Anorganické nekovové materiály Keramika KeramikaYüklə 445 b.
tarix29.05.2018
ölçüsü445 b.
#46498


Anorganické nekovové materiály


Keramika

 • Keramika

 • Sklo

 • Stavební pojiva – vápno

 • beton

 • sádra

 • (asfalt)

 • GeopolymeryKeramikaKeramika

 • Kdy - 9000 let př. n. l. – mladší doba kamenná (neolit).

 • Kde - oblast Blízkého východu.

 • Co - nádoby z jílu, které byly po vysušení vytvrzeny v ohni.

 • K čemu – k uskladňování úrody.Keramika

 • Ve střední Evropě první neolitická sídliště asi 6000 let př.n.l. – typickým znakem je lineární keramika.

 • Samotné slovo keramika pochází z řeckého slova keramos = hrnčířská hlína, zboží.Keramika

 • Časem mnohá zlepšení technologie (vypalované cihly, porcelán).

 • Základní „mokrý“ pracovní postup se zachoval dodnes.

 • Formováním za mokra se vyrábí také keramika pro různé průmyslové aplikace (teplotně odolné vyzdívky pecí, vysokonapěťové izolátory).

 • V posledních 30- ti letech keramika zažívá nový vzestup, změna výrobních technologií.Keramika

 • Na rozdíl od užitkové, kuchyňské a umělecké keramiky se vyrábí progresivní technická keramika lisováním prášku za vysoké teploty – sintrování (spékání).

 • Důležitá je příprava výchozích materiálů spolu s technologií (jemné prášky, dokonalé promísení hmoty, optimalizace podmínek – teplota, tlak).

 • Částice se propojí vzájemnou difúzí atomů v místech dotyku částic.Keramika

 • Nová keramika vyniká:

 • Vysokou tvrdostí

 • Oděruvzdorností

 • Pevností v tlakuKeramika

 • Kluzné prvky a ventily v automobilových motorech a v turbínách

 • Jaderné a chemické reaktory

 • Počítače a jejich přídavná zařízení

 • Solární kolektory

 • Raketoplány, vesmírné projekty

 • Náhrada lidských kostí, kloubů a zubůKeramika

 • Z chemického hlediska lze keramické materiály rozdělit na:

 • Oxidy

 • Karbidy

 • Nitridy

 • Boridy

 • Titanáty

 • NiobátyKeramika

 • Mezi oxidy patří:

 • Al2O3

 • Cr2O3

 • MgO

 • ZrO2

 • LiAl2SiO6

 • Tyto oxidy jsou podstatou tzv. sklokeramiky.Keramika

 • Sklokeramika se připravuje řízenou krystalizací z taveniny.

 • Zvláštním teplotním režimem se sklovitá tavenina převede do krystalického stavu.

 • Vzniklé krystaly jsou tak drobné, že nerozptylují viditelné světlo a proto je sklokeramika poměrně dobře průhledná a také teplotně velmi odolná.Keramika

 • Z karbidů jsou prakticky významné:

 • ZrC – karbid zirkonia

 • TiC – karbid titanu

 • SiC – karbid křemíku

 • WC – karbid wolframu

 • Většinou jde o velmi tvrdé materiály. Jsou vhodné na řezné a brusné nástroje a trysky odolávající oděru a vysokým teplotám.Keramika

 • Mezi nitridy patří:

 • SIALON – slitina křemíku, hliníku, kyslíku a dusíku

 • TiN – nitrid titanu

 • Tyto materiály jsou využívány na řezné nástroje, lopatky plynových turbín, slévárenské kelímky a licí trysky.

 • Boridy stejně jako nitridy se používají v elektrotechnice.Keramika

 • Funkční keramika:

 • Čidla na měření různých fyzikálních veličin.

 • Keramické polovodiče (v základním stavu se chovají jako izolátory, jsou-li excitovány, dovolují průchod elektronů).

 • Varistory (odporové součástky jejichž elektrický odpor se mění s velikostí protékajícího proudu).Keramika

 • Piezoelektrická keramika (vyvolává vybuzení elektrickým polem mechanickou deformaci nebo změnu krystalové modifikace a naopak, mechanická deformace vyvolá na protilehlých ploškách keramické destičky elektrický náboj).

 • Takové chování vykazuje např. nerost perovskit – CaTiO3.Keramika

 • Jednou z aplikací piezoelektrické keramiky jsou kanálky tryskových tiskáren k počítačům – elektrickými signály se s vysokou frekvencí otevírají a zase uzavírají a tak se podle povelů počítače řídí průchod tiskové barvy.Keramika

 • Keramické snímače citlivě registrují mechanické kmity – používají se např. pro snímání akustické emise v průběhu namáhání materiálů – lze získat včas informaci o místních lomových procesech, vzniku a růstu trhliny.

 • Titanáty zirkonia a lanthanu reagují elektrickým signálem na dopadající světlo – využití v optoelektronice.Keramika

 • Konstrukční keramika:

 • Zahrnuje nitridy, karbidy, oxidy.

 • Hlavní předností oproti kovům je podstatně vyšší teplotní odolnost, nižší teplotní roztažnost, vysoká odolnost proti korozi a oděru.

 • Mechanické vlastnosti jsou uspokojivé i nad teplotou 1000oC, hustota je přibližně poloviční než u kovů (snížení hmotnosti, úspora paliva – dopravní technika).Keramika

 • Nevýhody keramiky:

 • 1) velmi křehká (má nízkou houževnatost)

 • 2) špatná reprodukovatelnost vlastností (mnohem větší rozptyl pevnostních vlastností než u odpovídajících kovových strojních součástí)Keramika

 • Příčinou obou nedostatků je struktura.

 • Struktura je tvořená vzájemně propojenými drobnými částečkami s množstvím slabých míst, defektů a pórů.

 • Keramika se porušuje křehkou trhlinou, která se šíří vždy podél rozhraní mezi zrny.

 • Pro zvýšení houževnatosti se používá tzv. transformačního zpevnění, při kterém se využívá specifického chování oxidu zirkoničitého.Keramika

 • ZrO2 přechází do rovnovážné a stabilní krystalové struktury, pokud je vystaven velké elastické deformaci (jde o tzv. martenzitický strukturní přechod, při kterém krystalky skokem zvětší svůj objem).

 • Oxid zirkoničitý v nestabilní formě se může používat dvěma způsoby:Keramika

 • 1) Jemné částice se rovnoměrně rozptýlí v jiném keramickém materiálu – např. Al2O3.

 • Když se v základním keramickém materiálu vytvoří trhlina, částice ZrO2 v okolí jejího vrcholu expandují a vzniklý tlak trhlinu opět uzavírá a brání jí v růstu.

 • Výsledkem je vyšší houževnatost.Keramika

 • 2) Přísně řízeným teplotním režimem se vydělí nestabilní částice ZrO2 v matrici ze stabilní formy téže látky. Velikost a podíl nestabilních částic lze poměrně dobře nastavit.

 • Z takové houževnaté zirkoničité keramiky se vyrábějí např. nemagnetické nože a nůžky.Keramika

 • Keramické kompozitní materiály:

 • keramická vlákna + keramická matrice = > materiál

 • s typickou tvrdostí keramiky

 • s teplotní odolností keramiky

 • s odolností proti teplotním šokům

 • s odolností proti deformaci při extrémně vysokých teplotách

 • s vyšší pevností oproti samotné keramické matriciKeramika

 • Smyslem výroby keramických kompozitních materiálů oproti kompozitům s polymerní matricí je zvýšení houževnatosti (u polymerních zvýšení pevnosti).

 • Vyztužení vlákny nebo mikroskopickými destičkami může celou strukturu lépe propojit a zpevnit a zlepšit její chování.

 • Kompozity využívají i uhlíkové nanotrubičky.KeramikaKeramika

 • Aplikace:

 • Keramické nástroje

 • Biokeramika

 • Keramický motor

 • Keramika ve vesmíruKeramika

 • Keramické nástroje

 • Keramické řezné nástroje

 • Ložiska

 • Keramické povlaky kovových řezných nástrojůKeramika

 • Biokeramika – překonává plasty i kovy.

 • Je lehká, biologicky snášenlivá, nekoroduje. Může být připravena s řízenou pórovitostí, takže kostní tkáň do keramické protézy postupně vrůstá.

 • Náhrady zubů, kostí, částí kloubů.Keramika

 • Keramický motor

 • V Japonsku bylo již ověřováno – motor však zatím neschopen běžného provozu.

 • Z termodynamických zákonů vyplývá, že účinnost tepelných strojů roste s provozní teplotou.

 • Keramický motor by mohl pracovat při vyšší teplotě při snížené spotřebě paliva.

 • Schůdnější cesta – dílčí náhrady exponovaných dílů nebo keramické povlaky.Keramika

 • Keramika ve vesmíru

 • Keramické destičky vyvinuté pro tepelnou ochranu při přistávání raketoplánu – teplota při přistávání 1400o až 1500oC – přesahuje teplotu tání oceli.

 • Strukturu destiček tvoří velmi jemná křemenná vlákna pokrytá keramickým povlakem. Asi 95% objemu destiček zaujímá prázdný prostor – nízká hustota.SkloSklo

 • Z fyzikálního hlediska je sklo každý amorfní, homogenní a tuhý materiál.

 • Vzniká nejčastěji ochlazením taveniny takovým způsobem, že nezkrystalizuje a přitom dosáhne tak vysoké viskozity, že se chová jako pevná látka.

 • Materiál ve sklovitém stavu lze získat také za stálé teploty (např. tavenina selenu) při dostatečně vysokém tlaku.Sklo

 • Sklovité materiály nemají ostrý bod tání,

 • v taveninu přecházejí postupně v určitém teplotním rozmezí.

 • V nižší teplotní oblasti vykazují další přechodovou teplotu – teplota skelného přechodu (transformační) – výrazně se mění

 • - tuhost amorfního materiálu

 • - koeficient teplotní roztažnosti

 • - teprve pod touto teplotou se materiál skutečně chová jako skloSklo

 • Křemenné sklo – 1330oC

 • Křemičitá skla – 400 – 550oC

 • Plexisklo – 105oC

 • Silikonový kaučuk – -120oC

 • Schopnost „zamrznutí“ neuspořádané kapaliny do sklovitého stavu záleží na :

 • - chemické struktuře dané látky

 • - rychlosti chlazení

 • - tloušťce ochlazované vrstvySklo

 • Kritická rychlost chlazení [oC/s]

 • SiO2 – 2.10-4

 • GeO2 – 7. 10-2

 • Ag – 10 10Sklo

 • Křemenné sklo

 • Vyrábí se ze samotného roztaveného křemene – křemenného písku (1720 – 2000oC) – energie a technologie!

 • Vynikající fyzikální a chemické vlastnosti.

 • Bod tání křemene lze podstatně snížit přidáním tavících přísad (tavidel = soda).SkloSklo

 • Křemičitá skla

 • Sodné sklo – obsahuje 25% Na2O, taví se při 850oC, příměsí je soda Na2CO3

 • Mnohem snáze se tvaruje za horka.

 • Použití sody – výrobní tajemství starověkých sklářů.SkloSklo

 • Přírodní sklo – vltavíny (moldavity)

 • Jde s největší pravděpodobností o ztuhlé kapičky roztavených hornin, které byly nejprve vymrštěny do stratosféry po dopadu meteoritu v Bavorsku.

 • Při zpětném průletu vzdušným obalem Země se roztavily a jako horký skelný déšť dopadly do míst dnešních nalezišť, kde do nich kyselé písky za miliony let vyleptaly jemný reliéf.Sklo

 • Nejstarší doklady o uměle vyrobeném skle – 5000 let před Kristem archeologická naleziště v Sýrii.

 • Egypt –1000 let před Kristem vynalezena sklářská píšťala.

 • Staří Římané – tvarování skla do forem nebo do volného prostoru, zdobení.Sklo

 • 13. století

 • – na byzantskou tradici navázali skláři v Benátkách – ostrov Murano (požáry), křišťálové sklo.Sklo

 • České sklárny – 17. století, Jablonecko, Železnobrodsko (Nový Amsterodam).

 • Středověk i doba renesance – vzácný a drahý materiál, průsvitnost a průhlednost skla důležitá pro jeho aplikace.

 • 15.století – Nizozemí – skleněné čočky – brýle, dalekohledy, mikroskopy (1606).

 • Dnes celosvětová výroba skla dosahuje ¼ objemu výroby železa.Sklo

 • Sklenice

 • Láhve

 • Umělecké předměty

 • Stavebnictví

 • Chemické aparaturySklo

 • Optické prvky

 • Solární články

 • Světlovodná vlákna

 • Skelné tkaninySklo

 • Pro každý typ skleněných výrobků byla vyvinuta nejvhodnější technologie.

 • Všechny výrobní technologie využívají skutečnosti, že viskozita skloviny se s teplotou plynule mění.

 • Tažení – ploché sklo – svislé tažení (v Čechách po 80 letech výroba ukončena)

 • Lití – novější technologie FLOAT – lití skloviny na vodorovnou hladinu roztaveného kovu

 • Lisování

 • FoukáníSklo

 • Pozvolné chlazení každého výrobku – zabránění vzniku vnitřního pnutí.

 • Kompaktní sklo neobsahuje žádné vnitřní rozhraní ani vyztužující elementy – ideální prostředí pro šíření trhlin – sklo je křehké – má malou houževnatost.

 • Lom nastává v nejslabším místě struktury materiálu.Sklo

 • Rm v tahu běžných skleněných předmětů je cca 100 MPa.

 • Tenká skleněná vlákna – i několik GPa.

 • Zvýšení pevnosti:

 • Pro zvýšení pevnosti se odleptává povrchová vrstva (HF) – na určitou dobu se odstraní povrchové vady.Sklo

 • Další úpravy vedoucí ke zvýšení pevnosti:

 • Do povrchové vrstvy výrobku ze sodného skla mohou být iontovou difúzí vpraveny atomy draslíku. Protože K má rozměrnější atomy než Si, vznikne v povrchové vrstvě tlakové pnutí, které zabrání rozběhnutí trhliny.

 • Prudké zakalení výrobku vytvoří na povrchu tlakové pnutí kompenzované tahovým napětím v hlubších vrstvách, což vede k vyšší pevnosti.Sklo

 • Po rozbití vzniknou místo velkých střepů drobné úlomky.

 • Částečné nahrazení atomů kyslíku v běžném skle atomy dusíku. Mezi Si a N vzniknou kovalentní vazby, sklo je pevnější v celém průřezu.

 • Kompozity – sklovitá matrice vyztužená drátky nebo kovovou síťkou.Sklo

 • Výroba skla:

 • Směs surovin =„ sklářský kmen“

 • Hlavní součástí je křemenný písek cca 70 %

 • + Na2CO3 – soda, K2CO3 – potaš, CaCO3 – vápenec.

 • Další přísady: oxidy boru, fosforu, hliníku, hořčíku, barya, olova.

 • Případně střepy z recyklací – „sklářská vsádka“.

 • Liší se chemické složení – liší se i vlastnosti skel.Sklo

 • Křemenné sklo – čirý sklovitý SiO2

 • Vysoká teplotní odolnost (do1200oC)

 • Nízký koeficient roztažnosti

 • Odolné vůči teplotním rázům

 • Vysoký elektrický odpor i při zvýšené teplotě

 • Mimořádně odolné vůči kyselinámSklo

 • Ploché sklo FLOAT

 • 73% SiO2 + 14% Na2O + 4% MgO + další příměsi

 • Podobné složení má lahvové sklo.

 • Zelené nebo hnědé zabarvení je způsobeno příměsí cca 0,4%Fe2O3 a oxidačně redukčními podmínkami.Sklo

 • Tepelně odolná skla

 • SIMAX nebo PYREX

 • 80% SiO2 + 13% B2O + 3% Na2O + 1% K2OSklo

 • Křišťálové sklo

 • Složení je voleno tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího indexu lomu.

 • K2O – CaO – SiO2 český křišťál

 • K2O – PbO – SiO2 olovnatý = anglický křišťál

 • Pravý olovnatý křišťál – 24% PbO.

 • Dekorativní vlastnosti olovnatého křišťálu jsou v jeho vysokém indexu lomu a výrazné závislosti indexu lomu na vlnové délce světla.Sklo

 • Skleněná světlovodná vlákna.

 • Princip světlovodného vlákna s vnitřní vrstvou s vyšším indexem lomu.

 • Úplným odrazem na rozhraní mezi vnitřní a vnější vrstvou se světelný paprsek udržuje podél osy vlákna.Sklo

 • Skleněná vlákna pro kompozity

 • E – sklo neobsahuje alkálie – koroze!

 • Vlákna pružná, ohebná, velmi pevná, při výrobě povrchová úprava podle předpokládané aplikace.

 • Z materiálového hlediska důležitá pevnost

 • v kombinaci s hustotou.

 • d = 0,1 mm – Rm = 300 MPa strukturní vady!

 • d = 1 µm – Rm =10 GPaSklo

 • Vlákna, tkaniny, rohože, kombinace s uhlíkovými vlákny.Stavební pojiva - maltovinyStavební pojiva - maltoviny

 • Egypt – 4000 let před Kristem – vápenosádrové malty.

 • Maltoviny se vyrábějí z nerostných surovin, před zpracováním jsou sypké, zrnité či práškovité.

 • Po přidání vody získávají pastovitou konzistenci a poté se mění v kompaktní tvrdý materiál.

 • V průběhu zpevňování maltovin se rozlišují

 • 2 etapy – 1. tuhnutí – roste viskozita maltoviny

 • 2. tvrdnutí – maltovina je v pevném stavu, dále roste její pevnost a tvrdost.VápnoVápno

 • Je nejstarší ze všech stavebních pojiv.

 • V současnosti - 19% stavebnictví

 • 80% jako průmyslová chemikálie v metalurgii ocelí, neželezných kovů, výroba papíru, skla.

 • „nehašené vápno“ = CaO s příměsí oxidů (MgO)

 • Příprava: tepelný rozklad přírodního vápence při teplotě větší než 800oC

 • CaCO3 + teplo –> CaO + CO2 „pálení vápna“ ve vápenkáchVápno

 • Vápenec + koks 1:10, 20 – 32 hodin => vzdušné vápno – tuhne na vzduchu

 • Hydraulické vápno – tuhne i pod vodou

 • Před použitím do malty nebo omítky se musí nehašené vápno „hasit“.

 • CaO + H2O –> Ca(OH)2 + teplo

 • Nedostatečně vyhašené vápno je příčinou materiálových vad.

 • (vápno se spálí nebo utopí)Vápno

 • Z hašeného vápna, písku a vody se připravují vápenné malty na zdění a omítání.

 • Při postupném tuhnutí a tvrdnutí na vzduchu probíhá reakce:

 • Ca(OH)2 + CO2 –> CaCO3 + H2O

 • Kruh chemických rovnic se tak uzavírá a konečným produktem je opět tvrdý materiál jako na začátku s rozdílem, že pevně spojuje stavební prvky.Vápno

 • Písek se na chemické reakci přímo nepodílí, ale přispívá k pórovitosti výsledného materiálu.

 • Póry usnadňují pronikání CO2 dovnitř a H2O ven.BetonBeton

 • Znali už Římané – římský Pantheon postaven v letech 115 – 125 jako válcová betonová stavba zevně obložená cihlami a překrytá betonovou kupolí s průměrem 43,2 m – nebylo překonáno dalších 1300 let.

 • Podstatou tuhnutí betonu je celá řada chemických reakcí cementu s vodou.

 • Cement (v současnosti portlandský cement)

 • - je práškovitá směs řady anorganických látek, jejichž poměr se může značně lišit.Beton

 • Rozlišují se 3 složky cementu:

 • alit – 3CaO . SiO2

 • belit – 2CaO . SiO2

 • celit – spojovací hmota s vysokým podílem železa a s krystalickým brownmilleritem

 • 4CaO . Al2O3 . Fe2O3

 • Směs těchto minerálních látek vzniká v cementárně vypálením vápence CaCO3 společně s hlínami a jíly v rotační peci při teplotě cca 1450oC.Beton

 • Vzniklý „slínek“ se pak rozemele na jemný prášek, ke kterému se poté přidává ještě sádrovec CaSO4 .2H2O, popř. rozemletá vysokopecní struska.

 • Složky cementu reagují s vodou za vzniku tepla.

 • Reakce mohou být poměrně složité, dohromady se označují jako hydratace.

 • Po 28 dnech se beton považuje za uspokojivě tvrdý, ve skutečnosti tvrdnutí a zpevňování probíhá celá léta a vlastně nikdy nekončí.Beton

 • Vlastní beton se připraví smícháním cementu s vodou a pískem, popř. hrubým kamenivem.

 • Optimální množství vody:

 • málo – nízká pevnost betonu,

 • mnoho – pevnost klesá, smršťování betonu,

 • optimální množství vody je cca 0,45 – 0,55

 • Beton obsahuje i určité množství vzduchu – pórovitost.Beton

 • Parametry:

 • Vysoká pevnost v tlaku.

 • Malá pevnost v tahu.

 • Vyztužování ocelovými tyčemi, dráty, rohožemi, v současnosti i polymerní vlákna.

 • Předepjatý beton – výztuž se napne do rámu ještě před ztuhnutím betonové směsi a po dokončení ztuhnutí se opět uvolní.SádraSádra

 • Sádrová pojiva se připravují částečnou nebo úplnou dehydratací sádrovce CaSO4 . 2H2O.

 • Při teplotě 95 – 130oC přechází nerost sádrovec na polohydrát CaSO4 . ½ H2O.

 • Při 150 – 300oC na anhydrit CaSO4, který je rozpustný ve vodě.

 • Podstatou sádry je polohydrát s malým podílem anhydritu.Sádra

 • S vhodným množstvím vody přechází sádra zpět na sádrovec, tuhne a tvrdne.

 • Výchozí krystalky hemihydrátu se rozpustí ve vodě, poté se začnou vytvářet krystalky dihydrátu, které mají oproti výchozímu nižší rozpustnost ve vodě.

 • Výsledkem je poměrně pevná struktura tvořená vzájemně propletenými krystalky.

 • Tuhnutí sádry lze zpomalit – malířský klih, mléko.

 • Urychlit – kuchyňská sůl, síran sodný.Sádra

 • Uplatnění:

 • Stavebnictví

 • Umělecké předměty

 • Odsiřování elektráren – sádrovec – sádrokartonové desky (kompozit s vrstevnatou strukturou – kombinace papírové hmoty a sádry)AsfaltAsfalt

 • Všechny přírodní tuhé a tekuté uhlovodíky se zahrnují pod obecný termín „živice“.

 • Asfalt je za normální teploty tuhý, zahříváním kapalní.

 • Těží se přímo ze země – asfaltové jezero na ostrově Trinidad – přírodní asfalt.

 • Ropný asfalt – zbytek po destilaci ropy.

 • Podstatou asfaltu je směs uhlovodíků s vysokou molekulovou hmotností.Asfalt

 • Pro vlastnosti asfaltu používaného na povrchy vozovek je důležitý poměr kameniva a pojiva.

 • Ideální struktura obsahuje hranaté částice různé velikosti propojené stejnoměrnou vrstvou asfaltového pojiva (5 – 10%), póry (2 – 5%) – důležité – při tlakovém namáhání asfalt vyplňuje póry místo aby byl vytlačován z prostoru mezi částicemi.Asfalt

 • Novinka – asfalt plněný drcenými skleněnými střepy – využití odpadu z nevratných lahví.

 • Modifikace asfaltu odpady z PE – zvýšení pružnosti a odolnosti praskání za nízkých teplot – využití v místech vyššího dynamického namáhání – např. mostní vozovky.Asfalt – Zikkurat v Uru – původní asfaltGeopolymeryCo jsou geopolymery?

 • Amorfní trojrozměrné aluminosilikátové materiály s vlastnostmi podobnými keramice.

 • Jsou syntetizovány

 • a vytvrzovány při pokojové teplotě

 • a atmosférickém tlaku.Schéma syntézyChemická struktura a aplikaceAplikace

 • Nová generace materiálů, které mohou být použité čisté, s plnivy nebo vyztužujícími vlákny pro různé aplikace.

 • Automobilový a letecký průmysl, formy pro odlévání kovů, zapouzdření odpadů, dekorace, opravy budov.AplikaceDěkuji za pozornost.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə