Ankara IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ ( ankara fen lisesi MÜDÜRLÜĞÜ ) İle orta doğu tekniK ÜNİversitesi arasinda sosyal ve biLİmsel iŞBİRLİĞİ protokolü Dayanak madde 1Yüklə 28,46 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü28,46 Kb.
#66484


ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ( ANKARA FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ) İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA

SOSYAL VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Dayanak

MADDE 1: 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Amaç

MADDE 2: Bu protokolün amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ankara Fen Lisesi Müdürlüğü) arasında sosyal ve bilimsel işbirliğini gerçekleştirmektir.
Taraflar

MADDE 3: Bu protokol Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ankara Fen Lisesi Müdürlüğü) arasında imzalanmıştır. Protokolün diğer maddelerinde taraflar lise ve üniversite olarak anılacaktır.
Tanımlar

MADDE 4: Bu protokolde geçen;

Üniversite, Orta Doğu Teknik Üniversitesini

Lise, Ankara Fen Lisesi Müdürlüğünü

İfade etmektedir.


Genel Hükümler

MADDE 5:

a) Lisenin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi veya eğitim öğretim desteği sağlanması konularında Üniversite tarafından uygun görülen şartlarda uzmanlık desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda Üniversite öğretim elemanlarınca Lise’de taraflarca uygun görülecek koşullarda veri toplanabilecek, araştırma yapılabilecektir.
b) Lise öğrencilerinin Üniversite’nin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret etmesine ve birimlerde bulunan laboratuarların kullanılmasına Üniversite tarafından uygun görülen şartlarda imkân tanınacaktır.
c) Üniversite’de ortaöğretime yönelik fen ve matematik alanları öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerine devam eden öğretmen adaylarının stajlarını taraflarca belirlenecek kapsam ve koşullarda Lise’de yapılmasına imkân verilecektir.
d) Lise öğrencileri ve öğretmenleri, Üniversite kütüphanesinden kitapları yerinde inceleyerek veya masrafı kendilerince karşılanmak suretiyle fotokopi çektirerek yararlanabilecektir.
e) Taraflarca uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda Üniversite öğretim üyeleri tarafından Lise öğrencilerine ders verilecektir.
f) Lise’de bilim eğitimini geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda oluşturulacak komisyonlara Üniversite tarafından uygun görülen şartlarda personel desteği sağlanacaktır.
g) Lise öğrencilerinin, Üniversite’nin düzenleyeceği bilim, spor ve kültürel etkinliklere katılmasına ve uygun görülen etkinliklerde Üniversite’den Lise’ye konuşmacıların gelmesine imkân sağlanacaktır.
h) Üniversite ve Lise tarafından ulusal veya uluslararası kaynaklardan finanse edilmek üzere ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi, uluslararası programlara birlikte proje sunulması hususlarında taraflarca uygun görülen çerçeve ve kapsamda iş birliği yapabilecektir.
i) Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi dâhilinde Üniversite ve Lise arasında bilim eğitimi alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla mühendislik ve uygulamalı bilim eğitiminin geliştirilmesi (STEM), Lise öğretim programlarının uluslararası akreditasyonu gibi çalışmaların yanı sıra bu konulara katkıda bulunabilecek insan kaynağının yetiştirilebilmesi için Ankara Fen Lisesi Vakfı’nın da katkılarıyla Lise ve Üniversite arasında işbirliği yapılacaktır.
Protokolde Değişiklik

MADDE 6: İşbu protokol hükümlerinde taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle değişiklikler yapabilecektir. Bu değişiklikler ek bir protokolle hüküm altına alınacaktır.
Süre

MADDE 7: İşbu protokol imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacaktır. Süre bitiminde işbu protokol tarafların hiçbir itiraz ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Süre bitiminde tarafların mutabakatı ile protokol süresi uzatılabilir.
Protokol Feshi (Sona Erdirme)

MADDE 8: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Ankara Fen Lisesi Müdürlüğü) bu protokolü tek taraflı feshetme hakkına sahip olacaktır.
Yasal İkametgâhlar

MADDE 9: Taraflar aşağıda yazılı adresleri kanuni ikametgâh olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslere yapılacak olan tebligatlar geçerli olacaktır.

a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dumlupınar Bulvarı, No:1, 06800 Çankaya/ANKARA

b) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MEB Beşevler Kampüsü I Blok Yenimahalle /ANKARA

c) Ankara Fen Lisesi Müdürlüğü, Çiğdem Mahallesi, 1557. Sokak, 32/A, Çankaya/ANKARA
Adres bilgilerinin değişmesi halinde taraflar birbirlerine değişiklikten itibaren en geç 1 (bir) hafta içinde yazılı olarak bildirimde bulunacaklardır. Aksi takdirde eski adrese yapılmış olan tebligat geçerli sayılacaktır.
Yürürlük

MADDE 10: İşbu protokol …/…/2015 tarihinde 3 (üç) sayfa ve 3 (üç) asıl nüsha olarak tanzim edilmiş olup, protokolün 1 (bir) nüshası Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 1 (bir) nüshası Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 1 (bir) nüshası da Ankara Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecektir. İşbu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.


Ankara Fen Lisesi Müdürlüğü

Adına

Aydın DEMİR

Müdür VekiliAnkara Milli Eğitim Müdürlüğü

Adına

Erol BOZKURT

Ankara Milli Eğitim Müdürü


Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Adına

Prof. Dr. Ahmet ACAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

/3Yüklə 28,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə