Асиф Ъялил оьлу Кянэярли (Мяммядли) 1954-ъц илдя Нахчыван шящяриндя анадан олуб вя 1971-ъи илдя 1№-ли орта мяктяби битирибYüklə 16,63 Kb.

səhifə1/32
tarix01.07.2018
ölçüsü16,63 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


 
 
                 Asif   KƏNGƏRLİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
B
B
Ə
Ə
L
L
A
A
 
 
            
Pyes və hekayələr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı– 
 – 2016
 


 

 
 
 
 
Bu  kitabda  tanınmış  həkim,  istedadlı  yazıçı  Asif  Kən-
gərlinin  narkomaniya,  alkoqolizm  və  tabakomaniya  möv-
zusunda ilhamla qələmə aldığı pyes və hekayələri toplanıb. 
Kitabda  bu  problemlər  bədii-sənədli,  elmi-tibbi  və  dini 
prizmadan çox gözəl şərh olunur. 
Asif həkim içərisində olduğu hadisələri məharətlə mun-
cuq kimi  “sapa  düzüb”, elə  ona görə  də  əsərləri  bu  qədər 
real, inandırıcı və təsirli alınıb. “Bəla” pyesi müasir Azər-
baycan dramaturgiyasının bəlkə də şah əsəridir. 
Kitabın  dili  şirin,  sadə,  zəngin,  axıcı,  yığcam,  ifadələri 
sərrast və mənalıdır – bu keyfiyyətləri bir yerə yığa bilmək 
yazıçıdan hünər tələb edir. Oxucu nə əlindəki kitabdan, nə 
də onun dərin təəssüratından ayrıla bilmir... 
Asif Kəngərli öz əsərlərini söz inciləri ilə bəzəyib, sən də, 
əziz oxucu, o inciləri tap, oxu, öyrən, yadda saxla...
 
 
 
 
 
Asif Kəngərli (Məmmədli). BƏLA. Pyes və hekayələr. 
– Bakı: Mütərcim, 2016. – 140 səh. 
 
 
K
026
4702060000
 
 
© А.Кəнgəрли, 2016 


 

 
 
* * * 
Dilindən, dinindən, işindən, peşəsindən 
və  yaşından  asılı  olmayaraq,  hamıya  lazım 
olan  kitab  –  sənin  həyatını  dəyişdirə  bilən 
kitabın. 
 
* * * 
Bir dəfə azdı, onu iki-üç dəfə oxu, öyrən, 
dostlarına  danış.  Bu  kitabı  çox  istədiyin 
yaxınlarına  bağışla,  bu  yolla  onları  əyri 
yoldan çəkindirməyə çalış, savab qazan. 
 
* * * 
Məlumatlı  olmaq  silahlı  olmaq  kimidi; 
indi  sənə  biri  Zülfüqar,  o  biri  Misri  qılınc 
qüdrətində  olan  “Bəla”  və  “Zəhrimar”la 
silahlanmaq  vaxtıdı.  Haydı,  çək  “qılıncını” 
“düşməni” yaxına qoyma! 
 
* * * 
Sən kimin tərəfindəsən – Allahın, yoxsa 
Şeytanın? Siqaret çəkmək, içki içmək, narko-
tik  qəbul  etmək  Allahın  yolundan  çıxmaq 
deyil, bəs nədir? 
 
 


 

* * * 
Sənin  üstünə  üçbaşlı  əjdaha  hücum 
çəkmək  istəyir.  Əjdahanın  bir  başı  Siqaret, 
ikinci başı Alkoqol, üçüncü başı isə Narkotik 
adlanır.  Əgər  sən  siqaret,  alkoqol  və  nar-
kotikdən  uzaq  olsan,  onda  əjdahaya  qalib 
gələ  bilərsən,  yox,  zəiflik  etsən,  yəqin  bil  ki, 
o əjdaha səni udacaq! 
 
* * * 
Siqaret və Alkoqol çoxdan evimizə girib 
keçib  yuxarı  başda  oturublar,  biz  onları 
evdən eşiyə ata bilmirik.  
Narkotik isə qapını aralayaraq zorla içəri 
təpilmək istəyir ; indi bizdə  və  hər yerdə  elə 
bu mübarizə gedir : kim kimi...  
Əgər  biz  imkan  versək  ki,  Narkotik  də 
içəri  girsin,  onun  iki  ayrılmaz  dostu  var  –– 
birinin adı Hepatit  C-di, o birininki AİDS –– 
onlar  da  gələcəklər...  Ondan  sonra  belə  evdə 
yaşamaq nə dərəcədə mümkün olar?   
 
 
* * *  
Bu  kitab  evdə  valideyinin,  məktəbdə 
müəllimin,  tədbirdə  mühazirəçinin,  orduda 
komandirin, məclisdə mollanın əlində kəsərli 
“silahdı”,  söz silahı... 


 

* * * 
“Bəla”nı  oxusan,  bəladan,  “Sər  suyu”nu 
dərk  etsən,  şərdən,  “Zəhrimar”dan  xəbərin 
olsa  zəhərdən  uzaq  olar,  “Qəlyan”  çəkməz-
sən, hekayələri keçsən, “Ömürlük dərs” alar, 
“Məntiq”lə düşünər və heç kimin “Tələ”sinə 
düşməzsən. Onu da bil ki, bu kitab sənə uca 
“Allahın bəxşişi”di. 
 
* * * 
“Şər  suyu”nu  “Zəhrimar”  bil  ki,  “Bə-
la”ya düşməyəsən. 
 
* * * 
Siqaret,  içki  və  narkotik  mövzusunda 
dünyanın  ən  maarifləndirici,  ibrətamiz  kitabı 
– gənclərin əldən-ələ gəzən kitabı! 
 
* * * 
Bu kitab deyil, başdan-ayağa haraydı, 
haray. Burada həm haray var, həm də nicat 
yolu. 
 
* * * 
Bu  kitab  hansı  evə  getsə,  hansı  qəlbə 
girsə, onu “sanasiya” edər, yəni təmizləyər. 
 


 

* * * 
Yazmadım rəfdə qalım, 
Yazdım ki, səfdə qalım. 
 
* * * 
Mən “xalq yazıçısı” deyiləm, amma “xal-
qın yazıçısıyam”, – deyə bilərəm. 
 
* * * 
Yorulmadan, usanmadan çalışdım, hamı-
nı  silkələyən,  ayıldan  kitab-abidə  yaratdım. 
Bu  kitab  mənim  bu  dünyam  üçün  başuca-
lığım, o dünyam üçün savabımdır. 
 
Müəllifdən 
Bakı, 2012 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə