Arv og polymorfi, del 3 Abstrakte klasser Formlene for å regne ut arealet er forskjellig for sirkel, kvadrat og trekantYüklə 445 b.
tarix22.11.2017
ölçüsü445 b.
#11537


Arv og polymorfi, del 3


Abstrakte klasser

 • Formlene for å regne ut arealet er forskjellig for sirkel, kvadrat og trekant.

 • Men arealet kan beregnes for alle typer figurer.

 • Metoden finnAreal() er polymorf (= ”mangeformet, som opptrer i mange former”).

 • Metoden er abstrakt i klassen Figur (ikke mulig å finne en formel som gjelder for alle figurer).

 • Klassen er abstrakt fordi den inneholder en abstrakt metode.

 • Det er ikke mulig å lage objekter av en abstrakt klasse.Modifikatoren abstract

 • Abstrakt klasse:

  • abstract class Materiale { ….osv.
  • kan ikke lage objekter av en abstrakt klasse
  • behøver ikke inneholde eller arve abstrakte metoder
  • kan inneholde både abstrakte og konkrete metoder
 • Abstrakt metode:

  • abstract metodehode;
  • En klasse som arver, eller selv deklarerer en abstrakt metode, må deklareres som abstrakt.


Hva hvis polymorfi ikke hadde eksistert?

 • Hva gjør polymorfien for oss?

  • I det siste eksemplet lar den oss håndtere ulike typer geometriske figurer under ett.
  • Vi sender en melding til et objekt som tilhører en subklasse av Figur.
  • Objektet vet selv hvordan arealet skal regnes ut.
 • Hva hvis objektet ikke selv visste hvilken formel som skulle brukes?

  • Da måtte vi bruke if-else-if, omtrent slik:
   • if (figur instanceof Sirkel) {
   • ... formel for å beregne arealet av en sirkel …
   • }
   • else if (figur instanceof Kvadrat) {
   • ... formel for å beregne arealet av et kvadrat …
   • } else {
   • ... formel for å beregne arealet av en trekant …
   • }
 • Tenk deg om en gang til dersom du tror at du trenger å bruke instanceof kombinert med en if-else-if-else-sekvens.

  • Du bør da vurdere om det er bedre å lage en abstrakt metode i en felles superklasse for de involverte klassene, og så la hver enkelt klasse få sin egen implementasjon av metoden


Når har vi behov for å bruke operatoren instanceof?

 • Vi trenger å bruke instanceof i i de tilfellene der vi skal sende melding til kun en del av et subtre.

 • Vi lager følgende objekter:

  • A objekt1 = new C();
  • A objekt2 = new E();
 • Vi kan trygt sende meldingen metode1() til begge objektene:

  • objekt1.metode1();
  • objekt2.metode1();
 • Meldingen metode2() kan vi bare sende til subklasser til klassen B:

  • if (objekt1 instanceof B) {
  • B etObjekt = (B) objekt1;
  • etObjekt.metode2();
  • }


EksempelOppgaver til forelesningen

 • Gå gjennom kildekoden så langt (vedlagt)

 • Ferdigstill de metodene som mangler i klassen Personregister

  • public boolean endreLønn(long fnrAns, int nyttLønnstrinn) {
   • return true;
   • }
  • public boolean registrerNyttFag(long fnrStud, String nyttFag) {
   • return true;
   • }
  • public boolean settKarakter(long fnrStud, String fagnr, char nyKarakter) {
   • return true;
   • }
  • public char finnKarakter(long fnrStud, String fagnr) {
   • return UGYLDIG_FNR;
   • }


Tilgangsmodifikatorer

 • Definisjonsområdet til et navn er den delen av programmet der navnet kan brukes uten at det må kvalifiseres.

 • Tilgjengeligheten til et navn utenfor definisjonsområdet er bestemt av om det står private, public, protected eller ingenting foran navnet (ingenting = package).

 • Klasser:

  • Alle klasser vi har laget hittil, unntatt appletene, har vært tilgjengelig kun i den pakken der de var deklarert.
  • Appletene har hatt public foran seg. De er tilgjengelig fra overalt.


Tilgjengeligheten til konstruktører og medlemmer deklarert i klassen CAnbefalt bruk av tilgangsmodifikatorer

 • Objektvariabler og klassevariabler er alltid private.

 • Konstanter er vanligvis offentlige, men kan være private dersom de ikke er av interesse for andre enn klassen selv.

 • Konstruktører er vanligvis offentlige.

 • Metoder er vanligvis private eller offentlige.

 • Konstruktører og metoder kan være beskyttede dersom det ikke har noen mening å bruke dem utenfor subklasser.

 • Klasser har i utgangspunktet pakketilgang (ingen tilgangsmodifikator). Dette begrenser også tilgangen til offentlige konstruktører og medlemmer i klassen. Klasser som skal tas i bruk generelt, gjøres offentlige og legges i en navngitt pakke. Da vil automatisk alle offentlige konstruktører og medlemmer også bli offentlige.Det reserverte ordet super

 • super kan brukes på to måter:

  • I en konstruktør for å anrope konstruktøren rett over i klassetreet, eksempel fra forrige forelesning:
   • public OppgaveDag(int startNr, String startNavn, int startAntTimer, int startDato) {
   • super(startNr, startNavn, startAntTimer);
   • dato = startDato;
   • }
   • Kallet på super() må være første setning i konstruktøren.
   • Argumentlisten til super() må være i samsvar med parameterlisten til en konstruktør i superklassen.
  • I en hvilken som helst metode kan vi bruke super som kvalifikator for å henvise til et skjult eller erstattet navn i en superklasse, eksempel:
   • public String toString() {
   • return super.toString() + ", dato: " + dato;
   • }
   • Vi kan ikke skrive super.super() eller lignende for å anrope konstruktør eller metode på mer enn ett nivå over i klassetreet.


Konstruktører

 • Dersom vi ikke kaller en bestemt konstruktør i den direkte superklassen ved å anrope super(), vil standardkonstruktøren i superklassen anropes.

 • Dersom denne ikke eksisterer, vil kompilatoren gi en feilmelding.

 • Dersom det ikke har mening å lage objekter av en klasse, kan det forhindres på to måter:

  • Lag klassen abstrakt. Dette brukes dersom klassen har eller kan ha subklasser.
  • Lag alle konstruktører private. Dette brukes dersom klassen ikke kan ha subklasser (den er final, se nedenfor).


Referanser og casting

 • En referanse til en klasse kan settes til å peke til objekter av en subklasse til klassen. Den kan ikke settes til å peke til objekter av en superklasse.

  • Person personen =new Student(12106078756L, "Ole Pettersen", "Storgt 3, 7001 Trondheim", 1234567L); // ok
  • Ansatt læreren = new Student(12106078756L, "Ole Pettersen", "Storgt 3, 7001 Trondheim", 1234567L); // ikke ok
  • Ansatt læreren = new Person(12106078756L, "Ole Pettersen", "Storgt 3, 7001 Trondheim"); // ikke ok
 • Anta at vi har en referanse til et objekt.

  • Referansen kan castes til den klassen objektet tilhører, eller til superklasser av denne klassen.
  • Det er ikke tillatt å caste referansen til en subklasse av den klassen som objektet tilhører.
  • Ugyldig casting gir ClassCastException.
  • Object etObjekt = new Student(12106078756L, "Ole Pettersen", "Storgt 3, 7001 Trondheim", 1234567L); // ok
  • Student enStudent = (Student) etObjekt;
  • Ansatt enAnsatt = (Ansatt) etObjekt; // ikke ok
  • Person enPerson = (Person) etObjekt; // ok


Modifikatoren final

 • final forhindrer subklassing og erstatning.

 • En final metode kan ikke erstattes eller skjules:

  • public final double finnBredde() {
  • return breddePåBelegg;
  • }
 • Det er ikke mulig å subklasse en final klasse:

  • final class AnnenSortBelegg extends Belegg2 {
  • ….osv.


Å erstatte eller skjule et navn

 • Å erstatte (”override”) en arvet objektmetode

  • Hvis en klasse deklarerer en objektmetode, vil denne deklarasjonen erstatte en eventuell arvet metode med samme signatur.
  • Kompilatoren gir feilmelding dersom returtypen ikke stemmer og/eller tilgangsnivået er mindre strengt enn i den erstattede metoden.
  • Hvordan blir det hvis signaturen ikke stemmer?
  • En objektmetode kan ikke erstatte en arvet klassemetode.


Interface

 • Et interface er en samling med metodehoder.

 • En klasse kan velge å implementere et interface. Den må da programmere alle metodene i interfacet.

 • Eksempel på interface:

  • public interface Comparable<Type> { // tilhører pakken java.lang
  • public int compareTo(Type obj);
  • }
 • Eksempel på klasse som implementerer interfacet:

  • class Flate implements Comparable {
  • ... objektvariabler ...
  • public int compareTo(Flate denAndreFlaten) {
  • double areal1 = finnAreal();
  • double areal2 = denAndreFlaten.finnAreal();
  • if (Math.abs(areal2 - areal1) < toleranse) return 0;
  • else if (areal1 < areal2) return -1;
  • else return 1;
  • }
  • ... andre metoder i klassen ...
  • }


Å lage egne interfaceImplementasjon av interfacetBruk av klassen FireSifretHeltall

 • En referanse av en interface-type kan referere til objekter som tilhører en klasse som implementerer interfacet:

  • Sammenligningsbar tall1 = new FireSifretHeltall(700);
  • Sammenligningsbar tall2 = new FireSifretHeltall(1700);
 • Vi kan nå bare sende meldinger deklarert i interfacet til objektet:

  • System.out.println(tall1.størreEnn(tall2)); // ok
  • System.out.println(tall1.finnVerdi()); // ikke ok


Mer aktuell bruk av interface

 • Grensesnittet som klienten skal forholde seg til spesifiseres via interface, eksempel figur/FigurInterface.java

   • package figur;
   • public interface FigurInterface {
   • double finnAreal();
   • }
 • Klassene legges i pakker og gis pakketilgang, eksempel filen figur/Figur.java:

   • package figur;
   • abstract class Figur implements FigurInterface {
   • /* Alle figurer kan beregne sitt eget areal */
   • public abstract double finnAreal();
   • }
   • class Kvadrat extends Figur { ...
 • Klienter lager objekter vhja fabrikkmetoder, se neste sideFabrikken er en offentlig klasse

 • Filen figur/Figurfabrikk.java

  • package figur;
  • public class Figurfabrikk {
  • public static FigurInterface lagKvadrat(int side) {
  • return new Kvadrat(side);
  • }
  • public static FigurInterface lagTrekant(double grunnlinje, double høyde) {
  • return new Trekant(grunnlinje, høyde);
  • }
  • public static FigurInterface lagSirkel(double radius) {
  • return new Sirkel(radius);
  • }
  • }


Testklient

 • import figur.*;

 • class TestInterface {

 • public static void main(String[] args) {

 • FigurInterface enSirkel = Figurfabrikk.lagSirkel(10);

 • FigurInterface enTrekant = Figurfabrikk.lagTrekant(5, 6);

 • FigurInterface etKvadrat = Figurfabrikk.lagKvadrat(4);

 • /* Arealer hver for seg */

 • System.out.println("Arealet til sirkelen: " + enSirkel.finnAreal());

 • System.out.println("Arealet til trekanten: " + enTrekant.finnAreal());

 • System.out.println("Arealet til kvadratet: " + etKvadrat.finnAreal());

 • /* Behandler så alle figurene under ett */

 • FigurInterface[] figurtabell = new FigurInterface[3];

 • figurtabell[0] = enSirkel;

 • figurtabell[1] = enTrekant;

 • figurtabell[2] = etKvadrat;

 • for (FigurInterface fig : figurtabell) {

 • System.out.println("Arealet er " + fig.finnAreal()

 • + " for " + fig.getClass().getName()); // henter klassenavnet

 • }

 • }

 • }
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə