Ayətullah Seyid Əli Xamenei Vİlayət nuru


Dünyada qanunu ən çox pozan dövlət AmerikadırYüklə 0,68 Mb.
səhifə16/23
tarix17.09.2017
ölçüsü0,68 Mb.
#568
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Dünyada qanunu ən çox pozan dövlət Amerikadır...


Bismillahir-Rəhmanir Rəhim...

Bu nurani məclisə toplaşmış əziz qardaş və bacıları salamlayıram. Bu məclisdə hörmətli alimlər, əziz tələbələr, Qum Elm Hövzəsinin ustad və məsulları iştirak edir. Bu toplum üstün və oxşarsız toplumdur.

Söhbətimizin mövzusu təbliğatdır. Təbliğat mənim və sizin əsas işimizdir. Məhərrəm ayı təbliğat üçün daha münasib aydır. Bir müddət öncə mübahilə günü idi, qarşıda məhərrəm günləridir. Bir münasib gün də hövzə və universitetin vəhdət günüdür. Bütün bu münasibətlər biz təbliğatçılar üçün mühüm münasibətlərdir.

Mübahilə günü həzrət Peyğəmbər (s) ona əziz yaxınlarını səhnəyə çıxardı. Bu hadisədə özümüz və özünüz, qadınlarımız və qadınlarınız ifadələri işlədilir. Həzrət Peyğəmbər (s) ona əziz insanları haqq və batilin mübarizə səhnəsinə çıxarır. Övladlarını, qızını, Əmirəlmöminini (ə) özü ilə meydana aparır. Mübahilə günündə bu hadisənin baş verməsi, yəni əzizlərin səhnəyə çıxarılması həqiqətin bəyanının nə qədər mühüm olduğunu göstərir. Peyğəmbər (s) elan edir ki, kim haqlıdır qalsın, kim haqsızdır məhv olsun. Əzizlərini yanına alıb bu sözü dilə gətirmək ilahi arxayınlıq istəyir.

Eyni hadisə məhərrəmdə əməli şəkildə həyata keçir.

İmam Hüseyn (ə) həqiqətin bəyanı üçün ən əziz insanlarını özü ilə meydana gətirir. İmam bilirdi ki, hadisənin sonu nədir. Bacısı Zeynəbi, ailə-övladını, əziz qardaşlarını bu səhnəyə çıxardı. Burada da mövzu dinin təbliğidir. Təbliğin əsil mənası sözü çatdırmaq, fəzanı aydınlaşdırmaqdır. Fəza ifrat bulaşdıqda ya söz, ya da əməllə onu aydınlaşdırmaq lazım gəlir. İmam Hüseyn (ə) Ağır bir qiymətə bu işi görür. Ailə-övladını, əzizlərini, Əli (ə) övladlarını meydana çıxarır ki, həqiqət aydın olsun.

Bu gün əsas mövzulardan biri də hövzə ilə universitetin rabitələridir. Burada da qurmaq, həqiqəti çatdırmaq vəzifələri var. Ölkədəki universitet tələbələrinin din alimləri ilə rabitələri arzulanan bir rabitədir. Hövzə ilə universitetin vəhdət günü bu məqsədə xidmət edir. Hövzə hövzədir, universitet də universitet. Məqsəd səmərəli rabitələr yaratmaqdır, birini o birində əritmək deyil. Rabitələrin dəyəri əziz imam tərəfindən bəyan olundu. Düşmən siyasəti bu idi ki, universiteti İslamdan uzaqlaşdırsınlar. Eyni zamanda hövzəni dünyada baş verən hadisələrdən xəbərsiz saxlamaq istəyirdilər. Bu iki qanadı birlikdə hərəkət etməyə qoymurdular. Yenə təbliğ məsələsi irəli gəlir. Təbliğin əhəmiyyəti burada görünür. Biz oxuyuruq ki, Allahın göstərişlərini təbliğ edək, insanlara çatdıraq. İstər dini maarif, istər dini hökmlər, istər ilahi əxlaq olsun.

Bu münasibətlər və təbliğ məsələsi bəsirətli əmələ bağlıdır. Bəsirət zəruridir. Yəqinlik dedikdə qəlb imanı nəzərdə tutulur. Bəsirət və yəqin əsasında hərəkət edilməlidir. Bəsirət və yəqin olan bir vaxtda bir iş görülməsə bu bəyənilmir. Təbliğ lazımdır. Bu da var ki, bəsirət və yəqinliksiz təbliğ səmərəsizdir. Hansı sütun möhkəm deyilsə məqsəd ödənməyib. Bəqərə 285: “Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə (Qurana) inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. (Onların) Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və (bütün) peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər: “Biz Onun peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq. (Allahın hökmlərini) Eşitdik (anladıq) və itaət etdik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, (axırda) Sənin dərgahına (hüzuruna) qayıdacağıq!” Demək, Allah əmrini gətirən öncə özü ona inanır. Belə olmasa, sözün təsiri olmaz. Bu iman bəsirətlə yanaşı olmalıdır. Bəqərə 277: “İman gətirən, xeyirli işlər görən, namaz qılan, zəkat verən şəxslərin Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onların (axirətdə) heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər!” Ayədən göründüyü kimi saleh əməl də ortaya gəlir. Demək, təbliğdə düşünmək və iş görmək lazımdır. Cənab Müqtədayi bu günə qədər eşitmədiyim məlumat verdi. Dedi ki, dini təbliğatın layihələndirmə mərkəzi yaradılıb. Bu mənim istədiyim işdir.

Bu gün dünyada təbliğat böyük rol oynayır. Əslində həmişə belə olub. Amma qədimdə bugünki təbliğat vasitələri olmayıb. Biz tələbə və ruhanilərin imtiyazı üzbəüz təbliğat imkanıdır. Bunun yerini heç nə tuta bilməz. Minbərdən xalqla danışmaq bütün başqa təbliğat üsullarını kölgədə qoyur. İncəsənət növləri də təsirlidir. Amma minbər təbliğatı xüsusi təsirə malikdir. Başqa təbliğat vasitələri onun gördüyü işi görə bilmir. Bəli, bizim ixtiyarımızda təsirli təbliğat üsulu var.

Qeyd edim ki, təbliğat cərəyan, dialoq yaratmalıdır. Təbliğat atmosfer ərsəyə gətirməlidir. Fəza yaratmaq suyu və havanı lazım olan yerə çatdırmaq kimidir. Təbliğat işini dayandırmaq olmaz və layihələndirməyə ehtiyac var.

Dialoq fəzası yaratmaq nə üçündür? Qeyd edim ki, məhz bunun sayəsində cəmiyyətdə dini düşüncə inkişaf edir. Düşüncə inkişaf edəndə məsuliyyət hissi olarsa əməl səhnəyə gəlir. Peyğəmbər (s) bunun ardınca idi. Düzgün mədəniyyət, düzgün mərifət oyaq fəzada iş görür. Təbliğin belə təsirləri var.

Bir nümunəsi məhərrəm ayı təbliğatıdır. Məhərrəm əzadarlığı təbliğat üçün ən münasin zamandır. Bu fürsətdən istifadə etmək lazımdır. İki yol ayrıcında məqsədi göstərən tablo olmasa yolçu qərar çıxara bilməz. Yol artdıqca azmaq ehtimalı da artır. Meyarlar təyin olunmalıdır. İşarə barmağını aydın şəkildə göstərmək lazımdır ki, insanlar azmasın. Düşmənin bu gün əsas işi fitnə yaratmaqdır. Haqq tərəfdarları bəsirətli olmalı, həqiqəti xalqa aydın şəkildə çatdırmalıdır.

Təbliğdə bir mühüm nöqtə var. Əhzab 39: “O Peyğəmbərlər ki, Allahın hökmlərini (onlara verdiyi risaləti) təbliğ edər, (risaləti tərk etməkdə) Ondan çəkinər və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar. Allah özü haqq-hesab çəkməyə kifayətdir.” Burada iki şərt qoyulur. Biri Allahdan qorxmaq, o biri Allahdan qeyrilərindən qorxmamaqdır. Qorxu Allah yolunda olmalıdır. Əgər Allah yolunun ziddinə olsa, azğınlıqdır. Yunis 32: “O sizin həqiqi Rəbbiniz olan Allahdır. Artıq haqdan sonra zəlalətdən başqa nə qalır?! Belə isə (haqdan) necə döndərilirsiniz?” Bəli, insan Allah xofu sayəsində həqiqəti dərk edir. Çünki həqiqətin düşməni var. Həqiqəti bəyan etmək asan deyil. Həqiqətin düşməni dünyapərəstlər, zalım hakimlərdir. Tarix boyu belə olub. Əsrin imamı zühur edənə qədər də belə olacaq. Zalım başçılar işsiz dayanmayıb. Hiylə qurur, zərbə endirirlər. Bütün vasitələrə əl atırlar. Demək, bu düşmən qarşısında Allah xofuna, eyni zamanda düşməndən qorxmamağa ehtiyac var. Qorxu bir şəkildə olmur. İnsan bəzən canına, bəzən malına, bəzən şəxsiyyətinə görə qorxur. Bəzən bir sözü deməyə qorxurlar. Bu qorxuları kənara qoymadan düzgün təbliğat aparmaq olmaz. Çoxları başa düşmür ki, bu işin nə qədər zəhməti var. Özlərini kənara çəkir və dildə işi Allaha tapşırırlar. Amma işi Allaha tapşırmaqla yanaşı addım atmaq, şücaət göstərmək lazımdır.

Bəziləri deyə bilər ki, məhərrəm ayında Kərbəladan danışmaq lazımdırsa, buyurun danışın. Rövzə, göz yaşı nəyə lazımdır?! Hadisədən danışın, məqsədlərini aydınlaşdırın, bununla da söhbətinizi başa çatdırın!! Bu çox yanlış fikirdir. Allah övliyalarına qəlb bağlılığımız var, hadisələr bizi duyğulandırır. Eşqsiz, hissiz bu yolu getmək çətindir. İmam Rahil (r) buyururdu ki, ənənəvi qaydada əzadarlıq adətkarlıq deyil. Qurani-Kərimdə Allah övliyaları haqqında 3 təbir işlədilir. Maidə 55: “Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, (Allaha) namaz qılır və rükuda olduqları halda zəkat verirlər.” Aydın olur ki, bağlılıq, mərifət vilayətin tərkibindədir. Nisa 59: “Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin! Əgər bir iş barəsində mübahisə etsəniz, Allaha və qiyamət gününə inanırsınızsa, onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin! Bu daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır.” Bu əmələ aiddir. Əməl meydanında özünü sübuta yetirməlisən. Şura 23: “Allah iman gətirib yaxşı əməllər edən bəndələrinə bununla müjdə verir. (Ya Peyğəmbər!) De: “Mən sizdən bunun (risaləti təbliğ etməyimin) müqabilində qohumluq məhəbbətindən (əhli-beytə sevgidən) başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşı iş görərsə, onun yaxşılığının savabının (mükafatını) artırarıq!” Həqiqətən, Allah bağışlayandır, qədirbiləndir! (Şükrün və itaətin, gözəl əməllərin əvəzini verəndir!)” Bu sevgi nədir? Bu vilayəti qəbul etmək, ona itaət nə üçündür? Bu sevgi insan üçün bir arxadır. Əgər Əhli-Beyt (ə) sevgisi olmasa ilkin İslam dövründə həmin məhəbbəti kənara qoyanların başına gələn müsibətlər bizim də başımıza gələsidir. Unutmayaq ki, məhəbbət duyğularla yaranır. Biz Kərbəla müsibətindən danışarkən duyğulanırıq və bu qəlbimizdəki eşqlə bağlıdır.

Bütün bunları nəzərə aldıqda görürük ki, əzadarlıqda ağlamaq zəruridir. Bəzi ziyalıların bunu gərəksiz sayması səhvdir. Xalqın bu ruhiyyəsi həmişə lazımlıdır. Təbii ki, bütün işlərdə ifrat olduğu kimi burada da var və İslam bunu qəbul etmir. Məsələn, baş yarmaq bu qəbildəndir, biz bunu məqbul saymırıq. Başyarma hadisəsi Əhli-Beyt (ə) düşmənləri üçün bir bəhanə olub. Amma bayraq götürülməsi, sinə vurulması eşqlə bağlıdır. İnsan sevgidən də ağlaya bilər. Bu çox yaxşıdır və təbliğ bu sahədə əhəmiyyətlidir.

Qum bir elmi mərkəzdir. Burada cərəyan yaratmaq, təbliğ strategiyası üzərində işləmək lazımdır. Yuxarıda qeyd edilən mərkəzin yaradılması bir müjdə oldu. Bu gün və bundan sonra 5 il təbliğ edilməsi zəruri olan mövzu sonradan aktuallığını itirə bilər. Təbliğat mövzuları planlaşdırılmalıdır. Biz tələbə və ruhanilərə tövsiyə edirik ki, cəmiyyətin ehtiyaclarını nəzər alsınlar. Amma bu bir fərdin işi deyil. Fərdlər səhvə yol verə bilər. Bunun üçün mərkəz və proqramlaşdırmaya ehtiyac var.

Təbliğ üçün ən mühüm məqam ortaya fitnə çıxan məqamdır. Peyğəmbər (s) dövründə ən böyük zəhmətlər münafiqlərlə bağlı idi. Peyğəmbərdən (s) sonra Əmirəlmömininin (ə) dövründə həmin ağrılar yaşandı. O biri imamların da dövründə belə fitnələr vardı. Bədr savaşı çətin deyil. Meydanda düşmənlə üzbəüz dayanmısansa bu özü işi asanlaşdırır. Amma Əmirəlmöminin (ə) İslam iddiasında olanlarla üzbəüz gəlmişdi. Həzrətlə vuruşanlar İslamdan üz çevirənlər yox, yolunu azanlar idi. Nəfs istəkləri onları aldatmışdı. Belə məqamlarda insanlarda şübhə yaranır. Səhabə Abdullah ibn Məsud həzrətin hüzuruna gəlib şübhədən danışır. Nə üçün şübhə edilməlidir? Belə xüsusi şübhələr İslam cəmiyyətinin yolu üstündə böyük maneədir. Xüsusi insanlar şəkkə düşəndə vəziyyət gərginləşir. Həzrət Əlinin (ə) problemi bu idi. Bu gün də eyni problemlə üzləşirik. Elə bizim cəmiyyətimizdə də bu hal varş

Beynəlxalq səhnədə düşmən bütün vasitələrə əl atır, ictimai fikiri çaşdırmağa çalışır. Əllərindən gələni edirlər. Qanun çıxarırlar, insan haqlarından danışırlar. Özlərini məzlumun müdafiəçisi kimi göstərirlər. Bunlar sadəcə gözəl sözlərdir, amma həqiqət tamam başqadır. ABŞ prezidenti deyir ki, biz qanunu pozan dövlətləri məsuliyyətə çağırır. Sual olunur ki, qanunu pozan hansı dövlətdir? Amerikadan çox qanunu pozan var? Hansı qaun əsasında İraqı işğal etdilər, bu qədər zərər vurdular, ölkəni dağıtdılar? Özləri bi şayiə uydurdular və bu şayiə əsasında İraqa hücum etdilər. Ötən illərdə İraqda 100 minlərlə insan həlak olub, neçə milyon insan evindən didərgin düşüb. Məlumat verilir ki, İsrail 550 İraq alimini terror edib. Bu azdır? Terror mərkəzləri əməliyyat keçirib İraq alimlərini qətlə yetirdilər. Buna şərait yaradan İraqı işğalı oldu. Hansı əsasla İraqa girmisiniz? Hansı qanunu tanıyırsınız? İraq xalqını hansı qanunlar əsasında alçaldırsınız? Əfqanıstanı hansı qanun əsasında işğal etdiniz? Əfqanıstanda toy karvanlarını bombaladılar. Belə hadisələr ötən illərdə çox baş verib. Amerikalı zabit Talibanı axtarırıq deyib toy karvanını bombalayır. Heratda da oxşar hadisə olub. Bu hadisədə 100 nəfərdən artıq dinc sakin qətlə yetirilib. Aralarında 50-yə yaxın uşaq olub. Siz amerikalılar qanunsuzluğun məzhərisiniz. Dünyada qanunu ən çox pozan dövlət Amerikadır...

Noyabr, 2014

Qədiri-Xum bayramı münasibətilə görüş


Kataloq: lib -> doc
doc -> Zərİf məqamlar (Böyük Rəhbər Ayətullah Xameneinin 1979-2004-cü illərdə müəllim və tələbələr qarşısında çıxışlarından seçmələr) Beşinci cild Tərtib edən: Həsən Qüddusizadə Çevirən: Maqsud Əzizoğlu Birinci fəsil
doc -> Hicab Böyük Rəhbər həzrət Ayətullah Xameneinin tövsiyələrində Tərtib edən: Məhəmmədhüseyn Himmətinejad
doc -> Birinci fəsil: İman, İslam və mənəviyyat
doc -> Vilayət bağçası altıncı cİld
doc -> Zeynəlabidin Bəhrami
doc -> Tərtib edən: Səid Mirzai Giriş İkinci Qüds Günündən bir xatirə
doc -> Uğursuz plan İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Həzrət Ayətullah Seyid Əli Xameneinin 2009-cu IL fitnəsi haqda çıxışlarından seçmələr
doc -> AşİQLİK ŞƏRİƏTİ Ustad Əli Şəriətinin fikirləri və hikmətli kəlamları
doc -> İsraf İslam İnqilabının Böyük Rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneinin israf haqda tövsiyələri
doc -> Birinci fəsil: İnqilabı, quruluşu və ölkəni müdafiə etməkdə fəhlələrin rolu

Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə