Audit” fənnindən test sualları Müəllim: Kərimova İradə Cəmil q. Düzgün cavablar “A”


A) Auditin məqsədi və vəzifələri tərəflər arasındakı uzunmüddətli müqavilədə göstərilmədikdəYüklə 1,74 Mb.
səhifə7/10
tarix17.09.2018
ölçüsü1,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A) Auditin məqsədi və vəzifələri tərəflər arasındakı uzunmüddətli müqavilədə göstərilmədikdə

B) Mənfi rəy yarıldıqda

C) Qismən yoxlama aparıldıqda

D) Auditin ilkin planlaşdırılmasında

E) Müqavilədə müəyyən şərtlər nəzərdə tutulduqda və onun tərtib edilməsi vacib sayılmadıqda
431. Auditor latınca nə deməkdir?

A) Tədqiqatçı

B) Yoxlayıcı

C) Dövlət vergi orqanlarında işləyən müfəttiş

D) Nəzarətçi

E) İqtisadçı

432. Audizmin xidmətinə tələbatın yaranması şərtlərinə aid olmayan variantlar seçin

A) Müdiriyyətlə informasiya istifadəçiləri arasında ixtilaf olduğu hallarda müdriyyət tərəfindən qeyri obyektiv informasiya verilməsi ehtimalı

B) Qəbul edilmiş qərarların nəticələrinə bunlar isə çox ciddi ola bilər –informasiyanın keyfiyyətindən asılılığı

C) İnformasiyanın yoxlamaq xüsusi biliklərin tələb olunması

D) Çox zaman informasiya istifadəçilərinin onun keyfiyyətini qiymətləndirmək imkanının olmaması.

E) Mülkiyyətçilərin investorların öz aralarında yaranmış ixtilaflara görə informasiyaların öz istiqamətində istifadə edilməməsi

433. Aditorlar Palatası lisenziyanın ləğv ediməsi haqqında qərarının neçə gün müddətində lisenziya şəhərinə və dövlət vergi xidməti orqanlarına yazılı şəraitdə məlumat verməkdir?

A) 3 gün

B) 5 gün


C) 10 gün

D) 6 gün


E) 15 gün

434. Auditorlar hansı auditor etikası prinsipləri ilə bir araya sığmayan hər hansı maraqdan uzaq olmalıdır?

A) Müstəqillik, düzgünlük, obyektivlik və məxfilik

B) Mötəbərlik, peşəkarlıq, düzgünlük, məxfilik

C) Peşəkarlıq, müstəqillik , mötəbərlik və etimad

D) Etimad peşəkarlıq, düzgünlük və məxfilik

E) Məxfilik, peşəkarlıq, obyektivlik və düzgünlük

435. Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarət hansı formada həyata keçirilir?()

A) Ümumi nəzarət və ayrı-ayrı prosedurları üzrə nəzarət

B) Ümumi audit planı üzrə

C) Ümumi audit proqramı üzrə nəzarət

D) Audit standartlarının təəblərinin yerinə yetirilməsi üzrə nəzarət

E) Ayrı-ayrı analitik prosedurları üzrə nəzarət

436. Aşağıda göstərilən variantlardan hansı auditorun məsuliyyətinin yaranması şərtlərinə aid deyil?

A) Rəhbərlik və idarəetmə səlahiyyətinə malik olan şəxslərlə əlaqə saxlamaq

B) Auditin prinsiplərinin pozulması

C) Keyfiyyətsiz auditin aparılması

D) Başqa növ fəaliyyətlə məşğul olmaq

E) Auditor tərəfindən etik və peşəkarlıqnormalarına riayət edilməməsi

437.Auditorla (auditortəşkilatları) onların sifarişləri arasında meydana çıxan əmlak xarakterli mübahisələri Auditorlar Palatası həll edə bilmədikdə bu mübahisə kim tərəfindən həll edilməlidir?

A) Məhkəmə tərəfindən

B) Hesablama Palatası tərəfindən

C) Vergilər Nazirləri tərəfindən

D) Avropa Şurası tərəfindən

E) Prokrorluq tərəfindən

438. Xarici auditor təşkilatlarının fiziki və ya nümayəndəliyinə Azərbaycan Respublikasının ərazisində auditor fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərmi?

A) Bəli, ola bilər

B) Xeyr , oa bilməz

C) Qanunla qadağandı

D) İcarə verilmir

E) Yalnız fiziki şəxslərə icazə verilir

439. Lisenziyanın qüvvədə olan qaydalarına kim nəzarəti həyata keçirir?

A) Auditorlar Palatası

B) Hüquq mühafizə orqanları

C) Dövlət vergi xidməti orqanları

D) Hesablama Palatası

E) Yerli icra hakimiyyəti orqanları

440. İlkin razılıq əldə etdikdən sonra auditor xidməti göstərilməsi üçün hansı sənəd tərtib edilməlidir?

A) Müqavilə

B) Saziş


C) Akt

D) Rəy


E) Arayış

441. Auditor sənədləşdirmənin forma və müddəti hansı məsələlərdən asılıdır?

A) Müəssisənin həcmi və struktur mürəkkəbliyi, əhəmiyyətlilik, digər sənədləşmənin müddəti və xidməti auditin tapşırığının şərtlərindən asılıdı.

B) Satış mərkəzlərindən olan məsafədən sənədləşmənin müddətindən asılıdır

C) Müəssisənin həcmi , istehsal güclərinin sayından , infastrukturundan, auditin qarşısında duran vəzifələrdən asılıdır

D)Müəssisədə təsərrüfat əməliyyatlarının sayından buraxılan məhsulların çeşidindən, sənədləşmənin müddətindən asılıdır.

E) Müəssisənin auditorun əhatə etdiyi dövrdə standartlardan inforsturukturundan sənədləşmənin və planlaşdırmanın həcmindən asılıdır.

442. İlkin auditdə ümumi audit strategiyanın ümumi planın hazırlanmasında auditor tərəfindən nəzərə alınacaq məsələlər hansıdır?

A) İlkin plan hazırlanarkən ona müvafiq göstəricilərin təhlil etməlidir

B) Qanun və nizamnmə qadağan edilməsə əvvəlki auditorla görülməli olan hazırlıqlar, məsələn əvvəlki auditorun işçi sənədlərinin təhlil edilməsi

C) Auditorların ilkin seçimi həmin məsələlərin müəssisənin idarəedilməsinə cavabdeh şəxslərə bildirməsi və audit planın nə dərəcədə təsir göstərməklə bağlı rəhbərlərlə müzakirə edilən hər hansı vacib məsələlər

D) İlkin qadağalar barədə müvafiq əhəmiyyətli audit suturklarının əldə edilməsi üçün planlaşmış audit prosedurları

E) Əvvəlcədən nəzərə alınan əhəmiyyətli risklərin cavablandırılması məqsədilə müvafiq bacarıq və səlahiyyətə malik olan şirkət heyyətinin təyin edilməsi

443. Aşağıda göstərilən variantlardan hansı auditor tərəfindən müəssisə və onu əhatə edən mühitin , eləcədə daxili nəzarətinin öyrənilməsi aspektlərinə aid deyildir?

A) Müəssisənin əmlakına və istehsal sahələrinə baxış

B) Tətbiq olunan maliyyə hesabatları çərçivələri daxil olmaqla , istehsal, nizamnamə və digər xarici amillər:

C) Müəssisə tərəfindən uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiqi daxil olmaqla , müəssisənin xüsusiyyəti

D) Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə səbəb ola bilən məqsədlər, strategiyalar və əlaqədar biznes birliyi

E) Müəssisənin maliyyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi.Daxili nəzarət

444. Daxili nəzarət tərkib hissəsinə aid olmayan variant göstərin

A) Tətbiq olunan hüquq və nizamnamə tələbləri

B) Nəzarət mühiti

C) Müəssisənin riskinin qimətləndirmə prosesi

D) Maliyyə hesabatına müvafiq olan əlaqədar biznes prosesləri daxil olmaqla məlumat sistemi və məlumatlarının bildirilməsi

E) Nəzarət fəaliyyəti və nəzarətin monitorinqi

445.Nəzarət mühiti nədir?

A) Etik dəyərlər səmimiyyət

B) Nəzarət mühiti insanların nəzarət şurasına təsir etməklə , müəssisənin meylərini müəyyən edir.

C) Nəzarət mühiti daxli nəzarəti və onun müəssisədə vacibliyinə dair rəhbərlik və idarəetmə səlahiyyətlərinə malik olan şərtlərin fəaliyyəti daxildir

D) Nəzarət mühiti nəzarət və strukturun təmin edilməsi il daxili nəzarətinin səmərəliliyini n əsasıdır

E) Nəzarət mühiti məsuliyyət və fəaliyyətin təyin edilməsidir

446. Əgər audit səhvlərin əhəmiyyətli olması qərarına gələrsə rəhbərlikdən nə tələb etməlidir?

A) prosedurlarının genişəndirilməsi ilə audit riskinin aradıqlarını və ya maliyyə hesabatlarını qaydaya qoyulmasını tələb edir

B) Auditor bu barədə müəssisə rəhbərinə yazılı məlumat verir

C) Əhəmiyyətli saydığı səhvlərin maliyyə hesabatının təsirini öyrənir və rəhbərlikdən heç nə tələb etmir

D) Auditor bu səhvləri buraxan mütəxəssislərin cəzalandırılmasını tələb edir

E) Əhəmiyyətsiz səhvlər yoxdur

447. Təsdiqləmə nədir?

A) Sorğunun xüsusi növü olub birbaşa üçüncü tərəfdən məlumatın və mövcud şəraitə dair məlumatın əldə edilməsi prosesidir

B) Sorğu vasitəsi ilə əldə edilmiş audit sübutlarının təsdiqləməsidir

C) Sorğunun xüsusi növü olub audit sübutlarının toplanması üsullarını izah etmək qaydasıdır

D) Sorğunun başa çatması zamanı auditə audit sübutlarının qruplaşdırmaq qaydasıdır

E) İzahat almaq üçün şəxsiyyətin sübutlarını təsdiq edilməsidir

448. Audit təkrar hesablama nədir?

A) Təkrar hesablama auditdə sənədərin və qeydlərin riyazi dəqiqliyin yoxlanılmasından ibarətdir

B) Auditdə təkrar hesablama ayrı-ayrı riyazi yekunların hesablamasıdır

C) Ayrı-ayrı təsərrüfat faktlarının yenidən işləməsidir

D) Baş kitabda analtik uçot arasında qarşılıqlı əddədən ibarətdir

E) Auditdə alış-veriş olması əmlakın dəyərin hesablamasıdır

449. Aşağıda göstərilən şərtlərin hər hansə biri meydana çıxdığı halda şərtsiz müsbət rəy verə bilməzA) A və C variantı

B) Irad


C) Zidd olduqda

D) Inamsızlıq

E) Hər biri

450. Auditor aşağıda qeyd edilənlərə dair rəhbərliyin hansı göstərilənləri təhlil etməlidir?

A) Auditor rəhbərliyin bütün tələblərini təhlil edib nəticə çıxarılmalıdır

B) Nəzarət fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, istifadə edilmiş inventar siyahılarının toplanması istifadə edilmiş inventar siyasətinin uçotu

C) Davam edən işin tamamlanma mərhələsinin satılmayan köhnəlmiş və ya zərərlənmiş hissələrinin və üçüncü tərəfin sahib olduğu inventorların təyin edilməsi

E) İşin tamamlanmış tarixindən əvvəl və ya sonra inventarın qəbul edilməsi

451. Audit sübutu-xüsusi maddələr ilə əlavə mülahizələr. BAS-nın məqsədi nədir?

A) Maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli hesab edilən inventarzasiyada iştirak etmə iddia və tələblər üzrə prosedurlar, uzunmüddətli intezsiyaların qiymətləndirilməsi və açıqlanmasıdır.

B) BAS-nın məqsədi xüsusi müddəalar üzrə iddia və tələblər üzrə prosedurlar qaldıqları iddianın əsasız olmassı barədə arayış

C) Audizmə xüsusi tapşırığı apardığı yoxlamanın nəticəsini izah edir

D) Maliyyə hesabatlarının göstəricilərinin real olması üçün toplanan sübutların təsnifləşdirilməsinin ğyrətməkdir

E) Cavabları doğrudur

452. İdarə olunmayan bioloji mənbələrdən məhsul alınması sahələri hansılardır və o kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə aiddirmi?

A) İdarə olunmayan bioloji mənbələrdən, məsələn dəniz və okeanlardan balıq ovlama və təbii meşələrdən ağac tədarükü kənd təsərrüfatı fəaliyyəti deyildir.

B) İdarə olunmayan bioloji mənbələrdən məhsul alınması məsələn dəniz və okeanlardan balıq ovlama kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə aiddir

C) İdarə olunmayan bioloji mənbələri bitkiçilik, bağçılıq, üzümçülük daxildir və bunlar kənd təsərrüfatına aid deyil

D) Təbii meşələrdən ağac, meşə materialı tədarükü kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə aiddir

E) Bütün dəyişə bilən və idarə oluna bilməyən mənbələrdən məhsul alınması kənd təsərrüfatına aiddir.

453. Beynəlxalq uçot təcrübəsində material istehsal ehtiyatlarının istehsal xərclərinə silinməsi zamanı hansı qiymətləndirmə metodlarından istifadə edilir?

A) Orta maya dəyəri ilə, Lifo metodu ilə, Fifo metodu ilə

B) Orta maya dəyəri ilə, plan maya dəyəri ilə, normativ maya dəyəri ilə

C) Plan maya dəyəri ilə, faktiki maya dəyəri ilə, gözlənilən maya dəyəri ilə

D) Satınalma qiyməti ilə, bazar qiymərti ilə faktiki maya dəyəri ilə

E) Satış qiyməti ilə, plan maya dəyəri ilə, normativ maya dəyəri ilə

455. Hesablaşma sənədlərinin göstəriciləri hansılardır?

A) Hesablaşma sənədinin adı, yazıldığı tarix, nömrəsi, ödəyicinin adı, onun bankdakı hesab nömrəsi, bankın adı və satıcı təşkilatın adı, VÖEN-ləri, bankdakı hesab nömrəsi, bankın adı, kodu, ödəmənin təyinatı, yazı ilə və rəqəmlə

B) Hesablaşma sənədinin adı , nömrəsi, tərtib edildiyi tarix, xidmət edən bankın adı, məbləğ

C) Sənədin adı, nömrəsi, tarixi, pul çatası təşkilatın adı, məbləğ

D) Hesablaşma sənədinin adı, nömrəsi, ödənilən məbləğ, ödənişin təyinatı, bankın adı və kodu

E) Hesablaşma sənədinin adı, tərtib edildiyi tarix və nömrəsi məbləğ, VÖEN

457.Müəssisənin pul vəsaitləri özlüyündə nə deməkdir?

A) Kassada və hesablaşma hesabında olan pulların məcmusu

B) Kassada, banklarda, hesablaşma,valyuta, xüsusi və depozit hesablarda, akkreditivlərdə, çek kitabçalarında, yolda olan köçürmələrdə və pul depozitlərində olan pulların məcmusu

C) Bankdakı depozit və xüsusi olan pulların məcmusu

D) Çek kitabçalarına, yolda olan köçürmələrdə və pul sənədlərində olan pulların məcmusu

E) Yolda olan köçürmələrdə və pul sənədlərində olan pulların məcmusu

458. Müəssisə sərbəst pul vəsaitlərini harada saxlamalıdır?

A) Müəssisənin kasasında

B) Bank təşkilatlarında olan hesablarda

C) Banklarda olan depozit və xüsusi hesablarda

D) Çek kitabçalarında

E) Akkreditivlərdə və plastik kartlarda

459. Başqa müəssisələrdən qeyri-maddi aktivlər alınmaşdır. Auditor hansı mühasibat yazılışını düzgün qəbul etməlidir?

A) Debet 101 kredit 531

B) Debet 101 kredit 202

C) Debet 102 kredit 101

D) Debet 101 kredit 244

E) Debet 101 kredit 701

460. Valyuta əməliyyatlari təsnifata görə belə bölünür

A) Cari valyuta əməliyyatina və kapital hərəkətinə bağlı valyuta əməliyyatları

B) Hazırkı valyuta əməliyyatların və qeyri rəsmi valyuta əməliyyatları

C) Kapital hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatları istehsalla bağlı valyuta əməliyyatları

D) Cari valyuta əməliyyatları və qeyri rəsmi valyuta əməliyyatları

E) Qiymətli kağızlar üzrə valyuta əməliyyatları və cari valyuta əməliyyatları

461. Valyuta hesabları üzrə əməliyyatlar mühasibat uçotunda hansı sənədlərə əsasən qeydə alınır?

A) Bankın çıxarışı və ona əlaqə edilmiş sənədlərə əsasən

B) Baş kitaba və mühasibat balansına əsasən

C) Bankın verdiyi çıxarışa əsasən

D) Müəssisənin pul vəsaitinin uçotu üzrə ilk sənədlərə əsasən

E) Mühasibat uçotu registrlərinə əsasən

462. Səhmlərin emissiya gəliri mühasibat uçotunda aşağıdakı kimi əks etdirilmişdir. Auditor hansı mühasibat yazılışını düzgün qəbul etməlidir?

A) Debet 323 kredit 311

B) Debet 321 kredit 223

C) Debet 223 kredit 701

D) Debet 311 kredit 341

E) Debet 321 kredit 341

463. Nominal dəyəri 2 manatdan 7000 ədəd səhm 3 manatdan 6000 ədəd səhm satılmışdır. Emissiya gəliri mühasibat uçotunda necə əks etdirilməlidir?

A) Debet 223 kredit 311 – 6 manat

B) Debet 321 kredit 341 – 7000 manat

C) Debet 223 kredit 311 – 14000 manat

D) Debet 223 kredit 311 – 21000 manat

E) Debet 302 kredit 301 – 21000 manat

464. Təsərrüfat üsulu ilə tikilmiş əsas vəsait qəbul edilmişdir. Düzgün mühasibat yazılışını auditor hansını qəbul edə bilər.

A) Debet 113 kredit 201,531,533 və s.

B) Debet 111 kredit 201,531,533 və s.

C) Debet 224 kredit 201, 531,533 və s.

D) Debet 224 kredit 221,241,701 və s.

E) Debet 241 kredit 201,531,533 və s.

465. Qeyri-maddi aktiv təsisçi tərəfindən pay haqqı kimi qoyulması mühasibat hesablarında əks etdirilməsi aşağıda hansı variantda verildiyini göstərin?

A) Debet 101 kredit 302

B) Debet 101 kredit 531

C) Debet 101 kredit 223

D) Debet 101 kredit 244

E) Debet 101 kredit 103

466. Qeyri-maddi aktivin satışa verilməsi hansı mühasibat hesablarında uçota alınır?

A) Debet 701 kredit 101

B) Debet 601 kredit 101

C) Debet 211 kredit 101

D) Debet 223 kredit 101

E) Debet 221 kredit 101

467. Satılma qeyri-maddi aktivlərin köhnəlməsinin silinməsi mühasibat uçotunda hansı hesablarda əks etdirilir?

A) Debet 102 kredit 701

B) Debet 102 kredit 601

C) Debet 102 kredit 162

D) Debet 102 kredit 40

E) Debet 102 kredit 201

468. İlin sonunda valyuta hesabı üzrə müsbət məzənnə fərqi silinməsi hesablarında necə əks etdirilir?

A) Debet 332 kredit 801

B) Debet 332 kredit 701

C) Debet 332 kredit 601

D) Debet 332 kredit 183

E) Debet 332 kredit 531

469. İddası təmin olunmuş alınası penyaları daxil olması mühasibat hesablarında necə əks etdirilir

A) Debet 217 kredit 801

B) Debet 217 kredit 601

C) Debet 801 kredit 217

D) Debet 531 kredit217

E) Debet 217 kredit 533

470. Auditi aparılan şəxsdən ona audit xidmətinin göstərilməsi zamanı auditor təşkilatları və fərdi auditorların asılı olmama tələbi

A) vacibdir

B) yalnız iqtisadi subyektin məcburi auditor yoxlamasının irgə aparıldıqda, əlavə xidmət münasibətlərində vacibdir

C) yalnız iqtisadi subyektin auditor yoxlamasının birgə aparılması ilə əlavə xidmət münasibətlərində vacibdir

D) vacib deyil

E) heç bir variant düz deyil

471. Hansı maksimum müddətə auditor azadlıqdan məhrum edilə bilər

A) bir ilə

B) üç ilə

C) beş ilə

D) iki ilə

E) dörd ilə

472. Bankın ehtiyat fondunun auditində hansı sənədlərdən istifadə olunur?A) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar, idarə heyətinin qərarları, müşahidə Şurasının ehtiyat fondunun vəsaitindən istifadəyə razılığı, nizamnamə, ilkin sənədlər

B) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar

C) Balans, müşavirə şurasının ehtiyat fondunun vəsaitlərdən istifadəyə razılığı

D) Nizamnamə, ilkin sənədlər

E) Balans, nizamnamə, ilkin sənədlər

473. Müəssisə və təşkilatlarda audit aparılan zaman təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının kompüter vasitəsilə işlənməsinin yoxlanması ilə yanaşı bir sıra prinsipial məsələlərə də diqqət yetirmək lazımdır. Aşağıdakılardan hansı bu prinsipial məsələlərə aid deyil

A) Kompüter texnikasına və informasiya texnologiyasının emalına kənar şəxsin müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması.

B) Müəssisə və təşkilatlarda uçot- hesabat işlərinin aftomatlaşdırılması səviyyəsi

C) Informasiyanın işlənməsi, saxlanması və arxivləşdirilməsi təminatı.

D) Müəssisənin idarəetmə funksiyasını yerinə yetirən şöbələr arasında lokal setin yaradılması.

E) Hər bir sahənin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla proqram təminatının vəziyyəti

474. Kompüter texnikasından istifadə şəraitində təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının audit yoxlaması aparılan zaman istifadə olunan yoxlama metodikasına aid deyil

1) Analitik təsərrüfat əməliyyatlarına dair kompüter texnikasında yekun məlumatları əldə etməklə bərabər onları növbəti yoxlama mərhələlərini və ənənəvi qaydaları tətbiq etmək

2) Audit yoxlaması zamanı tətbiq olunan proqram əminatı vasitəsilə müəssisədə mövcud təsərrüfat- maliyyə əməliyyatları üzrə ayrı-ayrı sahələrin kompüter məlumatlarını yekun sintetik göstəricisi ilə müqayisə etmək

3) Məlumatların işlənməsi və yekunların aftomatlaşdirilmlş çarı şəraitində nəzarət sisteminin təşkili

4) Sahələr üzrə proqram üzrə proqram təminatın lisenziyalaşdırılması və tətbiqi səviyyəsi

5) Müəssisə və təşkilatlarda uçot – hesabat işlərinin avtomatlaşdırılması səviyyəsi

A) 1 ,2

B) 2,3

C) 2,4


D) 4,5

E) 1 , 3, 5

475. Maliyyə hesabatlarının auditində auditorun tərtib etdiyi rəydə qeyd olunmur

A) Auditor tərəfindən rəhbərliyin qəbul etdiyi maliyyə hesabatları çərçivəsinin tətbiqinin mümkünsüzlüyü haqqında qərar qəbul edilməsi

B) Vahid maliyyə hesabatı, təyinatlı hesabatlar elementləri və ya maliyyə hesabatında bir hissə, ümumi və ya xüsusi məqsədli maliyyə hesabatı toplusunun tərkib hissəsi

C) Müqavilə şərtlərinə əməl etmək

D) Yekun maliyyə hesabatları

E) Mühasibat uçotunun digər əsaslarına müvafiq hazırlanmış maliyyə hesabatları toplusu

476. Müəssisənin təsərrüfat- maliyyə fəaliyyətinin informasiya texnologiyaların kompüter vasitəsilə işlənməsi şəraitində audit yoxlama işləri hansı aspekti əhatə etmir.()

1) Planlaşdirmada plan tapşırıqlarının hazırlanması, biznes-plan qurulmasına dair kompüter bazasında olan məlumatların öyrənilməsi

2) Təsərrüfatdaxili nəzarət sisteminin aftomatlaşdırılmış idarəetmə bazasında proqram təminatlı işləmələrin araşdırılması

3) Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin faktiki uçota alınmasında uçot hesabat məlumatlarının kompüter vasitəsilə işlənməsi

4) Təsərrüfat-maliyyə əməliyyatlarının audit aparılan müəssisələrdə kompüter texnikasından istifadə olunmuş sahələrdə tətbiq auditin yeni yoxlama metodikasının işlənib hazırlanması

5) Audit fəaliyyətinin özündə kompüter texnikasından istifadə edilməsi, yeni tipli audit fəaliyyətinin yaradılması

A) 4, 5 D) 3, 4

B) 1 E) 1, 2

C) 2

477. Auditor maliyyə hesabatlarına dair rəy tərtib edərkən neçə saylı BAS-na istinad edir?A) 800

B) 200


C) 600

D) 400


E) 100

478. BMF-nin Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi aşağıdakıların daxil edildiyi peşə etikasının başlıca prinsiplərinə daxil deyil

A) Uçot siyasəti və izahlı qeydlər

B) Qərərzizlik

C) Peşəkar səlahiyyət və ehtiyatlılıq

D) Məxfilik

E) Dürüstlük

479. Auditora yoxlamaq üçün sığorta təşkilatının rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmuş sığorta qaydalarına aid deyil

A) Auditorun tərtib etdiyi rəylər

B) Sığorta obyektini müəyyən etmək

C) Sığorta hadisələrinin siyahısını müəyyən etmək

D) Sığorta tarifləri

E) Sığorta müddətini müəyyən etmək

480.Bankın investisiyalarının auditində hansı sənədlərdən istifadə edilir?

A) Balans, müvafiq balans hesablarından çıxarışlar, müqavilələr, ilkin sənədlər

B) Balans, müqavılələr, ilkin sənədlər

C) Balans, ilkin sənədlər

D) Müvafiq balans hesablarından

E) Müqavilələrdən

481.Aşağıdakılardan hansı sığorta ödənişlərinin auditini əsas məsələlərinə aid deyil?

A) Sığorta fəaliyyəti üzrə maliyyə ğöstəricilərinin müəyyən edilməsi

B) Zərərlərin uçotu jurnalının vaxtında və düzgün aparılması

C) Sığortalı tərəfindən sığorta hadisəsi haqqında sığorta təşkilatına vaxtında xəbər verilməsi

D) Sığorta hadisəsi haqqında daxil olmüş ərizənin zərərlərin uçotu jurnalında qeydiyyatı qaydasına riayət edilməsi

E) Aparılmiş sığorta ödənişlərinin zərərlərin uçotu jurnalında qeydiyyatın düzgünlüyü

482.Mənfəət (zərər), verilmiş dividentlər, fondlar və ehtiyatların auditi zamanı hansı balans hesablarını araşdırmaq vacib deyil?

A) Hesablaşma hesabları

B) Ehtiyat kapitalı

C) Əlavə kapital

D) Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəəti, ödənilməmiş zərəri

E) Xüsusi fondlar və ehtiyatlar

483.Appikant deyəndə nə başa düşülür?

A) Akkreditivin açılması üçün banka müraciət edən müştəri

B) Bankın fəaliyyət göstərməsini təminetmək üçün çəkilən xərc

C)Müştərinin sərəncamına əsasən akkreditiv açan bank

D) Adına akkreditiv açılmış şəxs

E) Təhtəl hesab şəxs

484.Emitent deyəndə nə başa düşülür?

A) Müəssisənin sərəncamına əsasən akkreditiv açan bank

B) Akkreditivin açılması üçün banka müraciət edən müştəri

C) Adına akkreditiv açılmış şəxs

D) Bankın fəaliyyət göstərməsini təmin etməküçün çəkilən xərc

E) Variantların hamısı doğrudur

485. İllik hesabat tərtib edilməsindən əvvəl müəssisədə hansı hazırlıq işlərini yerinə yetirmək lazımdır?

A) Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası aparılır, onun nəticəsi mühasibat hesablarında əks etdirilir, hesablar bağlanır.

B) İnventarizasiya komissiyası yaradılır və onlar təlimatlandırılır , mühasibat məlumatları ilə tanış olurlar

C) Anbarlar bağlanır, hesablar yoxlanır, işçilərlə son hesablaşma aparılır

D) İllik hesabatın ayrı-ayrı cədvəlləri tərtib edilir

E) Anbarlarda, material qiymətlilər yenidən qiymətləndirilir

486. Müəssisənin özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar Audit zamanı nəyi nəzərə almaq lazımdır?

A) Özəlləşdirilən obyektlərin əmlakının tərkibinə balans üzrə bütün aktivlər üzunmüddətli, qeyri-maddi və cari aktivlər daxil edilir

B) Əsas vəsaitlərin avadanlığın, başa çatdırılmayan kapital qoyuluşlarının, ehtiyatların və xərclərin müəyyən etmək lazımdır

C) Satılan müəssisənin qiymətinin və dövlət mülkiyyətindən özəl mülkiyyətə aktivlərin verilməsi qiymətinin həqiqiliyini müəyyən etmək

D) Dövlət əmlakını satın almaq üçün maliyyə mənbəyi kimi qeyri-dövlət hüquqi şəxslərinin və bank kreditləindən istifadə etməyi

E) Əsas fondların qalıq dəyərinin inflyasiya nəzərə alınmaqla bütün obyektlərin inventarizasiyaya cəlb edilib edilməsini.

487. İstehsalata buraxılmış yanacağın payına düşən nəqliyyat tədarük xərcləri silinmişdir-190 man. Yanacağı nəqliyyat tədarük xərclərinin düzgün silinməsi variantını göstərin

A) Debet 201 kredit 202 –190 manat

B) Debet 202 kredit 431 – 190 manat

C) Debet 202 kredit 201 – 190 manat

D) Debet 201 kredit 431 – 190manat

E) Debet 721 kredit 201 – 190 manat

488.Malsatanlardan alınmış yanacağın dəyəri hesablaşma hesabından ödənilmişdir -4000 manat.Auditor hansı düzgün yazılışı götürməlidir?

A) Debet 431 kredit 223 -4000 manat

B) Debet 223 kredit 431- 4000 manat

C) Debet 201 kredit 223-4000 manat

D) Debet 223 kredit 221 -4000 manat

E) Debet 721 kredit 221 -4000 manat

489. Yanacağın anbara daşınması üzrə nəqliyyat müəssisənin olan borc hesablaşma hesabından ödənilmişdir – 120 manat. Auditor hansı düzgün yazılışı götürməlidir?

A) Debet 431 kredit 223-120 manat

B) Debet 431 kredit 201 -120 manat

C) Debet 223 kredit 431-120 manat

D) Debet 721 kredit 223 -120 manat

E) Debet 431 kredit 221-120 manat

490. Aşağıdakılardan hansı Ali audit qruplarının beynəlxalq təşkilatı olan INTOSAI tərəfindən qəbul olunmuş standartların komponentlərinə daxil deyil: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə