Ankara 2015 T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliği açik öĞretim okullari



Yüklə 49,95 Kb.

səhifə1/31
tarix05.02.2018
ölçüsü49,95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


ANKARA 2015
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ - MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
ÇAĞDAŞ TÜRK 
VE 
DÜNYA TARİHİ 
1
YAZAR
Çetin SUNGUR
DERS NOTU


MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI DERS NOTLARI DİZİSİ
Copyright © MEB 
Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Tümü ya da bölümleri izin 
alınmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.
Yazar 
: Çetin SUNGUR
Grafik 
: Hatice DEMİRER
Kapak 
: Güler ALTUNÖZ






İÇİNDEKİLER
1. ÜNİTE
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 
A. I. DÜNYA SAVAŞI VE SONUÇLARI   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 11     
B. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), ORTA ASYA ‘DAKİ TÜRK 
DEVLET VE TOPLULUKLARI   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 14
C. ORTA DOĞU’NUN YENİ YÜZÜ: MANDACILIK    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 18
D. UZAK DOĞU’DA YENİ BİR GÜÇ: JAPONYA   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 21 
E. 1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 23
F. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE AVRUPA   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 24
G. İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEMDE DÜNYA   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 29
H. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 30
NELER ÖĞRENDİK?    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 35
ETKİNLİK    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 36
1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 38
2 .ÜNİTE
II.DÜNYA SAVAŞI
A.YENİ BİR SAVAŞA DOĞRU    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 45
B. SAVAŞ YILLARI    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 50
C. BARIŞA DOĞRU   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 57
D. SAVAŞIN ETKİLERİ    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 63
E. SAVAŞ YILLARINDA TÜRKİYE    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 65
NELER ÖĞRENDİK?    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 71
ETKİNLİK    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 72
2.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 74


3. ÜNİTE
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ
A.BLOKLARIN KURULUŞU    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 82
B. PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 90
C. UZAK DOĞU’DA ÇATIŞMA  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 93
D. ASYA VE AFRİKA’NIN KURTULUŞU    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 97
E. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 99
F. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE DÜNYA    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 105
NELER ÖĞRENDİK?    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 107
ETKİNLİK    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 109
3.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 111
ETKİNLİK VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAP ANAHTARI   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 115
SÖZLÜK  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 117
KRONOLOJİ    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 121
KAYNAKÇA   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 123


1. ÜNİTE 
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA
 Liderlerin takip ettikleri 
politikalarının kendi 
milletleri ve insanlık tarihi 
için önemi nedir? Barışı 
korumak niçin önemlidir?


ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 1
10
NELER ÖĞRENECEĞİZ?
Bu ünitenin sonunda:
1.  I. Dünya Savaşı’nın neden ve sonuçlarını, I. Dünya Savaşı sonunda yapılan 
antlaşmaları,
2.  Çarlık Rusya’sının yıkılışı ve SSCB’nin kuruluşunu, SSCB yönetimindeki Türk 
topluluklarının durumunu ve Basmacı Hareketi’ni,
3.  İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu’da manda yönetimleri kurmalarını,
4.  Japonya’nın Uzak Doğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkmasını ve sonuçlarını,
5.  1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin nedenleri ve sonuçlarını, Türkiye’ye etkilerini, 
6.  I. Dünya Savaşı’ndan sonra barışın sürekliliğini sağlama çabalarını, Avrupa’da 
sosyal ve ekonomik hayatı, İtalya’da Faşizm ve Almanya’da Nazizmin ortaya 
çıkışını,
7.  Atatürk Dönemi’nde Türk dış politikasında meydana gelen gelişmele-
ri (Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi, Balkan Antantı, Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi, Sadabat Paktı, Hatay meselesi ve Hatay’ın Anavatan’a katılması) 
öğreneceğiz.
ANAHTAR KAVRAMLAR
BASMACI 
HAREKETİ        
M
Illî
YETÇİlİK
 PAZAR       
MONROE 
DOKTRİNİ       
HAM 
MADDE      
BOlŞEVİK
ASİMİlE  
SİYASETİ    
MANDA 
YÖNETİMİ       
FAŞİZM
NAZİZM 




Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə