Азәрбајчан елмләр академијасы милли мүнасибәТЛӘр институтуYüklə 5,01 Kb.

səhifə40/54
tarix08.03.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   54

ƏLAVƏLƏR 
 
1. Qədim Oğuz yurdu- indiki Ermənistan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu xəritədən göründüyü kimi Oğuz yurdu-indiki Ermənistan ərazisi qədim dövrdən, türk-
Azərbaycan yaşayış yerləri olmuşdur. 
Rusiya imperiyasının himayəsinə  sığınan erməni daşnakları Azərbaycan  türklərini 
doğma  yurdlarından sıxışdırıb çıxarmış,   yüzlərlə kəndləri yerlə-yeksan etmiş,    abad  yerlərin   
adını   erməni   adları   ilə   əvəz etmişlər. Bu adlar nə vaxt dəyişdirşşişdir? 
Kitabın  əlavəsində bu xəritədə  işarə edilən köhnə-tarixi və sonradan erməni daşnakları 
tərəfindən saxtakarlıq edilərək dəyişdirilmiş adlarla tanış olmaq mumkündür. 
 
 
İravan xanlığı 19-cu əsrin əvvəllrində  
(mahallar üzrə) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2. 1826-1828- ci illər RUSİYA - İRAN və 1828-1829- cu 
illər RUSİYA-TÜRKİYƏ MÜHARİBƏLƏRİ nəticəsində 
İrəvan xanlığının ərazisində dağıdılmiş 
kəndlərin 
 
SİYAHISI 
 
1. Qırxbulaq mahalında 
1. Küzəcik, 2. İynədüz, 3. Güllücə, 4. Qaracaörən, 5. Tecrəbək, 6. Bezaklı, 7. Qaraqala, 8. 
Qatırçay (Heydərgöl), 9. Ərzap, 10. Norinus, 11. Damcılı, 12. Kitikən (Kətiqut), 13. Quyulu, 14. 
Qızqala, 15. Tezxaraba, 16. Babacur, 17. Damagirməz, 18. Dəlləkli, 19. Kankan, 20. Göykilsə, 
21. Yaycı, 22. Qızılqala, 23. Çobangərəkməz, 24. Azaklar, 25. Əkikənd (Muradtəpə), 26. Ərzni 
 
2. Zəngibasar mahalında 
1. Həsənağa, 2. Sinnik, 3. Qaracalar, 4. Ozanlar, 5. Dərcan, 6. Noraköy, 7. Cəfərabad. 
 
3. Gərnibasar mahalında 
1. Məsimli,  2. Taytan,  3. Bayraməliqışlağı, 4. Qulaqsız, 5. Zöhrablı 6. Kürdkəndi 7. 
Şəfiabad,   8. Kir-Bozavand, 9. Baş  Gərni, 10. Mürzük, 11. Keyranıs-Uliya, 12. Burduq, 13. 
Gerkəc, 14. Gilanar-Sufla, 15. Molla Əhməd, 16. Qaqavuz,  17. Şəhriyar,  18.Heyranıs-Sufla, 19. 
Şoğayib, 20. Kərpicli, 21. Abdallar, 22. Qurbanqala-Uliya, 23. Qurbanqala-Sufla,   24. Ərtiz,   
25. Yappa,   26. Əlimərdan, 27. Əliqırağı, 28. Ellicə, 29. Buralan, 30. Sultantəpə, 31. Əzizli, 32. 
Əlisorki,    33. Qalakəndi, 34. Qarahacılı, 35. Xıdırlı 36. Ədətli, 37. Taraşköy,  38. Əliqızıl, 39. 
Bulaqbaşı, 40. Bayraməlikəndi, 41. Purço, 42. İmamverdiqalası, 43. Tərəkəmələr. 
 
4. Vedibasar mahalında 
1. Reyhanlı, 2. Şirazlı, 3. Qaralar, 4. Saray, 5. Cadqıran, 6. Qarabağlar-Sufla, 7. 
Qarabağlar-Uliya, 8. Talasavan, 9. Şahablı, 10. Zəncirli, 11. Pünüt, 12. Şorsu, 13. Daşnov, 14. 
Həsənqala, 15. Cəfərli, 16. Örtük, 17. Vəlican, 18. Keşağlı, 19. Abbasabad, 20. Əli Qızıl, 21. 
Muradabad, 22. Əliabad, 23. Əliqırıq, 24. Günlük, 25. Baxmacıq, 26. Xamut, 27. Qızılverən, 28. 
Zimmi, 29. Musacıq, 30. Hand, 31. Qazançı, 32. Xosrov, 33. Haxıs. 
 
5. Şərur mahalında 
1. Hağıqara, 2. Qalacıq, 3. Fərhad Arxı, 4. Boşaqışlaqı, 5. Daşarx-Uliya, 6. Örtülü Məzrə, 
7.  Şaban Məzrə, 8. Kərki-Bayat Məzrə, 9. Yovşan Məzrə, 10. Gabud-məzrə, 11. Dəhnəkənd 
(Dəmirçiqışlağı). 
 
6. Sürməli mahalında 
1. Vəlican, 2. Talasavan, 3. Abbasabad, 4. Sərhəngabad, 5. Rəsullu, 6. Zəngan, 7. Hacı 
Abbas, 8. Saxsalı, 9. Atlıca, 10. Qaracılı, 11. Mərhava, 12. Çıraxlı, 13. İstinax-Çıraxlı, 14. 
Urumuş, 15. Ərköv, 16. Göyumus, 17. Qurğan, 18. Qaraçay, 19. Əli Malik, 20. Zor, 21. 
Əlikeçən, 22. Quşçu, 23. Karvansaray, 24. Əsmə, 25. Quyuça, 26. Çıraxçı, 27. Sarı Hasar, 28. 
Muça. 
 
7. Dərəkənd-Parçenis mahalında 
1. Qaraqoyunlu,  2. Kiti, 3. Sürməli, 4. Aşıq Hüseyn, 5. Qarabulaq, 6. Qaraqala, 7. 
Çaldağ, 8. Qazıqoparan. 
 
8. Səədli mahalında 
1. Xəlilqışlağı, 2. Erməni  gövşəni 3. Səfilər, 4. Mirzəxan, 5. Baş Qışlağı. 
 


9. Talın mahalında 
1. Aylanlı, 2. Sicanlı, 3. Nadirxanlı, 4. Pirmələk, 5. Sutökülən, 6. Ağakiçik, 7. Məzarcıq, 
8. Pirtikən, 9. Qaraqala, 10. Çiçəkli, 11. Püsəgən, 12. Çaltəpə, 13. Mustuqlu, 14. Qoruq, 15. 
Parakənd, 16. Daşqala, 17. Çoturlu, 18. Bəbirli, 19. Sadıqlı, 20. Zarınca, 21. Aşağı Dəmirçili, 22. 
Sabunçular, 23. Kiçik Yataq, 24. Kalaşbəy qulası, 25. Bəhlul kəndi, 26. Böyük Qızılqula, 27. 
Göyərçin. 
 
10. Sərdərabad mahalında 
1. Cəfərxan Rəncbəri, 2. Teymurxan kəndi (Dövlətabad), 3. İtRöy, 4. Qatırabad 
(Əbdülabad), 5. Artaşat (Fətabad), 6. Rəhimabad (Molla Bədəl), 7. Keçili, 8. Xam. 
 
11. Körpübasar mahalında 
1. Teymurxan Kolanısı, 2. Ağdamar, 3. Qaraqışlaq, 4. İnəkli, 5. Çobanı, 6. Arpahəvəsik, 
7. Haçabağ, 8. İlançalan, 9. Anberd. 
 
12. Abaran mahalında 
1. Qotur, 2. Tezxaraba 3. Şabanlı, 4. Xaçbulaq 5. Köhnə Qəzənfər 6. Bitli, 7. Əmirli, 8. 
Yarbaş,   9. Məmişkəndi, 10. Qarabulaq 11. Hamamlı, 12. Kürd Əli, 13. Cancik, 14. Cili-Göl, 15. 
Pahquluölən, 16. Porsuxlu, 17. Camışlı, 18. Əyribudaq,  9. Muncuqlu, 20. Pəmbək,                21. 
Günbəz, 22. Sibitağ. 
 
13. Dərəçiçək mahalında 
1. Ada,  2. Kiçik Ördəkli,  3. Allahapənah, 4. Barat, 5. Qonaqпirməz, 6. Eşşəkquduran,    
7. Çobanпölü, 8. Keğaб, 9. Maman, 10. Aydın,  11. Şakirbaşı,  12. Misxana, 13. Sutökülən, 14. 
Çiçəkli, 15. Pirpalıd, 16. Zeynalağa.  
 
14. Göycə mahalında 
1. Buğdatəpə,  2. Hacımumuxan,  3. Allahverdibəy,  4. Üçtəpə, 5-6. adları  unudulub,    7. 
Kərimkəndi, 8-11. adları unudulub, 12. Yuxarı Altuntaxt, 13. Aşağı Altuntaxt, 14. Dəmirçi 
Poqos, 15-19. adları   unudulub, 20. Əyricə, 21. Atdaş,  22. Axsaxtovuz,       23. Karvansaray, 24. 
adı unudulub, 25. Qasımbaşı, 26. Mədinə,   27-32. adları unudulub, 33. Baş    Gözəldərə,  34. 
Xancığazoğlu, 35-38. adları  unudulub, 39. Qızılkilsə, 40-44. adaları unudulub, 45. Böyükağa, 
46-54. adları unudulub, 55. Ağkilsə, 56-57. adları unudulub, 58. Göycə, 59. Sultanəli, 60. 
Sətənaqaç, 61. Karvansaray, 62. Əyricə, 63-64. adları unudulub, 65. Kərimkəndi, 66. Dəli 
Harutyun, 67. Qəməsar. 
 
Qeyd. Bu siyahı İ.Şopenin  “Исторический памятник состояния армянской области 
в эпоху присоединения к Российской империи” (СПб. 1852) kitabından göturulmüşdür 
(səh. 510-518). 
  
3. 1828-ci ildə YARADILMIŞ ERMƏNİ VİLAYƏTİNDƏ 
(İRƏVAN ƏYALƏTİ) KƏNDLƏRİN 
SİYAHISI 
 
1. Qırxbulaq mahalı 
1. Oxcarbed, 2. Məngüs, 3. Cüvriş, 4. Kamal, 5. Tutiyə, 6. Zar, 7. Cadqıran, 8. Gəmris, 9. 
Ağadərəsi, 10. Başkənd, 11. Şahab, 12. Ərəmus, 13. Dizək, 14. Ərinc, 15. Avan, 16. Çalmaxçı, 
17. Kənəkir, 18. Kətran, 19. Pütkni, 20. Məəküb, 21. Ellər, 22. Yelqovan. 
 
2. Zəngibasar mahalı 
1.  Şinqovit-Bayat, 2. Çarbağ, 3. Şinqovit, 4. Horaqovit, 5. Behbudabat, 6. Uluxanlı, 7. 
Aşağı Necili, 8. Yuxarı Necili, 9. Hacı Elyas, 10. Qalalı, 11. Ağcaqışlaq, 12. Şirabad, 13. Arbat, 
14. Haçapara, 15. Göykümbət, 16. Sarvanlar xaraba, 17. Şöllü Dəmirçi, 18. Qaraqışlaq, 19. Dostları ilə paylaş:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   54


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə