Application form xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazəninYüklə 59,48 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix12.10.2018
ölçüsü59,48 Kb.
#73439
növüApplication form


 

  

  

Ə

RİZƏ – ANKET 

APPLICATION FORM 

 

  

 

Xahiş  edirəm,  Azərbaycan  Respublikasının  ərazisində  müvəqqəti  yaşamaq  üçün   icazənin alınmasına və ya müddətinin uzadılmasına dair müraciətimə baxasınız.  

(Hereby  I  am  asking  you  to  consider  my  application  on  obtaining  permit  for  temporary 

residence in the territory of the Republic of Azerbaijan or on extension of 

its period) 

  

1. Soyadınız, adınız və atanızın adı     (Surname, name and patronymic) 

  

2. Soyadınız və ya adınız dəyişibsə, dəyişdirilmənin səbəbləri, habelə istifadə dövrü      (If surname or name has been changed, please indicate reasons for its change, as well as its period of 

use) 

 2.1. əvvəlki soyadınız və ya adınız   (previous surname or name) 

 2.2.istifadə 

dövrü 

      (period of 

use) 

 2.3. dəyişdirilmənin səbəbləri         (Reasons for change) 

  

    

3. Doğulduğunuz tarix (gün, ay, il)     (Date of birth (day, month, year) 

  

4. Doğulduğunuz yer      (Place of birth) 

  

5. Milliyyətiniz     (Nationality) 

  

6. Ailə vəziyyətiniz (nikahda, dul, subay)     (Marital status (married, widowed, single)) 

  

7. Vətəndaşlıq mənsubiyyətiniz      (Citizenship) 

  

8. Pasportunuzun və ya digər sərhədkeçmə sənədinizin (pasportu 

olmayan 18 yaşına çatmamış şəxsə 

münasibətdə doğum haqqında 

şə

hadətnamənin və ya ona bərabər tutulan digər sənədin) 

(Passport or other border crossing 

document (birth certificate or other 

document equal to it for persons 

under the age of 18 and not holding 

a passport) 

 8.1. növü         (type) 

  

 8.2. seriyası və nömrəsi        (series, number) 

  

 8.3. verilmə tarixi (gün, ay, il)  (date of issue (day, month, 

year) 

  

 8.4.etibarlılıq müddəti (gün, ay, il) 

(date of expiry (day, month, 

year) 

  

9. Əvvəllər başqa ölkənin (ölkələrin) vətəndaşı olmusunuzmu             (Have you ever, held any other citizenship or citizenships)                       

                                                                                                                 bəli/yes                

xeyr/no                  

  

Şəkil üçün yer 

 

Photo   


9.1. vətəndaşı 

olduğunuz                 

       ölkənin adı 

(country of your 

previous citizenship) 

 9.2. hansı 

dövrdə 

      (period) 

 9.3. hansı yolla 

qəbul               

edilmisiniz  (way of  admission 

to the citizenship) 

 9.4. vətəndaşlıqdan çıxmağınızın     

.

       


səbəbi 

       (reasons for revocation) 

  

    

  

    

 10. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq istədiyiniz 

müddət 

(Intended period for temporary residence in the territory of the Republic of 

Azerbaijan) 

  

 11. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verildiyi hallardan hansı mövcuddur 

(Cases for issuance of a permit for temporary residence in the territory of the Republic of Azerbaijan) 

11.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın qohumluq (ata, ana, ər (arvad), övlad, qardaş, bacı 

və onların övladları, baba, nənə, babanın (nənənin) atası və anası, nəvə, qayınata, qayınana, qayın, 

baldız) münasibətlərində olduqda           (family relationship with the citizen of the Republic of Azerbaijan  (father, mother, spouse (wife), 

children, brother, sister and their children, grandfather, grandmother, the father and mother of the 

grandfather (grandmother), grandchild, mother-in-law, father-in-law, brother-in-law and sister-in-law) 

  

11.2. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına azı 500.000 manat məbləğində investisiya qoyduqda            (to make investment in the amount of at least 500.000 manats in the economy of the country) 

11.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində azı 100.000 manat dəyərində daşınmaz əmlakı və ya 

Azərbaycan Respublikasının banklarında həmin məbləğdə pul vəsaiti olduqda  

   (to possess real estate which is worth at least 100.000 manats on the territory of the Republic of 

Azerbaijan or funds in the same amount in the banks of the Republic of Azerbaijan) 

11.4.iqtisadiyyat, sənaye, müdafiə, elm, mədəniyyət, idman və digər sahələr üzrə yüksək səviyyəli 

mütəxəssis olduqda 

       (to be highly qualified specialist in the spheres of economy, industry, defense, science, culture, 

sports, etc.)  

11.5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayan  əcnəbi və ya vətəndaşlığı 

olmayan şəxslərin ailə üzvləri olduqda 

         (to be family member of foreigners and stateless persons temporarily or permanently residing on 

the territory of the Republic of Azerbaijan) 

11.6. xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filial və nümayəndəliyinin rəhbəri və onun 

müavini vəzifəsini tutduqda 

          (to hold position of the head or deputy head in the branch or representations of a foreign juridical 

person in the Republic of Azerbaijan) 

11.7. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda          (to engage in entrepreneurship activity in the Republic of Azerbaijan) 

11.8. Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş 

icazəsi aldıqda 

    (to obtain work permit for carrying out paid labour activity on the territory of the Republic of 

Azerbaijan) 

  

  

  

   

  

11.9. Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində əyani formada və 

ümumtəhsil müəssisələrində təhsil aldıqda 

          (to get full-time education in the institutions  higher and technical schooland to get education at 

secondary schools in the Republic of Azerbaijan) 

  

11.10. dövlət qeydiyyatına alınmış dini qurumlarda peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul olduqda            (to carry out professional religious activity at officially registered religious institutions) 

  

11.11. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda       (in case there are grounds envisaged by the international agreements of the Republic of Azerbaijan) 

  

12. Əvvəl Azərbaycan Republikasında nə vaxt olmusunuz və gəlişinizin 

məqsədi 

      (Your previous visit to the Republic of Azerbaijan and purpose of 

your visit) 

  

 13. Cinayət törətdiyinizə görə məhkum olunmusunuzmu və ya miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin tələblərini pozduğunuza görə inzibati məsuliyyətə cəlb edilmisinizmi                               

      (Have you ever been convicted of any crime or involved into administrative liability for violation of 

the requirements of migration legislation) 

                                                                                                                     bəli/yes            xeyr/no 

13.1. nə vaxt          (when) 

13.2. səbəbi          (reason) 

13.3. hansı orqan tərəfindən         (name of authority) 

  

    

14. Ailə üzvləri (əgər vəsatət Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın qohumluq münasibəti 

olduğuna görə verilərsə, əlavə olaraq həmin yaxın qohum barədə) 

      (Family members (in addition, if the application submitted on the ground of family ties with the 

citizen of the Republic of Azerbaijan, information about close relative)) 

14.1.qohumlu

q dərəcələri 

(family ties) 

 14.2. 


soyadı,  

adı və 


atasının 

adı 


(surname

, name 

and 

patronym

ic) 

14.3. 


doğum 

tarixi 


və yeri 

(date 

and 

place 

of 

birth) 

14.4.milliyyəti (nationality) 

14.5. 


vətəndaşlığı 

(citizenship) 

14.6.fəaliyyəti        (activity) 

14.7.yaşadığı   

   ünvan  

(residential 

address) 

  

    

  

    

  

15. Müraciət şəxsin qanunvericiliyə müvafiq qanuni nümayəndəsi tərəfindən edilərsə, onun (In case the application is submitted by legal representative:Information about him/her) 

15.1. soyadı, adı 

və atasının adı 

(surname, name 

and patronymic) 

15.2. 


doğum 

tarixi 


və yeri 

(date 

and 

place 

of 

birth) 

15.3.milliy-

yəti 

  

(nationality) 

15.4.vətən-

daşlığı 

  

(citizenship) 

15.5. 


yaşadığı 

ünvan 


(residenti

al 

address) 

15.6. şəxsiyyətini təsdiq edən 

sənədinin seriyası və nömrəsi 

(series and number of 

identification document) 

  

    

  

    


16. Hazırda yaşadığınız ünvan 

     (Present residential address) 

  

17. Telefon nömrəniz (ev, mobil, iş) və elektron poçt ünvanınız 

      (Phone number (home, mobile, work) and   e-mail 

address) 

  

18. Ərizəyə əlavə edilən sənədləri sadalayın       (List of attached documents) 

  

    

19. Mən xəbərdar edilmişəm ki, Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə almaq 

məqsədi ilə saxta sənədlərin və ya yalan məlumatların təqdim edilməsi Azərbaycan Respublikasında 

müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməməsinə (müddətinin uzadılmamasına), verilmiş icazənin isə 

ləğv edilməsinə səbəb olur 

(I am aware that submission of fraudulent documents or falsified information for the purpose of 

obtaining permit for temporary residence in the Republic of Azerbaijan leads to the rejection to issue 

(extend) temporary residence permit or to the  cancellation of previously issued permit) 

  

20. Əlavə qeydlər      (Additional notes) 

  

  

  

  “_____” _______________ 20______ il İmza (Signature) ___________________ 

  

    

Xidməti qeydlər (sənədləri qəbul edən orqan tərəfindən doldurulur) 

(Official notes (for official use only) 

  

Ərizə-anketi və orada göstərilmiş sənədləri qəbul etdi, ərizə-anketin düzgün doldurulmasını 

yoxladı 


(Application form and the attached documents received by and accuracy of filling out of the 

application form checked by) 

  

_____________________________________________________________________________ sənədləri qəbul etmiş əməkdaşın soyadı, adı, imzası 

(official’s surname, name, signature) 

  

“_____” _______________ 20_______ il    

 

 Yüklə 59,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə