AzerbaijaniYüklə 375,45 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/13
tarix13.11.2017
ölçüsü375,45 Kb.
#10314
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
!

T"sdiq ed"n t"$kilatların siyahısı 

 

 

Bu hesabat a"a$ıdakı t!"kilatlar t!r!find!n yazılmı" v! t!sdiq edilmi"dir (!lifba sırası il!): 

 

 

“ART#CLE 19” T!"kilatı: Azad #fad! üçün Qlobal Kampaniya 

  

 Azad Söz M!rk!zi  60 Farrinqdon Yolu 

 London EC1R  

 Birl!"mi" Krallıq 

 %laq!l!ndirici "!xs: Rebekkaa Vinsent 

  

 

 Az!rbaycanda T!bli$at üzr! Assistent 

 

  

E-poçt: 


rebecca@article19.org

 

  

 

 Tel: +44 (0) 207324 2500 

 

  

 

www.article19.org 

 

   

 Azadlıq Evi 

1301 Konnektikut Prospekti NW 

 M!rt!b! 6 

 Va"inqton K.D. 20036 

 AB& 


 

 

 %laq!l!ndirici "!xs: Kortni C. Radç 

 

    

 

Ba" Proqram Meneceri  

 

  

E-poçt: 


radsch@freedomhouse.org

 

  

 

 Tel: +1 202 296 5101 

 

  

 

www.freedomhouse.org 

  

      Senzura üzr! Göst!ricil!r 

     Azad Söz M!rk!zi 

     60 Farrinqdon Yolu 

     London EC1R 3GA 

 

 

  

Birl!"mi" Krallıq 

 

 

  

%laq!l!ndirici "!xs: Nata"a &midt 

 

 

  

Redaktor Assistenti 

 

 

  

E-poçt: 


natasha@indexoncensorship.org

 

  

 

 Tel: +44 (0) 20 7324 2527 

 

  

 

www.indexoncensorship.org 

 

  

   Jurnalistl!rin Beyn!lxalq Federasiyası 

  Beyn!lxalq M!tbuat M!rk!zi 

  Rezidens Sarayı 

  Blok C 

  Ryu de la Loi 155  

  1040 Brüssel 

  Belçika 

  %laq!l!ndirici "!xs: Adrian Kollin 

  Layih! Meneceri 

 

 

 E-poçt: 

adrien.collin@ifj.org

   

Tel: +32 2 235 22 03 

 

 

  

www.ifj.org

 !

 Media Müxt!lifliyi #nstitutu 

 43-51 Böyük Titçfild küç!si 

 London W1W 7DA 

 

 

  

Birl!"mi" Krallıq 

 

 

  

%laq!l!ndirici "!xs: Milika Pesik 

 

 

  

#craçı Direktor 

 

 

  

E-poçt: 


milica.pesic@media-diversity.org

 

 Tel: +44 (0) 20 7255 2473 

 

  

 

http://www.media-diversity.org 

 

     Açıq C!miyy!t Fondları 

    Media Proqramı 

    %laq!l!ndirici "!xs: Styuart Çisolm 

 

  

Ba" Proqram Meneceri 

 

 

 E-poçt: 

Stewart.Chisholm@osf-eu.org

 

 

  

Tel: +44 (0) 207 031 0200 

 

 

 www.soros.org/initiatives/media

 

  

     M!tbuat #ndi 

     Uitte Kruslaan 55 

     1217 AM Hilversum  

     Postbank 7676 

     Hollandiya 

     %laq!l!ndirici "!xs: Ruken Baris 

 

  

 

Proqram Koordinatoru  

 

  

E-poçt: 


baris@pressnow.nl

 

  

 

 Tel: +31 35 62 54 300 

 

  

 

www.pressnow.nl 

 

    S!rh!dsiz Reportyorlar 

   47 rye Vivienne 

   75002 Paris 

   Fransa 

    

 

  

%laq!l!ndirici "!xs: Lusiya Morillon 

 

 

  

Yeni Media Bürosunun Direktoru 

 

 

  

E-poçt: 


internet@rsf.org

 

  

 

 Tel: +33 1 44 83 84 84 

 

  

 

www.rsf.org 

 

    Dünya Q!zet v! Yeni Na"irl!r Assosiasiyası 

   7 Ryu Geoffroy Seynt Hilari  

   75005 Paris 

   Fransa 

 

 

  

%laq!l!ndirici "!xs: Rodriqo Bonilla 

 

 

  

Koordinator 

 

 

  

E-poçt: 


rbonilla@wan.asso.fr

 

  

 

 Tel: +33 1 47 42 85 28 

 

  

 

www.wan-ifra.org 

 

 


!

T"$"kkür 

 

 

Bu  hesabat  2010-cu  il  7-9  Sentyabr  tarixl!rind!  Az!rbaycana  ifad!  azadlı$ı  missiyasında 

i"tirak  etmi"  Az!rbaycan  üçün  Beyn!lxalq  %m!kda"lıq  Qrupunun  üzv  t!"kilatlarının  birg! 

n!"ridir. #"tirakçı t!"kilatlar “ART#CLE 19” T!"kilatı; Azadlıq Evi; Senzura üzr! Göst!ricil!r; 

Jurnalistl!rin  Beyn!lxalq  Federasiyası;  Media  Müxt!lifliyi  #nstitutu;  M!tbuat  #ndi  Açıq 

C!miyy!t  Fondları;  S!rh!dsiz  Reportyorlar;  Dünya  Q!zet  v!  Yeni  Na"irl!r 

Assosiasiyasından ibar!t olmu"dur. 

 

Hesabat “ART#CLE 19” t!"kilatının Az!rbaycanda T!bli$i üzr! Assistenti Rebekka  Vinsent t!r!find!n  t!rtib  edilmi"dir,  hesabatın  t!rtibatında  a"a$ıdakıların  yardımı  olmu"dur  (!lifba 

sırası  il!):  Ruken  Baris,  M!tbuat  #ndi  T!"kilatının  Proqram  Koordinatoru;  Rodriqo  Bonilla, 

Dünya  Q!zet  v!  Yeni  Na"irl!r  Assosiasiyasının  Koordinatoru;  Adrian  Kollin,  Jurnalistl!rin 

Beyn!lxalq Federasiyasının Layih! Meneceri; Lusiya Morillon, S!rh!dsiz Reportyorların Yeni 

Media  Bürosunun  Direktoru;  Milika  Pesik,  Media  Müxt!lifliyi  #nstitutunun  #craçı  Direktoru; 

Kortni  C.  Radç,  Azadlıq  Evinin  Ba"  Proqram  Meneceri;  v!  Nata"a  &midt,  Senzura  üzr! 

Göst!ricil!r  t!"kilatının  Redaktor  Assistenti.  Hesabat  “ART#CLE  19”  t!"kilatının  Qanun  v! 

Proqramlar  üzr!  Ba"  Direktoru  JUDr.  Barbora  Bukovskà  v!  Senzura  üzr!  Göst!ricil!r 

t!"kilatının  Redaktor  Assistenti  Nata"a  &midt  t!r!find!n  redakt!  edilmi"dir.  Günay 

R!himova  hesabatı  ingilis  dilind!n  Az!rbaycan  dilin!  v!  hesabatın  icmalını  ingilis  dilind!n 

rus dilin! t!rcüm! etmi"dir.  

 

Missiyanın  dig!r  i"tirakçıları  missiyaya  r!hb!rlik  ed!n,  “ART#CLE  19”  t!"kilatının  #craçı Direktoru Dr. Eycnis Kallamard; Açıq C!miyy!t Fondları Media Proqramı üzr! Ba" Proqram 

Meneceri  Styuart  Çi"olm;  Açıq  C!miyy!t  Fondları  Media  Proqramı  üzr!  Proqram 

Koordinatoru  Eduard  Pittm!n;  v!  “ART#CLE  19”  t!"kilatının  Ba"  M!tbuat  Meneceri  Mona 

Samari olmu"dur ki, bunların h!r biri hesabat üçün d!y!rli yardımı t!min etmi"dir. 

 

Hesabat üçün yerli t!crüb! v! missiyaya logistika yardımı göst!rmi" Açıq C!miyy!t #nstitutu – Yardım Fondu Az!rbaycan t!"kilatının #fad! Azadlı$ı / Media Proqramı v! #ctimai %laq!l!r 

üzr! Direktoru Röv"!n Ba$ırova xüsusi minn!tdarlıq bildirilir.  

 

Missiya Bakıda görü"düyü jurnalistl!r v! dig!r media i"çil!ri, v!t!nda" c!miyy!tinin f!alları v! dövl!t m!murlarına minn!tdarlı$ını bildirir. H!min görü"l!r zamanı veril!n informasiya bu 

hesabatın 

t!rtib 

edilm!sind! xüsusi 

!h!miyy!t! 

malik 

olmu"dur.

Yüklə 375,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə