Anatomi anabiLİm daliYüklə 95,81 Kb.
tarix24.04.2018
ölçüsü95,81 Kb.İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMIProgram Yürütücüsü : Prof. Dr. Davut ÖZBAĞ

Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Yrd. Doç. Dr. Aymelek ÇETİN

Yrd. Doç. Dr. Evren KÖSE

Yrd. Doç. Dr. Hilal IRMAK SAPMAZ

Prof. Dr. Murat ÖGETÜRK

Prof. Dr. Ahmet KAVAKLI

Doç. Dr. Ayşe Oya SAĞIROĞLU
Programlara Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar

Yüksek Lisans: Biyoloji veya Sağlık Bilimleri ile ilgili dalların lisans mezunları kabul edilir.

Doktora: Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Anatomi ve Histoloji -Embriyoloji yüksek lisans mezunları kabul edilir.

ZORUNLU DERSLER

 

 

 

Dersin Kodu ve Adı

T

P

Kr

3841004992004

Akademik Kazanımlar

1

0

1

3841004972007

Biyoistatistik

3

0

3

3831000012011

Uzmanlık Alanı


2

0

0

3831000022011

Tez Çalışması


0

1

0

3831000032011

Seminer


-

-

-

3831000042011

Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji


1

0

1

3831000052011

Hareket Sistemi I (Kemik ve Eklemler)

2

2

3

3831000062011

Hareket Sistemi II (Kaslar)


2

2

3

3831000072011

Kadavra Tahniti, Saklama Teknikleri ve Diseksiyon Uygulamaları

1

2

2

3831000082011

Anatomide Disseksiyon Yöntemleri

1

4

3

3831000092011

Literatür Saati

0

2

1

SEÇMELİ DERSLER

3831000102011

Dolaşım Sistemi


2

2

3

3831000112011

Solunum Sistemi Anatomisi


1

2

2

3831000122011

Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi


2

2

3

3831000132011

Periferik Sinir Sistemi Anatomisi


2

2

3

3831000142011

Sindirim Sistemi


2

2

3

3831000152011

Ürogenital Sistem


2

2

3

3831000162011

Topografik Anatomi


2

0

2

3831000172011

Genital Sistem Klinik Anatomisi


1

2

2ZORUNLU DERSLER

Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji

Anatominin tanımı ve kapsamı; anatominin tarihçesi; pozisyon ve yönle ilgili terimler; medikal terminoloji; anatomik terminoloji; anatominin çalışma alanları


Hareket Sistemi I (Kemik ve Eklemler)

Aksiyal iskelet kemikleri; üst ekstremite kemikleri; alt ekstremite kemikleri, eklem tipleri; kafatası eklemleri; üst ekstremite eklemleri, alt ekstremite eklemleri konularının bilinmesi.


Hareket Sistemi II (Kaslar)

İskelet kası hakkında genel bilgi; sırt kasları; üst ekstremite kasları; alt ekstremite kasları; baş bölgesi kasları; boyun kasları; toraks kasları; karın kasları; inguinal kanal; pelvik diyafram ve ürogenital diyafram


Kadavra Tahniti, Saklama Teknikleri ve Diseksiyon Uygulamaları

Cansız beden üzerinde yapılan disseksiyon çalışmaları anatomi eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Kadavranın uzun süre saklanabilmesi ve kullanılabilmesi için tahnit edilmesi gerekmektedir. Dersin amacı anatomi eğitiminin temel unsurlarından olan kadavranın eğitime hazırlanması ve bozulmadan saklanabilmesi için gerekli olan temel bilgilerin öğretilmesidir.


Anatomide Disseksiyon Yöntemleri

Disseksiyonun temel prensipleri; disseksiyonda kullanılan aletlerin tanıtım ve bakımı; disseksiyon alanında yer alması gereken temel özellikler; derinin yapısı ve deri disseksiyonunun prensipleri; bölgesel deri disseksiyon çizgileri; derin dokuların yapısal özellikleri (Aponevroz ve fasyaların açılması; damar ve sinirlerin anatomik özellikleri ve takibi; kasların meydana çıkartılması ve kesilmesi)


Literatür Saati

Makale sunumu ve tartışılması


Uzmanlık Alanı

Tez Çalışması

Seminer
SEÇMELİ DERSLER
Dolaşım Sistemi

Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi; kalp anatomisi; dolaşım ve damarlar hakkında genel bilgi; arterler; venler; lenfatik sistem hakkında genel bilgi.


Solunum Sistemi Anatomisi

Solunum sistemi hakkında genel bilgi, burun, nasopharynx, larynx, sesin oluşumu, trakea, bronş ve bronşioller, akciğerler, plevra, toraks duvarı ve solunum hareketleri


Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi

Sinir sistemi hakkında genel bilgi ve merkezi sinir sisteminin tanıtımı, gelişimi, beyin zarları ve sinüsleri, ventriküler sistem ve beyin-omurilik sıvısı (BOS); omurilik (medulla spinalis); beyin sapı hakkında genel bilgi; serebellum; diensefalon; serebrum; beyin korteksi; bazal çekirdekler; beyin damarları


Periferik Sinir Sistemi Anatomisi

Periferik sinir sistemi hakkında genel bilgi; spinal sinirler hakkında genel bilgi; servikal pleksus; brakiyal pleksus; lumbosakral pleksus; otonom sinir sisteminin periferik bölümü hakkında genel bilgi; otonom sinir sisteminin sempatik bölümü; otonom sinir sisteminin parasempatik bölümü; kranial sinirler


Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi hakkında genel bilgi; ağız boşluğu; farinks; özefagus; mide; ince bağırsak; kalın bağırsak; rektum ve anal kanal; peritoneum; karaciğer; safra kesesi ve safra yolları; pankreas


Ürogenital Sistem

Ürogenital sistem hakkında genel bilgi; böbrek anatomisi; üreter; mesane; üretra; erkek genital organları; kadın genital organları


Topografik Anatomi

Genel bilgiler; baş bölgesi; boyun bölgesi; gövde (toraks, abdomen, pelvis, sırt); vücut boşlukları


Genital sistem klinik anatomisi

Ürogenital sisteme klinik yaklaşım; ürogenital sistemin gelişimsel anomalileri; pelvis boşluğunda bulunan periton çıkmazları ve klinik önemleri; pelvik diyafram ve ürogenital diyafram; üriner sisteme yönelik girişimlere anatomik yaklaşım; erkek ve kadın genital sistemlerine yönelik girişimlere anatomik yaklaşım


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VE FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI
ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu ve Adı

T

P

Kr

AKTS

3841004992004

Akademik Kazanımlar

1

0

1

6

3841004972007

Biyoistatistik

3

0

3

6

3831005012011

Uzmanlık Alanı


2

0

0

6

3831005022011

Tez Çalışması


0

1

0

24

3831005032011

Seminer I


-

-

-

6

3831005042011

Seminer II


-

-

-

6

3831005052011

Anatomide Kadavra Hazırlama ve Diseksiyon Teknikleri


2

2

3

8

3831005062011

Lokomotor Sistem I (Kemik ve Eklemler)

2

2

3

8

3831005072011

Lokomotor Sistem II (Kaslar)


2

2

3

8

3831005082011

Kardiyo Vasküler Sistem Anatomisi

2

2

3

8

3831005092011

Nöroanatomi I

2

2

3

8

3831005102011

Literatür Saati

0

2

1

8

SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu ve Adı

T

P

Kr

AKTS

3831005112011

Sindirim Sistemi Anatomisi

2

2

3

8

3831005122011

Beş Duyu Anatomisi

2

2

3

8

3831005132011

Ürogenital Sistem Anatomisi

2

2

3

8

3831005142011

Nöroanatomi II (Entegrasyon Sistemleri)

2

2

3

8

3831005152011

Endokrin Sistemi Anatomisi

2

0

2

6

3831005162011

Fonksiyonel Anatomi

2

2

3

8


ZORUNLU DERSLER
Anatomide Kadavra Hazırlama Ve Diseksiyon Teknikleri

Tahnit işleminin temelleri, Tahnit solusyonlarının hazırlanması ve kullanımı, Tahnit için kullanılacak bölgelerin anatomisi, Tahnit işleminde kullanılacak damarların seçilmesi ve diseksiyonu, Diseksiyonun temel prensipleri, Diseksiyonda kullanılan aletlerin tanıtım ve bakımı, Bölgesel deri diseksiyon çizgileri, Derin dokuların yapısal özellikleri I (Aponevroz ve fasyaların açılması), Derin dokuların yapısal özellikleri II (Damar ve sinirlerin anatomik özellikleri ve takibi), Derin dokuların yapısal özellikleri III (Kasların meydana çıkartılması ve kesilmesi).


Lokomotor Sistem I (Kemik Ve Eklem)

Kemikler hakkında genel bilgi ve kemiklerin gelişmesi, Aksiyal iskelet kemikleri, Üst ekstremite kemikleri, Alt ekstremite kemikleri, Eklem tipleri, Kafatası eklemleri, Üst ekstremite eklemleri, Alt ekstremite eklemleri, Aksiyal iskelet eklemleri


Lokomotor Sistem II (Kaslar)

İskelet kası hakkında genel bilgi , Sırt kasları (Musculi dorsi), Üst ekstremite kasları (Musculi membri superiores), Alt ekstremite kasları (Musculi membri inferiores), Baş bölgesi kasları (Musculi capitis), Boyun kasları (Musculi colli), Toraks kasları (Musculi thoracis), Karın kasları (Musculi abdominales) ve inguinal kanal (canalis inguinalis), Pelvik diyafram (diaphragma pelvis) ve ürogenital diyafram (diaphragma urogenitale)


Kardiyo-Vasküler Sistem Anatomisi

Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, Kalp anatomisi, Fötal dolaşım ve postnatal değişiklikler, Damarlar hakkında genel bilgi


Nöroanatomi I

Sinir sistemi hakkında genel bilgi ve merkezi sinir sisteminin tanıtımı, Merkezi sinir sisteminin gelişimi, Omurilik (Medulla spinalis), Beyin sapı (Medulla oblongata, pons, mesencephalon), Beyincik (Cerebellum), Diencephalon (Thalamus, hypothalamus, epithalamus, subthalamus), Beyin korteksi (Telencephalon). Beyin zarları ve sinüsleri, Ventriküler sistem ve beyin-omurilik sıvısı (BOS), Basal ganglionlar, Beyin damarları


Literatür Saati

Anabilim dalını doğrudan yada dolaylı ilgilendiren makalelerin (dönemde en az iki tane olacak şekilde) sunulması


Tez Çalışması
Uzmanlık Alanı
Seminer I
Seminer II
SEÇMELİ DERSLER
Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim sistemi hakkında genel bilgi, Ağız boşluğu, Farinks, Özefagus, Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Rektum ve anal kanal, Periton, Karaciğer, Safra kesesi, Safra yolları ve pankreas


Beş Duyu Anatomisi

Göz ve görme yoları, Kulak, işitme ve denge yolları, Burun ve koku yolları, Dil ve tat duyusu, Dokunma ve his duyusu


Ürogenital Sistem Anatomisi

Üriner sistem hakkında genel bilgi, Böbrek anatomisi, Üreter, Mesane, Üretra, Genital sistem hakkında genel bilgi, Erkek genital organları, Kadın genital organları


Nöroanatomi II (Entegrasyon Sistemleri)

Medulla spinalis: Afferent yollar ve fonksiyonları, Medulla spinalis: Efferent yollar ve fonksiyonları, Motor ve duyu entegrasyonu, ekstrapiramidal sistem, Otonom sinir sistemi hakkında genel bilgi, Otonom ganglionlar, sempatik ve parasempatik sistemler, Retiküler sistem ve tad duyusu, Limbik sistem, koku yolları ve fonksiyonları, Vestibuler sistem, işitme yolları ve fonksiyonları, Görme yolları ve fonksiyonları, İşitme ve görmeye bağlı refleksler


Endokrin Sistem Anatomisi

Endokrin sistem hakkında genel bilgi, Hypothalamus ve hyophysis, Corpus pineale (epiphysis), Gl. thyroidea ve Gl. Parathyroidea, Gl. Suprarenales, Ovaryum ve testis


Fonksiyonel Anatomi

Üst ekstremite fonksiyonel anatomisi, Alt ekstremite fonksiyonel anatomisi, Toraks ve solunum fonksiyonu Fonksiyonel kalp anatomisi, Sindirim sistemi fonksiyonel anatomisi (Çiğneme ve yutma mekanizması, mide ve barsak fazı, karaciğer ve safra oluşum mekanizması) Üriner sistem fonksiyonel anatomisi (Böbrek ve idrar oluşum mekanizması), Genital sistem fonksiyonel anatomisi Beş duyunun fonksiyonel anatomisi


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə