Application form Xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasının ərazisindəmüvəqqəti yaşamaq icazəsininYüklə 40,32 Kb.

tarix09.10.2018
ölçüsü40,32 Kb.
növüApplication form


Azərbaycan Respublikası  

Nazirlər Kabinetinin  

2014-cü il 7 fevral tarixli 

40 nömrəli qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir 

2 nömrəli əlavə 

Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində müvəqqəti yaşamaq icazəsinin verilməsi 

(müddətinin uzadılması) üçün 

Ərizə-anket 

Application form 

 

Xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasının ərazisindəmüvəqqəti yaşamaq icazəsinin 

verilməsinə (müddətinin uzadılmasına) dair müraciətimə baxasınız. 

 

Şəkil üçün yer Photo 

(Hereby I am asking you to consider my application on extension of the period of 

temporary staying in the Republic of Azerbaijan) 

1. Soyadınız, adınız və atanızın adı 

(Surname, name and patronymic) 

 

 

 2. Soyadınız və ya adınız dəyişibsə, dəyişdirilmənin səbəbləri, habelə istifadə dövrü 

(If surname or name has been changed, please indicate reasons for its change, as well as its period of 

use) 

 

2.1. əvvəlki soyadınız və ya adınız 

(previous surname or name) 

 

 

 2.2.istifadə dövrü 

(period of use) 

2.3. dəyişdirilmənin 

səbəbləri 

(reasons for change) 

3. Doğulduğunuz tarix (gün, ay, il) 

(Date of birth (day, month, year) 

 

4. Doğulduğunuz yer 

(Place of birth) 

 

5. Milliyyətiniz 

(Nationality) 

 

6. Ailə vəziyyətiniz (nikahda, dul, subay) 

(Marital status (married, widowed, single) 

 

7. Vətəndaşlıq mənsubiyyətiniz 

(Citizenship) 

 8. Pasportunuzun və ya digər sərhədkeçmə 

sənədinizin (pasportu olmayan 18 yaşına 

çatmamış şəxsə münasibətdə doğum 

haqqında şəhadətnamənin və ya ona 

bərabər tutulan digər sənədin) 

(Passport or other border crossing 

document (birth certificate or other 

document equal to it for persons under the 

age of 18 and not holding a passport) 

8.1. növü (type) 

 

8.2. seriyası və nömrəsi (series, number) 

 

8.3. verilmə tarixi (gün, ay, il) (date of issue (day, month, year) 

 

8.4. etibarlılıq müddəti (gün, ay, il) (date of expiry (day, month, year) 

 

9. Əvvəllər başqa ölkənin (ölkələrin) vətəndaşı olmusunuzmu 

(Have you ever, held any other citizenship or citizenships) 

 

bəli/yes  

xeyr/no 


9.1. vətəndaşı 

olduğunuz ölkənin adı 

(country of your 

previous citizenship) 

 

 

  

9.2 hansı dövrdə 

(period) 

9.3. hansı yolla qəbul 

edilmisiniz 

(way of admission to the 

citizenship) 

9.4. vətəndaşlıqdan 

çıxmağınızın səbəbi 

(reasons for revocation) 10. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq istədiyiniz müddət 

(Intended period for temporary residence in the territory of the Republic of Azerbaijan) 

 

11. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verildiyi hallardan hansı 

mövcuddur 

(Cases for issuance of a permit for temporary residence in the territory of the Republic of Azerbaijan) 

11.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın qohumluq (ata, ana, ər (arvad), övlad, qardaş, bacı 

və onların övladları, baba, nənə, babanın (nənənin) atası və anası, nəvə, qayınata, qaynana, qayın, 

baldız) münasibətlərində olduqda 

(family relationship with the citizen of the Republic of Azerbaijan (father: mother, spouse (wife), 

children, brother, sister and their children, grandfather, grandmother, the father and mother of the 

grandfather (grandmother), grandchild, mother-in-law; father-in-law. brother-in-law and sister-in-law) 

11.2. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına azı 500.000 manat məbləğində investisiya qoyduqda 

(to make investment in the amount of at least 500.000 manats in the economy of the country) 

11.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində azı 100.000 manat dəyərində daşınmaz əmlakı və ya 

Azərbaycan Respublikasının banklarında həmin məbləğdə pul vəsaiti olduqda 

(to possess real estate which is worth at least 100.000 manats on the territory of the Republic of 

Azerbaijan or funds in the same amount in the banks of the Republic of Azerbaijan) 

11.4. iqtisadiyyat, sənaye, müdafiə, elm, mədəniyyət, idman və digər sahələr üzrə yüksək səviyyəli 

mütəxəssis olduqda 

(to be highly qualified specialist in the spheres of economy, industry, defense, science, culture, sports, 

etc.) 

11.5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ailə üzvləri olduqda 

(to be family member of foreigners and stateless persons temporarily or permanently residing on the 

territory of the Republic of Azerbaijan) 

11.6. xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filial və nümayəndəliyinin rəhbəri və onun 

müavini vəzifəsini tutduqda 

(to hold position of the head or deputy head in the branch or representations of a foreign juridical person 

in the Republic of Azerbaijan) 

11.7. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda 

(to engage in entrepreneurship activity in the Republic of Azerbaijan) 

 11.8. Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş 

icazəsi aldıqda 

(to obtain work permit for carrying out paid labor activity on the territory of the Republic of Azerbaijan) 

11.9. Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində əyani formada 

və ümumtəhsil müəssisələrində təhsil aldıqda 

(to get full-time education in the institutions higher and technical school and to get education 

at secondary schools in the Republic of Azerbaijan) 

 

11.10. dövlət qeydiyyatına alınmış dini qurumlarda peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul olduqda (to carry out professional religious activity at officially registered religious institutions) 

 

11.11. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində nəzərdə tutulmuş əsasları olduqda 

(in case there are grounds envisaged by the international agreements of the Republic of 

Azerbaijan) 

 

12. Əvvəl Azərbaycan Respublikasında nə vaxt olmusunuz və gəlişinizin məqsədi 

(Your previous visit to the Republic of Azerbaijan and purpose of your visit) 

 

  

13. Cinayət törətdiyinizə görə məhkum olunmusunuzmu və ya miqrasiya 

sahəsində qanunvericiliyin tələblərini pozduğunuza görə inzibati məsuliyyətə cəlb 

edilmisinizmi 

(Have you ever been convicted of any crime or involved into administrative 

liability for violation of the requirements of migration legislation) 

 

bəli/yes  

xeyr/no 


13.1. nə vaxt 

(when) 


 

 

 3.2. səbəbi 

(reason) 

13.3 hansı orqan 

tərəfindən 

(name of authority) 

14. Ailə üzvləri (əgər vəsatət Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın qohumluq münasibəti 

olduğuna görə verilərsə, əlavə olaraq həmin yaxın qohum barədə) 

(Family members (in addition, if the application submitted on the ground of family ties with tlie citizen 

of the Republic of Azerbaijan, information about close relative) 

14.1. 

qohumluq dərəcələri 

(family 


ties) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

14.2.  soyadı,  adı  və atasının 

adı(surname, 

name and patronymic) 

14.3. 


doğum 

tarixi və yeri 

(date  and  place 

of birth) 

14.4. 

milliyyəti (nationality) 

14.5. 


vətəndaşlığı 

(citizenship) 

14.6. 

fəaliyyəti (activity) 

14.7. 


yaşadığı 

ünvan 


(residentia

l address) 
15. Müraciət şəxsin qanunvericiliyə müvafiq qanuni nümayəndəsi tərəfindən edilərsə, onun 

(In case the application is submitted by legal representative. Information about him/her) 

15.1. soyadı, adı və 

atasının adı 

(surname, name and 

patronymic) 

15.2. 

doğum 


tarixi və 

yeri 


(date and 

place of 

birth 

15.3. 


milliyyəti 

(nationality) 

15.4. vətəndaşlığı 

(citizenship) 

15.5 

yaşadığı ünvan 

(residential 

address) 

15.6. şəxsiyyətini 

təsdiq edən 

sənədinin seriyası 

və nömrəsi 

(series and 

number of 

identification 

document) 

 

  

 

  

16. Hazırda yaşadığınız ünvan 

(Present residential address) 

 

 

17. Telefon nömrəniz (ev, mobil, iş) və elektron poçt ünvanınız (Phone number (home, mobile, work) and e-mail address) 

 

 18. Ərizəyə əlavə edilən sənədləri sadalayın 

(List of attached documents) 

 

 

 19. Mən xəbardar edilmişəm ki, Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə almaq 

məqsədi ilə saxta sənədlərin və ya yalan məlumatların təqdim edilməsi Azərbaycan Respublikasında 

müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməməsinə (müddətinin uzadılmamasına), verilmiş icazənin isə 

ləğv edilməsinə səbəb olur I am aware that submission of fraudulent documents or falsified information for the purpose of 

obtaining permit for temporary residence in the Republic of Azerbaijan leads to the rejection to issue 

(extend) temporary residence permit or to the cancellation of previously issued permit) 

20. Əlavə qeydlər 

(Additional notes) 

 

 

«____» __________________ 20___ il  

 

İmza (Signature) ________________ Xidməti qeydlər (sənədləri qəbul edən orqan tərəfindən doldurulur) 

Official notes (for official use only) 

Ərizə-anketi və orada göstərilmiş sənədləri qəbul etdi, ərizə-anketin düzgün doldurulmasını yoxladı 

(Application form and the attached documents received by and accuracy of filling out of the application 

form checked by) 

 

 

____________________________________________________________________________________ sənədləri qəbul etmiş əməkdaşın soyadı, adı, imzası 

(official's surname, name, signature) 

«____» __________________ 20___ il  

: uploads -> docs
docs -> İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin sui-istifadəsi ilə əlaqədar detoksifikasiyanın keçirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
docs -> Tingkah laku langsang/agresif merupakan tingkah laku yang lumrah, berada di sekitar kita. Tingkah laku langsang/agresif merupakan tingkah laku yang lumrah, berada di sekitar kita
docs -> Narkoloji yardımın həyata keçirilməsi zamanı şəxslər üzərində xüsusi müşahidənin aparılması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
docs -> Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin tibbi məqsədlərlə istifadə edilməsi qaydasının və şərtlərinin, habelə narkomanlıq xəstəliyinə düçar olan şəxslər
docs -> Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin " " IL tarixli
docs -> Biography


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə