Azerbaijan republicYüklə 339,27 Kb.
səhifə1/10
tarix15.03.2018
ölçüsü339,27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


SFG1532

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI db_azerbaidjan1 db_azerbaidjan1


NƏQLİYYAT NAZİRLİYİ
AZƏRYOLSERVIS” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

AVTOMOBİL YOLLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ İNKİŞAFI

Bakı – Şamaxı Avtomobil Yolunun GenişləndirilməsiBAKI-ŞAMAXI AVTOMOBIL YOLUNUN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN KÖÇÜRÜLMƏ SIYASƏTİNİN ÇƏRÇİVƏ SƏNƏDİ (KÇS)


cover2
Noyabr 2015

Mündəricat


1.1 Ümumi Məlumat: 6

1.2 Köçürülmə Çərçivə Sənədinin (KÇS) hazırlanmasının əsaslandırılması: 7

1.3 Köçürülmə Siyasəti Çərçivə (KSÇ) Sənədinin Məqsədləri: 8

1.4 Dünya Bankının Məcburi Köçürülmə Siyasəti (ƏQ 4.12) çərçivəsində Məcburi Köçürülməyə dair tələbləri: 10

2.1 Milli Hüquqi Çərçivə: 11

2.2 Fərqli müddəaların təhlili və birgə tədbiqi 13

3.0 KÖÇÜRÜLMƏ ÜÇÜN İSTİQAMƏTVERİCİ PRİNSİPLƏR: 14

3.1 Kompensasiya və Uyğunluq Prinsipləri 15

3.1.1 Müvafiqlik: 15

3.1.2 Kompensasiya hüquqları 16

4.0 MÜLKİYYƏTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN METOD VƏ PROSEDURLAR VƏ KOMPENSASİYA CƏDVƏLİ: 20

5.0 GENDER TƏSİRİ VƏ TƏSİRİN AZALDILMASI TƏDBİRLƏRİ: 28

6.0 TƏŞKİLATİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ İNSTİTUSİONAL ÇƏRÇİVƏ: 28

6.1 Azəryolservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (AYS ASC): 28

8.0 İCTİMAİYYƏTİN İŞTİRAKI /MƏŞVƏRƏTLƏR: 30

9.0 ŞİKAYƏTLƏR 31

10.0 MONİTORİNQ VƏ NƏZARƏT: 32

10.1 Daxili Monitorinq: 32

11.0 KÖÇÜRÜLMƏNİN PLANLAŞDIRILMASI: 33

12.0 SƏNƏDLƏRİN AÇIQLANMASI: 35

Əlavə II 40

Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşən Avtomobil Yolları Layihələri üçün təsis edilən LİQ 40

Əlavə III 42

KÇS hazırlanması üçün aparılan görüşlər (2015) 42

Əlavə IV 43

İctimai Məşvərətlər, İctimayyətə Bakı-Şamaxı yolunun km13.5-15 və 91-107 hissələri üçün Köçürülmə Siyasətinin Çərçivə sənədinin və Ətraf Mühitiə Təsirin Qiymətləndirilməsi Hesabatlarının açıqlanması, 43


Akronimlər


TMQŞ

Təsirə Məruz Qalan Şəxslər

qKTP

qisaldılmış Köçürülmə Tədbirlər Planı

AYS ASC

Azəryolservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

AYS-TAŞ


Azəyolservis – Torpaqalma Şöbəsi

AYS LİQ

“Azəryolservis” Layihə İşçi Qrupu

NO

Nəzarət Orqanı

İƏT

İcma Əsaslı Təşkilatlar

AO

Alan Orqan

AH

Azərbaycan Hökuməti

ŞBK

ŞBM


Şikayətlərin baxılması komissiyası

Şikayətlərin baxılması mexanizmiBYİB

Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

MC

Məcburi Köçkünlər

TAŞ

Torpaq Alma Şöbəsi

DETAHQ

Dövlət Ehtiyacları üçün Torpaqların Alınması Haqqında Qanun

TAK

Torpaqalma və Köçürülmə

MN

Maliyyə Nazirliyi

QHT

Qeyri-Hökumət Təşkilatı

ASC

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

ƏS

Əməliyyatlar Siyasəti

LTMQŞ

Layihə Təsirinə Məruz Qalan Şəxslər

LİQ

Layihə İşçi Qrupu

KTP

Köçürülmə Tədbirlər Planı

KSÇ

Köçürülmə Siyasətinin Çərçivəsi

TTNM

Tikintiyə Texniki Nəzarət MəsləhətçisiƏMDK

Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi

STQ

Sosial Təsirin Qiymətləndirilməsi

DB

Dünya Bankı

Terminlərin izahı
Kompensasiya

Məsləhətçi
Mövcud bazar qiymətinə əsasən bərpa dəyəri ilə Layihənin təsir edəcəyi və ya əldə edəcəyi aktiv üçün nağd və ya müvafiq formada ödəniş
Nəqliyyat Nazirliyi adından Layihə Məsləhətçisi

Son tarix

Siyahıyaalma, inventarizasiya və sosial-iqtisadi araşdırmaların bütün layihə üçün başlanğıc tarixi layihə üçün son tarix hesab edilir.


Müfəssəl ölçülərin aparılması


Layihənin təsirə məruz qaldığı torpaq sahələrinin və təsirə məruz qalmış əmlakın müfəssəl ölçülərinin aparılması və inventarizasiyası.Hüquqlar

Zərərin növündən, dərəcəsindən və ya xüsusiyyətindən asılı olaraq TMQŞ-rə sosial və iqtisadi bazasını bərpa etməyə kifayət edən nağd pul və ya digər növ kompensasiya, köçürülmə dəyəri, gəlirin reabilitasiyasına kömək, köməyin göstərilməsi, gəlirin əvəz edilməsi/biznesin bərpaedilməsi daxil olmaqla bir sıra tədbirlər.
Torpaqalma

Kompensasiya əvəzində dövlət məqsədləri üçün bir şəxsin sahib olduğu torpağın hamısının və ya bir qisminin dövlət idarəsi tərəfindən alınması ilə həmin idarənin sahiblənmə və yiyələnməsi prosesi.


Mülkiyyət hüququnun olmaması

Zəbt etdikləri torpaq üzərində heç bir nəzərəçarpacaq hüququ və ya iddiaları olmayan fiziki şəxslər, icazəsi, lisenziyası və ya qrantı olmadan özəl və ya dövlət torpağından istifadə edən insanlar, məs., torpaq üzərində və/ və ya zəbt olunmuş strukturlar və ya onların istifadə etdikləri strukturlar üzərində milkiyyət hüququ olmayan insanlar.


Layihə təsirinə məruz qalan şəxslər (LTMQŞ)

Torpaq satınalması, yerdəyişmə və ya gəlirlərin itməsi ilə Layihənin təsiri altına düşən şəxslər dedikdə istənilən şəxs, ailə (bəzən Layihənin təsir etdiyi ailə kimi istinad olunur), firma və ya dövlət və ya özəl müəssisə nəzərdə tutulur. Layihə təsirinə məruz qalan şəxslərə bu səbəbdən daxildir: i) yol dəhlizinin, təhkim zolağının, svay özüllərinin və ya tikinti işləri sahəsinin birbaşa təsir etdiyi insanlar; ii) ağaclar və ya məhsullar kimi kənd təsərrüfatı torpağı və ya digər məhsuldar mülkləri təsir altına düşmüş insanlar, iii) biznes işlərinə təsir göstərilmiş şəxslər və Layihənin təsiri nəticəsində gəlir itkisi yaşamış insanlar; iv) Layihənin təsiri nəticəsində işini/məşğuliyyətini itirmiş şəxslər və v) layihə nəticəsində ictimai resurslara/ əmlaka girişi itirən insanlar.
Bərpa dəyəri

(tikililər)


Bərpa dəyəri

(torpaq)


Tikililərə gəldikdə “bərpa dəyəri” itirilən tikilinin bərpası və ya qismən təmiri üçün eyni ölçülü və keyfiyyətli və ya daha keyfiyyətli tikilinin inşası/ qismən təmiri üçün lazım olan materialların bazar qiymətləri, tikinti materiallarının tikinti ərazisinə daşınması xərcləri, fəhlə və işçi qüvvəsinin dəyəri, hər hansı qeydiyyat və vergi xəərclərini təşkil edən məbləğdir. Bərpa dəyəri müəyyən edilərkən mülkiyyətin ucuzlaşması və söküləcək tikilidən əldə olunan materialların dəyəri nəzərə alınmayacaqdır.

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar üçün “bərpa dəyəri” eyni məhsuldar potensialı və ya istifadəsi olan və təsirə məruz qalan torpaq sahəsi yaxınlığında olan torpağın layihədən əvvəl və ya köçürülmədən əvvəl (daha yüksək olan) bazar dəyəri və əlavə olaraq hər hansı qeydiyyat və sənədləşdirmə vergilərinin xərclərinin cəmidir. Həyətyanı torpaq sahələri üçün bu torpağın layihədən əvvəl və ya köçürülmədən əvvəl (daha yüksək olan) eyni ölçüdə və istifadədə olan, oxşar və ya daha təkmilləşdirilmiş ictimai infrastruktur şəraiti və xidmətləri olan və təsirə məruz qalan torpağın yaxınlığında yerləşən torpağın dəyəri və əlavə olaraq hər hansı qeydiyyat və sənədləşdirmə vergilərinin xərclərinin cəmidir


İcarədar-şərik

İcarədar əkinçi və ya fermer-icarədar, məs, məhsulun razılaşdırılmış hissəsi üçün sahib olmadığı torpağı becərən şəxş.


Ciddi təsir

20 % və ya daha çox layihə təsirinə məruz qalan əmlakını itirən və bununla LTMQŞ-nin kasıblaşmasınagətirən təsir.Həssas təbəqə

Yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayanlar, yaşlılar, qadın və uşaqlar1.KÖÇÜRÜLMƏ SİYASƏTİNİN ÇƏRÇİVƏ SƏNƏDİ


    1. LAYİHƏNİN TƏSVİRİ:Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə