“AtaSığorta” Açıq Səhmdar CəmiyyətiYüklə 1,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/28
tarix19.04.2022
ölçüsü1,17 Mb.
#85663
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
AtaSigorta 29.03.2021
RAMIZ MEHDIYEV-MAQALA, Ali cəbr və riyazi analiz - PDF, muh. 4, Siddharta, referat 1089, Informatika-Abdullayeva Rena-, Insan resursları, Insan resursları, Misir memarlığı, Əyyub Fətəliyev, Akademik kommunikasiya, İşdən azad əmri-21 (2), Əyyub Fətəliyev, GƏNCƏ, Az rbaycan Respublikas T hsil Nazirliyi Q rb Universiteti M lki
SƏHMDAR KAPITALI 

Səhmdar  kapitalı  ilkin  dəyər  ilə  tanınır.  Səhmdarların  pulu  vəsait  şəklində  deyil,  aktiv  və  ya  başqa  formada 

kapitala əlavələr etdikdə onların dəyəri əməliyyatın aparıldığı tarixə ədalətli dəyər ilə qeydə alınır. 

5.

 

GƏLİR VƏ XƏRCLƏRİN TƏHLİLİ 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə sığorta fəaliyyəti üzrə gəlir və xərclər aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

Şəxsi sığorta 

Əmlakın 


sığortası

 

Mülki 


məsuliyyətin 

sığortası 

Qarışıq 


maliyyə 

risklərinin 

sığortası

 

İcbari sığorta 

Cəmi


 

Əsas əməliyyat gəlirləri: 

 

  

 

  

Birbaşa yığılmış sığorta mükafatları

 

1458319 


1718675 

115978 


10603024 

13895996 

Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 

payı 

 

15772 86711 

 

  

102483 


Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr 

üzrə komissyon muzdlar 

 

 

1064  

 

109564 110628 

CƏMİ: 


1474091 

1806450 


115978 

10712588 14109107 

 

  

 

  

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

 

91112 611455 

43083 


2297056 


3042706 

 

  

 

  

 

Sığorta fəaliyyəti üzrə gəlirlər, cəmi  

1565203 


2417905 

159061 


13009643 

17151813 

 

  

 

  

 

Əsas əməliyyat xərcləri: 

 

  

 

  

Verilmiş sığorta ödənişləri üzrə və 

sığorta məbləğləri üzrə

 

1011808 866178 

1000 


 

6835105 


8714091 


 

15 


 

Qaytarılan sığorta haqları üzrə

 

107620 


145553 

12673 


 

15039 


280885 

Tənzimləmə xərcləri üzrə

 

4567 


3910 30851 

39332 


Risklər və təkrarsığorta üzrə digər 

şirkətlərə verilən sığorta mükafatları

 

20230 


355868 

49732 


 

776404 


1202234 

Qarşısıalınma tədbirləri fonduna 

ayırmalar

 

  

 

 100700 

100700 


Sair xərclər 

 

  

 

12719 12719 

 

  

 

  

 

Cəmi əməliyyat xərcləri 

1144225 


1371509 

63410 


7770817 


10349960 

 

  

 

  

 

Sığorta fəaliyyətinin nəticəsi 

420978 


1046396 

95651 


5238827 


6801852 

 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə sığorta fəaliyyəti

 üzrə gəlir və xərclər aşağıdakı kimi olmuşdur: 

 

Şəxsi sığorta 

Əmlakın 


sığortası

 

Mülki 


məsuliyyətin 

sığortası 

Qarışıq 


maliyyə 

risklərinin 

sığortası

 

İcbari sığorta 

Cəmi


 

Əsas əməliyyat gəlirləri: 

 

 

  

 

 Birbaşa yığılmış sığorta mükafatları

 

1335093 2620182 

641932 


13465857 

18063064 

Sığorta ödənişlərində 

təkrarsığortaçıların payı 

 

2340 77650 79990 


Təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr 

üzrə komissyon muzdlar 

 1790 23396 25186 

 

  

 

  

 

CƏMİ: 1337433 

2699622 


641932 

13489253 18168240 

 

  

 

  

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi)

 

960942 599806 

77617 


4303035 


5786166 

 

  

 

  

 

Sığorta fəaliyyəti üzrə gəlirlər, cəmi  

2298375 


3299428 

564315 


 

17792288 

23954406 

 

  

 

  

 

Əsas əməliyyat xərcləri: 

 

  

 

  

Verilmiş sığorta ödənişləri üzrə və 

sığorta məbləğləri üzrə

 

1020244 1107174 

1564 


 

12498802 

14627784 

Qaytarılan sığorta haqları üzrə

 

71520 


185401 

1179 


 

17318 


275418 

Tənzimləmə xərcləri üzrə

 

1806 


1533 

22 


16496 


19857 

Risklər və təkrarsığorta üzrə digər 

şirkətlərə verilən sığorta mükafatları

 

34735 454988 

487731 


 

256455 


1233909 

Qarşısıalınma tədbirləri fonduna 

ayırmalar

 

133521 

133521 


Sair xərclər 

 

  

 

139 139 

 

  

 

  

 

Cəmi əməliyyat xərcləri 

1128305 


1749096 

490496 


12922731 

16290628 

 

  

 

  

 

Sığorta fəaliyyətinin nəticəsi 

1170070 


1550332 

73818 


4869558 


7663778 


 

16 


 

31  dekabr  2020-ci  il  və  31  dekabr  2019-cu  il  tarixlərində  başa  çatmış  illər  üzrə qeyri  sığorta fəaliyyətindən 

gəlirlər

 aşağıdakı kimi olmuşdur:  

31.12.2020-ci il tarixə 

31.12.2019-cu il tarixə 

Məzənnə fərqindən gəlir 

0  


Depozit üzrə faiz gəlirləri 

515635 


2001597  

Qiymətli kağızlar üzrə faiz gəlirləri 

1063708 

Subroqasiya gəlirləri 103623 

 107377  

Sair gəlirlər 

146089 


 317647  

Cəmi 

1829055 

2426621 

6.

 

XALİS SIĞORTA EHTİYATLARININ DƏYİŞMƏSİ 

31 dekabr 2020-ci il tarixində başa çatmış il üzrə xalis sığorta ehtiyatının dəyişməsi aşağıdakı kimi olmuşdur. 

 

Ümumi 

Təkrarsığortaçıların 

payı  

Xalis 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə cəmi ehtiyatlar 

-17860089 

555865 

-17304224 

Qazanılmamış sığorta ehtiyatı 

-10725942 

417517 


-10308424 

Zərərlər ehtiyatı 

-2785121 

138347 


-2646774 

Şərti öhdəliklər ehtiyatı 

-537931 

-537931 Sabitləşdirici ehtiyat 

-3811095 

-3811095 Əlavə ehtiyyat 

Ehtiyatda dəyişiklik 

 

  

Qazanılmamış sığorta ehtiyatı -5556156 

-230009 

-5786166 

Zərərlər ehtiyatı 

-2632703 

-285198 


-2917899 

Şərti öhdəliklər ehtiyatı 

-380915 

55189 


-325727 

Sabitləşdirici ehtiyat 

-141757 

-141757 Əlavə ehtiyyat 

-2400783 

-2400783  

 

  

31 dekabr 2019-cu il tarixinə cəmi ehtiyatlar 

 

  

Qazanılmamış sığorta ehtiyatı -12303932 

785873 

-11518059 

Zərərlər ehtiyatı 

-8093239 

702715 


-7390525 

Şərti öhdəliklər ehtiyatı 

-2404206 

83158 


-2321047 

Sabitləşdirici ehtiyat 

-396174 

-396174 Əlavə ehtiyyat 

-1410312 

-1410312 Ehtiyatda dəyişiklik Qazanılmamış sığorta ehtiyatı 3087638 

44932 


3042705 

Zərərlər ehtiyatı 

1880180 

70295 


1726727 

Şərti öhdəliklər ehtiyatı 

106196 

-25363 


214716 

Sabitləşdirici ehtiyat 

101699 

101699 Əlavə ehtiyyat  

  

 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə cəmi ehtiyatlar -9216294 

740941 

-8475353 

Qazanılmamış sığorta ehtiyatı 

-6213060 

632420 


-5580639 

Zərərlər ehtiyatı 

-2298010 

108521 


-2189490 

Şərti öhdəliklər ehtiyatı 

-294475 

-294475 Sabitləşdirici ehtiyat 

-410749 


-410749 


Əlavə ehtiyyat  

 
 

17 


 

7.

 

İŞLƏRİN APARILMASI XƏRCLƏRİ 

31  dekabr  2020-ci  il  və  31  dekabr  2019-cu  il  tarixlərində  başa  çatmış  illər  üzrə  işlərin  aparılması  xərcləri 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

31.12.2020-ci 

il tarixinə  

31.12.2019-cu 

il tarixinə  

Əmək haqqı və ona bərabər xərclər 

3119223 

3259876 


Sığorta agentlərinə ödənişlər 

1925460 


2559834 

Sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 

1778809 

2532930 


DSMF-na ayırmalar 

521355 


531141 

Reklam xərcləri 

65038 

104757 


Bank xidməti xərcləri 

39656 


61958 

Amortizasiya xərcləri 

146549 

148754 


Broker xidməti 

2793 


102813 

Peşəkar xidmətlər üzrə xərclər 

272 


Ezamiyyə xərcləri 

4837 


7455 

Digər xərclər  

29766 

10842 


Dəftərxana xərcləri 

18274 


23357 

Təsərrüfat xərcləri 

7267 

993 


Əsas vəsaitlərə servis və təmir xərcləri 

3686 


1455 

İşçilərin tədris xərcləri 

25 Yüklə 1,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə