Anlatilan senin hikayendiR: kapitalizm küRESEL kapitaliZMİn yeni sosyal düŞÜnce ve toplum modeli: AÇik toplum enstiTÜSÜ/vakfiYüklə 445 b.
tarix29.10.2017
ölçüsü445 b.
#7576


ANLATILAN SENİN HİKAYENDİR:KAPİTALİZM

 • KÜRESEL KAPİTALİZMİN YENİ SOSYAL DÜŞÜNCE VE TOPLUM MODELİ: AÇIK TOPLUM ENSTİTÜSÜ/VAKFI

 • Yıldız Akpolat


BİLDİRİYE GİRİŞ

 • KONU; KAPİTALİZMİN EVRİMİ İLE DEĞİŞEN DÜŞÜNCELER VE SOSYAL ÖRGÜTLENME TÜRLERİ

 • AMAÇ; POSTKOLONYALİST BİR ÖRGÜT OLARAK AÇIK TOPLUM ENS./VAKFINI ANALİZ ETMEK

 • YÖNTEM; NİTEL METİN ANALİZİ VE KAVRAM ANALİZİYENİ GERÇEKLİKLER (KAPİTALİZMİN YENİ TÜRLERİ) YENİ KAVRAMLAŞTIRMALAR

 • KOLONYALİZM: 16.YY-I.DÜNYA SAVAŞI

 • ANTİ-KOLONYALİZM:I.DÜNYA SAVAŞI SONRASI

 • POST-KOLONYALİZM:1980 SONRASIKOLONYALİZM NEDİR?

 • BATININ BATI-DIŞINA YÖNELİK EKONOMİK, KÜLTÜREL, SİYASİ SÖMÜRÜSÜ

 • AKÜLTÜRASYON

 • TAHAKKÜM VE HEGEMONYA

 • ÖTEKİLEŞTİRME

 • İDEOLOJİK ZEMİNİ AYDINLANMA FELSEFESİANTİ-KOLONYALİZM NEDİR?

 • BATI-DIŞININ SİYASAL VE KÜLTÜREL BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

 • İDEOLOJİSİ; MİLLLİYETÇİLİK

 • TEMSİLCİLERİ; BATILILAŞTIRILMIŞ “MELEZ” SEÇKİNLER

 • BATIYI BATININ SİLAHI İLE VURMAK; “SEN”DEN ÖZGÜR, “SEN”İNLE EŞİT

 • SONUÇ; NEO-KOLONYALİZM; SİYASAL BAĞIMSIZLIK, EKONOMİK VE KÜLTÜREL BAĞIMLILIKPOSTKOLONYALİZM NEDİR?

 • ULUS-DEVLETİN ERİTTİĞİ SİVİL TOPLUMUN MARJİNİNDEKİLERİN SESİ OLMA

 • İDEOLOJİSİ: YERLİCİLİK

 • FELSEFESİ; POST-YAPISALCILIK

 • TEMSİLCİLERİ; BATIDA YENİ FELSEFELER İLE EĞİTİM GÖRMÜŞ BATI-DIŞI ENTELLEKTÜELLERDEĞİŞEN KAPİTALİZMİN ÜRETİM BİÇİMLERİ

 • FORDİZM; ÜRÜNÜ, ÜRETİCİYİ VE PAZARI STANDARTLAŞTIRMA, BEYAZ-ERİL-AVRUPALININ KÜLTÜRÜNÜN KÜRESELLEŞMESİ

 • POSTFORDİZİM; ÜRÜNÜ, ÜRETİCİYİ VE PAZARI ÇEŞİTLENDİRME, YERELİN KÜLTÜRÜNÜN PAZARA DAHİL EDİLEREK KÜRESELLEŞTİRİLMESİ

KOLONYALİZMDEN POST-KOLONYALİZME DÜŞÜNCENİN EVRİMİ

 • MARX; EGEMEN İKTİDAR EGEMEN İDEOLOJİ

 • GRAMSCİ; HEGEMONYA, İKTİDARIN TEBANIN RIZASINI ALMASI

 • ALTHUSSER; DİA

 • FOUCAULT; İKTİDAR VE DİRENİŞ ARASINDAKİ DİALEKTİK İLİŞKİ

 • DERRİDA; YAPIBOZUM, METNİN ÇELİŞKİLERİNİ ORTAYA KOYMA

 • BHABHA; BATILI KÜLTÜR METİNLERİNİ YAPIBOZUMA UĞRATMA, MELEZLİKLER, BATIYI BATININ KENDİ ELEŞTİRİ FELSEFESİ İLE ELEŞTİRME, AST GRUPLAR İNCELEMELERİ (BİZDE TARİH VAKFININ SÖZLÜ TARİH, SİVİL TARİH ÇALIŞMALARI)POSTKOLONYAL SOSYAL ÖRGÜTLENMELERE DESTEK OLARAK AÇIK TOPLUM ENS./VAKFI

 • AÇIK TOPLUM ENSTİTÜSÜ, 1994 YILINDA SOROS VAKIFLARINA DESTEK VERMEK ÜZERE KURULMUŞTUR (ENFORMATİF DESTEK)

 • SOROS VAKIFLARI; GEORGE SOROS TARAFINDAN 1984 YILINDA ESKİ SOVYETLER, DOĞU AVRUPA ÜLKELERİNDE DEMOKRASİYE GEÇİŞLERİNE DESTEK VERMEK ÜZERE KURULMUŞTUR (POLİTİK AMAÇSAL BİR VAKIF)

 • OSI, SOROS VAKFININ ÇALIŞMALARINI DEMOKRASİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK ÜZERE DİĞER ÜLKELERE DE TAŞIMIŞTIR (YENİ KOLONYAL MEŞRULUK ZEMİNİ)

 • BU ÜLKE COĞRAFYALARI; AFRİKA, ORTA ASYA, KAFKASLAR, LATİN AMERİKA, GÜNEYDOĞU ASYA, HAİTİ, MOĞOLİSTAN VE TÜRKİYE’DİR (KÜRESEL PAZARIN YENİ MÜŞTERİLERİ)OSI TÜRKİYE

 • OSI TÜRKİYE 2008 YILINDA KURULMUŞTUR.

 • 2008’İN SONUNDA ENSTİTÜSÜ AÇIK TOPLUM VAKFI’NA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.

 • DİREKTÖRLÜĞÜNÜ SOSYAL BİLİM EĞİTİMİ ALMIŞ OLAN HAKAN ALTINAY YÜRÜTMEKTEDİR.

 • ULUSAL BİR DANIŞMA KURULU BULUNMAKTADIR.DESTEKLENEN PROJELER

 • AÇIK TOPLUM İDEALİNE UYGUN OLAN PROJELER DESTEKLENMEKTEDİR.

 • PROJELERİN ÖN İNCELEMESİNİ ULUSAL DANIŞMA KURULŞU YAPMAKTA DAHA SONRA NEW YORK’DAKİ MERKEZ TARAFINDAN ONAYLANMAKTADIR.

 • PROJELERİN BAŞVURU DİLİ İNGİLİZCEDİR.

 • PROJELERİN BÜTÇELERİNİN 1/3 VAKIF TARAFINDAN DERSTEKLENMEKTEDİR.

 • KALAN KISMININ TÜRKİYE DEKİ KULUŞLARDAN DESTEKLENMESİ BEKLENMEKTEDİR.OSI’NİN DESTEKLEDİĞİ PROJE TÜRLERİ

 • 2001 YILINDAN İTİBAREN ENGELLİ HAKLARI, NAMUS CİNAYETLERİNİN ÖNLENMESİ, EĞİTİM REFORMU, SİVİL TOPLUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ, AB SÜRECİNDE İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN 119 PROJEYE 10 MİLYON DOLAR DESTEK VERİLMİŞTİR.

 • BU DESTEKLERE, TÜRKİYE’NİN AÇIK TOPLUM (AÇIK PAZAR?) OLMA SÜRECİNE KATKIDA BULUNMAK AMAÇLANMIŞTIR.

SOROS VAKIFLARI

 • GEORGE SOROS TARAFINDAN KURULMUŞ KAR AMACI GÜTMEYEN VAKIFLAR BİR ENFORMASYON AĞI OLUŞTURURLAR.

 • BU VAKIFLAR 60 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİRLER.

 • TÜM ULUSAL VAKIFLAR AÇIK TOPLUMUN DESTEKLER.

 • BU MİSYON DOĞRULTUSUNDA; SANAT, KÜLTÜR, ÇOCUK, GENÇLİK, SİVİL TOPLUM, EKONOMİK REFORM, EĞİTİM, HUKUK REFORMU, MEDYA, İLETİŞİM, SAĞLIK, YAYINCILIK ALANLARINDAKİ GİRİŞİMLERİ DESTEKLER.AÇIK TOPLUM İDEALİ NEDİR?

 • İLK DEFA BERGSON TARAFINDAN ORTAYA ATILMIŞ, KARL POPPER TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR.

 • BÜYÜK, DEĞİŞMEZ VE MUTLAK DOĞRULARIN OLMADIĞI SAYILTISINDAN YOLA ÇIKARAK TOPLUMDA DEMOKRATİKLEŞMEYİ SAĞLAMAK (EPİSTEMOLOJİDEN POLİTİKAYA)

 • MUTLAK DOĞRU YOKSA KİMSE DE MUTLAK İKTİDAR OLAMAZ (BATI MERKEZLİ PAZARA SON YAŞASIN KÜRESEL YERELLEŞME, MERKEZSİZLEŞME OPERASYONU MERKEZİN KAPİTALİZM OLDUĞU GERÇEĞİNİN MUĞLAKLAŞTIRILMASI)

 • O HALDE FARKLIYA SAYGILI OLUNMALI (YERELCİLİĞİN, FARKLILIĞIN KİMLİK KALIPLARININ MUTLAKLAŞTIILMASI, TÜMEL MUTLAKTAN KAÇARKEN FARKLILIK MUTLAKLIĞINA TUTULMAK)

 • PRATİKTE AÇIK TOPLUM; HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYANAN, DEMOKRATİK HÜKÜMETLERCE YÖNETİLEN, FARKLILIKLARI İÇİNDE BARINDIRAN GÜÇLÜ BİR SİVİL TOPLUM, AZINLIK VE AZINLIK GÖRÜŞLERİNE SAYGI ANLAMINA GELİR (KÜRESEL KAPİTALİST PAZARIN YEREL MÜŞTERİLERİNİN DEMOKRASİ YOLU İLE KÜRESEL PAZARA DAHİL EDİLMESİ)NE DEĞİŞTİ !

 • AYDINLANMANIN İNSANI SERBEST PAZARIN ÖZNELERİ İDİ. DEMOKRATİKLEŞME KAPİTALİZMİN İHTİYAÇ DUYDUĞU İŞÇİ, İŞ VEREN VE MÜŞTERİLERİ YARATTI.

 • ŞİMDİ DE AYNI SÜREÇ VE POSTYAPISALCI, POSTMODERN AVRUPA MERKEZLİ FELSEFELERİ DAYALI OLARK POSTKOLONYAL DÜŞÜNCE KAPİTALİZMİN İDEALLERİNİ BATI-DIŞININ TÜM SINIRLARINA YAYMAKTADIR.

 • AÇIK TOPLUM VAKFI DA BU DÜŞÜNCEYE BİNAEN BATI-DIŞI ÜLKELERİN DEMOKRATİK-AÇIK PAZARLAR HALİNE GETİRİLMESİNİN UYGULAMALARINA DESTEK VERMEKTEDİR.

 • ULUS-DEVLETİN AŞIMI, ULUS-DEVLETİN REFERANSI İLE, YAPAY STK’LARIN YARATILMASI İLE KÜRESEL KAPİTALİZMİN MÜŞTERİLERİ YARATILMAKTADIR.

 • DEĞİŞEN KÜRESEL KAPİTALİZM İLE PAZARIN ARTIK TÜM “KÜRE” OLMASIDIR. TARİHSEL KAPİTALİZM YAYILIMINI “ŞİMDİLİK” TAMAMLAMIŞTIR.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə