Anionidagi elektronlar soni Mn



Yüklə 40,5 Kb.
tarix13.05.2023
ölçüsü40,5 Kb.
#110064
2-GURUH 29.04.2023


1.X3- anionidagi elektronlar soni Mn2+ kationidagi elektrolar sonidan beshtaga kam.X elementni aniqlang. A)Sb B)P C)N D)As 2.2,5 litr 0,4 molyarli ammoniy gidroksid eritmasidagi (a=5%) dissotsialangan ammoniy gidroksid molekulalar sonini toping. A)0,95*NA B) 1*NA C)0,05*NA D)95*NA 3.Kimyoviy reaksiya tezligi 2 mol/l*min ga teng bo’lgan reaksiyaning temperatura koffessienti ikkaga teng.Shu reaksiya temperaturasi 30oC ga oshirilsa keyingi reaksiya tezligi nechchiga teng bo’ladi (mol/l*min). A)0,125 B)0,25 C)8 D)16 4.Qanday hajmdagi (n.sh) silan gazi tarkibida sigma bog’lar soni 36,3 gr manganat kislotadagi π-bog’lar soniga teng bo’ladi. A)3,36 B)1,68 C) 1,12 D) 2,24 5.Teng massada olingan alyuminiy va kislorodning to’liq reaksiyasi natijasida 51g Al2O3 hosil bo’lgan bo’lsa qaysi moddadan necha gr ortib qoldi. A) Al 2,7 gr B) O26,4 gr C) Al 5,4 gr D) O2 3gr 6.Silvinint formulasini aniqlang. A)KCl*NaCl B)CaCO3*MgCO3 C)MgCO3 D)(CuOH)2CO3 7.Quyidagi guruh(sinf)larga mos moddalalrning formulasini toping. 1) o’rta tuz; 2) suvda eriydigan asos. A)1-BaS; 2-KOH B)1-BaS;2-Cu(OH)2 C)1-Cs2Se; LiBr D)1-SrO; 2-LiOH 8.0,2 kg 16%li CuSO4 eritmasiga 78 gr kaliy bo’lakchasi tashlandi.Oxirgi eritma massasini (gr)aniqlang.(Suvning bug’lanishi hisobga olinmasin).A) 258,4 B) 276 C)256,4 D)278 9. Ammoniy gidropirofosfat tuzining ekvivalentini aniqlang. A)229/2 B)229/5 C) 229/6 D)229/3 10.Xrom(III)-gidrooksosulfat molekulasidagi oltingugurt va xrom atomlar soni qanday nisbatda bo’ladi. A)1:3 B)1:1 C)1:2 D) 2:3 11.Fizik hodisalarda moddalarning qaysi xossalari o’zgaradi. 1) agregat holati 2)shakli 3) hajmi 4) kimyoviy tarkibi 5) bog’lanish turi. A) 1,3,4 B) 3,4,5 C) 1,2,3 D)2,4,5 12.0,8 N li CaBr2 eritmasidagi brom ionlarining molyar konsentratsiyasini (mo/l) aniqlang.(a=100%) A) 0,2 B) 0,4 C)0,8 D)1,6 13.20g suvda necha gr NaCl eritilganda 60% li eritma hosil bo’ladi. +A) 30 B)20 C)60 D)40 14. 1)Al+H2O+KNO3+KOH=K[Al(OH)4]+NH3 2)KClO3+HCl=KCl+Cl2+H2O 1-reaksiyada hosil bo’lgan ammiak 2-reaksiyadagi suvdan 5gr ga kam lekin ularning miqdorlari (mol) bir xil. Reaksiyada olingan xlorning miqdorini (mol) toping. A)5 B) 3 C)6 D)10 15.Apatit, gips, marmar tarkibiga kiruvchi metallni aniqlang. A)Hg B)Au C)Ca D)Ag 16)Suv 173oC va 263K da qanday agregat holatda bo’ladi. A)suyuq,gaz B)gaz,gaz C)qattiq,suyuq D)gaz,qattiq 17.Quyida berilgan oksidlanish-qaytarilish reaksiya tenglamasini tenglashtiring va barcha koeffitsiyentlar yig’indisini hisoblang. Ru+KJO4+H2SO4=RuO4+J2+K2SO4+H2O A)26 B)38 C)30 D)34 18.Quyidagi keltirilgan qatorda elementlar atomlarining radiusi qanday o’zgaradi. Li,Na,K,Rb,Br,Cl,F A)kamayadi B)bromgacha kamayadi,so’ngra ortadi C)ortadi D)rubidiygacha ortadi,so’ngra kamayadi. 19.To’kilgan simobni tezda zararsizlantirishning oddiy usullaridan biri­­­­­­­­­­­­­­­---bu simob to’kilgan joyga yod eritmasini sepish (2Hg+J2=Hg2J2). 6,03 gr simobni zararsizlantirish uchun necha gr 5%li yod eritmasi kerak.(Ar(Hg)=201). A)152,4 B)76,2 C)7,62 D)3,81
20.Ikki negizli kislotalarni toping. 1)manganat kislota 2)xlorat kislota 3)ortoborat kislota 4)bromit kislota 5)dixromat kislota A)2,3 B)2,4 C)3,5 D)1,5 21.Nemis olimi F.Vyoler 1827-yilda alyuminiy olish usulini yaratgan.Bu usul bilan 5,4 gr alyuminiy olish uchun necha mol alyuminiy xlorid kerak bo’ladi. A)0,1 B)0.15 C)0,2 D)0,25 22.Fosfor bug’ining vodorodga nisbatan zichligi 62 ga teng bo’lsa uning formulasini toping. A)P2 B)P4 C)P6 D)P 23. C O + O2 ↔C02 sistemada muvozanat paytida moddalar konsentratsiyasi 2 ;2 ; 2 mol/ l dan bo’lsa, CO va O2 ning boshlang’ich konsentratsiyalari yig’indisini toping. A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 24. Cr2O3+KNO3+KOH→K2CrO4+NO+H2O reaksiya bo’yicha oksidlovchi 3·NA elektron olgan bo’lsa, ajralgan gaz hajmini (l, n.sh) toping. A) 11,2 B) 28 C) 22,4 D) 44,8 25. Qaysi modda fosfat ioni uchun reaktiv hisoblanadi? A) FeSO4 B) Cu(NO3)2 C) NaOH D) AgNO3 26. Tuz eritmasidagi dissotsialanmagan molekulalar soni 30 ta bo’lib, dissotsialanishidan hosil bo’lgan ionlar soni 1080 ta bo’lgan moddani ko’rsating. (a=90%) A) NaCl B) K2SO4 C) K3PO4 D) CaCO3 27. Qaysi tuzlar kation bo‘yicha gidrolizga uchraydi? 1 ) Na3PO4; 2) Cu(NO3)2; 3) K2SO4; 4) NH4NO3; 5) CuSO4; 6) K2CO3 A) 2, 4, 5 B) 1, 3, 6 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 5 28.Oliy nerv faoliyatining normal kechishi uchun javob beruvchi element qaysi ? A)brom B)yod C)kalsiy D)rux 29.Qaysi qatorlarda faqat kuchsiz elektrolitlar keltirilgan? 1) CH3COOH, NH4OH, HNO2; 2) Na2SO4, AlCl3, H2SO4; 3) Al(OH)3, NH4OH, NaOH; 4) NaCl, HF, Zn(OH)2; 5) H2SO3, NH4OH, H2CO3; 6) CaCl2, HNO3, CuSO4 A) 1, 3, 5 B) 1, 5 C) 2, 4, 6 D) 2, 6 30. 1 mol vodorod sulfidning yonishi natijasida ma’lum hajm SO2 va 19,2 g S6 hosil bo’ldi yonish jarayonida sarflangan kislorod miqdorini mol hisoblang. A) 0,8 B) 1,2 C) 0,9 D) 1
Yüklə 40,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə