSTĘPUJĄCĄ


ANALIZA WSTĘPUJĄCA

 • Dla danej gramatyki G oraz S=>*, to wówczas:

 • Jeśli  zawiera tylko terminale, to  nazywamy zdaniem;

 • Jeśli  zawiera terminale oraz nieterminale, lub same nieterminale, to  nazywamy formą zdaniową;

 • Wniosek

 • Zdanie jest forma zdaniowa, która nie zawiera nieterminali;ANALIZA WSTĘPUJĄCA

 • W analizie zstępującej przetwarzanie rozpoczynamy od symbolu startowego a następnie stosujemy wyprowadzenie tak długo, aż otrzymamy zdanie wejściowe. Możliwe jest oczywiście, że zdania nie da się wygenerować. Wówczas otrzymamy taką informacje;

 • W analizie wstępującej mamy odwrotny schemat działania. Zaczynamy tu pracę od analizowanego zdania i poprzez konsekwentne stosowanie redukcji próbujemy dojść do symbolu startowego gramatyki;ANALIZA ZSTĘPUJĄCA

 • Sprawdźmy, w jaki sposób działa metoda wstępująca na przykładzie z wcześniejszych wykładów. Dane jest zdanieGRAMATYKA BEZKONTEKSTOWA

 • gramatyka – reguły produkcji:

 • Zdanie -> podmiot orzeczenie

 • Podmiot -> przymiotnik rzeczownik

 • Orzeczenie -> czasownik dopełnienie

 • Dopełnienie -> rzeczownik

 • Rzeczownik -> płot

 • Przymiotnik -> szybki

 • Czasownik -> przeskoczył

 • Rzeczowniki -> piesANALIZA ZSTEPUJĄCAANALIZA WSTEPUJĄCAPrzykład

 • Rozważmy gramatykę o następujących produkcjach:

 • S-> aABe, A->Abc | b, B->d;

 • Zastanówmy się nad zdaniem =abbcde;PRAWE WYPROWADZENIE

 • Niech G będzie gramatyką bezkontekstową. Niech 1=>2=>3=>...=>k, 1,2,...,k є (VU Σ)* będzie wyprowadzeniem w G. Wyprowadzenie to nazywamy prawym wyprowadzeniem, gdy każde pojedyncze wyprowadzenie i-1=>i w tym łańcuchu wyprowadzeń polega na zastosowaniu produkcji z G do pierwszej zmiennej w i-1 liczonych od prawej strony;ANALIZA WSTĘPUJĄCAANALIZA WSTĘPUJĄCAPrzykład

 • Rozważmy gramatykę o następujących produkcjach:

 • S-> aABe, A->Abc | b, B->d;PRZYCINANIE UCHWYTÓW

 • Przycinanie uchwytów jest metodą dzięki której możemy uzyskać odwrotność prawostronnego wyprowadzenia;

 • Załóżmy że mamy daną gramatykę i dane zdanie w, utworzone w tej gramatyce. Zatem w=n gdzie n jest n-tą prawostronną formą zdaniowa, w pewnym prawostronnym wyprowadzeniu;PRZYCINANIE UCHWYTÓW

 • W celu odtworzenia tego wyprowadzenia od końca, wyszukujemy uchwyt n w n i zastępujemy go lewą stroną produkcji A-> n. W ten sposób otrzymujemy (n-1) –szą prawostronną formę zdaniową;

 • Wyszukujemy następnie uchwyt n-1 w n-1 i redukujemy ten uchwyt i otrzymujemy prawostronną formę n-2;

 • Jeśli po skończonej ilości powtórzeń takiej czynności otrzymamy prawostronną formę zdaniową składającą się z symbolu startowego S, to kończymy analizę;PrzykładPrzykład

 • =(((*)))Przykład

 • Rozważmy następująca gramatykę: E->E+E, E->E*E, E->(E), E->w;IMPLEMANTACJA ANALIZY REDUKCYJNEJ

 • Jeśli chcemy dokonywać analizy tekstów, za pomocą przycinania uchwytów, musimy pokonać dwa główne problemy:IMPLEMENTACJA ANALIZY REDUKCYJNEJ

 • Kolejnym istotnym pytaniem jest pytanie o rodzaj struktur danych, które będzie wygodnie używać, przy implementacji analizatora;

 • Wygodna metodą jest użycie stosu do pamiętania symboli gramatyki, oraz bufora wejściowego do pamiętania tekstu w, przeznaczonego do analizy;OPIS STOSU

 • Na starcie na wejściu jest napis w, a stos jest pusty;

 • Analizator przesuwa symbole z wejścia na stos, aż na wierzchołku znajdzie się uchwyt ;

 • analizator redukuje do lewej strony odpowiedniej produkcji;

 • Powtarza ten proceder, aż do wystąpienia błędu, lub sytuacji gdy na stosie będzie symbol startowy;

 • Gdy na stosie będzie tylko symbol startowy analizator kończy pracę;Operacje

 • Mamy cztery operacje analizatora:

 • Przesuniecie – powoduje wstawienie kolejnego symbolu z wejścia na wierzchołek stosu;

 • Redukcja – analizator wie, że prawy koniec uchwytu jest na wierzchołku stosu, szuka na stosie lewy koniec uchwytu, i zastępuje uchwyt odpowiednim nieterminalem (sam decyduje, którym);Operacje

 • Pozostałe operacje analizatora:

 • Akceptowanie – pomyślne zakończenie analizy;

 • Błąd – oznacza, że wystąpił błąd składniowy i analizator wywołuje procedurę obsługi błędu;PrzykładPrzykładPrzykładPrzykładPrzykładPrzykład

 • Wróćmy do naszego przykładu nr 2 z produkcjami: E->E+E, E->E*E, E_>(E), E->(w)

 • Ponownie rozważamy zdanie =w+w*w

 • Prześledźmy sekwencje operacji wykonywanych przez analizator:PrzykładPrzykładPROBLEMY

 • Problemy przy przycinaniu uchwytów:

 • Znalezienie odpowiedniego uchwytu (w analizatorach redukujących zawsze jest na szczycie stosu);

 • Wybranie odpowiedniej produkcji, jeśli może być wykorzystana więcej niż jedna (konstrukcja tablicy LR);ANALIZATOT LR

 • Wydajna metodą analizy wstępującej jest analiza LR(k), gdzie „L” oznacza przeglądanie wejścia od lewej do prawej, „R” (rightmost) oznacza budowę prawostronnego wyprowadzenia od końca, a k oznacza liczbę symboli podglądanych podczas podejmowania decyzji w trakcie analizy;

 • Gdy pominiemy (k), przyjmujemy, że k=1;ANALIZATOT LR

 • Zalety analizatorów LR:

 • Można zbudować analizatory LR do prawie wszystkich konstrukcji języków programowania, dla których można znaleźć gramatykę bezkontekstową;

 • Metoda LR jest najogólniejszą nie wracającą metodą analizy redukującej. Analizatory działające tą metodą można zaimplementować tak wydajnie, jak działające innymi metodami redukcyjnymi;ANALIZATOT LR

 • Zalety analizatorów LR:

 • Klasa gramatyk które można analizować, używając metody LR jest właściwym nadzbiorem klasy gramatyk, które można analizować analizatorami przewidującymi;

 • Analizator LR może wykrywać błędy tak wcześnie, jak jest to możliwe podczas przeglądania wejścia, od lewej do prawej strony;ANALIZATOR LRANALIZATOR LR

 • Działanie analizatora LR:

 • Program sterujący jest taki sam dla wszystkich analizatorów LR, różne są jedynie tablice analizatora;

 • Program analizatora wczytuje pojedyncze symbole z bufora wejściowego;ANALIZATOR LR

 • Używa on stosu do zapamiętywania ciągu postaci s0 X1 s1 X2 s2 ...Xm na wierzchołku, gdzie każde Xi jest symbolem z gramatyki a si jest symbolem nazywanym stanem;

 • Każdy symbol stanu podsumowuje informacje zawarte na stosie pod nim, a kombinacja symbolu stanu i aktualnego symbolu wejściowego jest używana do indeksowania tablicy analizatora oraz do podejmowania decyzji o przesunięciu lub redukcji;TABLICA ANALIZATORA LR

 • Tablice analizatora zawierają wytyczne dla programu sterującego. Wytyczne te dotyczą między innymi tego w jakim stanie i pod wpływem jakich symboli ma wystąpić akcja (action lub przejście (goto);

 • Tablice analizatora można tworzyć na różne sposoby;

 • Metody tworzenia tablic decydują o sile analizatora (tzn. o liczbę przetwarzanych gramatyk);TABLICA ANALIZATORA LR

 • Metody konstrukcji tablicy analizatorów:

 • SLR (prosty LR) – najłatwiejsza w implementacji ale najsłabsza, dla niektórych gramatyk dla których pozostałe zadziałają ta może nie dać rezultatów;

 • Podglądający LR (LALR) – średnia pod względem możliwości, jak i kosztów;

 • Metoda kanoniczna LR – najskuteczniejsza, ale też najdroższa;TABLICA ANALIZATORA LR

 • Tablica analizatora składa się z dwóch części :

 • Funkcji wyznaczającej akcje, akcja;

 • Funkcji wyznaczającej przejście, przejście;

 • Funkcja przejście bierze jako argument stan i symbol z gramatyki, a zwraca stan;ANALIZATOR LR

 • Program analizatora LR sprawdza stan sm, stan leżący na wierzchołku stosu oraz aktualny symbol na wejściu ai;

 • Odczytuje następnie wartość akcja[sm,ai] w tablicy analizatora dla stanu sm i wejścia ai;

 • Wartość akcja[sm,ai] może być:

 • przesuń s, gdzie s jest stanem;

 • redukuj zgodnie z produkcja A->;

 • akceptuj;

 • błąd;ANALIZATOR LR

 • Konfiguracją analizatora LR nazywamy parę, której pierwszym elementem jest zawartość stosu, a drugim niewykorzystane wejście;

 • (s0 X1 s1 X2 s2 ...Xm sm , ai ai+1 ...an$)

 • Powyższa konfiguracja przedstawia formę zdaniowa: X1 X2 ...Xmai ai+1 ...anANALIZATOR LR

 • Konfiguracje, które mogą wystąpić po każdym z czterech typów akcji:

 • akcja[sm,ai]=przesuń s – analizator wykonuje przesunięcie przechodząc do konfiguracji:

 • (s0 X1 s1 X2 s2 ...Xm smais, ai+1 ...an$)

 • akcja[sm,ai]=redukuj wg A-> - analizator wykonuje redukcje przechodząc do konfiguracji:

 • (s0 X1 s1 X2 s2 ...Xm-r sm-r A s, ai+1 ...an$),

 • gdzie s=przejście[sm-r,A], a r jest długością ;akcja[sm,ai]=redukuj wg A->

 • Analizator zdejmuje ze stosu 2r symboli (po r symboli stanu i gramatyki), odkrywając stan s. Następnie wstawia na stos A – lewa stronę użytej produkcji i s – wartość przejście[s, A]. Aktualny symbol wejściowy w wyniku redukcji nie jest zmieniany;

 • akcja[sm,ai]=akceptuj – analiza jest zakończona;

 • akcja[sm,ai]= błąd - analizator wykrył błąd i wywołuje procedurę obsługi błędu;ANALIZA LR

 • Podsumujmy krótko algorytm analizy LR:

 • Wejście: ciąg wejściowy w i tablica analizatora LR z funkcjami akcja i przejście dla gramatyki G;

 • Wyjście jeśli w jest w L(G) –występuje wyprowadzenie dla w, w przeciwnym przypadku – informacja o błędzie;

 • Metoda: początkowo na stosie analizatora jest s0, czyli stan początkowy, a na wejściu jest w$. Dalsze kroki analizatora zaobserwujmy na przykładzie;Przykład

 • Rozważmy następującą gramatykę bezkontekstową, daną zbiorem produkcji:

 • E -> E+T;

 • E->T;

 • T->T*F;

 • T->F;

 • F->(E);

 • F->id;Przykład

 • W naszym algorytmie wprowadźmy następujące oznaczenia:

 • si oznacza przesuniecie i wstawiany na stos stan i;

 • rj oznacza redukcję według produkcji o numerze j;

 • akc oznacza akceptuj;

 • Puste miejsce oznacza błąd;...PrzykładPrzykładDZIAŁANIA ANALIZATORADZIAŁANIA ANALIZATORAKONIEC

 • KONIEC WYKŁADU SIÓDMEGOYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə