Ankara üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/70
tarix12.10.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL BOŞANMA SEBEBİ OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN 
TEMELİNDEN SARSILMASI 
 
 
 
 
 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 
 
Berna ÖZCAN ÇELİK 
 
 
 
 
 
ANKARA 2015 
 


ii 
T.C. 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI 
 
 
 
 
 
 
 
GENEL BOŞANMA SEBEBİ OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN 
TEMELİNDEN SARSILMASI 
 
 
 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
Berna ÖZCAN ÇELİK 
 
 
 
TEZ DANIŞMANI 
Prof. Dr. Zarife ŞENOCAK 
 
 
 
 
ANKARA 2015 
 
 


iii 
 


iv 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ANKARA ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 
 
Bu  belge  ile,  tezdeki  bütün  bilgilerin  akademik  kurallara  ve  etik  davranış 
ilkelerine  uygun  olarak  toplanıp  sunulduğunu  beyan  ederim.  Bu  kural  ve  ilkelerin 
gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı 
ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim. (…../...../2015) 
 
 
 
Tezi Hazırlayan Öğrencinin 
Berna ÖZCAN ÇELİK 
 
İmzası 
 
………………………………………. 
 İÇİNDEKİLER 
 
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................... i 
KISALTMALAR ...................................................................................................... vi 
GİRİŞ .......................................................................................................................... 1
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
BOŞANMA HUKUKUNDA BENİMSENEN SİSTEMLER, BOŞANMANIN 
DAYANDIĞI TEMEL İLKELER VE TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL 
BOŞANMA SEBEPLERİ 
I.  GENEL OLARAK BOŞANMA VE BOŞANMADA BENİMSENEN 
SİSTEMLER .......................................................................................................... 5 
A. Genel Olarak Boşanma ........................................................................................ 5 
B. Boşanmada Benimsenen Sistemler ...................................................................... 6 
1. Boşanmaya Yer Vermeyen Sistem ................................................................... 6 
2. Boşanmanın Serbest Olması Sistemi ................................................................ 7 
3. Boşanmanın Sebebe ve Hâkim Hükmüne Dayandığı Sistem ........................... 9 
II.  BOŞANMANIN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER TÜRK 
HUKUKUNA YANSIMALARI VE TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL 
BOŞANMA SEBEPLERİ .................................................................................... 10 
A. Boşanmanın Dayandığı Temel İlkeler ............................................................... 10 
1. Kusur İlkesi ..................................................................................................... 10 
2. İrade İlkesi ...................................................................................................... 11 
3. Temelinden Sarsılma İlkesi ............................................................................ 11 
4. Elverişsizlik İlkesi........................................................................................... 12 
B. Türk Hukukuna Yansımaları ............................................................................. 12 
C. Türk Hukukunda Özel Boşanma Sebepleri ....................................................... 13 
1. Genel Olarak ................................................................................................... 13 
2. Zina(TMK Md. 161) ....................................................................................... 15 
3. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış(TMK Md. 162) .............. 17 


ii 
4. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme(TMK Md. 163) .............................. 20 
5. Terk(TMK Md. 164) ....................................................................................... 22 
6. Akıl Hastalığı(TMK Md. 165) ........................................................................ 26 
III. İSVİÇRE HUKUKUNDA GENEL OLARAK BOŞANMA ŞARTLARI 
VE BOŞANMANIN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER..................................... 29 
A. İsviçre Hukukunda Boşanma Şartları ................................................................ 29 
1.  Genel Olarak ................................................................................................ 29 
2.  Ortak Taleple Boşanma ............................................................................... 31 
a. Tam Anlaşmalı Boşanma ............................................................................ 31 
b.  Kısmi Anlaşmalı Boşanma ......................................................................... 33 
3. Tek Taraflı Taleple Boşanma ......................................................................... 34 
a. Ortak Hayatın Kurulamaması ...................................................................... 34 
b. Birliğin Temelinden Sarsılması................................................................... 35 
4. Bir Boşanma Yargılamasının Diğerine Dönüştürülmesi ................................ 36 
B. İsviçre Hukukunda Boşanmanın Dayandığı Temel İlkeler................................ 37 
IV.  ALMAN HUKUKUNDA GENEL OLARAK BOŞANMA 
SEBEPLERİ VE BOŞANMANIN DAYANDIĞI TEMEL İLKELER ............... 39 
A. Alman Hukukunda Genel Olarak Boşanma Sebepleri ...................................... 39 
1. Genel Olarak ................................................................................................... 39 
2. Başarısızlık(Köklü Ya da Temelden Sarsıntı, Yürümezlik) ........................... 40 
3. Ayrı Yaşama ................................................................................................... 41 
4. Anlaşmalı Boşanma ........................................................................................ 43 
5.  Başarısızlığın Gerçekleşmiş Olmasına Rağmen Boşanmanın 
Engellenmesi .................................................................................................. 44 
B. Alman Hukukunda Boşanmanın Dayandığı Temel İlkeler................................ 45 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
BOŞANMA NEDENİ OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN 
SARSILMASI 
 
I.  EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI ..................................... 47 
A. Genel Olarak ...................................................................................................... 47 


: browse
browse -> Din psikolojiSİ BİLİm dali
browse -> Anlatilan senin hikayendiR: kapitalizm küRESEL kapitaliZMİn yeni sosyal düŞÜnce ve toplum modeli: AÇik toplum enstiTÜSÜ/vakfi
browse -> Devrimci Burjuvanın Ütopyası Olarak Aydınlanma Felsefesi ve Muhafazakarlaşan Burjuvanın İdeolojisi Olarak Pozitivizm ve Pozitivist Sosyoloji
browse -> Bu dönem tıbbı iki evrede ele alınabilir
browse -> ’da Allah’ın göklerin ve Yer’in Nûr’u olduğu belirtilirken
browse -> Yenġ-eflatunculuğun tasavvufa etkġlerġ
browse -> Enfeksiyöz, bağ dokusu hastalığı, granülomatöz, toksik veya idiyopatik nedenlerle, miyokardın inflamasyon, nekroz veya miyositolizidir
browse -> Radyo telev zyon s nema anab L m dali lat n amer ka
browse -> Hematolojide temel laboratuvar tani yöntemleri Dr. Mutlu Arat
browse -> Anab L m dali


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə