Analizator rtęci z podajnikiem próbek spektometrYüklə 19,22 Kb.

tarix22.05.2018
ölçüsü19,22 Kb.


ANALIZATOR RTĘCI

 

  

 z podajnikiem próbekSPEKTOMETR

 

       absorpcji atomowej

W  pełni  zautomatyzowany

analizator rtęci AMA 254 z podajnikiem

próbek  amerykańskiej  Firmy  Leco  to

spektrometr absorpcji atomowej prze-

znaczony do oznaczania rtęci całkowitej,

niezależnie od formy jej występowania.

Pozwala  na  oznaczenie  zawartości  rtęci

w  zakresie  od  0,003  do  500  ng  w  pró-

SOLAAR M5 Firmy ThermoFisher

Scientific  umożliwia  analizę  ilościową

pierwiastków  śladowych  w  próbkach

wód,  ścieków,  wyciągów  wodnych  oraz

w próbkach stałych. Badania realizowane

dzięki

wykorzystaniumożliwości

spektrometru

absorpcji

atomowej

dotyczą wymywalności oraz immobilizacji

metali ciężkich.

bach stałych i ciekłych, bez konieczności

ich  uprzedniego  przygotowywania  (od-

parowywania,  ekstrakcji,  mineralizacji

itp.) i dodawania jakichkolwiek zasypek

i odczynników.

Analizator pozwala na ozna­

czanie śladowych ilości rtęci w próbkach:

•  stałych ­ osady, ścieki, muły,

gleba, żywność, tkanki roślinne

i zwierzęce, szkło, drewno,

polimery

•  ciekłych ­ woda pitna, napoje,

ścieki, oleje mineralne,

rozpuszczalniki organiczne, kwasy

•  gazowych ­ powietrze, gazy

spalinowe, gaz ziemny

Aparat

pozwala


na

oznaczanie

następujących  pierwiastków  :  cynk,

miedź,  kadm,  nikiel,  ołów,  kobalt,

mangan, żelazo, sód, potas, chrom i tal.

Badania  te  przeprowadza  się  stosując

metodę  płomieniową  absorpcyjnej  lub

emisyjnej spektrometrii atomowej.

Spektrometr absorpcji atomowej SOLAAR

M5  umożliwia  także  badania  całkowitej

zawartości alkaliów w popiołach lotnych,

cementach, a także w innych materiałach

stosowanych  w  przemyśle  materiałów

budowlanych.  Na  całkowitą  zawartość

alkaliów  składają  się  zawartości  tlenku

sodu  i  tlenku  potasu,  oznaczane  są

metodą

płomieniowejemisyjnej

spektrometrii atomowej (FEAS).

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu 

ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole, tel.: 77 456 32 01 

  

www.icimb.pl/opole

LECO / Altec, AMA 254
ANALIZATOR

elementarny CHNS + O +ClANALIZATOR

TOC / NPOC / POC / TIC / TC / DOC

Analizator Vario Cube firmy Elementar

z automatycznym podajnikiem do

próbek stałych i ciekłych:

 oznaczanie TOC, TIC i TC referencyjną

metodą z detektorem NDIR

•  oznaczanie całkowitego

węgla organicznego TOC

w próbkach ciekłych (wody

czyste i zanieczyszczone, wody

powierzchniowe, pitne, studzienne,

ścieki, wyciągi wodne np. z odpadów,

solanki, odczynniki)

•  oznaczanie całkowitego węgla

organicznego TOC w próbkach

stałych (gleby, odpady, paliwa, osady

ściekowe, osady rzeczne, zawiesiny,

popioły lotne, pyły itp.)

(gleby,  odpady,  paliwa,  osady  ściekowe,

osady rzeczne, zawiesiny, popioły lotne,

pyły itp.) i ciekłych (wody czyste i zanie-

czyszczone,  ścieki,  wyciągi  wodne  np.

z odpadów, solanki, odczynniki)

dodatkowa opcja oznaczania zawarto-

ści tlenu oraz chloru w próbkach stałych

(gleby,  odpady,  paliwa,  osady  ściekowe,

osady rzeczne, zawiesiny, popioły lotne,

pyły itp.) i ciekłych (wody czyste i zanie-

czyszczone,  ścieki,  wyciągi  wodne  np.

z odpadów, solanki, odczynniki).

•  wykorzystanie w farmaceutyce:

analizy wód iniekcyjnych

i procesowych,

 wykorzystanie w geochemii

i oceanografii do badań osadów,

zawiesin, wód morskich,

lodowcowych, skał węglanowych,

roztworów glebowych

•  możliwość oznaczeń w bardzo

szerokim zakresie koncentracji węgla,

•  możliwość stosowania wysokiej

temperatury spalania 850oC do

950oC


Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu 

ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole, tel.: 77 456 32 01 

  

www.icimb.pl/opole

ELEMENTAR Analysensysteme GmbH / VARIO TOC Cube

ELEMENTAR Analysensysteme GmbH / VARIO

Aparat umożliwia zarówno ana-

lizę  pojedynczych  próbek  jak  również

serii próbek (przełączanie praca pojedyn-

cza  /  ciągła)  w  szerokich  zakresach  wa-

gowych próbek (do ok. 2 g gleby ok. 70

mg subst. Organicznej) jak i koncentracji

pierwiastków.  Pomiar  aparatem  pod-

stawowym  jest  możliwy  zarówno  w  za-

kresie śladowych ilości pierwiastków jak  

i  w  zakresie  makro­koncentracji  przy

jednoczesnym  zachowaniu  dokładno-

ści  wskazań.  Analizy  te  są  niezbędne

w  analizie  paliw  konwencjonalnych  jak

i alternatywnych. Mogą być również wy-

korzystywane do analiz pierwiastkowych

w innych matrycach.

Automatyczne

jednoczesne

oznaczanie  pierwiastków:  węgla,  wo-doru,  azotu  i  siarki  w  próbkach  stałych


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə