Az ərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya texnologiyalari institutuYüklə 369,39 Kb.

səhifə11/14
tarix13.11.2017
ölçüsü369,39 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

46 

 

seminarlarda dünyanın müxtəlif ölkələrindən bu sahə üzrə t

ədqiqatlar aparan alimlərdən Xurşid Əhməd (University of 

Surrey, UK),   Teresa  Kabre (University Pompeu Fabra, 

Barcelone, Spain), Kyo Kaqeura (NACSIS, Tokyo, Japan), 

İngrid Meyer (University of Ottawa, Ottawa, Canada), 

Padmini  Srinivasan  (The  University  of  Iowa,  USA)  və 

digərləri iştirak etmişlər. 

Terminoloji informatika sah

əsində 

aparılan t

ədqiqatların  nəticələri  bu istiqamətdə  nəşr  olunan 

kitablarda öz 

əksini tapmışdır. 

əllifləri  Didye Buriqu, Kristyan Jakmo və  Mari-Klod Lom olan  “Terminoloji informatika sah

əsində  son 

yenilikl

ər”  (Recent advances in computational 

terminology) 

adlı  kitaba  terminologiyanın  avtomatik 

t

əhlili, saxlanılması və istifadəsi üzrə araşdırmalar aparan t

ədqiqatçıların, eləcə də tətbiqi terminologiya, terminoloji 

informatika, informasiya axtarışı və süni intellekt sahəsinin 

müt


əxəssislərinin 17 məqaləsi daxil edilib. Kitabda 

terminoloji informatika üzr

ə  birinci beynəlxalq  seminarın 

(seminarda müxt

əlif elmi cəmiyyətlərdən olan tədqiqatçılar 

bir araya g

əlmiş  və  tədqiqat sahəsi “terminoloji 

informatika”  adlandırılmışdır)  materialları  öz  əksini  tapıb 
47 

 

[20].  Kitaba daxil edil

ən məqalələrdə  terminoloji 

informatikanın  terminologiya,  linqvistika  və  kompüter 

elml


əri ilə kəsişməsində innovativ və mühüm nailiyyətlər 

əks  olunmuş,  eləcə  də  terminoloji  informatikanın  tətbiq 

oluna bil

əcəyi sahələrin  geniş  spektri  göstərilmişdir. 

Kitabda ikidilli lüğətlərin hazırlanması, terminoqrafiya və 

avtomatik referatlaşma da təsvir olunmuşdur. 

Terminologiyanın texniki və ictimai-siyasi aspektləri 

haqqında  ətraflı  məlumatın  toplandığı  “Terminologiya: 

n

əzəriyyə, metod və  tətbiqlər”  (Terminology: theory, methods, and  applications, 1999

kitabı  terminoloqlar  və 

müvafiq sah

ə  mütəxəssisləri üçün nəzərdə  tutulub  [21]. 

K

itabın müəllifi Pampey Fabra Universitetinin (linqvistika v

ə  terminologiyanı  tədris edir) professoru Mari Teresa 

Kabredir. 

Terminologiya 

yaradıcılığının 

sistemliyi v

ə 

dinamikası  üçün  qaydaların  aşkar  edilməsi terminologiya n

əzəriyyəsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tokio Milli 

İnformatika  İnstitutunun  professoru  Kyo  Kaqeuranın 

əllifi  olduğu  “Terminologiyanın  dinamikası”  (The Dynamics of Terminology, 200

2)  kitabında  yapon 
48 

 

terminologiyasının müəyyən korpusunda yuxarıda deyilən iki faktorun qarşılıqlı fəaliyyəti təqdim olunur [22]. 

Burada terminl

ər və  onlar  arasındakı  münasibətlərə, 

t

ərkib elementləri ilə  terminologiyanın  qurulmasında istifad

ə  olunan konseptual  kombinasiyaların  tiplərinin 

qarşılıqlı  əlaqələrinə  detallarla  baxılır.  Müəllif 

terminologiya  artımının  inkişaf  qanunauyğunluqlarının 

k

əmiyyət analizini təqdim edir. Bu sah

ədə “Leksikoqrafiya üzrə praktiki təlimat” (A 

Practical Guide to Lexicography)  adl

ı  daha bir kitab 

Leyden Universitetinin (Hollandiya) f

əxri professoru Piet 

van Sterkenburqun redakt

əsi ilə  2003-cü ildə  nəşr 

olunmuşdur.  Kitabda  leksika  və  onun müxtəlif tip 

lüğətlərdə  təsvirində  təlimatların  vəziyyəti  əks olunur. 

Leksikoqrafiyaya bu 

cür  yanaşma  ekspertlər qrupunu 

birl

əşdirir və ümumi və konkret məqsədlər üçün lüğətlərin toplanması  və  işlənməsində  qərar qəbuletmə  prosesinə 

aparır  [23].  Təbii  ki,  elektron  lüğətlər, verilənlər  bazaları 

il

ə  idarəetmə  kitabın  əsas mövzusudur. Leksikoqrafiya üzr

ə  praktiki təlimat  müasir  leksikanın  nailiyyətləri, 

imkanları və problemləri haqqında bilgilər almağa kömək 

edir. 49 

 

Mayduquri Universitetinin (Nigeriya) professoru Bassey  Edem  Antianın  redaktəsi  ilə  nəşr  olunan 

“Terminologiyada qeyri-mü

əyyənlik və  təbii  dilin 

işlənməsi”  (Indeterminacy  in Terminology and  LSP, 

2007)  kitabında  nəzəri, antropoloji və  koqnitiv 

linqvistikaya 

əsaslanan tematik tədqiqatlar və 

metodologiya, h

əmçinin terminoloji tədqiqat nəzəriyyəsi 

v

ə  tarixi,  ontologiyanın  qurulması,  proqram  təminatının lokallaşdırılması və s. təqdim olunur [24]. 

Koreyanın Seul şəhərində kompüter linqvistikası üzrə  

keçiril

ən “CICLing’2004” V beynəlxalq  konfransın materialları  kitab  şəklində  “Linqvistik informatika və 

m

ətnin intellektual işlənməsi”  (Computational Linguistics and Intelligent Text Processing

)  adı  altında  nəşr  olunub 

[25]. 

“Ontoloji mühəndislik”  (Ontological Engineering, 

2004) 


kitabında  semantik veb, elektron kommersiya və 

bilikl


ərlə  idarəetmə  məsələləri təqdim olunur. Məlumdur 

ki,  ontolologiya  ümumi  leksikanı  təmin edir, terminin 

m

ənası  və  terminlərarası  münasibətləri təyin edir. Son onilllikd

ə  ontologiyaya çox diqqət  yetirilir.  Hazırda 

ontologiya bilik müh

əndisliyi, süni intellekt və  kompüter 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə