Avrasya dosyasiYüklə 190,73 Kb.

səhifə1/10
tarix04.02.2018
ölçüsü190,73 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


299

AVRASYA DOSYASI

GİRİŞ

rta ve Güney Amerika’da bütünleşme çabaları ve uluslararası

örgütlerin geçmişi 19. yüzyıla kadar dayanır.

1

Bu çabalar tümdünyada olduğu gibi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hızlanmıştır.

Avrupa Topluluğu’nun Avrupa Birliği’ne dönüşme sürecinde sergilediği

başarı bu bölgedeki çabalar için de iyi bir örnek oluşturmuş ve bu

bölgedeki ülkeleri örgütlenme ve bütünleşme konusunda teşvik

etmiştir. Böylece ticari alanda başlayan çabalar zamanla diğer alanlara

da yayılmıştır. Günümüze kadar Latin Amerika ülkeleri arasında diğer

bölgeler ile kıyaslandığında bir tür ‘uluslararası örgüt ve entegrasyon

girişimi enflasyonu’ yaşandığı söylenebilir. Ancak sayıca çok olmalarınaLATİN AMERİKA’DA BÖLGESEL 

ENTEGRASYON GİRİŞİMLERİ

Sedat LAÇ‹NER*

The article focuses on the evolution of the integration attempts

in the Central and Southern America. The author argues that

Latin American integration is one of the oldest examples but its

success cannot be compared with the European experience.

The article further argues that the competition between Brasilia

and the United States does not help much the regional integra-

tion process. Furthermore it claims that the small states and rel-

atively poor states in the region tend to use the regional inte-

gration organisations.

*

Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ‹‹BF Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü ö¤retim üyesi. 1

Latin Amerika’da ekonomik entegrasyon çabalar› ve uluslararas› örgütlenme için ayr›ca bkz.: Victor Bulmer-

Thomas (der.), Regional Integration in Latin America and the Caribbean, (2001); Peter H. Smith (der.), The

Challenge of Integration: Europe and the Americas, (North-South Center Press, 1993); Richard G. Lipsey

(der.), Western Hemisphere Trade Integration: A Canadian – Latin American Dialogue, (Palgrave Macmillan,

1997); Jerry M. Rosenberg, Encyclopedia of the North American Free Trade Agreement, the New American

Community, and Latin – American Trade, (Greenwood Publishing Group, 1995); Kurt W. Radtke (der.),

Competing for Integrations: Japan, Europe, Latin America, and Their Strategic Partners, (M. E. Sharpe,

2002); Shoji Nishijima (der.), Cooperation or Rivalry?: Regional Integration in the Americas and the PacificRim,  (Westview Press, 1996); Peter Coffey (der.), Latin America – Mercosur, International Handbooks on

Economic Integration, Vol. 1, (Kluwer Academic Publishers, 1998); Joseph Grunwald, Latin America and

World Economy: A Changing International Order, (Sage Publications, 1978); Jorge I. Dominguez (der.),

International Security and Democracy: Latin America and Caribbean in the Post Cold War Era, (Pitzburg:

University of Pittsburg Press, 1998); A Survey of MERCOSUR: Remapping South America, The EconomistSupplement, (12 Ekim 1996).

O

Avrasya Dosyas›, Enerji Özel, Bahar 2003, Cilt: 9, Say›: 1, ss. 299-325.
300

SEDAT LAÇ‹NER/LAT‹N AMER‹KA’DA ...

2

Latin Amerika tarihi ve ba¤›ms›zl›k süreci ile ilgili olarak bkz.: Christon I. Archer (der.), The Wars ofIndependence in Spanish America, (Wilmington, DE.: Scholarly Resources Inc., 2000); David Bushnell ve

Neill Macaulay, The Emergence of Latin America in the Nineteenth Century, (New York: Oxford University

Press, Inc., 1994).

karşın etki açısından sınırlı kaldıkları gözlenmektedir. Entegrasyon

çabalarına karşın Latin Amerika bölgesi Afrika ile birlikte son dönemde

dünya ekonomisinde payı azalan ender bölgelerden biridir. Bu da Latin

Amerika örneğini diğerlerinden farklı kılan unsurlardan bir tanesidir. Bu

bağlamda çalışma Latin Amerika ülkeleri arasındaki bütünleşme

çabalarının en önemlilerini inceleyecektir. Çalışmada Orta ve Güney

Amerika, Karayipler dahil olmak üzere ele alınacaktır. Meksika bir Latin

Amerika ülkesi olmasına karşın NAFTA ile girmiş olduğu süreç bu

çalışmada ele alınmayacaktır.

Çalışmanın üzerinde durduğu bir diğer önemli nokta ise entegrasyon

çabalarının işlevleri açısından ortaya çıkmaktadır; Ekonomik açıdan

etkileri nispeten sınırlı olsa da Latin Amerika entegrasyon çabalarının

bölgesel kimlik kazanımı ve diğer alanlarda işbirliği açısından çok

büyük yararları olmuştur. Bu da sadece Latin Amerika açısından değil,

genel olarak bölgesel entegrasyon çalışmaları açısından çok değerli ve-

riler sunmaktadır.

Çalışmanın ilk kısmında bölgede bütünleşme ve örgütlenmeyi kolay-

laştırıcı ve zorlaştırıcı unsurlar ele alınacak, ikinci kısmında ise en

önemli kuruluşlar tek tek incelenecektir. Örnek örgütler kısmında önce

Güney Amerika, ardından ise Orta Amerika ve Karayipler bölgelerinde-

ki girişimler tarihsel süreçleri, işlevleri ve sonuçları ile ele alınacaktır.

Bir sonraki bölümde ise Latin Amerika entegrasyon örgütleri ile ABD ve

AB arasındaki ilişkiler incelenecektir.I. BÜTÜNLEŞME VE ÖRGÜTLENMEYİ KOLAYLAŞTIRICI VE

ZORLAŞTIRICI UNSURLAR

Kolaylaştırıcı Unsurlar

İlk olarak bölge ülkeleri arasında ciddi benzerlikler vardır: Tamamı

Avrupalı sömürgeci güçlerin kurmuş olduğu kolonilerin devamı olarak

devletleşmiştir. Bu anlamda düşünce benzerliği ve ortak bir tarihten

bahsetmek mümkündür.

2

İkinci olarak bir çok Asya ve Afrika ülkesi ile kıyaslandığı zaman Ortave Güney Amerika ülkelerinin görece uzun bir tarihi deneyime sahip

olduğu görülür. Bu da örgütlenme ve işbirliğini arttırıcı bir unsurdur.


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə