Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə201/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   223

431 

 

172. 

Azərbaycan tarixi, TII с, I п., səh. 468. 

173.

 

ARDA, f. 197, s. 7, i. 8, v. 15-18. 174.

 

СУ Азербайджана, 1920, №7, стр. 112. 175.

 

Газета "Бакинский рабочий", 21 декабря 1921 г.  176.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 126, v. 122, 124. 177.

 

"Elm" qəzeti, fevral, 1999-cu il, №3-4. 178.

 

ARDA, f.  389, s. 1,  i. 1, v. 3;  f. 387, s. 1,  i.  18, v.  1; A zərbaycan Respublikası  Elmlə r Akademiyasının Arxivi (A R EA Arxivi), f.  1, s. 1, i. 1, v. 1-

2. 


179. " Извес тия общес тва обсле дования и изучения Азербайджана".  

Баку, 1925, №1, стр. 111. 

180. A RDA, f. 389, s. 1, i. 1, v.  3; AR EA Arxiv i, f.  1, s. 1,  i. 17, v.  23. 

181  " Извес тия  общества   обследования  и  изучения  Азербайджана".  Ба ку, 

1925, №1, стр. 111. 

182.


 

ARDA, f. 1439, s. 3, i. 92а, v. 50. 

183.

 

Yenə orada, v. 50. 184.

 

Azərbaycan tarixi, III c, I h., səh. 476-477. 185.

 

Н.Нариманов. Ответ 

неко торым 

товарищам. 

Газета 


"Бакинский рабочий", 15 июня 1922 г. 

185а.  Gürcüstan  Respublikası  Siyasi  Pa rtiya lar  Arxiv i  (bundan  sonra  

GRSPA), f. 14, s. 1, i. 209, v. 7, 10, 14. 

186.


 

"Kommun ist" qəzeti, 29 sentyabr 1925-c i il. 

187.

 

Yenə orada, 10 fevral 1924-cü il. 188.

 

Yenə orada, 26 may 1921-ci il. 189.

 

Yenə orada, 3 yanvar 1926-cı il. 190.

 

Газета "Бакинский рабочий", 5 января 1925 г.  191.

 

О  партийной  и  советской  печати.  Сб.  документов.  М.,  1954, стр. 345-346. 

192.


 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 701, v. 43. 

193.

 

Yenə orada. 194.

 

Yenə orada, i. 207, v. 17. 195.

 

Yenə orada. 196.

 

Газета "Бакинский рабочий", 6 января 1928 г.  197.

 

ARDSPĠHA, f. l, s. 235, i. 286, v. 174. 198.

 

Yenə orada, v. 175. 199.

 

Azərbaycan tarixi. III c, 1 h., səh. 482. 200.

 

"Maarif və mədəniyyət", 1927, №1-2, səh. 3. 201.

 

"Kommun ist" qəzeti, 15-17 yanvar 1928-ci il. 202.

 

ARDA, f. 57, s. 1, i. 23, v. 30; i. 21, v. 156. 
432 

 

203. 

Yenə orada, v. 156. 

204.  Инве нтарный      фонд      театра льного      музея      им.   

Дж.Джабарлы, №5844. 

205. Azə rbaycan tarixi, III с, I п., səh. 487. 

206.


 

ARDA, f. 410, s. 1, i. 12, v. 20. 

207.

 

Yenə orada, v. 30. 208.

 

Yenə orada, f. 57, s. 5, i. 1, v. 50. 209.

 

ARDA, f. 57, s. 1, i. 573, v. 87. 210.

 

Yene orada, i. 28, v. 310. 211.

 

СУ Азербайджана, 1921, стр. 262. 212.

 

ARDA, f. 57, s. 1, i. 343, v. 77. 213.

 

СУ Азербайджана, 1921, стр. 41. 214.

 

Резолюции  и  постановления  VIII  съезда  Азербайджанской Коммунистической Пар тии (б). Баку, 1928, стр. 56. 

215.


 

История азербайджанской музыки. Баку, 1982, стр. 149.  

216.

 

ARDA, f. 57, s. l, i. 412, v. 73. 217.

 

Уз.Гаджибеков.  О  музыкальном  искусстве  Азербайджана. Баку, 1966, стр. 25-30. 

218.


 

ARDA, f. 389, s. l, i. 9, v. 4. 

219.

 

Yenə orada, f. 57, s. 1, i. 410, v. 83. 220.

 

Yenə orada, s. 7, i. 11, v. 33. 221.

 

История азербайджанской музыки, стр. 165.  222.

 

"Azərbaycan tarixi", III с , I п., səh. 489. 223.

 

Уз.Гаджибеков.  О музыкальном искусстве Азербайджана, стр. 25-26. 

224.


 

СУ Азербайджана, 1920, №1, стр. 52-53. 

225.

 

ARDA, f. 410, s. l, i. 3, v. . 18. 226.

 

Газета "Труд", 15 июня 1923 г. 227.

 

Gü rcüstan  Mərkəzi  Tarix  Arxiv i  (bundan sonra  -  GMTA),  f.  804, s. l,i. 859, v. 18. 

228.


 

Р.М.Мусаев. Рабочий класс в строительстве социалистической 

культуры в Азербайджане (1920-1927 гг.). Авто реф. дисс. канд. нет. наук., 

стр. 21. 

229.

 

GM TA, f. 804, s. l, i. 859, v. 29. 230.

 

RFDA, f. 5451, s. 9, i. 425, v. 176. 231.

 

ARDA, f. 57. s. 1, i. 21, v. 156. 232.

 

СУ Азербайджана, 1924, №5, стр. 27. 233.

 

"Известия общества обследовании и изучения Азербайджана", 1925, №4, стр. 108. 


433 

 

234. 

Yenə orada, səh. 132. 

235.

 

"Kommun ist" qəzeti, 23 yanvar 1921-ci il. 236.

 

Газета "Бакинский рабочий", 30 октября 1921 г.  237.

 

Azərbaycan tarixi, III с, I h., səh. 493. 238.

 

СУ Азербайджана, 1921, №6, стр. 175. 239.

 

Бюллетень АзЦСУ, 1926, №6, стр. 51. 240.

 

Azərbaycan tarixi, III с, I h., səh. 493. 241."Извес тия общес тва  обследования и изучения Азербайджана". 

1927, №4, стр. 128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   197   198   199   200   201   202   203   204   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə