Arxiv işi və kargüzarlıqYüklə 0,5 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#69431


Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin “Arxiv işi və kargüzarlıq” ixtisası üçün 

2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş buraxılış yekun dövlət imtahanı sualları 

“Kargüzarlıq işinin təşkili” fənni üzrə 

1.Kargüzarlıq işi və onun növləri. 

2.İdarəetmə orqanlarında kargüzarlıq işinin aparılma qaydası. 

3.Kargüzarlıq işində sənədləşmə. 

4.Kargüzarlıga aid təlimat. 

5.Sənədlərin təsnifatı. 

6.Sənədlərin rekvizitləri və formulyarları. 

7.Kargüzarlıq işçilərinin vəzifələri. 

8.Xidməti sənədlərin hazırlanması. 

9.Təşkilati-sərəncamverici sənədlər. 

10.Əsasnamə və onun bölmələri haqqında. 

11.Nizamnamə və onun bölmələri haqqında. 

12.Protokol sənədləri haqqında. 

13.Qərar və akt haqqında. 

14.Vergi müfəttişliyində uçota durma qaydası. 

15.Notariat orqanında uçota durma qaydası və sənədlərin tərtibi. 

16.Stenoqrafiya işləri haqqında. 

17.Müəssisənin əmlak vəsaiti haqqında. 

18.Müəssisənin uçot və hesabatına aid sənədlər. 

19.Hüquqi şəxslərin qeydiyyatına aid sənədlər. 

20.Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə istifadə olunan sənədlər. 

21.Məhkəmə işlərinə aid sənədlər. 

22.Sosial sıgortaya aid kargüzarlıq işi. 

23.Sənədlərin saxlanmasında istifadə olunan texniki vasitələr. 

24.Sənədlərin rəsmləşdirilməsi və sıgortalanması. 

25.Protokol sənədləri haqqında. “Arxiv işinin təşkili və metodikası” fənni üzrə 

1.Təşkilat-Metodika şöbəsinin əsasnaməsi. 

2.Təşkilat-Metodika şöbəsinin vəzifələri və funksiyaları. 

3.Metodika şöbəsinin hüquqları. 

4.Metodika şöbəsinin işinin təşkili. 

5.Təşkilat-Metodika və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin əsasnaməsi. 

6.Sənədlərdən istifadə və nəşr şöbəsinin əsas vəzifələri. 

7.Milli arxiv idarəsində Maliyyə təsərrüfat şöbəsinin əsasnaməsi. 

8.Arxivdə Maliyyə şöbəsinin işinin təşkili və əsas hüquqları. 

9.Komplektləşdirmə şöbəsinin yaradılması və işlərin hazırlanma qaydası. 

10.Arxivdə sənədlərin fondlaşdırılması. 

11.Arxivin metodiki işində konfranslar. 

12.Dövlət və qeyri-dövlət idarələrində yaranan sənədlərin metodiki tövsiyyələri. 

13.Sənədlərin dəyərini ekspertizasının normativ metodiki əsasları. 
14.Arxivin elmi-metodiki işi. 

15.Arxiv işinin vəzifələri. 

16.Arxivin metodiki işində işgüzar yanaşmaların məqsədi. 

17.Arxivin elmi-tədqiqat və metodika işlərinin əsas formaları. 

18.Arxivin metodiki tövsiyyələrinin ümumi müddəaları. 

19.Arxivin profili. 

20.Arxivin əsasnaməsi. 

21.Arxivin nizamnaməsi. 

22.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin arxivlə baglı qərarı. 

23.Azərbaycan Respublikası prezidentinin “Milli arxiv fondu haqqında” qanundan irəli 

gələn tələblər. 

24.Arxivin struktur bölmələri haqqında əsasnamələr. 

25.Arxivin elmi-metodiki işi. 

“Sənədlərin qaydaya salınması” fənni üzrə 

1.Sənədlərin uçot anlayışı haqqında. 

2.Sənədlərin uçot vahidləri. 

3.Nadir və xüsusi qiymətli sənədlərin uçotu. 

4.Əsas və köməkçi uçot sənədləri. 

5.Məxfi və məxfilikdən çıxarılmış sənədlərin uçotu. 

6.Şəxsi mənşəli sənədlərin uçotu. 

7.Sıgorta və istifadə fondlarının uçotu. 

8.Muzey əşyaları və kitabxana fondlarının uçotu. 

9.Arxivdə gigiyenik və epidemoloji rejim. 

10.Fövqəladə hallarda sənədlərin mühafizəsi. 

11.Müvəqqəti və depozitar mühafizə haqqında. 

12.İşlərin arxivə təhvil verilməsi haqqında. 

13.Dövlət əhəmiyyətli sənədlərlə iş haqqında. 

14.Daxil olan sənədlərin qeydiyyatı. 

15.Xaric olan sənədlərin qeydiyyatı. 

16.Agentlik və ortaq agentliyə aid olan sənədlər haqqında. 

17.Məxfi və qeyri-məxfi sənədlərin saxlanma qaydası. 

18.Sənədlərin saxlanmasının hüquqi əsasları. 

19.Sənəd kolleksiyalarının Milli arxiv fondunun tərkibinə daxil edilməsi haqqında. 

20.Sənədlərin vaxtsız məhv edilməsinin qarşısının alınması. 

21.Sənədlərin məhv edilməsi üçün tərtib edilən akt haqqında. 

22.Sənədlərin cildləşməsi haqqında. 

23.Uçot jurnalı və qeydiyyat jurnalının hazırlanması. 

24.Arxivdə mühafizə otaqları və optimal şərait. 

25.Daxil olan sənədlərin qeydiyyatı. “Sənədlərin daim saxlanamsı üçün arxivə təhvil verilməsi” fənni üzrə 

1.Dünya arxivləri və onların iş fəaliyyəti. 

2.Amsterdam, Osmanlı və Rusiya arxivlərindən Azərbaycana gətirilən sənədlər haqqında. 

3.Axtarış zamanı tapılan sənədlərlə iş qaydası. 

4.Sənədlərin mövcudlugunun yoxlanılması. 

5.Sənədlərin sıgortalanması. 

6.Sənədli nəşrlərin hazırlanması. 

7.Arxivin nəşr sahəsində fəaliyyəti. 

8.Siyasi sənədlər arxivinin fəaliiyəti. 

9.Diplomatik sənədlər və onların növləri. 

10.Azərbaycan Əlyazmalar İnstitunun iş fəaliyyəti. 

11.Əlyazma irsimizin qorunması və arxivə təhvili. 

12.Qafqaz Albaniyasına aid sənədlərin aşkarlanması. 

13.Erməni xülyasına aid sənədlərin araşdırılması və arxivdə qorunması haqqında. 

14.Orta əsr Azərbaycan ədiblərinin xaricdə saxlanılan əlyazmaları haqqında. 

15.Mətbuatın inkişafına aid arxiv materiallarının qorunması haqqında. 

16.Arxivdə anadilli əsərlərin tədqiqi. 

17.Türkdilli əlyazmaların tədqiqi və arxivə təhvili. 

18.Azərbaycan əlifbası və dilinin tarixini qoruyan sənədlər haqqında qanun və 

formaları. 

19.Xaricdən Azərbaycan arxivinə köçürülən sənədlər haqqında. 

20.Arxiv işi ilə baglı Azərbaycan-Vatikan münasibətləri. 

21.Qovluqların formalaşdırılması və arxivə təhvili. 

22.Heydər Əliyevin arxiv məsələlərinə aid fəaliyyəti haqqında. 

23.Sənədlərin saxlanılmasının əhəmiyyəti. 

24.Mühafizəxanalara verilən tələblər. 

25.Sənədlərin sıgortalanması. 

“Elektron sənədlərin mübadiləsi qaydası” fənni üzrə 

1.Elektron sənədlərin arxiv fondlarına daxil edilməsi qaydası. 

2.Elektron sənədlərin Milli arxiv fondunun tərkibindən çıxarılma qaydası. 

3.Elektron sənədlərin Milli arxiv fondunda məhv etmə qaydası. 

4.Elektron sənədlərin kompüter üsulu ilə hazırlanmasına olan tələblər. 

5.Elektron sənədlərin çıxarılma qaydası. 

6.Elektron sənədlərin çoxaldılması. 

7.Elektron sənədlərin stenoqrafiya işləri. 

8.Elektron sənədlərin Dövriyyəsinin təşkili. 

9.Bank sistemində elektron sənədlərin saxlanılması qaydası. 

10.Elektron sənədlərin idarə arxivlərinə təhvil verilməsi. 

11.Kargüzarlıqda elektron sənəd dövrüyyəsinin təşkili. 

12.Elektron sənədlərin arxivdə saxlanılması qaydası. 

13.Elektron arxiv məlumat sistemi. 

14.Arxivin Elektron elmi-Məlumat kitabxanası. 

15.Arxivin Elektron sənəd toplusu. 

16.Milli arxiv idarəsi elektron xidmətlər portalından istifadə qaydaları. 17.Milli arxiv idarəsinin elektron xidmətlər təlimatları. 

18.Milli arxiv fondunun elektron fond katoloqu. 

19.Elektron imza. 

20.İnformasiya sistemi. İnternetdə sənəd axtarışı. 

21.Verilənlər bazası. 

22.Verilənlərin modeli. 

23.Elektron sənədlərin axtarışı. 

24.İnformasiyanın internetdə yerləşdirilməsi. 

25.Elektron sənədlərin çoxaldılması. 

 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat” FBK-nın 15 aprel 2017-ci il tarixli 03 saylı protokoluna əsasən müzakirə edilib bəyənilmişdir. 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat” FBK-nın sədri:                    N.Əskərova 

 

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə