“AtaSığorta” Açıq Səhmdar CəmiyyətiYüklə 1,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/28
tarix19.04.2022
ölçüsü1,17 Mb.
#85663
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
AtaSigorta 29.03.2021
RAMIZ MEHDIYEV-MAQALA, Ali cəbr və riyazi analiz - PDF, muh. 4, Siddharta, referat 1089, Informatika-Abdullayeva Rena-, Insan resursları, Insan resursları, Misir memarlığı, Əyyub Fətəliyev, Akademik kommunikasiya, İşdən azad əmri-21 (2), Əyyub Fətəliyev, GƏNCƏ, Az rbaycan Respublikas T hsil Nazirliyi Q rb Universiteti M lki


 

“AtaSığorta” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti

 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə bitən il üzrə maliyyə hesabatları 
 

 

 Mündəricat 

MALİYYƏ  HESABATLARININ  HAZIRLANMASI  VƏ  TƏSDİQ  EDİLMƏSİ  ÜZRƏ  RƏHBƏRLİYİN 

MƏSULİYYƏTİNİN BƏYANI

 .................................................................................................................................................................. 2

 

MÜSTƏQIL AUDITORUN HESABATI ................................................................................................................................................ 3

 

31.12.2020-ci  İL  TARİXİNƏ  BİTƏN  İL  ÜZRƏ  MƏNFƏƏT  VƏ  YA  ZƏRƏR  VƏ  SAİR  MƏCMU  GƏLİR HAQQINDA HESABAT

 ............................................................................................................................................................................... 5

 

31.12.2020-ci İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT .......... 7

 

31.12.2020-ci İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT .. 8

 

CƏMİYYƏT HAQQINDA MƏLUMAT ................................................................................................................................................. 9

 

2. 

ƏMƏLİYYAT MÜHİTİ

 ....................................................................................................................................................................... 9

 

3. 

TƏQDİMATIN ƏSASI

 ......................................................................................................................................................................... 9

 

4. 

UÇOT SİYASƏTLƏRİ

 ....................................................................................................................................................................... 10

 

5. 

GƏLİR VƏ XƏRCLƏRİN TƏHLİLİ

 ............................................................................................................................................ 14

 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə sığorta fəaliyyəti üzrə gəlir və xərclər aşağıdakı kimi olmuşdur: ......................................... 14

 

6. 

XALİS SIĞORTA EHTİYATLARININ DƏYİŞMƏSİ

 ......................................................................................................... 16

 

7. 

İŞLƏRİN APARILMASI XƏRCLƏRİ

 ......................................................................................................................................... 17

 

8. 

SAİR XƏRCLƏR

 .................................................................................................................................................................................. 17

 

9. 

MƏNFƏƏT VERGİSİ

 ......................................................................................................................................................................... 18

 

10. 

ƏSAS VƏSAİTLƏR VƏ QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR

................................................................................................. 18

 

11. 

ÖDƏNİŞ TARİXİNƏDƏK SAXLANILAN İNVESTİSİYALAR

 ............................................................................... 19

 

12. 

SAİR UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 ................................................................................................................................. 19

 

13. 

EHTİYATLAR

 ................................................................................................................................................................................ 19

 

14. 

ALINACAQ VƏSAİTLƏR

 ........................................................................................................................................................ 19

 

15. 

PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN EKVİVALENTLƏRİ

 ............................................................................................ 20

 

16. 

SIĞORTA EHTİYATLARINDA TƏKRARSIĞORTAÇILARIN PAYI

 .................................................................. 20

 

17. 

NİZAMNAMƏ KAPİTALI

 ........................................................................................................................................................ 20

 

18. 

UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 ...................................................................................................................................... 21

 

19. 

QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 ........................................................................................................................................ 21

 

20. 

ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRLƏ ƏMƏLİYYATLAR

 ............................................................................................................... 21

 

21. 

MALİYYƏ ALƏTLƏRİ VƏ ONLARIN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ

 ................................................................................ 22

 

22. 

ƏMƏLİYYAT RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

 ....................................................................................................... 23

 

23. 

MƏCMU  KAPİTALIN  VƏ  SIĞORTA  EHTİYATLARININ  YERLƏŞDİRİLMƏSİ,  NORMATİVLƏRƏ 

ƏMƏL OLUNMASI VƏZİYYƏTİ

.......................................................................................................................................................... 24

 

24.


 

ZƏRƏRLİLİK DƏRƏCƏSİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

 ........................................................................................... 28

 

25. 

HESABAT TARİXİNDƏN SONRA BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR

 ........................................................................... 30

 

 
 

 
Yüklə 1,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə