Asgari ŞartlarYüklə 31,54 Kb.
tarix11.09.2018
ölçüsü31,54 Kb.

EPDK Sayaç Tebliğinin 2 nci Bölüm 6 ncı Maddesi ve

Elektronik Sayaçlarda TEDAŞ Tarafından İstenen Asgari Şartların

24 üncü Maddesi İle İlgili Açıklamalar
 • Demant Sıfırlama/Saklama adedini gösteren bir sayaç olmalıdır.

Demant Sıfırlama/Saklama Adedi => 0.1.0(99)

 • Son on iki adet Demant Sıfırlama/Saklama tarih ve saati hafızada tutulmalıdır.

Demant Sıfırlama/Saklama

Tarih ve Saatleri (*) => 0.1.2*1....*12(yy-mm-dd,hh:mm) (12 Adet) • Demant sıfırlama/saklama işleminde; aktif ve reaktif enerji endeksleri, gerçekleşme tarih-saati ile birlikte maksimum aktif güç değeri ve dönemlik klemens kapağı bilgileri ay/dönem sonu bilgileri olarak kaydedilmeli, maksimum demant bilgisi (1.6.0) sıfırlanmalı ve klemens kapağı açılma bilgisi (96.71) uygun şekilde güncellenmelidir.

 • Bilgilerin aylık/dönemlik olarak oluşması ve geriye dönük 12 aylık/dönemlik bilginin saklanabilmesi için, ay içinde demant sıfırlama/saklama işlemi bir defa yapılabilmeli, sayaç ikinci demant sıfırlama/saklama işlemine izin vermemelidir.

 • Ay içinde demant sıfırlama işlemi yapılmamış ise ay sonu bilgilerinin kaydedilmesi için, ay geçişinde sayaç tarafından demant sıfırlama/saklama işlemi otomatik olarak gerçekleştirilmelidir.

 • Sayaç enerjisizken de demant sıfırlama/saklama yapılabilmelidir.

 • Sayaç enerjisizken ay geçişi olmuşsa ve bir önceki ay/dönem sonuna göre değerler değişmişse (aktif ve/veya reaktif enerji endeksleri artmışsa, demant oluşmuşsa, klemens kapağı açılmışsa) sayaç tarafından o ay/dönem sonu itibariyle otomatik olarak demant sıfırlama/saklama işlemi yapmalıdır.

 • Geriye dönük bilgi olarak sırasıyla; demant sıfırlama adedi (0.1.0), son demant sıfırlama işleminin tarihi ve saati (0.1.2*1), son ay/dönem sonu endeksleri (varsa 1.8.0*1 ile 1.8.1*1, 1.8.2*1, 1.8.3*1, 1.8.4*1, 5.8.0*1, 8.8.0*1), son ay/dönem içinde gerçekleşen maksimum demant değeri ile gerçekleşme tarihi ve saati (1.6.0*1) göstergeden okunabilmelidir. Ancak bu bilgiler göstergedeki otomatik gösterimde ve butonla normal okuma bölümünde gösterilmemeli, butonla farklı bir şekilde (örneğin; uzun süreli basma ile) ulaşılan alt menüde gösterilmelidir.EPDK Sayaç Tebliğinin 2 nci Bölüm 5 nci ve 7 nci Maddeleri İle

Elektronik Sayaçlarda TEDAŞ Tarafından İstenen Asgari Şartların 27. Maddesinde Geçen,

Faz Kesintisi, Akım Yönü ve Bağlantı Hatalarına İlişkin Açıklamalar
1. Bağlantı Hataları :

a) Gerilim Uyarıları :

Bu kategoride değerlendirilecek durumlar :

 • Gerilim uçlarındaki faz sırası hatası,

 • Bir veya birkaç fazın gerilim uçlarındaki polarite tersliği,

Açıklama :

Faz gerilimleri birbirini doğru sırayla ve yaklaşık 120° açı farkıyla takip etmiyorsa, söz konusu durumun başlangıç zamanı, uyarı başlangıç tarihi ve saati olarak kaydedilmelidir.

Gerilim uyarısını sonlandırmak için ise, L1-L2-L3 fazlarına, doğru sırayla bağlı ve birbirini yaklaşık 120° açı farkıyla takip eden üç fazlı gerilimin gelmesi beklenmelidir.

İhbar Şekli :

Bu kategoride değerlendirilen bir durum mevcut ise, fazları ifade eden L1-L2-L3 sembollerinin tamamı veya 1-2-3 rakamlarının tamamı flaşlamalıdır.Kayıt :

Gerilim uyarı adedi ve geriye dönük son 10 adet uyarının başlangıç ve bitişlerinin tarih ve saatleri kaydedilmelidir.Kod :

Gerilim uyarı adedi => 96.77.4

Geriye dönük bilgiler => 96.77.4*1...*10 (10 adet)

Format :

Gerilim uyarı adedi => 96.77.4(99)

Geriye dönük bilgiler => 96.77.4*1(yy-mm-dd,hh:mm,yy-mm-dd,hh:mm)

Başlangıç Bitişb) Akım Uyarıları :

Bu kategoride değerlendirilecek durumlar :

 • Akım uçlarının gerilim uçlarından farklı faza bağlanması,

 • Bir veya birkaç fazın akım uçlarındaki polarite tersliği,

Açıklama :

Herhangi bir fazdan veya fazlardan ters yönlü akım geçmesi halinde ters akımın ilk başlangıç zamanı, uyarı başlangıç tarihi ve saati olarak kaydedilecektir.

Akım uyarısını sonlandırmak için, hiçbir fazdan ters yönlü akım geçmezken herhangi bir fazdan veya fazlardan doğru yönde akım geçmesi beklenecektir.

İhbar Şekli :

Bu kategoride değerlendirilen bir durum var ise; sayaçlarda ters enerji akışını gösteren sembol flaşlamalı ve ters enerji akışı olan faz veya fazlar belirtilmelidir.Kayıt :

Akım uyarı adedi ve geriye dönük son 10 adet uyarının başlangıç ve bitişlerinin tarih ve saatleri kaydedilmelidir.Kod :

Akım uyarı adedi => 96.77.5

Geriye dönük bilgiler => 96.77.5*1...*10 (10 adet)

Format :

Akım uyarı adedi => 96.77.5(99)

Geriye dönük bilgiler => 96.77.5*1(yy-mm-dd,hh:mm,yy-mm-dd,hh:mm)

Başlangıç Bitiş2. İşletme Esnasındaki Faz Kesilmeleri :

a) Üç Fazın Aynı Anda Kesilmesi :

Bu kategoride değerlendirilecek durumlar :

 • Üç faza ait gerilimin aynı anda kesik olması.

Açıklama :

Üç fazın da kesik olması halinde kesintinin ilk başlangıç zamanı, uyarı başlangıç tarihi ve saati olarak kaydedilmelidir.

Üç faz kesintisini sonlandırmak için ise herhangi bir fazın veya fazların geriliminin gelmesi beklenmelidir.

İhbar Şekli :

Üç faz kesikken zaten sayaç göstergesinde görüntü olmayacaktır. Bu durumda iken sayaç uyandırıldığında ise, gerilimleri ifade eden L1-L2-L3 veya 1-2-3 sembol veya rakamları göstergede gösterilmemelidir.Kayıt :

Üç faz kesilme adedi ve geriye dönük son 10 adet kesintinin başlangıç ve bitişlerinin tarih ve saatleri kaydedilmelidir.Kod :

Üç faz kesilme adedi => 96.7.0

Geriye dönük bilgiler => 96.77.0*1...*10 (10 adet)

Format :

Üç faz kesilme adedi => 96.7.0(99)

Geriye dönük bilgiler => 96.77.0*1(yy-mm-dd,hh:mm,yy-mm-dd,hh:mm)

Başlangıç Bitişb) Faz Kesilmeleri :

Bu kategoride değerlendirilecek durumlar :

 • Fazlardan birinin veya ikisinin kesilmesi.

Açıklama :

Faz kesintisi başlangıcı için diğer fazlardan en az birinde gerilim varken (yani üç faz kesintisi yokken) o fazda gerilimin kesik olması gerekir.

Faz kesintisini sonlandırmak için ise o fazın gerilimin gelmesi yeterlidir.

İhbar Şekli :

Gerilim olan fazlar, L1-L2-L3 veya 1-2-3 sembol veya rakamları ile göstegede gösterilmeli, gerilim olmayan fazları ifade eden sembol veya rakamlar ise göstergede gösterilmemelidir.Kayıt :

Üç faz için ayrı ayrı olmak üzere, faz kesilme adedi ve geriye dönük son 10 adet kesintinin başlangıç ve bitişlerinin tarih ve saatleri kaydedilmelidir.Kod :

1. faz kesilme adedi => 96.7.1

1. faz kesilme bilgileri => 96.77.1*1...*10 (10 adet)

2. faz kesilme adedi => 96.7.2

2. faz kesilme bilgileri => 96.77.2*1...*10 (10 adet)

3. faz kesilme adedi => 96.7.3

3. faz kesilme bilgileri => 96.77.3*1...*10 (10 adet)

Bilgi Yapısı :

1. faz kesilme adedi => 96.7.1(99)

1. faz kesilme bilgileri => 96.77.1*1(yy-mm-dd,hh:mm,yy-mm-dd,hh:mm)

2. faz kesilme adedi => 96.7.2(99)

2. faz kesilme bilgileri => 96.77.2*1(yy-mm-dd,hh:mm,yy-mm-dd,hh:mm)

3. faz kesilme adedi => 96.7.3(99)

3. faz kesilme bilgileri => 96.77.3*1(yy-mm-dd,hh:mm,yy-mm-dd,hh:mm)

Başlangıç Bitiş3. Diğer Açıklamalar:

 • Tespit anından itibaren göstergeden gerekli ihbar verilecek ve tespit edilen durum bitinceye (bitiş tarihi ve saati kaydedilerek sonlandırılıncaya) kadar göstergeden ihbar verilmeye devam edilecektir.

 • Tespit edilen durum 120 saniyeyi aştığında ilgili uyarı sayacı bir arttırılacak, durumun ilk tespit edildiği an başlangıç tarihi ve saati olarak kaydedilecektir.

 • Başlangıç tarihi ve saati kaydedilen bir durum devam ediyorsa, tespit edilen bu durumun bitiş tarihi ve saati 99-99-99,99:99 veya 00-00-00,00:00 şeklinde olmalıdır.

 • Uyarı adetlerine ait bilgiler “99” dan sonra “00” dan devam edecektir.

 • Sayaçlar, EPDK Sayaç Tebliğinin İkinci Bölümünde tanımlanan Tüketici Sayaçları grubunda olacağından tek yönlü enerji ölçme özelliğinde olacaktır. Bu sayaçlarda ters enerji yönü 2.8.0, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 6.8.0 ve 7.8.0 registerleri kullanılmayacaktır.

 • Akım ve/veya gerilim uçlarının polarite tersliğinde, sayaç aktif ve reaktif enerjiyi doğru olarak ölçecek ve kaydedecektir. Enerji kaydında, üç fazdan ayrı ayrı ölçülen anlık aktif, indüktif reaktif ve kapasitif reaktif enerjilerin mutlak değer toplamları dikkate alınacaktır.

 • Reaktif impuls çıkışında, anlık kaydedilen reaktif (indüktif ve kapasitif) enerjilerin mutlak değerlerinin toplamı dikkate alınacaktır.

 • Sayaçlarda yük profili kayıt özelliği olacaktır. Yük profili periyodu 15dk. 30dk. ve 60dk. olabilecek, saat başı ile çakışacaktır. Aktif (1.8.0 - kWh), indüktif reaktif (5.8.0 - kVarh), ve kapasitif reaktif (8.8.0 - kVarh) toplam endeksler tarih-saat etiketli olarak kayıt edilecektir. Sayaçlar, yük profili periyodunun 15dk. veya 30dk. olması halinde en az 40 günlük, 60dk. olması halinde en az 80 günlük veriyi kaydedebilecek kapasiteye sahip olacaktır.

 • Doğrudan bağlanan ve ölçü trafoları ile bağlanan üç fazlı aktif-reaktif (kombi) sayaçlar yukarıda belirtilen tüm özellikleri sağlayacaktır.

 • Üç fazlı sayaçlar, dengeli sistemde nötr hattının sayaca bağlanmaması durumunda bile kendi doğruluk sınıfında belirtilen hata yüzdesi sınırları içerisinde çalışmalıdır.


--
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə